Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R2424-20171001

Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (Voor de EER relevante tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2424/2017-10-01

02015R2424 — NL — 01.10.2017 — 001.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EU) 2015/2424 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 16 december 2015

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 341 van 24.12.2015, blz. 21)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

VERORDENING (EU) 2017/1001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 14 juni 2017

  L 154

1

16.6.2017


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 071, 16.3.2016, blz.  322 (2015/2424)

►C2

Rectificatie, PB L 110, 26.4.2016, blz.  4 (2015/2424)

►C3

Rectificatie, PB L 267, 30.9.2016, blz.  1 (2015/2424)
▼B

VERORDENING (EU) 2015/2424 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 16 december 2015

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen

(Voor de EER relevante tekst)▼M1 —————

▼B

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 2868/95 wordt als volgt gewijzigd:

1) Regel 1, lid 3, wordt geschrapt.

2) Regel 2 wordt geschrapt.

3) Regel 4 wordt geschrapt.

4) Regel 5 wordt geschrapt.

5) Regel 5 bis wordt geschrapt.

6) Regel 9, lid 3, wordt als volgt gewijzigd:

a) in punt a) worden de woorden „regels 1, 2 en 3” vervangen door „regels 1 en 3 en artikel 28 van de verordening”;

b) in punt b) wordt de verwijzing naar „regel 4, onder b)” vervangen door een verwijzing naar „artikel 26, lid 2, van de verordening”.

▼C2

6 bis) In regel 10, lid 1, wordt de zinsnede „regel 4, onder c),” vervangen door de zinsnede „artikel 38, lid 2, van de verordening”.

▼B

7) Regel 11, lid 2, wordt geschrapt.

8) Regel 12, onder k), wordt geschrapt.

▼C2

8 bis) Regel 23 wordt geschrapt.

8 ter) In regel 24, lid 1, wordt de zinsnede „regel 84, lid 2,” vervangen door de zinsnede „artikel 87, lid 2, van de verordening”.

▼B

9) Titel IV wordt geschrapt.

▼C2

9 bis) In regel 47 wordt de zinsnede „regel 84, lid 2,” vervangen door de zinsnede „artikel 87, lid 2, van de verordening”.

▼B

10) In regel 62, lid 2, worden de woorden „in de Gemeenschap” vervangen door „in de Europese Economische Ruimte”.

11) In regel 71, lid 1, worden de woorden „binnen de Gemeenschap” vervangen door „binnen de Europese Economische Ruimte”.

12) Regel 76, lid 2, wordt geschrapt.

13) Regel 78 wordt als volgt gewijzigd:

a) in lid 2, onder c), worden de woorden „in de Gemeenschap” vervangen door „in de Europese Economische Ruimte”;

b) in lid 2, onder b), lid 3 en lid 5, worden de woorden „Lid-Staat” en „Lid-Staten” vervangen door „lidstaat van de Europese Economische Ruimte” respectievelijk „lidstaten van de Europese Economische Ruimte”.

14) Regel 84 wordt geschrapt.

15) Regel 87 wordt geschrapt.

16) Titel XI, deel K, wordt geschrapt.

▼C2

16 bis) In regel 93, lid 1, wordt de zinsnede „; regel 89 is anders niet van toepassing” geschrapt.

16 ter) In regel 93, lid 3, worden de woorden „en regel 88” geschrapt.

▼B

17) Regel 112, lid 2, wordt geschrapt.

▼C2

17 bis) In regel 115, lid 6, wordt de zinsnede „regel 112, leden 1 en 2” vervangen door de zinsnede „regel 112, lid 1”.

17 ter) In regel 121, lid 3, tweede alinea, wordt de zinsnede „Regel 112, leden 2 en 3,” vervangen door de zinsnede „Regel 112, lid 3”.

▼B

Artikel 3

Verordening (EG) nr. 2869/95 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar Verordening (EG) nr. 207/2009 en worden gelezen in overeenstemming met de concordantietabel in bijlage II.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 23 maart 2016.

