Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1737

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 3/2017 van 3 februari 2017 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1737]

OJ L 297, 22.11.2018, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1737/oj

22.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 297/4


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 3/2017

van 3 februari 2017

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2018/1737]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1811 van de Commissie van 11 oktober 2016 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG wat betreft de erkenning van de provincie Brindisi in het gebied Puglia in Italië als officieel vrij van brucellose (B. Melitensis(1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake levende dieren, andere dan vissen en aquacultuurdieren. Wetgeving over deze aangelegenheden is niet van toepassing op IJsland, zoals vermeld in punt 2 van de inleiding van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op IJsland.

(3)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden. Wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen van bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(4)

Bijlage I bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In deel 4.2 van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt in punt 14 (Beschikking 93/52/EEG van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 D 1811: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1811 van de Commissie van 11 oktober 2016 (PB L 276 van 13.10.2016, blz. 11).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken tekst in de Noorse taal van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1811 is authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 februari 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 februari 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 276 van 13.10.2016, blz. 11.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top