Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0097

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 97/2013 van 3 mei 2013 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

OJ L 291, 31.10.2013, p. 63–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 47–47 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/97/oj

31.10.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 291/63


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 97/2013

van 3 mei 2013

tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 81/2013 van de Commissie van 29 januari 2013 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1051/2011 wat de microgegevensbestanden voor de indiening van gegevens betreft (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XXI bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XXI bij de EER-overeenkomst wordt in punt 7ca (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1051/2011 van de Commissie) het volgende toegevoegd:

„, gewijzigd bij:

32013 R 0081: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 81/2013 van de Commissie van 29 januari 2013 (PB L 28 van 30.1.2013, blz. 1).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 81/2013 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 mei 2013, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (2).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 mei 2013.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Gianluca GRIPPA


(1)  PB L 28 van 30.1.2013, blz. 1.

(2)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top