Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0107

Richtlijn 92/107/EEG van de Commissie van 11 december 1992 tot wijziging van Richtlijn 69/208/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

OJ L 16, 25.1.1993, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 048 P. 22 - 22
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 048 P. 22 - 22

No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/107/oj

31992L0107

Richtlijn 92/107/EEG van de Commissie van 11 december 1992 tot wijziging van Richtlijn 69/208/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

Publicatieblad Nr. L 016 van 25/01/1993 blz. 0001 - 0001
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 48 blz. 0022
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 48 blz. 0022


RICHTLIJN 92/107/EEG VAN DE COMMISSIE van 11 december 1992 tot wijziging van Richtlijn 69/208/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 69/208/EEG van de Raad van 30 juni 1969 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/9/EEG van de Commissie (2), en met name op artikel 20 bis,

Overwegende dat, gezien de stand van wetenschap en techniek, bijlage II bij Richtlijn 69/208/EEG moet worden gewijzigd om de normen te verscherpen waaraan moet worden voldaan wat de minimale mechanische zuiverheid van sojazaad betreft;

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage II, afdeling I, punt 1, van Richtlijn 69/208/EEG worden de getallen "97" en "95" in kolom 2 ( "Minimum mechanische zuiverheid (%)") voor respectievelijk basiszaad en gecertificeerd zaad van Glycine max vervangen door de getallen "99,5" en "99".

Artikel 2

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 juli 1994 te voldoen aan het bepaalde in artikel 1. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 11 december 1992.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 169 van 10. 7. 1969, blz. 3.

(2) PB nr. L 70 van 17. 2. 1992, blz. 25.

Top