EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2446

Verordening (EG) nr. 2446/2000 van de Commissie van 6 november 2000 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

OJ L 281, 7.11.2000, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 035 P. 120 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 035 P. 120 - 121
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 84 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2446/oj

32000R2446

Verordening (EG) nr. 2446/2000 van de Commissie van 6 november 2000 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Publicatieblad Nr. L 281 van 07/11/2000 blz. 0012 - 0013


Verordening (EG) nr. 2446/2000 van de Commissie

van 6 november 2000

tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1509/2000 van de Commissie(2), en met name op artikel 6, leden 3 en 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Spanje, Frankrijk, Italië en Ierland hebben overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 voor bepaalde benamingen een aanvraag tot registratie als oorsprongsbenaming of geografische aanduiding ingediend bij de Commissie.

(2) Overeenkomstig artikel 6, lid 1, van voornoemde verordening is geconstateerd dat deze registratieaanvragen aan de voorschriften van die verordening voldoen, en met name alle in artikel 4 van die verordening bedoelde gegevens bevatten.

(3) Bij de Commissie zijn, nadat de in de bijlage bij deze verordening opgenomen benamingen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen(3) waren bekendgemaakt, geen bezwaren als bedoeld in artikel 7 van voornoemde verordening ingediend.

(4) Deze benamingen komen derhalve in aanmerking voor opneming in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" en dus voor bescherming in de hele Gemeenschap als beschermde oorsprongsbenaming of als beschermde geografische aanduiding.

(5) De bijlage bij deze verordening vormt een aanvulling op de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 van de Commissie(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1904/2000(5),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 wordt aangevuld met de in de bijlage bij deze verordening vermelde benamingen, die in het in artikel 6, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 bedoelde "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" worden opgenomen als beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of beschermde geografische aanduiding (BGA).

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 november 2000.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 208 van 24.7.1992, blz. 1.

(2) PB L 174 van 13.7.2000, blz. 7.

(3) PB C 38 van 10.2.2000, blz. 3, PB C 21 van 25.1.2000, blz. 20, PB C 77 van 17.3.2000, blz. 2, PB C 77 van 17.3.2000, blz. 6 en PB C 93 van 31.3.2000, blz. 2.

(4) PB L 327 van 18.12.1996, blz. 11.

(5) PB L 228 van 8.9.2000, blz. 57.

BIJLAGE

PRODUCTEN VAN BIJLAGE I VAN HET VERDRAG BESTEMD VOOR MENSELIJKE VOEDING

Vleesproducten

IERLAND

Timoleague Brown Pudding (BGA)

Kaas

SPANJE

Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya (BOB)

Groenten, fruit en granen

SPANJE

Melocotón de Calanda (BOB)

ITALIË

Limone di Sorrento (BGA)

Oliën en vetten

Olijfolie:

ITALIË

Chianti Classico (BOB)

Terre di Siena (BOB)

Cider

FRANKRIJK

Cidre de Bretagne ou cidre breton (BGA)

Cidre de Normandie ou cidre normand (BGA)

Top