Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0114

Verordening (EG) nr. 114/2003 van de Commissie van 22 januari 2003 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rijst voor de aanvragen die de eerste tien werkdagen van januari 2003 zijn ingediend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 327/98

OJ L 18, 23.1.2003, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/114/oj

32003R0114

Verordening (EG) nr. 114/2003 van de Commissie van 22 januari 2003 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rijst voor de aanvragen die de eerste tien werkdagen van januari 2003 zijn ingediend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 327/98

Publicatieblad Nr. L 018 van 23/01/2003 blz. 0004 - 0005


Verordening (EG) nr. 114/2003 van de Commissie

van 22 januari 2003

betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rijst voor de aanvragen die de eerste tien werkdagen van januari 2003 zijn ingediend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 327/98

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 327/98 van de Commissie van 10 februari 1998 inzake de opening en de wijze van beheer van bepaalde tariefcontingenten voor de invoer van rijst en breukrijst(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2458/2001(2), en met name op artikel 5, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Commissie moet overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 327/98 binnen tien dagen, te rekenen vanaf de laatste dag van de termijn waarbinnen de gegevens inzake de certificaataanvragen moeten worden meegedeeld, beslissen in welke mate aan de ingediende aanvragen gevolg kan worden gegeven en tevens de voor de volgende tranche beschikbare hoeveelheden vaststellen.

(2) Op basis van de hoeveelheden waarvoor aanvragen voor de aanvullende tranche van januari 2003 zijn ingediend, moet worden voorzien in de afgifte van certificaten voor de gevraagde hoeveelheden, al dan niet verminderd, naar gelang van het geval, door toepassing van een in de bijlage bij deze verordening vastgesteld percentage,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Voor de invoercertificaataanvragen voor rijst die de eerste tien werkdagen van januari 2003 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 327/98 zijn ingediend en waarvan de Commissie in kennis is gesteld, worden certificaten afgegeven voor de in de aanvragen vermelde hoeveelheden, al dan niet verminderd, naar gelang van het geval, door toepassing van een in de bijlage bij deze verordening vastgesteld percentage.

2. De voor de volgende tranche beschikbare hoeveelheden zijn in de bijlage vastgesteld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 23 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 januari 2003.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 37 van 11.2.1998, blz. 5.

(2) PB L 331 van 15.12.2001, blz. 10.

BIJLAGE

Verminderingspercentage dat moet worden toegepast op de gevraagde hoeveelheden voor de tranche van januari 2003 en beschikbare hoeveelheid voor de volgende tranche:

a) In artikel 2 bedoelde hoeveelheid volwitte of halfwitte rijst van GN-code 1006 30

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

b) In artikel 2 bedoelde hoeveelheid gedopte rijst van GN-code 1006 20

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

c) In artikel 2 bedoelde hoeveelheid breukrijst van GN-code 1006 40 00

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top