EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02022D1668-20230802

Consolidated text: Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1668 van de Commissie van 28 september 2022 betreffende ter ondersteuning van Richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (Voor de EER relevante tekst)Voor de EER relevante tekst

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1668/2023-08-02

02022D1668 — NL — 02.08.2023 — 002.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2022/1668 VAN DE COMMISSIE

van 28 september 2022

betreffende ter ondersteuning van Richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 251 van 29.9.2022, blz. 6)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2023/601 VAN DE COMMISSIE  van 13 maart 2023

  L 79

176

17.3.2023

►M2

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2023/1587 VAN DE COMMISSIE  van 1 augustus 2023

  L 194

134

2.8.2023
▼B

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2022/1668 VAN DE COMMISSIE

van 28 september 2022

betreffende ter ondersteuning van Richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

(Voor de EER relevante tekst)Artikel 1

De verwijzingen naar de ter ondersteuning van Richtlijn 2014/34/EU opgestelde geharmoniseerde normen voor apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen en die in bijlage I bij dit besluit zijn opgenomen, worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 2

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1202 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Mededeling 2018/C 371/01 wordt ingetrokken. Zij blijft evenwel van toepassing voor de referenties van de in bijlage II bij dit besluit vermelde geharmoniseerde normen tot de respectieve datum van schrapping van die referenties.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
BIJLAGE INr.

Referentie van de norm

1.

EN 1010-1:2004+A1:2010

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor het ontwerp en het vervaardigen van druk- en papierverwerkingsmachines — Deel 1: Algemene eisen

2.

EN 1010-2:2006+A1:2010

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor het ontwerp en het vervaardigen van druk- en papierverwerkingsmachines — Deel 2: Druk- en verfmachines inclusief voordrukmachines

3.

EN 1127-1:2019

Plaatsen waar explosiegevaar kan heersen — Explosiepreventie en -bescherming — Deel 1: Grondbeginselen en methodologie

4.

EN 1127-2:2014

Plaatsen waar explosiegevaar kan heersen — Explosiepreventie en -bescherming — Deel 2: Grondbeginselen en methodologie voor mijnbouw

5.

EN 1755:2015

Gemotoriseerde transportwerktuigen — Veiligheidseisen en verificatie — Aanvullende eisen voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen

6.

EN 1834-1:2000

Zuigermotoren met inwendige verbranding — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de bouw van motoren voor toepassing in gebieden met ontploffingsgevaar — Deel 1: Motoren van groep II voor gebieden met ontplofbare gassen en dampen

7.

EN 1834-2:2000

Zuigermotoren met inwendige verbranding — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de bouw van motoren voor toepassing in gebieden met ontploffingsgevaar — Deel 2: Motoren van groep I voor gebruik in ondergrondse mijnbouw, met gevaar door mijngas en/of brandbaar stof

8.

EN 1834-3:2000

Zuigermotoren met inwendige verbranding — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de bouw van motoren voor toepassing in gebieden met ontploffingsgevaar — Deel 3: Motoren van groep II voor gebruik in gebieden met ontplofbare stofmengsels

9.

EN 1839:2017

Bepaling van explosiegrenzen van gassen en dampen en bepaling van de onderste zuurstofconcentratie voor brandbare gassen en dampen

10.

EN 1953:2013

Verstuif- en spuitapparatuur voor bekledingsmaterialen — Veiligheidseisen

11.

EN 12581:2005+A1:2010

Bekledingsinstallaties — Machines voor het aanbrengen van vloeibare organische materialen door dompelen en elektroforese — Veiligheidseisen

12.

EN 12621:2006+A1:2010

Machines voor de toevoer en circulatie van bekledingsmaterialen onder druk — Veiligheidseisen

13.

EN 12757-1:2005+A1:2010

Mengmachines voor deklaagmaterialen — Veiligheidseisen — Deel 1: Mengmachines voor gebruik bij het herstel van voertuigen

14.

EN 13012:2021

Tankstations — Constructie en prestatie van automatische vulpistolen voor gebruik op brandstofzuilen

15.

