Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997E0625

97/625/GBVB: Gemeeenschappelijk standpunt van 15 september 1997 vastgesteld door de Raad op basis van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzake beperkende maatregelen tegen personen in Bosnië- Herzegovina die in strijd met de vredesakkoorden handelen

OJ L 259, 22.9.1997, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/02/1998; opgeheven door 398D0196

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/1997/625/oj

31997E0625

97/625/GBVB: Gemeeenschappelijk standpunt van 15 september 1997 vastgesteld door de Raad op basis van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzake beperkende maatregelen tegen personen in Bosnië- Herzegovina die in strijd met de vredesakkoorden handelen

Publicatieblad Nr. L 259 van 22/09/1997 blz. 0001 - 0002


GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT van 15 september 1997 vastgesteld door de Raad op basis van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzake beperkende maatregelen tegen personen in Bosnië-Herzegovina die in strijd met de vredesakkoorden handelen (97/625/GBVB)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzonderheid op artikel J.2,

Overwegende dat de Europese Unie zich verbonden heeft tot een volledige uitvoering van de op 14 december 1995 te Parijs ondertekende vredesakkoorden voor Bosnië-Herzegovina;

Overwegende dat de internationale gemeenschap vastbesloten blijft om alle nodige maatregelen te nemen tot bestraffing van de partijen die verantwoordelijk zijn voor de niet-naleving van de aangegane verbintenissen alsmede van de termijnen die zijn overeengekomen tijdens de op 30 mei 1997 in Sintra gehouden ministeriële conferentie van de "Peace Implementation Council";

Overwegende dat de Raad daarom van oordeel is dat, rekening houdend met de aanbevelingen van de Hoge Vertegenwoordiger, aan personen die in strijd met de geest van de vredesakkoorden handelen, de toegang tot het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie moet worden ontzegd;

Overwegende dat de Raad zich derhalve het recht voorbehoudt om de lijst van de onder dit gemeenschappelijk standpunt vallende personen te herzien of uit te breiden,

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VASTGESTELD:

1. De in de bijlage genoemde personen worden gesignaleerd ter fine van niet-toelating tot het grondgebied van de lidstaten. De lijst kan worden herzien, met name in het licht van nieuwe aanbevelingen van de Hoge Vertegenwoordiger.

2. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om vanaf de datum waarop dit gemeenschappelijk standpunt wordt vastgesteld uitvoering te geven aan het bepaalde onder punt 1.

3. Dit gemeenschappelijk standpunt wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Gedaan te Brussel, 15 september 1997.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. POOS

BIJLAGE

- MOMCILO KRAJISNIK

(Lid van het Presidentschap, geboortedatum: 20 januari 1945)

- BORO BOSIC

(Covoorzitter van de Ministerraad, geboortedatum: 17 juni 1950)

- SPASOJE ALBIJANIC

(Minister van Communicatie en Civiele Aangelegenheden, geboortedatum: 25 mei 1955)

- GAVRO BOGIC

(Onderminister van Buitenlandse Handel en Economie, geboortedatum: 27 juli 1940)

- DRAGAN BOZANIC

(Onderminister van Buitenlandse Zaken, geboortedatum: 9 april 1948)

Top