EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0733

2003/733/EG: Beschikking van de Commissie van 10 oktober 2003 tot wijziging van Beschikking 97/222/EG, wat de invoer van vleesproducten uit Estland, Litouwen en Slowakije betreft (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3566)

OJ L 264, 15.10.2003, p. 32–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2005; stilzwijgende opheffing door 32005D0432

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/733/oj

32003D0733

2003/733/EG: Beschikking van de Commissie van 10 oktober 2003 tot wijziging van Beschikking 97/222/EG, wat de invoer van vleesproducten uit Estland, Litouwen en Slowakije betreft (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3566)

Publicatieblad Nr. L 264 van 15/10/2003 blz. 0032 - 0037


Beschikking van de Commissie

van 10 oktober 2003

tot wijziging van Beschikking 97/222/EG, wat de invoer van vleesproducten uit Estland, Litouwen en Slowakije betreft

(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3566)

(Voor de EER relevante tekst)

(2003/733/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees of van vleesproducten uit derde landen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 807/2003(2), en met name op artikel 21 bis, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Beschikking 97/222/EG van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/464/EG(4), is de lijst van derde landen of delen daarvan vastgesteld, vanwaar de invoer van vleesproducten is toegestaan.

(2) De epidemiologische situatie ten aanzien van de klassieke varkenspest in Estland, Litouwen en Slowakije is onlangs beoordeeld, zodat de lidstaten de invoer van vers varkensvlees uit die derde landen in de Gemeenschap moeten toestaan.

(3) De bij Beschikking 97/222/EG vastgestelde lijst van derde landen of delen daarvan vanwaar de lidstaten de invoer van vleesproducten toestaan, moet worden bijgewerkt teneinde daarin de genoemde derde landen op te nemen, daarbij rekening houdend met de diergezondheidssituatie overeenkomstig de communautaire regelgeving voor de invoer van vers vlees die van toepassing is op de categorie waarbij de vleesproducten zijn ingedeeld op basis van de toegepaste behandeling.

(4) De gelegenheid is te baat genomen om de namen van bepaalde landen bij te werken en een aantal voetnoten toe te voegen. Met het oog op de duidelijkheid moeten de delen I en II van de bijlage bij Beschikking 97/222/EG in hun geheel worden vervangen.

(5) Beschikking 97/222/EG moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 97/222/EG wordt vervangen overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 10 oktober 2003.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 302 van 31.12.1972, blz. 28.

(2) PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36.

(3) PB L 89 van 4.4.1997, blz. 39.

(4) PB L 161 van 19.6.2002, blz. 16.

BIJLAGE

De delen I en II van de bijlage bij Beschikking 97/222/EG worden vervangen door:

"DEEL I Omschrijving van de geregionaliseerde gebieden voor de in de delen II en III genoemde landen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

DEEL II Derde landen of delen daarvan waaruit vleesproducten in de Europese Gemeenschap mogen worden ingevoerd

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- Geen certificaat vastgesteld en geen vleesproducten toegestaan."

Top