EN 13237:2012

Plaatsen waar explosiegevaar kan heersen — Termen en definities voor apparatuur en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen

16.

EN 13616-1:2016

Overvulbeveiligingsmiddelen voor niet-verplaatsbare tanks voor vloeibare brandstoffen — Deel 1: Overvulbeveiligingsmiddelen met sluitmechanisme

17.

EN 13617-1:2021

Tankstations — Deel 1: Veiligheidseisen voor constructie en prestatie van meetpompen, brandstofzuilen en pompinstallaties op afstand

18.

EN 13617-2:2021

Tankstations — Deel 2: Veiligheidseisen voor constructie en prestatie van veiligheidsonderbrekers voor gebruik op meetpompen en brandstofzuilen

19.

EN 13617-3:2021

Tankstations — Deel 3: Veiligheidseisen voor constructie en prestatie van schuifspanningsventielen

20.

EN 13617-4:2021

Tankstations — Deel 4: Veiligheidseisen voor de constructie en prestatie van kettingkwartels voor gebruik van meetpompen en verdelers

21.

EN 13760:2021

Lpg-vulsysteem voor wegvoertuigen voor licht en zwaar belaste voertuigen — Inspuitstuk, beproevingseisen en afmetingen

22.

EN 13852-1:2013

Hijskranen — Offshore kranen — Deel 1: Offshore kranen voor algemene doeleinden

23.

EN 13852-3:2021

Hijskranen — Offshore kranen — Deel 3: Lichte offshore kranen

Kennisgeving 1: de normatieve referenties als bedoeld in punt 2 van geharmoniseerde norm EN IEC 60079-0:2018 worden gelezen als EN IEC 60079-0:2018, gecorrigeerd door EN IEC 60079-0:2018/AC: 2020-02

Kennisgeving 2: de normatieve referenties als bedoeld in punt 2 van geharmoniseerde norm EN ISO 80079-36:2016 worden gelezen als EN ISO 80079-36:2016, gecorrigeerd door EN ISO 80079-36:2016/AC: 2019 Beperking: deze bekendmaking heeft geen betrekking op het volgende deel van de norm: de kolom “Remarks/Notes” in tabel ZB.1.

24.

EN 14034-1:2004+A1:2011

Bepaling van de ontploffingseigenschappen van stofwolken — Deel 1: Bepaling van de maximale ontploffingsdruk pmax van stofwolken

25.

EN 14034-2:2006+A1:2011

Bepaling van de ontploffingseigenschappen van stofwolken — Deel 2: Bepaling van de maximale drukstijging (dp/dt)max van stofwolken

26.

EN 14034-3:2006+A1:2011

Bepaling van de ontploffingseigenschappen van stofwolken — Deel 3: Bepaling van de onderste explosiegrens (LEL) van stofwolken

27.

EN 14034-4:2004+A1:2011

Bepaling van de ontploffingseigenschappen van stofwolken — Deel 4: Bepaling van de zuurstofgrensconcentratie LOC in stofwolken

28.

EN 14373:2021

Systemen voor ontploffingsonderdrukking

29.

EN 14460:2018

Materieel bestand tegen ontploffingen

30.

EN 14491:2012

Drukontlastingssystemen voor stofontploffingen

31.

EN 14492-1:2006+A1:2009

Hijskranen — Lieren en takels met motoraandrijving — Deel 1: Lieren met motoraandrijving

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

32.

EN 14492-2:2006+A1:2009

Hijskranen — Lieren en takels met motoraandrijving — Deel 2: Takels met motoraandrijving

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

33.

EN 14522:2005

Bepaling van de zelfontstekingstemperatuur van gassen en dampen

34.

EN 14591-1:2004

Voorkoming van en bescherming tegen ontploffingen in ondergrondse mijnen — Beschermingssystemen — Deel 1: 2-bar ontploffingsbestendige ventilatieconstructie

EN 14591-1:2004/AC:2006

35.