▼C3

De volgende punten van artikel 1 van deze verordening zijn van toepassing vanaf 1 oktober 2017:

punten 8), 18), met uitzondering van artikel 17, lid 5 ter, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 19), 20), 21), 22), 23), 24), 26) voor zover dit betrekking heeft op artikel 26, lid 1, onder d), en lid 3, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 29), 30) voor zover dit betrekking heeft op artikel 30, leden 1 en 3, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 31) voor zover dit betrekking heeft op artikel 33, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 32) voor zover dit betrekking heeft op artikel 34, leden 1 bis, 4 en 6, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 33), 34), 35) voor zover dit betrekking heeft op artikel 37, lid 3, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 37) voor zover dit betrekking heeft op artikel 39, lid 1, tweede zin, en leden 3 en 4, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 43) voor zover dit betrekking heeft op artikel 44, leden 2, 3, 4 bis en 8, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 46) voor zover dit betrekking heeft op artikel 48, lid 5, derde zin, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 47) voor zover dit betrekking heeft op artikel 48 bis, lid 1, eerste alinea, en leden 2 tot en met 5, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 48) voor zover dit betrekking heeft op artikel 49, lid 3, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 49) voor zover dit betrekking heeft op artikel 50, leden 2, 3 en 4, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 61), 62), 63), 64) voor zover dit betrekking heeft op artikel 67, lid 1, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 67) met uitzondering van artikel 74 ter, lid 3, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 68), 71) voor zover dit betrekking heeft op artikel 78, leden 3 en 5, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 72) voor zover dit betrekking heeft op artikel 79, leden 1 tot en met 4, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 73) met uitzondering van artikel 79 ter, lid 2, van Verordening (EG) nr. 207/2009 en artikel 79 quater, lid 5, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 74) voor zover dit betrekking heeft op artikel 80, leden 1, 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 75) voor zover dit betrekking heeft op artikel 82, lid 2, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 76) voor zover dit betrekking heeft op artikel 82 bis, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 77), 78) voor zover dit betrekking heeft op artikel 85, leden 1, 6 en 7, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 80) voor zover dit betrekking heeft op artikel 87, lid 2, onder m), en lid 3, onder y), van Verordening (EG) nr. 207/2009, 84) voor zover dit betrekking heeft op artikel 89, leden 1, 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 97) met uitzondering van artikel 113, lid 6, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 98), 102) voor zover dit betrekking heeft op artikel 119, leden 5, 5 bis, 6, 8 en 9, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 103), 108) voor zover dit betrekking heeft op artikel 128, lid 4, onder o), van Verordening (EG) nr. 207/2009, 111) voor zover dit betrekking heeft op artikel 132, lid 2, derde zin, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 113), 125), 126) voor zover dit betrekking heeft op artikel 147, leden 1 en 3 tot en met 8, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 127) voor zover dit betrekking heeft op artikel 148 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 128) voor zover dit betrekking heeft op artikel 149, leden 1, 3 en 4, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 129) voor zover dit betrekking heeft op artikel 153 van Verordening (EG) nr. 207/2009, 130) voor zover dit betrekking heeft op artikel 153 bis, leden 1 tot en met 5, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 132), met uitzondering van artikel 154 bis, lid 3, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 135) voor zover dit betrekking heeft op artikel 158, lid 3, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 136), 137) voor zover dit betrekking heeft op artikel 159, leden 4 tot en met 9, van Verordening (EG) nr. 207/2009, 138) voor zover dit betrekking heeft op artikel 161, leden 3 tot en met 5, van Verordening (EG) nr. 207/2009, en 139).

