EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0046(01)

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 46/2006 van 28 april 2006 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

OJ L 175, 29.6.2006, p. 94–94 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 13 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 13 - 13
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 103 - 103

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/46(2)/oj

29.6.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 175/94


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 46/2006

van 28 april 2006

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 23/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 10 maart 2006 (1).

(2)

Richtlijn 2005/63/EG van de Commissie van 3 oktober 2005 houdende rectificatie van Richtlijn 2005/26/EG wat betreft de lijst van voedselingrediënten of stoffen die tijdelijk worden geschrapt uit bijlage III bis bij Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XII van bijlage II bij de Overeenkomst wordt aan punt 54zzu (Richtlijn 2005/26/EG van de Commissie) de volgende tekst toegevoegd:

„, gewijzigd bij:

32005 L 0063: Richtlijn 2005/63/EG van de Commissie van 3 oktober 2005 (PB L 258 van 4.10.2005, blz. 3).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2005/63/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 29 april 2006, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 28 april 2006.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

R. WRIGHT


(1)  PB L 147 van 1.6.2006, blz. 36.

(2)  PB L 258 van 4.10.2005, blz. 3.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top