Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0015

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 15/2013 van 1 februari 2013 tot wijziging van bijlage VI (Sociale zekerheid) bij de EER-overeenkomst

OJ L 144, 30.5.2013, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 132 P. 170 - 170

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/15(2)/oj

30.5.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 144/20


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 15/2013

van 1 februari 2013

tot wijziging van bijlage VI (Sociale zekerheid) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte („de EER-overeenkomst”), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 1244/2010 van de Commissie (1) wijzigt Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad (2). Beide verordeningen zijn in de EER-overeenkomst opgenomen en bijgevolg moet in punt 2 van bijlage VI naar Verordening (EU) nr. 1244/2010 worden verwezen.

(2)

Bijlage VI bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage VI bij de EER-overeenkomst wordt in punt 2 (Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32010 R 1244: Verordening (EU) nr. 1244/2010 van de Commissie van 9 december 2010 (PB L 338 van 22.12.2010, blz. 35).”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 2 februari 2013, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 1 februari 2013.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Gianluca GRIPPA


(1)  PB L 338 van 22.12.2010, blz. 35.

(2)  PB L 284 van 30.10.2009, blz. 1.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top