EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0114

93/114/EEG: Besluit van de Raad van 15 februari 1993 betreffende de sluiting van het Protocol bij de Overeenkomst van 8 oktober 1990 tussen de Regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek en de Europese Economische Gemeenschap betreffende de Internationale Commissie voor de bescherming van de Elbe

OJ L 45, 23.2.1993, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 85 - 85
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 85 - 85
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 192 - 192
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 192 - 192
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 16 - 16

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/114/oj

Related international agreement

31993D0114

93/114/EEG: Besluit van de Raad van 15 februari 1993 betreffende de sluiting van het Protocol bij de Overeenkomst van 8 oktober 1990 tussen de Regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek en de Europese Economische Gemeenschap betreffende de Internationale Commissie voor de bescherming van de Elbe

Publicatieblad Nr. L 045 van 23/02/1993 blz. 0025 - 0025
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 12 blz. 0085
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 12 blz. 0085


BESLUIT VAN DE RAAD van 15 februari 1993 betreffende de sluiting van het Protocol bij de Overeenkomst van 8 oktober 1990 tussen de Regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek en de Europese Economische Gemeenschap betreffende de Internationale Commissie voor de bescherming van de Elbe

(93/114/EEG)DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130 S,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat de Gemeenschap bij Besluit 91/598/EEG (4) de Overeenkomst betreffende de Internationale Commissie voor de bescherming van de Elbe heeft goedgekeurd;

Overwegende dat het noodzakelijk blijkt te zijn dat de bij deze Overeenkomst in het leven geroepen Internationale Commissie rechtspersoonlijkheid en handelingsbevoegdheid krijgt ten einde haar taken te kunnen vervullen;

Overwegende dat met het oog hierop op 9 december 1991 te Maagdenburg een Protocol bij deze Overeenkomst werd goedgekeurd; dat dit Protocol namens de Gemeenschap werd ondertekend;

Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is dat de Gemeenschap genoemd Protocol goedkeurt,

BESLUIT:

Artikel 1

Het Protocol bij de Overeenkomst van 8 oktober 1990 tussen de Regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek en de Europese Economische Gemeenschap betreffende de Internationale Commissie voor de bescherming van de Elbe wordt namens de Europese Economische Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van dit Protocol is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

Namens de Europese Economische Gemeenschap deelt de Voorzitter van de Raad de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, die als depositaris optreedt, mede dat wat de Gemeenschap betreft aan de wettelijk vereiste voorwaarden voor de inwerkingtreding ervan is voldaan overeenkomstig artikel 2 van het Protocol.

Gedaan te Brussel, 15 februari 1993.

Voor de Raad

De Voorzitter

M. JELVED

(1) PB nr. C 185 van 22. 7. 1992, blz. 14.

(2) PB nr. C 305 van 23. 11. 1992.

(3) PB nr. C 287 van 4. 11. 1992, blz. 38.

(4) PB nr. L 321 van 23. 11. 1991, blz. 24.

Top