EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21985A1231(13)

Overeenkomst in de vorm van een goedgekeurd proces-verbaal tot verlenging van de tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Oostenrijk overeengekomen tijdelijke regeling aangaande onderling afgestemde discipline inzake het handelsverkeer in kaas

PB L 370 van 31.12.1985, p. 47–48 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

Related Council decision

21985A1231(13)

Overeenkomst in de vorm van een goedgekeurd proces-verbaal tot verlenging van de tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Oostenrijk overeengekomen tijdelijke regeling aangaande onderling afgestemde discipline inzake het handelsverkeer in kaas

Publicatieblad Nr. L 370 van 31/12/1985 blz. 0047
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 11 Deel 25 blz. 0083
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 11 Deel 25 blz. 0083


*****

OVEREENKOMST

in de vorm van een goedgekeurd proces-verbaal tot verlenging van de tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Oostenrijk overeengekomen tijdelijke regeling aangaande onderling afgestemde discipline inzake het handelsverkeer in kaas

GOEDGEKEURD PROCES-VERBAAL

Bij de besprekingen die op 24 juli 1985 tussen de delegaties van Oostenrijk en de Commissie van de Europese Gemeenschappen zijn gevoerd over de verlenging van de tijdelijke regeling aangaande onderling afgestemde discipline inzake het handelsverkeer in kaas, hebben de twee delegaties de volgende overeenkomst bereikt, onder voorbehoud van goedkeuring door hun respectieve autoriteiten:

1. De tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Oostenrijk overeengekomen tijdelijke regeling aangaande onderling afgestemde discipline inzake het handelsverkeer in kaas, die op 21 oktober 1981 is ondertekend en laatstelijk is gewijzigd bij de briefwisseling van 20 maart 1984, wordt met een jaar verlengd.

2. Er zal zo spoedig mogelijk overleg worden gepleegd om te beslissen of, en onder welke voorwaarden, de regeling moet worden gewijzigd of verlengd.

3. Ten einde rekening te houden met de gevolgen van de uitbreiding van de Gemeenschap voor de regeling inzake het handelsverkeer in kaas, hebben beide delegaties besloten tot uitwisseling van de aan deze overeenkomst gehechte brieven.

Brussel, 24 juli 1985.

1.2 // Voor de delegatie van Oostenrijk // Voor de delegatie van de Commissie van de Europese Gemeenschappen

Brief nr. 1

Mijnheer,

Ik moge verwijzen naar de tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Oostenrijk overeengekomen regeling aangaande onderling afgestemde discipline inzake het handelsverkeer in kaas en naar het overleg dat op 24 juli 1985 is gevoerd over de voorwaarden voor verlenging van deze regeling.

Ik bevestig u hierbij dat de Gemeenschap, in verband met de toetreding van Spanje en Portugal, bereid is zo spoedig mogelijk onderhandelingen te beginnen met het oog op een aanpassing van deze regeling ten einde rekening te houden met de bilaterale handelsbetrekkingen tussen de toetredende landen en Oostenrijk.

Ik moge u verzoeken mij de ontvangst van deze brief te willen bevestigen.

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Namens de Raad

van de Europese Gemeenschappen

Brief nr. 2

Mijnheer,

Ik heb de eer u de ontvangst te bevestigen van uw schrijven van heden dat als volgt luidt:

»Ik moge verwijzen naar de tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Oostenrijk overeengekomen regeling aangaande onderling afgestemde discipline inzake het handelsverkeer in kaas en naar het overleg dat op 24 juli 1985 is gevoerd over de voorwaarden voor verlenging van deze regeling.

Ik bevestig u hierbij dat de Gemeenschap, in verband met de toetreding van Spanje en Portugal, bereid is zo spoedig mogelijk onderhandelingen te beginnen met het oog op een aanpassing van deze regeling ten einde rekening te houden met de bilaterale handelsbetrekkingen tussen de toetredende landen en Oostenrijk.

Ik moge u verzoeken mij de ontvangst van deze brief te willen bevestigen.".

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Voor de Regering

de Republiek Oostenrijk

Top