EN 14591-2:2007

Voorkoming van en bescherming tegen ontploffingen in ondergrondse mijnen — Beschermingssystemen — Deel 2: Waterafdichtingen

EN 14591-2:2007/AC:2008

36.

EN 14591-4:2007

Voorkoming van en bescherming tegen ontploffingen in ondergrondse mijnen — Beschermingssystemen — Deel 4: Automatische explosiedempende installatie in graafmachines

EN 14591-4:2007/AC:2008

37.

EN 14677:2008

Veiligheid van machines — Secundaire staalverwerking — Machines en uitrusting voor de behandeling van vloeibaar staal

38.

EN 14678-1:2013

Lpg-uitrusting en toebehoren — Uitrusting voor lpg voor pompstations voor automobielen — Deel 1: Verdelers

39.

EN 14681:2006+A1:2010

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor machines en materieel voor de staalproductie met elektrische vlamboogovens

40.

EN 14797:2006

Ontluchtingssystemen voor ontploffingen

41.

EN 14973:2015

Transportbanden voor gebruik in ondergrondse installaties — Elektrische en brandtechnische veiligheidseisen

42.

EN 14983:2007

Voorkoming van en bescherming tegen ontploffingen in ondergrondse mijnen — Uitrusting en beveiligingssystemen voor de afvoer van mijngas

43.

EN 14986:2017

Ontwerp van ventilatoren voor potentieel ontplofbare atmosferen

44.

EN 14994:2007

Beschermingssystemen voor drukontlasting bij gasontploffingen

45.

EN 15089:2009

Ontploffingsisolatiesystemen

46.

EN 15188:2020

Bepaling van het zelfontstekingsgedrag van stofophopingen

47.

EN 15198:2007

Methodiek voor de risicobeoordeling van niet-elektrisch materieel en onderdelen bedoeld voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

48.

EN 15233:2007

Methodologie voor de functionele veiligheidsbeoordeling van beveiligingssystemen voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

49.

EN 15268:2008

Tankstations — Veiligheidseisen voor de constructie en prestatie van dompelpompinrichtingen

50.

EN 15794:2009

Bepaling van ontploffingspunten van brandbare vloeistoffen

51.

EN 15967:2022

Bepaling van de maximale explosiedruk en de maximale druktoename van gassen en dampen

52.

EN 16009:2011

Vlamloze ontploffingsdrukontlastingsinrichtingen

53.

EN 16020:2011

Ontploffingsomleiders

54.

EN 16447:2014

Explosie terugslagkleppen

55.

EN ISO 16852:2016

Vlamdovers — Prestatie-eisen, beproevingsmethoden en begrenzingen bij gebruik (ISO 16852:2016)

56.

EN 17077:2018

Methode voor bepaling van het brandgedrag van stoflagen

57.

EN 50050-1:2013

Elektrostatische handspuitapparatuur — Veiligheidseisen — Deel 1: Handspuitapparatuur voor ontvlambare vloeibare lakken

58.

EN 50050-2:2013

Elektrostatische handspuitapparatuur — Veiligheidseisen — Deel 2: Handspuitapparatuur voor ontvlambaar coating poeders

59.

EN 50050-3:2013

Elektrostatische handspuitapparatuur — Veiligheidseisen — Deel 3: Handspuitapparatuur voor ontvlambare vlokken

60.

EN 50104:2010

Elektrisch materieel voor de detectie en meting van zuurstof — Gebruikseigenschappen en beproevingsmethoden

▼M2

60 bis.

EN 50104:2019

Elektrisch materieel voor de detectie en meting van zuurstof — Gebruikseigenschappen en beproevingsmethoden

EN 50104:2019/A1:2023

▼B

61.

EN 50176:2009

Stationaire elektrostatische uitrusting voor het aanbrengen van ontvlambaar coatingmateriaal in vloeibare vorm — Veiligheidseisen

62.

EN 50177:2009

Stationaire elektrostatische uitrustingen voor het aanbrengen van ontvlambare coatingpoeders — Veiligheidseisen

EN 50177:2009/A1:2012

63.

