EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11957E049

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TWEEDE DEEL - DE GRONDSLAGEN VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL III - HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN, DIENSTEN EN KAPITAAL, HOOFDSTUK 1: DE WERKNEMERS, ARTIKEL 49

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teec/art_49/sign

11957E049

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TWEEDE DEEL - DE GRONDSLAGEN VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL III - HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN, DIENSTEN EN KAPITAAL, HOOFDSTUK 1: DE WERKNEMERS, ARTIKEL 49


++++

ZODRA DIT VERDRAG IN WERKING IS GETREDEN , STELT DE RAAD OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE EN NA RAADPLEGING VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE , BIJ WEGE VAN RICHTLIJNEN OF VERORDENINGEN DE MAATREGELEN VAST WELKE NODIG ZIJN OM GELEIDELIJK TOT EEN VRIJ VERKEER VAN WERKNEMERS TE KOMEN , ZOALS DIT IN HET VOORGAANDE ARTIKEL IS OMSCHREVEN , MET NAME DOOR

A ) HET VERZEKEREN VAN EEN NAUWE SAMENWERKING TUSSEN DE NATIONALE BESTUURSINSTELLINGEN OP HET GEBIED VAN DE ARBEID ,

B ) HET VOLGENS PLAN GELEIDELIJK AFSCHAFFEN VAN DIE ADMINISTRATIEVE PROCEDURES EN HANDELWIJZEN , ALSMEDE VAN DIE WACHTTIJDEN VOOR HET AANVAARDEN VAN AANGEBODEN BETREKKINGEN VOORTVLOEIENDE HETZIJ UIT DE NATIONALE WETGEVING HETZIJ UIT VOORDIEN TUSSEN DE LID-STATEN GESLOTEN OVEREENKOMSTEN , WAARVAN DE HANDHAVING EEN BELETSEL ZOU VORMEN VOOR HET VRIJMAKEN VAN HET VERKEER VAN DE WERKNEMERS ,

C ) HET VOLGENS PLAN GELEIDELIJK AFSCHAFFEN VAN ALLE WACHTTIJDEN EN ANDERE BEPERKINGEN GESTELD HETZIJ IN DE NATIONALE WETGEVING HETZIJ IN VOORDIEN TUSSEN DE LID-STATEN GESLOTEN OVEREENKOMSTEN , WELKE AAN DE WERKNEMERS UIT DE OVERIGE LID-STATEN ANDERE VOORWAARDEN OPLEGGEN VOOR DE VRIJE KEUZE VAN EEN BETREKKING DAN AAN DE WERKNEMERS VAN HET EIGEN LAND ,

D ) DOOR HET INSTELLEN VAN ORGANISATORISCHE VOORZIENINGEN DOOR WELKE DE AANBIEDINGEN VAN EN DE AANVRAGEN OM WERK MET ELKAAR IN AANRAKING KUNNEN WORDEN GEBRACHT EN DOOR WELKE HET EVENWICHT DAARVAN KAN WORDEN VERGEMAKKELIJKT ONDER VOORWAARDEN WELKE ERNSTIGE GEVAREN VOOR DE LEVENSSTANDAARD EN DE WERKGELEGENHEID IN DE VERSCHILLENDE GEBIEDEN EN INDUSTRIEEN UITSLUITEN .

Top