EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3631

Verordening (EEG) nr. 3631/92 van de Commissie van 15 december 1992 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van categorieën 15 en 33 (volgnummers 40.0150 en 40.0330), van oorsprong uit Thailand, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

OJ L 368, 17.12.1992, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3631/oj

31992R3631

Verordening (EEG) nr. 3631/92 van de Commissie van 15 december 1992 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van categorieën 15 en 33 (volgnummers 40.0150 en 40.0330), van oorsprong uit Thailand, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

Publicatieblad Nr. L 368 van 17/12/1992 blz. 0020 - 0021


VERORDENING (EEG) Nr. 3631/92 VAN DE COMMISSIE van 15 december 1992 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van de categorieën 15 en 33 (volgnummers 40.0150 en 40.0330), van oorsprong uit Thailand, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad van 20 december 1990 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor textielprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), verlengd, voor 1992, bij Verordening (EEG) nr. 3587/91 (2), en met name op artikel 12,

Overwegende dat, krachtens artikel 10 van genoemde verordening, het preferentiële tariefstelsel wordt toegestaan in 1992 voor elke categorie van produkten die in de bijlagen I en II het onderwerp vormt van individuele plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd in kolom 8 van bijlage I en kolom 7 van bijlage II, ten opzichte van sommige of elk der in kolom 5 van dezelfde bijlagen genoemde landen of gebieden van oorsprong; dat overeenkomstig artikel 11 van genoemde verordening de heffing van de invoerrechten bij invoer van de betrokken produkten op elk moment opnieuw kan worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op het vlak van de Gemeenschap worden bereikt;

Overwegende dat voor de produkten van de categorieën 15 en 33 (volgnummers 40.0150 en 40.0330), van oorsprong uit Thailand, het plafond respectievelijk 227 000 stuks en 242 ton bedraagt; dat op 2 april 1992 de invoer van deze produkten in de Gemeenschap van oorsprong uit Thailand, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door afboeking het betrokken plafond heeft bereikt;

Overwegende dat het aangewezen is de invoerrechten voor de betrokken produkten weder in te stellen ten aanzien van Thailand,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 20 december 1992 wordt de heffing van de invoerrechten, die krachtens Verordening (EEG) nr. 3832/90 was geschorst, voor 1992 weer ingesteld bij invoer in de Gemeenschap van de hierna vermelde produkten van oorsprong uit Thailand:

Volgnummer Categorie (eenheid) GN-code Omschrijving 40.0150 15 (1 000 stuks) 6202 11 00

ex 6202 12 10

ex 6202 12 90

ex 6202 13 10

ex 6202 13 90

6204 31 00

6204 32 90

6204 33 90

6204 39 19

6210 30 00 Mantels, regenjassen en capes daaronder begrepen, blazers en jasjes, geweven, voor dames en meisjes, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels (andere dan parka's (van categorie 21)) 40.0330 33 (ton) 5407 20 11

6305 31 91

6305 31 99 Weefsels vervaardigd van strippen of dergelijke, van polyethyleen of van polypropyleen, met een breedte van minder dan 3 m; zakken voor verpakkingsdoeleinden, andere dan van brei- of haakwerk, vervaardigd van die strippen of dergelijke

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 december 1992. Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 370 van 31. 12. 1990, blz. 39. (2) PB nr. L 341 van 12. 12. 1991, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1509/92 (PB nr. L 159 van 12. 6. 1992, blz. 1).

Top