Help Print this page 

Document 21996A0627(02)

Title and reference
Memorandum van Overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek India inzake regelingen op het gebied van de toegang tot de markt voor textielprodukten
  • In force
OJ L 153, 27.6.1996, p. 53–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 013 P. 144 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 013 P. 144 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 107 P. 64 - 79

ELI: http://data.europa.eu/eli/memorandum_underst/1996/386(2)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

21996A0627(02)

Memorandum van Overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek India inzake regelingen op het gebied van de toegang tot de markt voor textielprodukten

Publicatieblad Nr. L 153 van 27/06/1996 blz. 0053 - 0068


MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek India inzake regelingen op het gebied van de toegang tot de markt voor textielprodukten

1. De delegaties van de Regering van India en de Europese Gemeenschap vergaderden van 10 tot 12 december en 30 tot 31 december 1994 in Brussel om hun besprekingen voort te zetten over de markttoegang voor textiel- en kledingprodukten.

2. De Regering van India zal haar tarieven voor de in het aanhangsel opgenomen textiel- en kledingprodukten consolideren op de daarin vermelde percentages met bijbehorend tijdschema. Deze percentages zullen het secretariaat van de WTO ter kennis worden gebracht binnen 60 dagen na de inwerkingtreding van de WTO. Evenals in het geval van de reeds door India voor bepaalde textielprodukten gesloten tariefverbintenissen in het kader van de Uruguay-Ronde, zullen deze bijkomende voorstellen voor tariefconsolidering, als bedoeld in het aanhangsel, onderworpen zijn aan de voorwaarde, dat als het in artikel 2, punten 6 en 8, van de Overeenkomst inzake textiel- en kledingprodukten van de WTO bedoelde integratieproces niet volledig verwezenlijkt of vertraagd wordt, de rechten weer toegepast zullen worden volgens het op 1 januari 1990 geldende niveau. Bovendien van de Regering van India alternatieve specifieke rechten introduceren voor bepaalde in het aanhangsel opgenomen produkten. De voor dergelijke produkten hefbare rechten zullen aangegeven worden als een percentage ad valorem of een bedrag in Rs per produkt/m2/kg, welke ook maar hoger is. Bij het vaststellen van het niveau van dergelijke specifieke rechten dient de Regering van India rekening te houden met de desbetreffende gegevens over de exportprijzen die door de Europese Gemeenschap moeten worden verstrekt. Indien de Europese Gemeenschap van mening is dat dergelijke rechten een negatieve uitwerking hebben op haar uitvoer van de produkten in kwestie, stemt de Regering van India ermee in om onmiddellijk met de Europese Gemeenschap op haar verzoek te overleggen teneinde de aan de orde gestelde kwesties op een wederzijds aanvaardbare wijze aan te pakken.

3. De Regering van India zal voor markttoegang zorgen door de afschaffing van alle kwantitatieve beperkingen die van toepassing zijn op de in het aanhangsel opgenomen lijst produkten tegen de daarin vermelde data.

4. De Regering van India nam nota van de bezorgdheid hierover die door Europese Gemeenschap tot uitdrukking werd gebracht, en verklaarde dat zij geen maatregelen zou toepassen die een dubbele prijspolitiek inhouden voor de uitvoer van ruwe katoen uit India.

5. De Europese Gemeenschap ging ermee akkoord vanaf 1 januari 1995 alle beperkingen op te heffen die op dit moment gelden voor de uitvoer uit India van op handweefgetouwen vervaardigde produkten en produkten van de huisindustrie zoals bedoeld in artikel 5 van de EG-India-Overeenkomst betreffende de handel in textielprodukten.

6. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van de WTO en voor ieder contingentsjaar daarna zal de Commissie met welwillende aandacht verzoeken behandelen die de Regering van India zou kunnen indienen betreffende uitzonderlijke flexibiliteitsbepalingen, naast de in het kader van de bilaterale textielovereenkomst geldende flexibiliteitsbepalingen, voor enkele of alle categorieën waarvoor een beperking geldt en tot de volgende hoeveelheden per contingentsjaar:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

De Regering van India zal een beroep doen op dergelijke uitzonderlijke flexibiliteitsbepalingen in de orde van overboeking, overboeking tussen categorieën en vervroegde benutting, in de mate van de mogelijkheden die er bestaan op basis van de toepassing van de contingenten. Bovendien zal de totale hoeveelheid aan uitzonderlijke flexibiliteitsbepalingen in ieder contingentsjaar niet 2 500 ton overschrijden voor een bepaalde textielcategorie of 3 000 ton voor een bepaalde kledingcategorie.

7. Dit Memorandum van Overeenstemming doet geen afbreuk aan het recht van elk van beide partijen om zich bezig te houden met zaken waarop zij betrekking heeft uit hoofde van de artikelen XXII of XXIII van de GATT.

8. De Regering van India en de Europese Commissie zullen regelmatig overleg plegen teneinde een correcte tenuitvoerlegging van dit memorandum van Overeenstemming te waarborgen.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top