EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991D0273

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 mei 1991 met betrekking tot de indiening van de aanvragen voor de premie voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand in Ierland voor het verkoopseizoen 1991/1992 (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (91/273/EEG)

OJ L 135, 30.5.1991, p. 55–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 27/04/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/273/oj

31991D0273

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 mei 1991 met betrekking tot de indiening van de aanvragen voor de premie voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand in Ierland voor het verkoopseizoen 1991/1992 (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (91/273/EEG) -

Publicatieblad Nr. L 135 van 30/05/1991 blz. 0055 - 0055


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 mei 1991 met betrekking tot de indiening van de aanvragen voor de premie voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand in Ierland voor het verkoopseizoen 1991/1992 ( Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek ) ( 91/273/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1357/80 van de Raad van 5 juni 1980 tot instelling van een premieregeling voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3577/90 ( 2 ), en met name op artikel 6,

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr . 1244/82 van de Commissie ( 3 ), gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2079/90 ( 4 ), de periode is bepaald voor het indienen van de aanvragen voor de premie voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand, waarbij het begin van die periode is vastgesteld op 15 juni;

Overwegende dat in Ierland de wijze van beheer van de premieregelingen in de rundvleessector grondig is aangepast;

Overwegende dat het verkoopseizoen 1991/1992 als een overgangsperiode moet worden aangemerkt;

Overwegende dat, voor een beter administratief beheer van de dossiers betreffende de premieaanvragen en een betere organisatie van de controles ter plaatse en verificaties, Ierland, op eigen verzoek, moet worden gemachtigd om voor het verkoopseizoen 1991/1992 de periode voor het indienen van de aanvragen te laten ingaan op 15 mei 1991; dat het toestaan van deze afwijking geen afbreuk doet aan de toepassing van de overige bepalingen van Verordening ( EEG ) nr . 1244/82, met name die betreffende de termijn voor de uitkering van de premie en de omrekeningskoers die moet worden gebruikt voor de berekening van het premiebedrag;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN : Artikel 1

Ierland wordt gemachtigd om voor het verkoopseizoen 1991/1992 de periode voor het indienen van de aanvragen voor de premie voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand te laten ingaan op 15 mei 1991 .

Deze beschikking geldt onverminderd de overige bepalingen van Verordening ( EEG ) nr . 1244/82 . Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot Ierland . Gedaan te Brussel, 17 mei 1991 . Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie ( 1 ) PB nr . L 140 van 5 . 6 . 1980, blz . 1 . ( 2 ) PB nr . L 353 van 17 . 12 . 1990, blz . 23 . ( 3 ) PB nr . L 143 van 20 . 5 . 1982, blz . 20 . ( 4 ) PB nr . L 190 van 21 . 7 . 1990, blz . 15 .

Top