Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1131

Verordening (EG) nr. 1131/94 van de Raad van 16 mei 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 337/75 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

OJ L 127, 19.5.1994, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 006 P. 129 - 129
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 006 P. 129 - 129
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 204 - 204
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 204 - 204
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 204 - 204
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 204 - 204
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 204 - 204
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 204 - 204
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 204 - 204
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 204 - 204
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 204 - 204
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 79 - 79
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 79 - 79
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 97 - 97

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; stilzwijgende opheffing door 32019R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1131/oj

31994R1131

Verordening (EG) nr. 1131/94 van de Raad van 16 mei 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 337/75 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

Publicatieblad Nr. L 127 van 19/05/1994 blz. 0001 - 0001
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 5 Deel 6 blz. 0129
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 5 Deel 6 blz. 0129


VERORDENING (EG) Nr. 1131/94 VAN DE RAAD van 16 mei 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 337/75 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten, op het niveau van de Staatshoofden en Regeringsleiders bijeen, bij de aanneming van het besluit van 29 oktober 1993 inzake de vaststelling van de zetels van bepaalde organisaties en diensten van de Europese Gemeenschappen en Europol (4), in onderlinge overeenstemming een verklaring hebben aangenomen betreffende de zetel van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975, houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (5), moet worden gewijzigd voor wat de zetel van het Centrum betreft;

Overwegende dat later een besluit moet worden genomen over de aspecten van het voorstel betreffende het personeel van de Centrum; dat deze verordening de situatie van het personeel van het Centrum onverlet laat,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 337/75 wordt de derde alinea vervangen door:

"Het Centrum heeft geen winstoogmerk. Zijn zetel is gevestigd te Thessaloniki.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 september 1994.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 16 mei 1994.

Voor de Raad

De Voorzitter

Th. PANGALOS

(1) PB nr. C 74 van 12. 3. 1994, blz. 12.

(2) PB nr. C 128 van 9. 5. 1994.

(3) Advies uitgebracht op 27 april 1994 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(4) PB nr. C 323 van 30. 11. 1993, blz. 1.

(5) PB nr. L 39 van 13. 2. 1975, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1946/93 (PB nr. L 181 van 23. 7. 1993, blz. 11).

Top