EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1766

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 32/2017 van 3 februari 2017 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1766]

OJ L 297, 22.11.2018, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1766/oj

22.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 297/41


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 32/2017

van 3 februari 2017

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1766]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1433 van de Commissie van 26 augustus 2016 inzake de erkenning van de regeling „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme” voor het aantonen van de naleving van de duurzaamheidscriteria overeenkomstig de Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XVII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt na punt 6au (Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1362 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„6av.

32016 D 1433: Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1433 van de Commissie van 26 augustus 2016 inzake de erkenning van de regeling „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme” voor het aantonen van de naleving van de duurzaamheidscriteria overeenkomstig de Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 232 van 27.8.2016, blz. 13).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1433 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 februari 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 februari 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 232 van 27.8.2016, blz. 13.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top