Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R2060

VERORDENING (EEG) Nr. 2060/92 VAN DE RAAD van 30 juni 992 tot vaststelling van de steun voor zijderupsen voor het teeltseizoen 1992/1993

OJ L 215, 30.7.1992, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2060/oj

31992R2060

VERORDENING (EEG) Nr. 2060/92 VAN DE RAAD van 30 juni 992 tot vaststelling van de steun voor zijderupsen voor het teeltseizoen 1992/1993 -

Publicatieblad Nr. L 215 van 30/07/1992 blz. 0020 - 0020


VERORDENING (EEG) Nr. 2060/92 VAN DE RAAD van 30 juni 992 tot vaststelling van de steun voor zijderupsen voor het teeltseizoen 1992/1993

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 845/72 van de Raad van 24 april 1972 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bevordering van de zijderupsenteelt (1), inzonderheid op artikel 2, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie (2),

Gezien het advies van het Europese Parlement (3),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (4),

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 845/72 is bepaald dat het steunbedrag voor in de Gemeenschap geteelde zijderupsen ieder jaar zo moet worden vastgesteld, dat het ertoe bijdraagt de zijderupsentelers een redelijk inkomen te verzekeren, gelet op het toestand van de markt van cocons en van ruwe zijde, op de te verwachten ontwikkeling daarvan en op de invoerpolitiek;

Overwegende dat op grond van bovengenoemde criteria het steunbedrag moet worden vastgesteld op onderstaand peil,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 845/72 bedoelde bedrag van de steun voor zijderupsen wordt voor het teeltseizoen 1992/1993 vastgesteld op 111,81 ecu per gebruikte doos eieren van zijderupsen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 1 april 1992.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1992.

Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) PB nr. L 100 van 27. 4. 1972, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2059/93 (zie bladzijde 19 van dit Publikatieblad).(2) PB nr. C 119 van 11. 5. 1992, blz. 37.(3) PB nr. C 150 van 15. 6. 1992.(4) PB nr. C 169 van 6. 7. 1992.

Top