Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0018

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 18/2013 van 1 februari 2013 tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) en Protocol nr. 37 (dat de in artikel 101 bedoelde lijst bevat) bij de EER-overeenkomst

OJ L 144, 30.5.2013, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 132 P. 173 - 173

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/18(2)/oj

30.5.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 144/23


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 18/2013

van 1 februari 2013

tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) en Protocol nr. 37 (dat de in artikel 101 bedoelde lijst bevat) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte („de EER-overeenkomst”), en met name de artikelen 98 en 101,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Besluit 2010/C 326/07 van de Commissie van 2 november 2010 tot oprichting van een Europees multistakeholderforum inzake elektronische facturering (e-facturering) (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Met het oog op de goede werking van de EER-overeenkomst moet protocol nr. 37 bij de EER-overeenkomst worden uitgebreid tot het bij Besluit 2010/C 326/07 van de Commissie op te richten een Europees multistakeholderforum inzake elektronische facturering (e-facturering) en moet bijlage IX bij de EER-overeenkomst worden gewijzigd teneinde de procedures voor deelname aan dit forum vast te stellen.

(3)

Bijlage IX en Protocol nr. 37 dienen bijgevolg dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt na punt 31ec (Besluit 2010/578/EU van de Commissie) het volgende ingevoegd:

„31ed.

32010 D 1203(02): Besluit 2010/C 326/07 van de Commissie van 2 november 2010 tot oprichting van een Europees multistakeholderforum inzake elektronische facturering (e-facturering) (PB C 326 van 3.12.2010, blz. 13).

Procedures voor deelname van de EVA-landen overeenkomstig artikel 101 van de overeenkomst:

Elk EVA-land kan een persoon aanwijzen die als waarnemer deelneemt aan de vergaderingen van het Europees multistakeholderforum inzake elektronische facturering (e-facturering).”.

Artikel 2

In Protocol nr. 37 bij de overeenkomst (dat de in artikel 101 bedoelde lijst bevat) wordt het volgende punt ingevoegd:

„38.

Het Europees multistakeholderforum inzake elektronische facturering (e-facturering) (Besluit 2010/C 326/07 van de Commissie).”.

Artikel 3

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Besluit 2010/C 326/07 van de Commissie zijn authentiek.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de laatste kennisgeving zoals bedoeld in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst (2).

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 1 februari 2013.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Gianluca GRIPPA


(1)  PB C 326 van 3.12.2010, blz. 13.

(2)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top