Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0856

Verordening (EG) nr. 856/2001 van de Commissie van 30 april 2001 tot wijziging van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

OJ L 121, 1.5.2001, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/856/oj

32001R0856

Verordening (EG) nr. 856/2001 van de Commissie van 30 april 2001 tot wijziging van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

Publicatieblad Nr. L 121 van 01/05/2001 blz. 0030 - 0031


Verordening (EG) nr. 856/2001 van de Commissie

van 30 april 2001

tot wijziging van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000(2), inzonderheid op artikel 13, lid 8,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het correctiebedrag, van toepassing op de restitutie voor mout werd vastgesteld door Verordening (EG) nr. 624/2001 van de Commissie(3).

(2) Gezien de cif-prijzen en de cif-prijzen op termijn van heden en rekening houdende met de verwachte ontwikkeling van de markt, is het nodig het geldende correctiebedrag toepasselijk op de restitutie voor mout, te wijzigen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het correctiebedrag van toepassing op de vooraf vastgestelde restituties voor de uitvoer van de producten bedoeld in artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1766/92, wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 april 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.

(3) PB L 90 van 30.3.2001, blz. 39.

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 30 april 2001 tot wijziging van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

NB:

De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie "A" zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.

De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2543/1999 van de Commissie (PB L 307 van 2.12.1999, blz. 46).

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top