EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1065

Verordening (EG) nr. 1065/2002 van de Commissie van 19 juni 2002 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

OJ L 162, 20.6.2002, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1065/oj

32002R1065

Verordening (EG) nr. 1065/2002 van de Commissie van 19 juni 2002 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

Publicatieblad Nr. L 162 van 20/06/2002 blz. 0017 - 0018


Verordening (EG) nr. 1065/2002 van de Commissie

van 19 juni 2002

tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000(2), en met name op artikel 13, lid 8,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het correctiebedrag, van toepassing op de restitutie voor granen, werd vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1028/2002 van de Commissie(3).

(2) Gezien de cif-prijzen en de cif-prijzen op termijn van heden, daarbij rekening houdende met de verwachte ontwikkeling van de markt, is het nodig het geldende correctiebedrag, toepasselijk op de restitutie voor granen, te wijzigen.

(3) Het correctiebedrag moet volgens dezelfde procedure als de restitutie worden vastgesteld. Het kan tussentijds worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het correctiebedrag, van toepassing op de vooraf vastgestelde restituties voor de uitvoer van de in artikel 1, lid 1, onder a), b) en c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten, uitgezonderd mout, wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 juni 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 juni 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.

(3) PB L 155 van 14.6.2002, blz. 52.

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 19 juni 2002 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

NB:

De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie "A" zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.

De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie (PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6).

De overige bestemmingen zijn vastgesteld als volgt:

C01 Alle bestemmingen uitgezonderd Polen, Litouwen, Estland en Letland

C03 Polen, Tsjechische Republiek, Slowaakse Republiek, Hongarije, Noorwegen, Faeröer, IJsland, Rusland, Belarus, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië, gebied van voormalig Joegoslavië met uitzondering van Slovenië, Kroatië en Bosnië-Herzegovina, Albanië, Roemenië, Bulgarije, Armenië, Georgië, Azerbeidzjan, Moldavië, Oekraïne, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Egypte, Malta, Cyprus en Turkije

C04 Alle bestemmingen uitgezonderd Litouwen, Estland en Letland

C05 Hongarije

C08 Alle bestemmingen uitgezonderd Algerije, Saudi-Arabië, Bahrein, Cyprus, Egypte, Verenigde Arabische Emiraten, Malta, Iran, Irak, Israël, Jordanië, Koeweit, Libanon, Libië, Marokko, Mauritanië, Oman, Qatar, Syrië, Tunesië en Jemen.

Top