Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0727

2006/727/EG: Besluit nr. 1/2006 van het Comité Luchtvervoer Gemeenschap/Zwitserland van 18 oktober 2006 tot wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer

OJ L 298, 27.10.2006, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 408–409 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/727/oj

27.10.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 298/23


BESLUIT Nr. 1/2006 VAN HET COMITÉ LUCHTVERVOER GEMEENSCHAP/ZWITSERLAND

van 18 oktober 2006

tot wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer

(2006/727/EG)

HET COMITÉ LUCHTVERVOER GEMEENSCHAP/ZWITSERLAND,

Gelet op de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 23, lid 4,

BESLUIT:

Artikel 1

1.   Het volgende wordt toegevoegd aan punt 1 (Derde luchtvaartpakket liberalisering en andere voorschriften voor de burgerluchtvaart) van de bijlage bij de overeenkomst, na de verwijzing naar Verordening (EG) nr. 2027/97 van de Raad:

„Nr. 889/2002

Verordening (EG) nr. 889/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 13 mei 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2027/97 van de Raad betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen

(artikel 1-2)”.

2.   Het volgende wordt toegevoegd aan punt 1 (Derde luchtvaartpakket liberalisering en andere voorschriften voor de burgerluchtvaart) van de bijlage bij de overeenkomst, na de verwijzing naar Verordening (EEG) Nr. 95/93:

„Nr. 793/2004

Verordening (EG) nr. 793/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van „slots” op communautaire luchthavens

(artikel 1-2)”.

Artikel 2

Het volgende wordt toegevoegd aan punt 4 (Veiligheid in de luchtvaart) van de bijlage bij de overeenkomst:

„Nr. 2003/42

Richtlijn 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2003 inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart

(artikel 1-12)”.

Artikel 3

1.   Het volgende wordt toegevoegd aan punt 5 (Beveiliging van de luchtvaart) van de bijlage bij de overeenkomst, na de verwijzing naar Verordening (EG) nr. 1138/2004, zoals ingevoegd bij artikel 1, lid 5, van Besluit nr. 1/2005 van het Comité Luchtvervoer Gemeenschap/Zwitserland van 12 juli 2005 (1):

„Nr. 781/2005

Verordening (EG) nr. 781/2005 van de Commissie van 24 mei 2005 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 622/2003 tot vaststelling van maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart

(artikel 1-2)”.

2.   Het volgende wordt toegevoegd aan punt 5 (Beveiliging van de luchtvaart) van de bijlage bij de overeenkomst, na de in artikel 1, lid 1, van dit besluit vastgestelde invoeging:

„Nr. 857/2005

Verordening (EG) nr. 857/2005 van de Commissie van 6 juni 2005 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 622/2003 tot vaststelling van maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart

(artikel 1-2)”.

Artikel 4

1.   Het volgende wordt toegevoegd aan punt 6 (Andere) van de bijlage bij de overeenkomst:

„Nr. 261/2004

Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91

(artikel 1-18)”.

2.   Het volgende wordt toegevoegd aan punt 6 (Andere) van de bijlage bij de overeenkomst:

„Nr. 2003/96

Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit

(artikel 14, lid 1, onder b), en lid 2)”.

3.   In punt 6 (Andere) van de bijlage bij de Overeenkomst wordt de verwijzing naar Verordening (EEG) nr. 295/91, ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 261/2004, geschrapt.

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en de Officiële verzameling van bondswetgeving van Zwitserland (Amtliche Sammlung des Bundesrechts/Recueil officiel des lois fédérales/Raccolta ufficiale delle leggi federali). Het is van toepassing vanaf de eerste dag van de tweede maand volgend op de bekendmaking.

Gedaan te Brussel, 18 oktober 2006.

Voor het Gemengd Comité

Het hoofd van de delegatie van de Gemeenschap

Daniel CALLEJA CRESPO

Het hoofd van de Zwitserse delegatie

Raymond CRON


(1)  PB L 210 van 12.8.2005, blz. 46.


Top