EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2490

Verordening (EG) nr. 2490/96 van de Raad van 20 december 1996 tot verlenging van de geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 3066/95 houdende vaststelling, in verband met de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten Overeenkomsten inzake de landbouw, van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwprodukten en van een autonome overgangsregeling tot aanpassing van bepaalde in de Europa-Overeenkomsten opgenomen landbouwconcessies

OJ L 338, 28.12.1996, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997; stilzwijgende opheffing door 397R1595

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2490/oj

31996R2490

Verordening (EG) nr. 2490/96 van de Raad van 20 december 1996 tot verlenging van de geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 3066/95 houdende vaststelling, in verband met de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten Overeenkomsten inzake de landbouw, van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwprodukten en van een autonome overgangsregeling tot aanpassing van bepaalde in de Europa-Overeenkomsten opgenomen landbouwconcessies

Publicatieblad Nr. L 338 van 28/12/1996 blz. 0013 - 0013


VERORDENING (EG) Nr. 2490/96 VAN DE RAAD van 20 december 1996 tot verlenging van de geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 3066/95 houdende vaststelling, in verband met de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten Overeenkomsten inzake de landbouw, van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwprodukten en van een autonome overgangsregeling tot aanpassing van bepaalde in de Europa-Overeenkomsten opgenomen landbouwconcessies

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de geldigheidsduur van de in Verordening (EG) nr. 3066/95 van de Raad (1) vervatte maatregelen met het oog op een autonome overgangsregeling voor bepaalde in de Europa-Overeenkomsten vervatte landbouwconcessies in verband met de landbouwovereenkomst die is gesloten in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde bij Verordening (EG) nr. 1194/96 (2) tot en met 31 december 1996 werd verlengd;

Overwegende dat was overwogen om deze maatregelen te vervangen door aanvullende interimprotocollen bij de Europa-Overeenkomsten; dat deze protocollen, wegens de te korte termijnen, niet op 31 december 1996 in werking kunnen treden; dat de geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 3066/95 derhalve tot en met 31 december 1997 moet worden verlengd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De tweede alinea van artikel 11 van Verordening (EG) nr. 3066/95 wordt vervangen door:

"Zij is van toepassing van 1 januari tot en met 31 december 1997.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 december 1996.

Voor de Raad

De Voorzitter

S. BARRETT

(1) PB nr. L 328 van 30. 12. 1995, blz. 31.

(2) PB nr. L 161 van 26. 6. 1996, blz. 2.

Top