Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0153

Verordening (EG) nr. 153/2004 van de Commissie van 28 januari 2004 tot wijziging van de invoerrechten in de sector rijst

OJ L 24, 29.1.2004, p. 55–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/153/oj

32004R0153

Verordening (EG) nr. 153/2004 van de Commissie van 28 januari 2004 tot wijziging van de invoerrechten in de sector rijst

Publicatieblad Nr. L 024 van 29/01/2004 blz. 0055 - 0057


Verordening (EG) nr. 153/2004 van de Commissie

van 28 januari 2004

tot wijziging van de invoerrechten in de sector rijst

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 411/2002(2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1503/96 van de Commissie van 29 juli 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad met betrekking tot de invoerrechten in de rijstsector(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2294/2003(4), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De invoerrechten in de sector rijst zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 99/2004 van de Commissie(5).

(2) In artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1503/96 is bepaald dat, indien in de loop van een toepassingsperiode het berekende gemiddelde van de invoerrechten 10 ecu per ton verschilt van het vastgestelde recht, een overeenkomstige aanpassing wordt uitgevoerd. Dit verschil zich heeft voorgedaan. De in Verordening (EG) nr. 99/2004 vastgestelde invoerrechten derhalve moeten worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 99/2004 worden vervangen door de bijlagen I en II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 29 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 januari 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.

(2) PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.

(3) PB L 189 van 30.7.1996, blz. 71.

(4) PB L 340 van 24.12.2003, blz. 12.

(5) PB L 15 van 22.1.2004, blz. 15.

BIJLAGE I

Invoerrechten voor rijst en breukrijst

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

Berekening van de invoerrechten in de sector rijst

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top