Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0994

Verordening (EG) nr. 994/97 van de Commissie van 3 juni 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 763/97 betreffende de invoering van een regeling inzake toezicht op de invoer van verse zure kersen van oorsprong uit de Republieken Bosnië-Herzegovina en Kroatië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

OJ L 144, 4.6.1997, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/994/oj

31997R0994

Verordening (EG) nr. 994/97 van de Commissie van 3 juni 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 763/97 betreffende de invoering van een regeling inzake toezicht op de invoer van verse zure kersen van oorsprong uit de Republieken Bosnië-Herzegovina en Kroatië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Publicatieblad Nr. L 144 van 04/06/1997 blz. 0001 - 0001


VERORDENING (EG) Nr. 994/97 VAN DE COMMISSIE van 3 juni 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 763/97 betreffende de invoering van een regeling inzake toezicht op de invoer van verse zure kersen van oorsprong uit de Republieken Bosnië-Herzegovina en Kroatië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 70/97 van de Raad van 20 december 1996 betreffende de invoer in de Gemeenschap van producten uit Bosnië-Herzegovina, Kroatië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de invoer van wijn uit Slovenië (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 825/97 (2), en met name op artikel 10,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 825/97 de vastgestelde regeling voor de invoer van oorsprong uit Bosnië-Herzegovina, Kroatië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië is uitgebreid tot de Federatieve Republiek Joegoslavië;

Overwegende dat, voor verse zure kersen, de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 70/97 zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 763/97 van de Commissie (3); dat Verordening (EG) nr. 763/97 moet worden gewijzigd om de Federatieve Republiek Joegoslavië op te nemen in de lijst van de derde landen waarop deze verordening betrekking heeft;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In de titel en in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 763/97 worden, na het woord "Kroatië", de woorden "de Federatieve Republiek Joegoslavië" ingelast.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juni 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 juni 1997.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 16 van 18. 1. 1997, blz. 1.

(2) PB nr. L 119 van 8. 5. 1997, blz. 4.

(3) PB nr. L 112 van 29. 4. 1997, blz. 1.

Top