EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R2313

VERORDENING (EEG) Nr. 2313/89 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 1989 tot beëindiging van een inschrijving voor de levering, in het kader van de voedselhulp, van geraffineerde koolzaadolie

OJ L 220, 29.7.1989, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 29/07/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2313/oj

31989R2313

VERORDENING (EEG) Nr. 2313/89 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 1989 tot beëindiging van een inschrijving voor de levering, in het kader van de voedselhulp, van geraffineerde koolzaadolie -

Publicatieblad Nr. L 220 van 29/07/1989 blz. 0033 - 0033


VERORDENING ( EEG ) Nr . 2313/89 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 1989 tot beëindiging van een inschrijving voor de levering, in het kader van de voedselhulp, van geraffineerde koolzaadolie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 3972/86 van de Raad van 22 december 1986 betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de voedselhulp ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1750/89 ( 2 ), en met name op artikel 6, lid 1, onder c ),

Overwegende dat de Commissie bij Verordening ( EEG ) nr . 1978/89 (3 ) een inschrijving heeft gehouden voor de levering, in het kader van de voedselhulp, van 2 000 ton geraffineerde koolzaadolie; dat de leveringsvoorwaarden moeten worden herzien en dat bijgevolg de betrokken inschrijving moet worden beëindigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De inschrijving genoemd in bijlage III bij Verordening ( EEG ) nr . 1978/89 is beëindigd .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid -Staat .

Gedaan te Brussel, 28 juli 1989 .

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 370 van 30 . 12 . 1986, blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 172 van 21 . 6 . 1989, blz . 1 .

( 3 ) PB nr . L 189 van 4 . 7 . 1989, blz . 16 .

Top