EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11979H

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
INHOUDSOPGAVE

OJ L 291, 19.11.1979, p. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

In force

11979H

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - INHOUDSOPGAVE

Publicatieblad Nr. L 291 van 19/11/1979 blz. 0000


DOCUMENTEN betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschappen, Inhoud

Advies van de Commissie van de 23 mei 1979 betreffende het verzoek om toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschappen

/*179H/AVI/COM*/

Besluit van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 mei 1979 inzake de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

/*179H/DEC/KSG*/

Besluit van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 mei 1979 betreffende de toelating van de Helleense Republiek tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

/*179H/DEC/CEE/EUR*/

Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Lid-Staten der Europese Gemeenschappen) en de Helleense Republiek betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

/*179H/TTE*/

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Helleense Republiek en de aanpassingen van de Verdragen

Eerste deel: Beginselen

Tweede deel: Aanpassing der Verdragen

Titel I: Institutionele bepalingen

Hoofdstuk 1: Het Europese Parlement

Hoofdstuk 2: De Raad

Hoofdstuk 3: De Commissie

Hoofdstuk 4: Het Hof van Justitie

Hoofdstuk 5: Het Economisch en Sociaal Comité

Hoofdstuk 6: De Rekenkamer

Hoofdstuk 7: Het Wetenschappelijk en Technisch Comité

Titel II: Andere aanpassingen

Derde deel: Aanpassing van de besluiten van de Instellingen

Vierde deel: Overgangsmaatregelen

Titel I: Institutionele bepalingen

Titel II: Vrij verkeer van goederen

Hoofdstuk 1: Tariefbepalingen

Hoofdstuk 2: Afschaffing van kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking

Hoofdstuk 3: Overige bepalingen

Titel III: Vrij verkeer van personen, diensten en kapitaal

Hoofdstuk 1: Werknemers

Hoofdstuk 2: Kapitaalverkeer en onzichtbare transacties

Afdeling I: Kapitaalverkeer

Afdeling II: Onzichtbare transacties

Afdeling III: Algemene bepalingen

Titel IV: Landbouw

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2: Bepalingen betreffende bepaalde gemeenschappelijke marktordeningen

Afdeling 1: Groenten en fruit

Afdeling 2: Oliën en vetten

Afdeling 3: Melk en zuivelprodukten

Afdeling 4: Rundvlees

Afdeling 5: Tabak

Afdeling 6: Vlas en hennep

Afdeling 7: Hop

Afdeling 8: Zaaigoed

Afdeling 9: Zijderupsen

Afdeling 10: Suiker

Afdeling 11: Granen

Afdeling 12: Varkensvlees

Afdeling 13: Eieren

Afdeling 14: Slachtpluimvee

Afdeling 15: Rijst

Afdeling 16: Verwerkte groenten en fruit

Afdeling 17: Gedroogde voedergewassen

Afdeling 18: Erwten, tuin- en veldbonen

Afdeling 19: Wijn

Hoofdstuk 3: Bepalingen inzake de visserij

Hoofdstuk 4: Andere bepalingen

Afdeling 1: Veterinaire maatregelen

Afdeling 2: Maatregelen inzake de wetgeving op het gebied van teelmateriaal

Afdeling 3: Diverse bepalingen

Titel V: Buitenlandse betrekkingen

Hoofdstuk 1: Gemeenschappelijke handelspolitiek

Hoofdstuk 2: Overeenkomsten van de Gemeenschappen met bepaalde derde landen

Hoofdstuk 3: Betrekkingen met Staten in Afrika, het Caribisch gebied en het gebied van de Stille Oceaan

Hoofdstuk 4: Textiel

Titel VI: Financiële bepalingen

Titel VII: Andere bepalingen

Vijfde deel: Bepalingen betreffende de tenuitvoerlegging van deze Akte

Titel I: Het in werking stellen van de Instellingen

Titel II: Toepassing van de besluiten der Instellingen

Titel III: Slotbepalingen

Bijlagen - Een aantal rectificaties op de bijlagen I, VII en VIII is verschenen in het PB van de EG nr. L 346 van 2 december 1981.