EN 50223:2015

Stationaire elektrostatische spuitinstallaties voor brandbaar vlokmateriaal — Veiligheidseisen

64.

EN 50271:2018

Elektrisch materieel voor de detectie en meting van brandbare gassen, giftige gassen of zuurstof — Eisen voor en beproevingen van toestellen die gebruikmaken van programmatuur en digitale technieken

65.

EN 50281-2-1:1998

Elektrische toestellen voor gebruik in de aanwezigheid van ontbrandbaar stof — Deel 2-1: Beproevingsmethoden — Methoden voor de bepaling van de minimumontvlammingstemperatuur van stof

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

66.

EN 50303:2000

Materieelgroep I, Categorie M1 — Materieel bestemd om te blijven functioneren in aanwezigheid van mijngas en/of brandbaar stof

67.

EN 50381:2004

Verplaatsbare geventileerde ruimten met of zonder interne gevarenbron

EN 50381:2004/AC:2005

68.

EN 50495:2010

Veiligheidsvoorzieningen voor het veilig functioneren van materieel met betrekking tot ontploffingsrisico’s

69.

EN IEC 60079-0:2018

Explosieve atmosferen — Deel 0: Elektrisch materieel — Algemene eisen (ISO 60079-0:2017)

70.

EN 60079-1:2014

Explosieve atmosferen — Deel 1: Bescherming van materieel door drukvast omhulsel “d” (IEC 60079-1:2014)

71.

EN 60079-2:2014

Explosieve atmosferen — Deel 2: Bescherming van materieel door inwendige overdruk “p” (IEC 60079-2:2014)

EN 60079-2:2014/AC:2015

72.

EN 60079-5:2015

Explosieve atmosferen — Deel 5: Bescherming van materieel door zandvulling “q” (IEC 60079-5:2015)

73.

EN 60079-6:2015

Explosieve atmosferen — Deel 6: Bescherming van materieel door vloeistofvulling “o” (IEC 60079-6:2015)

74.

EN 60079-7:2015

Explosieve atmosferen — Deel 7: Bescherming van materieel door verhoogde veiligheid “e” (IEC 60079-7:2015)

EN IEC 60079-7:2015/A1:2018

75.

EN 60079-11:2012

Explosieve atmosferen — Deel 11: Bescherming van materieel door intrinsieke veiligheid “i” (IEC 60079-11:2011)

76.

EN 60079-15:2010

Explosieve atmosferen — Deel 15: Bescherming van materieel door beschermingswijze “n” (IEC 60079-15:2010)

77.

EN 60079-18:2015

Explosieve atmosferen — Deel 18: Bescherming van materieel door ingietbescherming “m” (IEC 60079-18:2014)

EN 60079-18:2015/A1:2017

78.

EN 60079-20-1:2010

Explosieve atmosferen — Deel 20-1: Materiaalkarakteristieken voor gas en dampclassificatie — Beproevingsmethode en data (IEC 60079-20-1:2010)

79.

EN 60079-25:2010

Explosieve atmosferen — Deel 25: Intrinsiek-veilige systemen (IEC 60079-25:2010)

EN 60079-25:2010/AC:2013

80.

EN 60079-26:2015

Explosieve atmosferen — Deel 26: Materieel met materieelbeschermingsniveau (EPL) Ga (IEC 60079-26:2014)

81.

EN 60079-28:2015

Explosieve atmosferen — Deel 28: Bescherming van materieel en transmissiesystemen gebruikmakend van optische straling (IEC 60079-28:2015)

82.

EN 60079-29-1:2016

Explosieve atmosferen — Deel 29-1: Gasdetectoren — Prestatie-eisen voor detectoren van brandbare gassen (IEC 60079-29-1:2016 (gewijzigd))

▼M1

82 bis.

EN 60079-29-1:2016

Explosieve atmosferen — Deel 29-1: Gasdetectoren — Prestatie-eisen voor detectoren van brandbare gassen

EN 60079-29-1:2016/A1:2022

EN 60079-29-1:2016/A11:2022

▼B

83.

