EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2743

VERORDENING (EEG) Nr. 2743/93 VAN DE COMMISSIE van 5 oktober 1993 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1767/82 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de specifieke invoerheffingen voor bepaalde zuivelprodukten

OJ L 248, 6.10.1993, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 052 P. 228 - 228
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 052 P. 228 - 228

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2743/oj

31993R2743

VERORDENING (EEG) Nr. 2743/93 VAN DE COMMISSIE van 5 oktober 1993 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1767/82 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de specifieke invoerheffingen voor bepaalde zuivelprodukten

Publicatieblad Nr. L 248 van 06/10/1993 blz. 0007 - 0007
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 52 blz. 0228
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 52 blz. 0228


VERORDENING (EEG) Nr. 2743/93 VAN DE COMMISSIE van 5 oktober 1993 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1767/82 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de specifieke invoerheffingen voor bepaalde zuivelprodukten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1108/93 van de Raad van 4 mei 1993 betreffende een aantal bepalingen voor de toepassing van de bilaterale landbouwovereenkomsten tussen de Gemeenschap enerzijds en Oostenrijk, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden anderzijds (1), en met name op artikel 1,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2071/92 (3), en met name op artikel 14, lid 7,

Overwegende dat de Gemeenschap een bilaterale landbouwovereenkomst met Finland heeft gesloten; dat deze overeenkomst onder andere een regeling inzake het wederzijdse handelsverkeer in bepaalde kaassoorten omvat (4);

Overwegende dat de in die overeenkomst vermelde kaassoorten vergezeld moeten gaan van het certificaat IMA 1; dat, ten gevolge van een administratieve reorganisatie, de naam van de instantie van afgifte van dit certificaat in Finland, per 1 september 1993 moet worden gewijzigd; dat, in verband met deze wijziging, Verordening (EEG) nr. 1767/82 van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1941/93 (6), moet worden aangepast;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage IV van Verordening (EEG) nr. 1767/82 wordt in de vierde kolom van de rubriek "Finland" de benaming van de instantie van afgifte van het IMA 1-certificaat vervangen door "Elaeinlaeaekintae - ja elintarvikelaitos".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 september 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 5 oktober 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 113 van 7. 5. 1993, blz. 1.

(2) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(3) PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 64.

(4) PB nr. L 109 van 1. 5. 1993, blz. 18.

(5) PB nr. L 196 van 5. 7. 1982, blz. 1.

(6) PB nr. L 176 van 20. 7. 1993, blz. 21.

Top