▼B

Punt 108) van artikel 1 van deze verordening, ►C1  voor zover dit betrekking heeft op artikel 124, lid 1, onder h), en artikel 128, lid 4, onder n), van Verordening (EG) nr. 207/2009, is van toepassing vanaf de datum waarop het in artikel 124, lid 2, van Verordening (EG) nr. 207/2009 bedoelde besluit in werking treedt, dan wel, indien dit vroeger is, ►C3  twaalf maanden na de datum die in de eerste alinea van onderhavig artikel is vermeld. ◄ Tot die datum worden de in artikel 124, lid 1, onder h), van Verordening (EG) nr. 207/2009 bedoelde bevoegdheden ◄ uitgeoefend door de uitvoerend directeur.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

De volgende bijlage wordt ingevoegd:
„BIJLAGE -I

BEDRAG VAN DE TAKSEN

A. De overeenkomstig deze verordening aan het Bureau te betalen taksen zijn als volgt (in EUR):

1. Basistaks voor de aanvraag voor een individueel Uniemerk (artikel 26, lid 2):

1 000 EUR

2. Basistaks voor de aanvraag voor een individueel Uniemerk langs elektronische weg (artikel 26, lid 2):

850 EUR

3. Taks voor de tweede klasse van waren en diensten voor een individueel Uniemerk (artikel 26, lid 2):

50 EUR

4. Taks voor elke klasse van waren en diensten boven de tweede voor een individueel Uniemerk (artikel 26, lid 2):

150 EUR

5. Basistaks voor de aanvraag voor een collectief Uniemerk of een Uniecertificeringsmerk (artikel 26, lid 2 en artikel 66, lid 3, of artikel 74 bis, lid 3):

1 800 EUR

6. Basistaks voor de aanvraag voor een collectief Uniemerk of een Uniecertificeringsmerk langs elektronische weg (artikel 26, lid 2, en artikel 66, lid 3, of artikel 74 bis, lid 3):

1 500 EUR

7. Taks voor de tweede klasse van waren en diensten voor een collectief Uniemerk of een Uniecertificeringsmerk (artikel 26, lid 2, en artikel 66, lid 3, of artikel 74 bis, lid 3):

50 EUR

8. Taks voor elke klasse van waren en diensten boven de tweede voor een collectief Uniemerk of een Uniecertificeringsmerk (artikel 26, lid 2, en artikel 66, lid 3, of artikel 74 bis, lid 3):

150 EUR

9. Recherchetaks voor de aanvraag voor een Uniemerk (artikel 38, lid 2) of voor een internationale inschrijving met aanduiding van de Unie (artikel 38, lid 2, en artikel 155, lid 2): 12 EUR vermenigvuldigd met het aantal centrale bureaus voor industriële eigendom, zoals bedoeld in artikel 38, lid 2; dat bedrag, en de daaropvolgende wijzigingen, worden door het Bureau in het Publicatieblad van het Bureau bekendgemaakt.

10. Oppositietaks (artikel 41, lid 3):

320 EUR

11. Basistaks voor de vernieuwing van een individueel Uniemerk (artikel 47, lid 3):

1 000 EUR

12. Basistaks voor de vernieuwing van een individueel Uniemerk langs elektronische weg (artikel 47, lid 3):

850 EUR

13. Taks voor de vernieuwing van de tweede klasse van waren en diensten voor een individueel Uniemerk (artikel 47, lid 3):

50 EUR

14. Taks voor de vernieuwing van elke klasse van waren en diensten boven de tweede voor een individueel Uniemerk (artikel 47, lid 3):

150 EUR

15. Basistaks voor de vernieuwing van een collectief Uniemerk of een Uniecertificeringsmerk (artikel 47, lid 3, en artikel 66, lid 3, of artikel 74 bis, lid 3):

1 800 EUR

16. Basistaks voor de vernieuwing van een collectief Uniemerk of een Uniecertificeringsmerk langs elektronische weg (artikel 47, lid 3, en artikel 66, lid 3, of artikel 74 bis, lid 3):

1 500 EUR

17. Taks voor de vernieuwing van de tweede klasse van waren en diensten voor een collectief Uniemerk of een Uniecertificeringsmerk (artikel 47, lid 3, en artikel 66, lid 3, of artikel 74 bis, lid 3):

