EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981R2131

Verordening (EEG) nr. 2131/81 van de Commissie van 28 juli 1981 houdende een bijzondere overgangsmaatregel voor bepaalde produkten van de sector melk en zuivelprodukten in verband met de toetreding van Griekenland

PB L 209 van 29.7.1981, p. 8–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2131/oj

31981R2131

Verordening (EEG) nr. 2131/81 van de Commissie van 28 juli 1981 houdende een bijzondere overgangsmaatregel voor bepaalde produkten van de sector melk en zuivelprodukten in verband met de toetreding van Griekenland

Publicatieblad Nr. L 209 van 29/07/1981 blz. 0008


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 2131/81 VAN DE COMMISSIE

VAN 28 JULI 1981

HOUDENDE EEN BIJZONDERE OVERGANGSMAATREGEL VOOR BEPAALDE PRODUKTEN VAN DE SECTOR MELK EN ZUIVELPRODUKTEN IN VERBAND MET DE TOETREDING VAN GRIEKENLAND

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP DE AKTE BETREFFENDE DE TOETREDING VAN GRIEKENLAND , INZONDERHEID OP ARTIKEL 73 , LID 1 ,

OVERWEGENDE DAT BEPAALDE PRODUKTEN VAN DE SECTOR MELK EN ZUIVELPRODUKTEN VOOR HET TIJDSTIP VAN DE TOETREDING IN GRIEKENLAND AANGEKOMEN ZIJN ; DAT DEZE PRODUKTEN INGEVOLGE ADMINISTRATIEVE MOEILIJKHEDEN OF GEZONDHEIDSCONTROLES NIET VOOR DE TOETREDING IN GRIEKENLAND IN HET VRIJE VERKEER KONDEN WORDEN GEBRACHT ;

OVERWEGENDE DAT DE BELASTING BIJ INVOER VAN DEZE PRODUKTEN IN GRIEKENLAND THANS HOGER IS DAN VOOR DE TOETREDING ; DAT HET , OM EEN ONGELIJKE BEHANDELING VAN DE IMPORTEURS TE VOORKOMEN , BILLIJK IS OP DEZE PRODUKTEN DE BELASTING BIJ INVOER TE HEFFEN DIE VAN TOEPASSING ZOU ZIJN GEWEEST , INDIEN DE PRODUKTEN VOOR DE TOETREDING IN GRIEKENLAND IN HET VRIJE VERKEER WAREN GEBRACHT ;

OVERWEGENDE DAT DE IN DEZE VERORDENING VERVATTE MAATREGELEN IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET ADVIES VAN HET COMITE VAN BEHEER VOOR MELK EN ZUIVELPRODUKTEN ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

1 . IN GRIEKENLAND MOGEN 280 TON PRODUKTEN VAN POST 04.04 E I B ) 3 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF EN 290 TON PRODUKTEN VAN POST 04.04 E I B ) 4 , VAN OORSPRONG EN VAN HERKOMST UIT EEN DERDE LAND IN HET VRIJE VERKEER WORDEN GEBRACHT OVEREENKOMSTIG DE OP 31 DECEMBER 1980 IN GRIEKENLAND TEN AANZIEN VAN HET BETROKKEN LAND GELDENDE REGELING .

2 . LID 1 GELDT SLECHTS VOOR PRODUKTEN :

- DIE VOOR 1 JANUARI 1981 IN GRIEKENLAND ZIJN AANGEKOMEN EN

- WAARVOOR DE DOUANEFORMALITEITEN OM HEN IN HET VRIJE VERKEER TE BRENGEN VOOR DIE DATUM IN GRIEKENLAND NIET KONDEN WORDEN VERVULD INGEVOLGE ADMINISTRATIEVE MOEILIJKHEDEN OF GEZONDHEIDSCONTROLES .

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DAG VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 28 JULI 1981 .

VOOR DE COMMISSIE

DE VOORZITTER

GASTON THORN

Top