EN 60079-29-4:2010

Explosieve atmosferen — Deel 29-4: Gasdetectoren — Prestatie-eisen van detectoren die gebruikmaken van een optische weg voor de detectie van brandbare gassen (IEC 60079-29-4:2009 (gewijzigd))

84.

EN 60079-30-1:2017

Explosieve atmosferen — Deel 30-1: Elektrische weerstandprocesverwarming — Algemene eisen en beproevingsmethoden (IEC/IEEE 60079-30-1:2015 (gewijzigd))

85.

EN 60079-31:2014

Explosieve atmosferen — Deel 31: Bescherming van materieel tegen stofontbranding door omhulsel “t” (IEC 60079-31:2013)

86.

EN 60079-35-1:2011

Explosieve atmosferen — Deel 35-1: Petlampen voor gebruik in mijnen waar mijngas voor kan komen — Algemene eisen — Constructie en beproeving in verband met ontploffingsgevaar (IEC 60079-35-1:2011)

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

87.

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016

Explosieve atmosferen — Deel 20-2: Materiaaleigenschappen — beproevingsmethoden voor ontvlambare stoffen (ISO/IEC 80079-20-2:2016)

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/AC:2017

88.

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Explosieve atmosferen — Deel 34: Het toepassen van kwaliteitssystemen bij de vervaardiging van materieel (ISO/IEC 80079-34:2011)

89.

EN ISO 80079-36:2016

Explosieve atmosferen — Deel 36: Niet-elektrische uitrusting voor gebruik in explosieve atmosferen — Basismethoden en eisen (ISO 80079-36:2016)

90.

EN ISO 80079-37:2016

Explosieve atmosferen — Deel 37: Niet-elektrische uitrusting voor gebruik in explosieve atmosferen — Niet-elektrisch beveiligingstype voor constructieveiligheid “c”, beheersing van ontstekingsbronnen “b”, onderdompeling in vloeistof “k” (ISO 80079-37:2016)

91.

EN ISO/IEC 80079-38:2016

Explosieve atmosferen — Deel 38: Materieel en componenten in explosieve atmosferen in ondergrondse mijnen (ISO/IEC 80079-38:2016)

EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018

▼M1

92.

EN 17348:2022

Eisen voor het ontwerp en het testen van stofzuigers voor gebruik in mogelijk explosieve atmosferen

▼B
BIJLAGE IINr.

Referentie van de norm

Datum van schrapping

1.

EN 13012:2012

Tankstations — Constructie en prestatie van automatische vulpistolen voor gebruik op brandstofzuilen

3.9.2023

2.

EN 13617-1:2012

Tankstations — Deel 1: Veiligheidseisen voor constructie en prestatie van meetpompen, brandstofzuilen en pompinstallaties op afstand

3.9.2023

3.

EN 13617-2:2012

Tankstations — Deel 2: Veiligheidseisen voor constructie en prestatie van veiligheidsonderbrekers voor gebruik op meetpompen en brandstofzuilen

3.9.2023

4.

EN 13617-3:2012

Tankstations — Deel 3: Veiligheidseisen voor constructie en prestatie van schuifspanningsventielen

3.9.2023

5.

EN 13617-4:2012

Tankstations — Deel 4: Veiligheidseisen voor de constructie en prestatie van kettingkwartels voor gebruik van meetpompen en verdelers

3.9.2023

6.

EN 13760:2003

Lpg-vulsysteem voor wegvoertuigen voor licht en zwaar belaste voertuigen — Inspuitstuk, beproevingseisen en afmetingen

19.11.2023

7.

EN 14373:2005

Systemen voor ontploffingsonderdrukking

19.11.2023

8.

EN 15188:2007

Bepaling van het zelfontstekingsgedrag van stofophopingen

27.11.2022

9.

EN 15967:2011

Bepaling van de maximale explosiedruk en de maximale druktoename van gassen en dampen

29.3.2024

Top