EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D1496

Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 229/2018 van 5 december 2018 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) en bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2021/1496]

C/2018/8322

OJ L 337, 23.9.2021, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1496/oj

23.9.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/15


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 229/2018

van 5 december 2018

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) en bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2021/1496]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna “de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2017/1973 van de Commissie van 30 oktober 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2074/2005 wat betreft de officiële controles van visserijproducten die zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren en in de Unie zijn binnengebracht na via derde landen te zijn vervoerd, en tot vaststelling van een modelcertificaat voor die producten (1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Verordening (EU) 2017/1980 van de Commissie van 31 oktober 2017 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 2074/2005 wat betreft de detectiemethode voor paralytic shellfish poison (PSP) (2), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden, diervoeders en levensmiddelen. Wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden, diervoeders en levensmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen bij bijlage I en de inleiding van hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(4)

Bijlagen I en II bij de EER-overeenkomst moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In deel 1.2 worden in punt 134 (Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie) en in deel 6.2 van hoofdstuk I worden in punt 53 (Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie) de volgende streepjes toegevoegd:

“—

32017 R 1973: Verordening (EU) 2017/1973 van de Commissie van 30 oktober 2017 (PB L 281 van 31.10.2017, blz. 21),

32017 R 1980: Verordening (EU) 2017/1980 van de Commissie van 31 oktober 2017 (PB L 285 van 1.11.2017, blz. 8).”.

2)

In hoofdstuk II worden in punt 31k (Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie) de volgende streepjes toegevoegd:

“—

32017 R 1973: Verordening (EU) 2017/1973 van de Commissie van 30 oktober 2017 (PB L 281 van 31.10.2017, blz. 21),

32017 R 1980: Verordening (EU) 2017/1980 van de Commissie van 31 oktober 2017 (PB L 285 van 1.11.2017, blz. 8).”.

Artikel 2

In hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst worden in punt 54zzzk (Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie) de volgende streepjes toegevoegd:

“—

32017 R 1973: Verordening (EU) 2017/1973 van de Commissie van 30 oktober 2017 (PB L 281 van 31.10.2017, blz. 21),

32017 R 1980: Verordening (EU) 2017/1980 van de Commissie van 31 oktober 2017 (PB L 285 van 1.11.2017, blz. 8).”.

Artikel 3

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Verordeningen (EU) 2017/1973 en (EU) 2017/1980 zijn authentiek.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 6 december 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*)

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 5 december 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Oda Helen SLETNES

De secretarissen

van het Gemengd Comité van de EER

Hege M. HOFF

Mikołaj KARŁOWSKI


(1)  PB L 281 van 31.10.2017, blz. 21.

(2)  PB L 285 van 1.11.2017, blz. 8.

(*)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top