/*179HN*/

Bijlage I: Lijst bedoeld in artikel 21 van de Toetredingsakte

I. Douanewetgeving

II. Landbouw

III. Recht van vestiging en vrij verrichten van diensten

IV. Vervoer

V. Mededinging

VI. Belastingen

VII. Economische politiek

VIII. Externe betrekkingen

IX. Sociale politiek

X. Harmonisatie van de wetgevingen

XI. Energie

XII. Regionale politiek

XIII. Milieu en consumentenbescherming

XIV. Statistieken

XV. Euratom

XVI. Diversen

Bijlage II: Lijst bedoeld in artikel 22 van de Toetredingsakte

I. Landbouw

II. Vervoer

III. Mededinging

IV. Handelspolitiek

V. Sociale politiek

VI. Harmonisatie van de wetgevingen

VII. Energie

VIII. Milieu en consumentenbescherming

IX. Statistieken

Bijlage III: Lijst bedoeld in artikel 36, leden 1 en 2, van de Toetredingsakte

Bijlage IV: Lijst bedoeld in artikel 114 van de Toetredingsakte

Bijlage V: Lijst bedoeld in artikel 115, lid 1, van de Toetredingsakte

Bijlage VI: Lijst bedoeld in artikel 115, lid 3, van de Toetredingsakte

Bijlage VII: Lijst bedoeld in artikel 117, lid 1, van de Toetredingsakte

Bijlage VIII: Lijst bedoeld in artikel 128 van de Toetredingsakte

I. Vervoer

II. Belastingen

III. Economische politiek

IV. Energie

Bijlage IX: Lijst bedoeld in artikel 142, lid 1, van de Toetredingsakte

Bijlage X: Lijst bedoeld in artikel 142, lid 2, van de Toetredingsakte

Bijlage XI: Lijst bedoeld in artikel 144 van de Toetredingsakte

I. Douanewetgeving

II. Vervoer

III. Milieu en consumentenbescherming

Bijlage XII: lijst bedoeld in artikel 145 van de Toetredingsakte

I. Vervoer

II. Belastingen

III. Sociale politiek

IV. Harmonisatie van de wetgevingen

V. Euratom

VI. Energie

Protocollen

/*179H/PRO*/

Protocol nr. 1 betreffende de Statuten van de Europese Investeringsbank

Eerste deel: Aanpassing van de Statuten van de Europese Investeringsbank (artikelen 1 tot 6)

Tweede deel: Andere bepalingen (artikelen 7 tot 11)

Protocol nr. 2 betreffende de vaststellingen van het basisrecht voor lucifers van post 36.06 van het gemeenschappelijk douanetarief

Protocol nr. 3 betreffende de toekenning van vrijstelling van invoerrechten voor bepaalde goederen door de Helleense Republiek

Protocol nr. 4 betreffende katoen

Protocol nr. 5 betreffende de deelneming van de Helleense Republiek aan het vermogen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

Protocol nr. 6 betreffende de uitwisseling van kennis op nucleair gebied met de Helleense Republiek

Protocol nr. 7 betreffende de economische en industriële ontwikkeling van Griekenland

Slotakte

/*179H/AFI*/

Verklaringen

Gemeenschappelijke verklaring betreffende het vrije verkeer van werknemers

/*179H/AFI/DCL*/

Gemeenschappelijke verklaring betreffende bijzondere overgangsmaatregelen die nodig kunnen zijn in de betrekkingen tussen Griekenland en Spanje en Portugal na de toetreding van deze twee landen

Gemeenschappelijk verklaring betreffende de overeenkomstig artikel 118 met bepaalde derde landen te sluiten protocollen

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de berg Athos

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de procedure van gemeenschappelijk onderzoek van de door de Helleense Republiek tijdens de periode die voorafgaat aan de toetreding toegekende nationale steun op landbouwgebied

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de procedure van gemeenschappelijk onderzoek van de jaarlijkse wijzigingen van de prijzen van de landbouwprodukten in Griekenland gedurende de periode die voorafgaat aan de toetreding

Gemeenschappelijke verklaring betreffende suiker, melk en zuivelprodukten, olijfolie en verwerkte groenten en fruit

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de eerste richtlijn van de Raad van 12 december 1977 tot cooerdinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen

Verklaring van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de toepassing op Berlijn van het besluit inzake de toetreding tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en van het Verdrag inzake de toetreding tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Verklaring van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de omschrijving van de uitdrukking onderdanen"

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap inzake de toegang van Griekse werknemers tot arbeid in loondienst in de huidige Lid-Staten

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Verklaring van de Helleense Republiek inzake monetaire vraagstukken

Voorlichtings en overlegprocedure met het oog op de aanvaarding van bepaalde besluiten

/*179H/AFI/PCD/ADP*/

Top