Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3429

VERORDENING (EEG) Nr. 3429/90 VAN DE COMMISSIE van 27 november 1990 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie nr. 37 (volgnummer 40.0370) en de produkten van categorie nr. 75 (volgnummer 40.0750), van oorsprong uit Thailand, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3897/89 van de Raad

OJ L 330, 29.11.1990, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3429/oj

31990R3429

VERORDENING (EEG) Nr. 3429/90 VAN DE COMMISSIE van 27 november 1990 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie nr. 37 (volgnummer 40.0370) en de produkten van categorie nr. 75 (volgnummer 40.0750), van oorsprong uit Thailand, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3897/89 van de Raad

Publicatieblad Nr. L 330 van 29/11/1990 blz. 0032 - 0033


*****

VERORDENING ( EEG ) Nr . 3429/90 VAN DE COMMISSIE

van 27 november 1990

houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie nr . 37 ( volgnummer 40.0370 ) en de produkten van categorie nr . 75 ( volgnummer 40.0750 ), van oorsprong uit Thailand, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening ( EEG ) nr . 3897/89 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 3897/89 van de Raad van 18 december 1989 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1990 voor textielprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden ( 1 ), en met name op artikel 12,

Overwegende dat krachtens artikel 10 van Verordening ( EEG ) nr . 3897/89 het preferentiële tariefstelsel wordt toegestaan voor elke categorie van produkten welke in de bijlagen I en II het onderwerp vormt van individuele plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd in kolom ( 8 ) van haar bijlage I en in kolom ( 7 ) van haar bijlage II, ten opzichte van sommige of een der in kolom ( 5 ) van dezelfde bijlagen genoemde landen of gebieden van oorsprong; dat overeenkomstig artikel 11 van genoemde verordening de heffing van de invoerrechten bij invoer van de betrokken produkten op elk moment opnieuw kan worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op het vlak van de Gemeenschap worden bereikt;

Overwegende dat voor de produkten van de categorieën nr . 37 ( volgnummer 40.0370 ) en nr . 75 ( volgnummer 40.0750 ), van oorsprong uit Thailand, het plafond respectievelijk 368 ton en 9 000 stuks bedraagt; dat op 20 maart 1990 de invoer van deze produkten in de Gemeenschap, van oorsprong uit Thailand, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door afboeking het betrokken plafond heeft bereikt; dat het is aangewezen de invoerrechten voor de betrokken produkten weer in te stellen ten aanzien van Thailand,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 2 december 1990 wordt de heffing van de invoerrechten, geschorst krachtens Verordening ( EEG ) nr . 3897/89, weer ingesteld voor de invoer in de Gemeenschap van de hierna vermelde produkten van oorsprong uit Thailand :

1.2.3.4Volgnummer

Categorie ( eenheid )

GN-code

Omschrijving

40.0370

37 ( ton )

5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70

( 1 ) PB nr . L 383 van 30 . 12 . 1989, blz . 45 .

Volgnummer

Categorie ( eenheid )

GN-code

Omschrijving

40.0750

75 ( 1 000 stuks )

6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00

Kostuums en combinaties, van brei - of haakwerk, voor heren en jongens, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels, behalve skikleding // // // //

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 27 november 1990 .

Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

Weefsels van kunstmatige stapelvezels // // // //

Top