50 EUR

18. Taks voor de vernieuwing van elke klasse van waren en diensten boven de tweede voor een collectief Uniemerk of een Uniecertificeringsmerk (artikel 47, lid 3, en artikel 66, lid 3, of artikel 74 bis, lid 3):

150 EUR

19. Toeslag voor laattijdige betaling van de vernieuwingstaks of voor te late indiening van het verzoek tot vernieuwing (artikel 47, lid 3): 25 % van de taks waarvoor de vernieuwingstermijn is verstreken, met een maximum van 1 500 EUR

20. Taksen voor de vordering tot vervallen- of nietigverklaring (artikel 56, lid 2):

630 EUR

21. Beroepstaks (artikel 60, lid 1):

720 EUR

22. Taks voor een aanvraag tot herstel in de vorige toestand (artikel 81, lid 3):

200 EUR

23. Taks voor het verzoek tot omzetting van een aanvraag voor een Uniemerk of van een Uniemerk (artikel 113, lid 1, tevens in samenhang met artikel 159, lid 1):

a) in een aanvraag voor een nationaal merk,

b) in een aanwijzing van lidstaten in het kader van het Protocol van Madrid:

200 EUR

24. Taks voor voortzetting van de procedure (artikel 82, lid 1):

400 EUR

25. Taks voor de verklaring van afsplitsing van een ingeschreven Uniemerk (artikel 49, lid 4) of een aanvraag voor een Uniemerk (artikel 44, lid 4):

250 EUR

26. Taks voor de aanvraag tot inschrijving van een licentie of een ander recht met betrekking tot een ingeschreven Uniemerk (voor 1 oktober 2017 regel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2868/95 en, vanaf die datum artikel 22 bis, lid 2), of een aanvraag voor een Uniemerk (voor 1 oktober 2017 regel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2868/95, en vanaf die datum artikel 22 bis, lid 2):

a) verlening van een licentie;

b) overdracht van een licentie;

c) creatie van een zakelijk recht;

d) overdracht van een zakelijk recht;

e) gedwongen tenuitvoerlegging:

200 EUR per inschrijving, maar wanneer er bij dezelfde aanvraag of tegelijkertijd meerdere verzoeken worden ingediend, mag het totale bedrag niet meer bedragen dan 1 000 EUR

27. Taks voor de doorhaling van de inschrijving van een licentie of een ander recht (voor 1 oktober 2017 regel 35, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2868/95, en vanaf die datum artikel 24 bis, lid 3): 200 EUR per doorhaling, maar wanneer bij dezelfde aanvraag of tegelijkertijd meerdere verzoeken worden ingediend, mag het totale bedrag niet meer bedragen dan 1 000 EUR

28. Taks voor de wijziging van een ingeschreven Uniemerk (artikel 48, lid 4):

200 EUR

29. Taks voor de afgifte van een duplicaat van de aanvraag voor een Uniemerk (artikel 88, lid 7), een duplicaat van het inschrijvingsbewijs (artikel 45, lid 2), of een uittreksel uit het register (artikel 87, lid 7):

a) niet-gewaarmerkte kopie of uittreksel:

10 EUR

b) gewaarmerkte kopie of uittreksel:

30 EUR

30. Taks voor inzage van de dossiers (artikel 88, lid 6):

30 EUR

31. Taks voor de afgifte van afschriften van dossierstukken (artikel 88, lid 7):

a) niet-gewaarmerkte kopie:

10 EUR

b) gewaarmerkte kopie:

30 EUR

plus per bladzijde, boven de 10:

1 EUR

32. Taks voor mededeling van gegevens uit een dossier (artikel 88, lid 9):

10 EUR

33. Taks voor de verificatie van de proceskosten die moeten worden vergoed (voor 1 oktober 2017 regel 94, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2868/95, en vanaf die datum artikel 85, lid 7):

100 EUR

34. Taks voor de indiening van een internationale aanvraag bij het Bureau (voor 1 oktober 2017 regel 147, lid 5, en vanaf die datum artikel 147, lid 4):

300 EUR

B. Aan het Internationaal Bureau te betalen taksen

I.   Individuele taks voor een internationale inschrijving met aanduiding van de Unie

1. De aanvrager van een internationale inschrijving met aanduiding van de Unie betaalt het Internationaal Bureau een individuele taks voor de aanduiding van de Unie overeenkomstig artikel 8, lid 7, van het Protocol van Madrid.

