EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0420

Verordening (EG) nr. 420/2002 van de Commissie van 6 maart 2002 betreffende de nieuwe toewijzing van de rechten op invoer van jonge mannelijke mestrunderen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1095/2001

OJ L 64, 7.3.2002, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/420/oj

32002R0420

Verordening (EG) nr. 420/2002 van de Commissie van 6 maart 2002 betreffende de nieuwe toewijzing van de rechten op invoer van jonge mannelijke mestrunderen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1095/2001

Publicatieblad Nr. L 064 van 07/03/2002 blz. 0010 - 0010


Verordening (EG) nr. 420/2002 van de Commissie

van 6 maart 2002

betreffende de nieuwe toewijzing van de rechten op invoer van jonge mannelijke mestrunderen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1095/2001

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1095/2001 van de Commissie van 5 juni 2001 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van jonge mannelijke mestrunderen (1 juli 2001 - 30 juni 2002)(1), en met name op artikel 9, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

In artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1095/2001 is bepaald dat voor de periode van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002 een tariefcontingent van 169000 jonge mannelijke mestrunderen van niet meer dan 300 kg wordt geopend. Krachtens artikel 9 van die verordening moeten de aantallen waarvoor per 22 februari 2002 geen invoercertificaten zijn aangevraagd, opnieuw worden toegewezen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1095/2001 bedoelde aantallen bedragen 17223 dieren.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 7 maart 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 maart 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 150 van 6.6.2001, blz. 25.

Top