EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0448

1999/448/EG: Beschikking van de Commissie van 14 juni 1999 tot wijziging van Beschikking 98/130/EG houdende goedkeuring van het meerjarig oriëntatieprogramma voor de vissersvloot van Finland voor de periode van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2001 (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1534) (Slechts de tekst in de Finse en Zweedse taal is authentiek.)

OJ L 175, 10.7.1999, p. 68–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/448/oj

31999D0448

1999/448/EG: Beschikking van de Commissie van 14 juni 1999 tot wijziging van Beschikking 98/130/EG houdende goedkeuring van het meerjarig oriëntatieprogramma voor de vissersvloot van Finland voor de periode van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2001 (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1534) (Slechts de tekst in de Finse en Zweedse taal is authentiek.)

Publicatieblad Nr. L 175 van 10/07/1999 blz. 0068 - 0069


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 14 juni 1999

tot wijziging van Beschikking 98/130/EG houdende goedkeuring van het meerjarig oriëntatieprogramma voor de vissersvloot van Finland voor de periode van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2001

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1534)

(Slechts de tekst in de Finse en Zweedse taal is authentiek.)

(1999/448/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2468/98 van de Raad van 3 november 1998 tot vaststelling van de criteria en de voorwaarden voor de structurele bijstand van de Gemeenschap in de sector visserij/aquacultuur en de verwerking en de afzet van de producten daarvan(1), en met name op de artikelen 5 en 6,

Gelet op Beschikking 97/413/EG van de Raad van 26 juni 1997 inzake de doelstellingen en bepalingen voor de herstructurering, in de periode van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2001, van de communautaire visserijsector met het oog op de totstandbrenging van een duurzaam evenwicht tussen de visbestanden en de exploitatie daarvan(2), en met name op artikel 9, lid 1,

(1) Overwegende dat de doelstellingen die zijn vastgesteld bij Beschikking 98/130/EG van de Commissie van 16 december 1997 houdende goedkeuring van het meerjarig oriëntatieprogramma voor de vissersvloot van Finland voor de periode van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2001(3), zijn berekend op basis van de toen beschikbare informatie;

(2) Overwegende dat, gezien de nieuwe gegevens die door Finland zijn verstrekt over de verdeling tussen de segmenten van vissersvaartuigen in de vloot, de doelstellingen voor 31 december 2001 moeten worden herzien;

(3) Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor de visserij en de aquacultuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De tabel met de doelstellingen voor het meerjarig oriëntatieprogramma voor de vissersvloot van Finland voor de periode 1997 tot en met 2001 (en de bijbehorende voetnoten) die als bijlage aan deze beschikking is gehecht, vervangt de tabel die als bijlage aan Beschikking 98/130/EG is gehecht.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Republiek Finland.

Gedaan te Brussel, 14 juni 1999.

Voor de Commissie

Emma BONINO

Lid van de Commissie

(1) PB L 312 van 20.11.1998, blz. 19.

(2) PB L 175 van 30.7.1997, blz. 27.

(3) PB L 39 van 12.2.1998, blz. 73.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

UR: Met uitputting bedreigd.

OB: Overbevist.

Top