EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R2097

Verordening (EEG) nr. 2097/88 van de Commissie van 14 juli 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3143/85 betreffende de afzet tegen verlaagde prijs van interventieboter bestemd voor onmiddellijk verbruik in de vorm van boterconcentraat

OJ L 184, 15.7.1988, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1989; stilzwijgende opheffing door 389R1953

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2097/oj

31988R2097

Verordening (EEG) nr. 2097/88 van de Commissie van 14 juli 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3143/85 betreffende de afzet tegen verlaagde prijs van interventieboter bestemd voor onmiddellijk verbruik in de vorm van boterconcentraat

Publicatieblad Nr. L 184 van 15/07/1988 blz. 0019 - 0019


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2097/88 VAN DE COMMISSIE

van 14 juli 1988

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3143/85 betreffende de afzet tegen verlaagde prijs van interventieboter bestemd voor onmiddellijk verbruik in de vorm van boterconcentraat

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1109/88 (2), en met name op artikel 6, lid 7,

Overwegende dat in artikel 2, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 3143/85 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 775/88 (4), is bepaald dat de koper op de dag waarop de overeenkomst over de verkoop van de boter wordt gesloten, een bestemmingszekerheid van 273 Ecu per 100 kilogram moet stellen; dat het, wanneer de huidige prijzen van boter uit openbare opslag en marktboter met elkaar worden vergeleken, duidelijk is dat het bedrag van deze zekerheid ter voorkoming van marktverstoringen dient te worden verhoogd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 2, lid 4, eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 3143/85 wordt het bedrag »273 Ecu" vervangen door het bedrag »300 Ecu".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing voor de contracten die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening worden gesloten.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 juli 1988.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(2) PB nr. L 110 van 29. 4. 1988, blz. 27.

(3) PB nr. L 298 van 12. 11. 1985, blz. 9.

(4) PB nr. L 80 van 25. 3. 1988, blz. 31.

Top