EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0589

2001/589/EG: Besluit van de Raad van 18 juni 2001 over het sluiten van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije betreffende de deelname van Bulgarije aan het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk

OJ L 213, 7.8.2001, p. 65–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 92 - 92
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 92 - 92
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 92 - 92
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 92 - 92
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 92 - 92
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 92 - 92
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 92 - 92
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 92 - 92
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 92 - 92

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/589/oj

32001D0589

2001/589/EG: Besluit van de Raad van 18 juni 2001 over het sluiten van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije betreffende de deelname van Bulgarije aan het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk

Publicatieblad Nr. L 213 van 07/08/2001 blz. 0065 - 0065


Besluit van de Raad

van 18 juni 2001

over het sluiten van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije betreffende de deelname van Bulgarije aan het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk

(2001/589/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 175, lid 1, juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, en lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk zijn ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad(3).

(2) De Europese Raad van Luxemburg (december 1997) heeft deelname aan de programma's en agentschappen van de Gemeenschap een manier genoemd om de pretoetredingsstrategie voor de landen van Midden- en Oost-Europa te intensiveren. Met betrekking tot de agentschappen staat in de conclusies van de Europese Raad dat "de kandidaat-lidstaten volgens een per geval te nemen besluit kunnen deelnemen aan communautaire agentschappen".

(3) De Europese Raad van Helsinki (december 1999) bevestigde het inclusieve karakter van het toetredingsproces, dat thans 13 kandidaat-lidstaten in één enkel kader omvat waarbij kandidaat-lidstaten op voet van gelijkheid aan het toetredingsproces deelnemen.

(4) De Raad heeft de Commissie op 14 februari 2000 gemachtigd om onderhandelingen te voeren over de deelname aan het Europees Milieuagentschap van landen die kandidaat zijn voor toetreding. De Commissie heeft de slotakte van de onderhandelingen op 9 oktober 2000 ondertekend.

(5) De overeenkomst moet worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije betreffende de deelname van Bulgarije aan het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk wordt hierbij namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is als bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd om de persoon/personen aan te wijzen die bevoegd is/zijn om de in artikel 18 van de overeenkomst bedoelde kennisgeving neder te leggen.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Luxemburg, 18 juni 2001.

Voor de Raad

De voorzitter

M. Winberg

(1) PB C 120 E van 24.4.2001, blz. 195.

(2) Advies uitgebracht op 31 mei 2001 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(3) PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 933/1999 (PB L 117 van 5.5.1999, blz. 1).

Top