EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0228

Verordening (EG) nr. 228/2004 van de Commissie van 3 februari 2004 houdende vaststelling van overgangsmaatregelen voor Verordening (EG) nr. 565/2002 in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

OJ L 39, 11.2.2004, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 39 - 40
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 39 - 40
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 39 - 40
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 39 - 40
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 39 - 40
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 39 - 40
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 39 - 40
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 39 - 40
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 39 - 40

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2006; opgeheven door 32005R1870

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/228/oj

32004R0228

Verordening (EG) nr. 228/2004 van de Commissie van 3 februari 2004 houdende vaststelling van overgangsmaatregelen voor Verordening (EG) nr. 565/2002 in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

Publicatieblad Nr. L 039 van 11/02/2004 blz. 0010 - 0011


Verordening (EG) nr. 228/2004 van de Commissie

van 3 februari 2004

houdende vaststelling van overgangsmaatregelen voor Verordening (EG) nr. 565/2002 in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de Toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 2, lid 3,

Gelet op de Akte van Toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 41, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Er moeten overgangsmaatregelen worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat Verordening (EG) nr. 565/2002 van de Commissie van 2 april 2002 tot vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten en invoering van een stelsel van oorsprongscertificaten, voor uit derde landen ingevoerde knoflook(1) ook van toepassing is op importeurs uit Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (hierna "de nieuwe lidstaten" te noemen).

(2) Voor 2004 moeten de nodige regelingen worden getroffen om ervoor te zorgen dat, met ingang van de datum van toetreding, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 565/2002 een onderscheid wordt gemaakt tussen traditionele importeurs en nieuwe importeurs uit de nieuwe lidstaten.

(3) De definitie van "referentiehoeveelheid" in artikel 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 565/2002 moet zo worden aangepast dat ook importeurs uit de nieuwe lidstaten voor de regeling in aanmerking komen.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

1. "huidige lidstaten": de lidstaten van de Gemeenschap in haar samenstelling op 30 april 2004;

2. "nieuwe lidstaten": Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.

Artikel 2

In afwijking van artikel 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 565/2002 wordt, uitsluitend met betrekking tot de nieuwe lidstaten, onder "importeur" verstaan: een marktdeelnemer, natuurlijke persoon of rechtspersoon, individueel of in groepsverband, met woonplaats of hoofdkantoor in één van de nieuwe lidstaten, die in ten minste één van de twee voorgaande kalenderjaren ten minste 50 t groenten en fruit als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad(2) per jaar heeft ingevoerd uit andere landen dan de huidige en de nieuwe lidstaten.

Artikel 3

In afwijking van artikel 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 565/2002 wordt, uitsluitend met betrekking tot de nieuwe lidstaten, onder "traditionele importeur" verstaan: een importeur die in ten minste twee van de drie voorgaande invoerseizoenen knoflook in de huidige of de nieuwe lidstaten heeft ingevoerd uit andere landen dan de huidige en de nieuwe lidstaten.

Artikel 4

In afwijking van artikel 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 565/2002 wordt, uitsluitend met betrekking tot de nieuwe lidstaten onder "referentiehoeveelheid" verstaan: de maximumhoeveelheid knoflook die een traditionele importeur in de drie invoerseizoenen die onmiddellijk voorafgaan aan dat waarvoor hij een certificaataanvraag indient, heeft ingevoerd uit andere landen dan de nieuwe en de huidige lidstaten.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2004 onder voorbehoud van de inwerkingtreding van de Akte van Toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 februari 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 86 van 3.4.2002, blz. 11.

(2) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1.

Top