Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1516

Verordening (EG) nr. 1516/96 van de Commissie van 29 juli 1996 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2771/75 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren

OJ L 189, 30.7.1996, p. 99–100 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 308 - 309
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 308 - 309
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 308 - 309
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 308 - 309
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 308 - 309
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 308 - 309
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 308 - 309
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 308 - 309
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 308 - 309
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 019 P. 134 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 019 P. 134 - 135

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; stilzwijgende opheffing door 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1516/oj

31996R1516

Verordening (EG) nr. 1516/96 van de Commissie van 29 juli 1996 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2771/75 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren

Publicatieblad Nr. L 189 van 30/07/1996 blz. 0099 - 0100


VERORDENING (EG) Nr. 1516/96 VAN DE COMMISSIE van 29 juli 1996 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2771/75 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2771/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2916/95 van de Commissie (2), en met name op artikel 8, lid 13,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1192/96 (4), in haar bijlage I de gecombineerde nomenclatuur bevat die momenteel van kracht is;

Overwegende dat sommige benamingen in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2771/75 niet meer in overeenstemming zijn met die van de gecombineerde nomenclatuur; dat bijlage I bij die verordening derhalve dient te worden gewijzigd; dat de wijzigingen duidelijkheidshalve moeten worden verwerkt in een bijlage die in de plaats komt van de huidige bijlage I;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer van slachtpluimvee en eieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2771/75 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 1996.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 juli 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 282 van 1. 11. 1975, blz. 49.

(2) PB nr. L 305 van 19. 12. 1995, blz. 49.

(3) PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1.

(4) PB nr. L 156 van 29. 6. 1996, blz. 15.

BIJLAGE

"BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top