EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R1108-20190220

Consolidated text: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1108 van de Commissie van 8 juli 2015 tot goedkeuring van de basisstof azijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (Voor de EER relevante tekst)Voor de EER relevante tekst

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1108/2019-02-20

02015R1108 — NL — 20.02.2019 — 001.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1108 VAN DE COMMISSIE

van 8 juli 2015

tot goedkeuring van de basisstof azijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 181 van 9.7.2015, blz. 75)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/149 VAN DE COMMISSIE van 30 januari 2019

  L 27

20

31.1.2019
▼B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1108 VAN DE COMMISSIE

van 8 juli 2015

tot goedkeuring van de basisstof azijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)Artikel 1

Goedkeuring van een basisstof

De stof azijn, als gespecificeerd in bijlage I, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden goedgekeurd als basisstof.

Artikel 2

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011

Deel C van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE IBenaming, identificatienummers

IUPAC-naam

Zuiverheid (1)

Datum van goedkeuring

Specifieke bepalingen

Azijn

CAS-nr.: 90132-02-8

Niet beschikbaar

Levensmiddelenkwaliteit met ten hoogste 10 % azijnzuur

1 juli 2015

Goedkeuring geldt alleen voor gebruik van de basisstof als fungicide en bactericide.

►M1  Azijn mag worden gebruikt overeenkomstig de specifieke voorwaarden in de conclusies van het evaluatieverslag over azijn (SANCO/12896/2014), met name de aanhangsels I en II. ◄

(1)   Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit, de specificatie en de wijze van gebruik van de basisstof.
BIJLAGE II

Aan deel C van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt de volgende vermelding toegevoegd:Nummer

Benaming, identificatienummers

IUPAC-naam

Zuiverheid (1)

Datum van goedkeuring

Specifieke bepalingen

„5

Azijn

CAS-nr.: 90132-02-8

Niet beschikbaar

Levensmiddelenkwaliteit met ten hoogste 10 % azijnzuur

1 juli 2015

Goedkeuring geldt alleen voor gebruik van de basisstof als fungicide en bactericide.

Azijn mag worden gebruikt overeenkomstig de specifieke voorwaarden in de conclusies van het evaluatieverslag over azijn (SANCO/12896/2014), met name de aanhangsels I en II.”

(1)   Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit, de specificatie en de wijze van gebruik van de basisstof.

Top