EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0846

BESLUIT NR. 846/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 29 APRIL 2004 TOT WIJZIGING VAN BESLUIT 2000/821/EG VAN DE RAAD BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN EEN PROGRAMMA TER BEVORDERING VAN DE ONTWIKKELING, DE DISTRIBUTIE EN DE PROMOTIE VAN EUROPESE AUDIOVISUELE WERKEN (MEDIA PLUS - ONTWIKKELING, DISTRIBUTIE EN PROMOTIE) (2001-2005)

OJ L 157, 30.4.2004, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/846(1)/oj

32004D0846

BESLUIT NR. 846/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 29 APRIL 2004 TOT WIJZIGING VAN BESLUIT 2000/821/EG VAN DE RAAD BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN EEN PROGRAMMA TER BEVORDERING VAN DE ONTWIKKELING, DE DISTRIBUTIE EN DE PROMOTIE VAN EUROPESE AUDIOVISUELE WERKEN (MEDIA PLUS - ONTWIKKELING, DISTRIBUTIE EN PROMOTIE) (2001-2005)

Publicatieblad Nr. L 157 van 30/04/2004 blz. 0004 - 0006


Besluit Proxima/2/2004 van het Politiek en Veiligheidscomité

van 30 november 2004

betreffende de benoeming van het hoofd van de missie van de Politiemissie van de EU in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, EUPOL Proxima

(2004/846/EG)

HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 25, lid 3,

Gelet op Gemeenschappelijk Optreden 2004/789/GBVB van de Raad van 22 november 2004 betreffende de verlenging van de Politiemissie van de Europese Unie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (EUPOL Proxima), en met name op artikel 8, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 8, lid 1, van Gemeenschappelijk Optreden 2004/789/GBVB staat dat de Raad het Politiek en Veiligheidscomité machtigt de relevante besluiten te nemen overeenkomstig artikel 25 van het VEU, met inbegrip van de benoeming, op voorstel van de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger, van een hoofd van de missie.

(2) De secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger heeft de benoeming van de heer Jürgen SCHOLZ voorgesteld,

BESLUIT:

Artikel 1

De heer Jürgen SCHOLZ wordt met ingang van 15 december 2004 benoemd tot hoofd van de missie van de Politiemissie van de Europese Unie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (EUPOL Proxima).

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn aanneming.

Het is van toepassing tot en met 14 december 2005.

Gedaan te Brussel, 30 november 2004.

Voor het Politiek en Veiligheidscomité

De voorzitter

A. Hamer

--------------------------------------------------

Top