2. De houder van een internationale inschrijving die na de internationale inschrijving een verzoek om territoriale uitbreiding indient waarin de Unie wordt aangeduid, betaalt het Internationaal Bureau een individuele taks voor de aanduiding van de Unie overeenkomstig artikel 8, lid 7, van het Protocol van Madrid.

3. Het bedrag van de in B.I.1 of B.I.2 bedoelde taks komt overeen met de tegenwaarde in Zwitserse frank, zoals vastgesteld door de directeur-generaal van de WIPO overeenkomstig regel 35, lid 2, van de gemeenschappelijke regels krachtens de Schikking en het Protocol van Madrid, van de volgende bedragen:

a) voor een individueel merk: 820 EUR, in voorkomend geval vermeerderd met 50 EUR voor de tweede klasse van waren en diensten, en 150 EUR voor elke klasse van waren en diensten in de internationale inschrijving boven de tweede;

b) voor een collectief merk of een certificeringsmerk: 1 400 EUR, in voorkomend geval vermeerderd met 50 EUR voor de tweede klasse van waren en diensten, en 150 EUR voor elke klasse van waren en diensten boven de tweede.

II.   Individuele taks voor vernieuwing van een internationale inschrijving met aanduiding van de Unie

1. De houder van een internationale inschrijving met aanduiding van de Unie betaalt het Internationaal Bureau, als onderdeel van de taksen voor vernieuwing van de internationale inschrijving, een individuele taks voor de aanduiding van de Unie overeenkomstig artikel 8, lid 7, van het Protocol van Madrid.

2. Het bedrag van de in B.II.1 bedoelde taks komt overeen met de tegenwaarde in Zwitserse frank, zoals vastgesteld door de directeur-generaal van de WIPO overeenkomstig regel 35, lid 2, van de gemeenschappelijke regels krachtens de Schikking en het Protocol van Madrid, van de volgende bedragen:

a) voor een individueel merk: 820 EUR, in voorkomend geval vermeerderd met 50 EUR voor de tweede klasse van waren en diensten, en 150 EUR voor elke klasse van waren en diensten in de internationale inschrijving boven de tweede;

b) voor een collectief merk of een certificeringsmerk: 1 400 EUR, in voorkomend geval vermeerderd met 50 EUR voor de tweede klasse van waren en diensten, en 150 EUR voor elke klasse van waren en diensten in de internationale inschrijving boven de tweede.”.
BIJLAGE II

CONCORDANTIETABELVerordening (EG) nr. 2869/95

Verordening (EG) nr. 207/2009

Artikel 1

Artikel 2

Bijlage -I, deel A, punten 1 t/m 34

Artikel 3

Artikel 144, lid 1

Artikel 4

Artikel 144, lid 2

Artikel 5, lid 1

Artikel 144 bis, lid 1, eerste alinea

Artikel 5, lid 2

Artikel 144 bis, lid 1, tweede alinea

Artikel 5, lid 3

Artikel 144 bis, lid 1, derde alinea

Artikel 6

Artikel 144 bis, lid 1, vierde alinea

Artikel 7, lid 1

Artikel 144 bis, lid 2

Artikel 7, lid 2

Artikel 144 bis, lid 3

Artikel 8

Artikel 144 ter

Artikel 9

Artikel 144 quater, leden 1 en 2

Artikel 10

Artikel 144 quater, lid 4

Artikel 11

Bijlage -I, deel B.I, punten 1 t/m 3

Artikel 12

Bijlage -I, deel B.II, punten 1 en 2

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Top