EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0011

2003/11/EG: Beschikking van de Commissie van 10 januari 2003 houdende wijziging van Richtlijn 85/511/EEG van de Raad met betrekking tot de lijsten van laboratoria die met mond- en klauwzeervirus mogen werken (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5559)

OJ L 7, 11.1.2003, p. 82–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 72 - 73
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 72 - 73
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 72 - 73
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 72 - 73
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 72 - 73
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 72 - 73
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 72 - 73
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 72 - 73
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 72 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/11(1)/oj

32003D0011

2003/11/EG: Beschikking van de Commissie van 10 januari 2003 houdende wijziging van Richtlijn 85/511/EEG van de Raad met betrekking tot de lijsten van laboratoria die met mond- en klauwzeervirus mogen werken (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5559)

Publicatieblad Nr. L 007 van 11/01/2003 blz. 0082 - 0083


Beschikking van de Commissie

van 10 januari 2003

houdende wijziging van Richtlijn 85/511/EEG van de Raad met betrekking tot de lijsten van laboratoria die met mond- en klauwzeervirus mogen werken

(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5559)

(Voor de EER relevante tekst)

(2003/11/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 85/511/EEG van de Raad van 18 november 1985 tot vaststelling van de gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer(1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, en met name op artikel 13, lid 2, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Ten gevolge van de stopzetting van de routinevaccinatie tegen mond- en klauwzeer in de Gemeenschap in 1991 is de mate waarin de beslagen in de Gemeenschap vatbaar zijn voor deze ziekte, toegenomen. Daarom is het van het grootste belang dat erop wordt toegezien dat in de laboratoria die met het virus werken, de omstandigheden absoluut veilig zijn, om te vermijden dat het virus zich verspreidt en de beslagen in de Gemeenschap in gevaar komen.

(2) In Richtlijn 85/511/EEG zijn de lijsten vastgesteld van de nationale en de commerciële laboratoria die met levend mond- en klauwzeervirus mogen werken. Krachtens die richtlijn moeten deze laboratoria voldoen aan de door de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties aanbevolen minimumnormen.

(3) Sommige lidstaten hebben besloten in bepaalde laboratoria niet meer met mond- en klauwzeervirus te werken, andere lidstaten hebben de nodige garanties gegeven dat aan de vereiste normen wordt voldaan door de laboratoria die zij daartoe hebben erkend. Bovendien zijn voor sommige in Richtlijn 85/511/EEG vermelde laboratoria de gegevens gewijzigd.

(4) Derhalve moeten de in de bijlagen A en B bij Richtlijn 85/511/EEG vastgestelde lijsten van laboratoria worden bijgewerkt.

(5) Richtlijn 85/511/EEG moet dienovereenkomstig worden aangepast.

(6) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlagen A en B bij Richtlijn 85/511/EEG worden vervangen door de bijlage bij de onderhavige beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 10 januari 2003.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 315 van 26.11.1985, blz. 11.

BIJLAGE

""

BIJLAGE A

Commerciële laboratoria die met levend mond- en klauwzeervirus mogen werken voor de productie van vaccin

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE B

Nationale laboratoria die met levend mond- en klauwzeervirus mogen werken

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top