EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0833-20240224

Consolidated text: Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/2024-02-24

In deze geconsolideerde tekst zijn de volgende wijzigingen mogelijk nog niet verwerkt:

Wijzigingsbesluit Soort wijziging Betrokken onderverdeling Datum inwerkingtreding
32024R1469 gewijzigd door artikel 5a lid 13 23/05/2024
32024R1469 gewijzigd door artikel 5a lid 8 23/05/2024
32024R1469 gewijzigd door artikel 5a lid 11 23/05/2024
32024R1469 gewijzigd door artikel 5a lid 12 23/05/2024
32024R1469 gewijzigd door artikel 5a lid 9 23/05/2024
32024R1469 gewijzigd door bijlage XLI 23/05/2024
32024R1469 gewijzigd door artikel 5a lid 14 23/05/2024
32024R1469 gewijzigd door artikel 5a lid 10 23/05/2024
32024R1428 gewijzigd door bijlage XV tekst 25/06/2024
32024R1428 gewijzigd door bijlage XV tekst 18/05/2024

02014R0833 — NL — 24.02.2024 — 022.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EU) Nr. 833/2014 VAN DE RAAD

van 31 juli 2014

betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

(PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

VERORDENING (EU) Nr. 960/2014 VAN DE RAAD  van 8 september 2014

  L 271

3

12.9.2014

►M2

VERORDENING (EU) Nr. 1290/2014 VAN DE RAAD  van 4 december 2014

  L 349

20

5.12.2014

►M3

VERORDENING (EU) 2015/1797 VAN DE RAAD  van 7 oktober 2015

  L 263

10

8.10.2015

►M4

VERORDENING (EU) 2017/2212 VAN DE RAAD  van 30 november 2017

  L 316

15

1.12.2017

 M5

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1163 VAN DE COMMISSIE  van 5 juli 2019

  L 182

33

8.7.2019

 M6

VERORDENING (EU) 2022/262 VAN DE RAAD  van 23 februari 2022

  L 42I

74

23.2.2022

►M7

VERORDENING (EU) 2022/328 VAN DE RAAD  van 25 februari 2022

  L 49

1

25.2.2022

►M8

VERORDENING (EU) 2022/334 VAN DE RAAD  van 28 februari 2022

  L 57

1

28.2.2022

►M9

VERORDENING (EU) 2022/345 VAN DE RAAD  van 1 maart 2022

  L 63

1

2.3.2022

►M10

VERORDENING (EU) 2022/350 VAN DE RAAD  van 1 maart 2022

  L 65

1

2.3.2022

►M11

VERORDENING (EU) 2022/394 VAN DE RAAD  van 9 maart 2022

  L 81

1

9.3.2022

►M12

VERORDENING (EU) 2022/428 VAN DE RAAD  van 15 maart 2022

  L 87I

13

15.3.2022

►M13

VERORDENING (EU) 2022/576 VAN DE RAAD  van 8 april 2022

  L 111

1

8.4.2022

►M14

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/595 VAN DE COMMISSIE  van 11 april 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M15

VERORDENING (EU) 2022/879 VAN DE RAAD  van 3 juni 2022

  L 153

53

3.6.2022

►M16

VERORDENING (EU) 2022/1269 VAN DE RAAD  van 21 juli 2022

  L 193

1

21.7.2022

►M17

VERORDENING (EU) 2022/1904 VAN DE RAAD  van 6 oktober 2022

  L 259I

3

6.10.2022

►M18

VERORDENING (EU) 2022/2367 VAN DE RAAD  van 3 december 2022

  L 311I

1

3.12.2022

►M19

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/2368 VAN DE COMMISSIE  van 3 december 2022

  L 311I

5

3.12.2022

►M20

VERORDENING (EU) 2022/2474 VAN DE RAAD  van 16 december 2022

  L 322I

1

16.12.2022

 M21

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/180 VAN DE RAAD  van 27 januari 2023

  L 26

1

30.1.2023

►M22

VERORDENING (EU) 2023/250 VAN DE RAAD  van 4 februari 2023

  L 32I

1

4.2.2023

►M23

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/251 VAN DE COMMISSIE  van 4 februari 2023

  L 32I

4

4.2.2023

►M24

VERORDENING (EU) 2023/427 VAN DE RAAD  van 25 februari 2023

  L 59I

6

25.2.2023

►M25

VERORDENING (EU) 2023/1214 VAN DE RAAD  van 23 juni 2023

  L 159I

1

23.6.2023

►M26

VERORDENING (EU) 2023/2878 VAN DE RAAD  van 18 december 2023

  L 

1

18.12.2023

►M27

VERORDENING (EU) 2024/576 VAN DE RAAD  van 12 februari 2024

  L 

1

14.2.2024

►M28

VERORDENING (EU) 2024/745 VAN DE RAAD  van 23 februari 2024

  L 

1

23.2.2024


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 246, 21.8.2014, blz.  59 (nr. 833/2014)

 C2

Rectificatie, PB L 263, 3.9.2014, blz.  35 (nr. 833/2014)

 C3

Rectificatie, PB L 321, 7.11.2014, blz.  11 (nr. 960/2014)

►C4

Rectificatie, PB L 055, 28.2.2022, blz.  78 (2022/262)

►C5

Rectificatie, PB L 068, 3.3.2022, blz.  22 (2022/334)

 C6

Rectificatie, PB L 114, 12.4.2022, blz.  214 (nr. 833/2014)

 C7

Rectificatie, PB L 114, 12.4.2022, blz.  212 (2022/328)

 C8

Rectificatie, PB L 119, 21.4.2022, blz.  114 (2022/394)

 C9

Rectificatie, PB L 137, 16.5.2022, blz.  185 (2022/576)

 C10

Rectificatie, PB L 181, 7.7.2022, blz.  36 (2022/576)

►C11

Rectificatie, PB L 190, 19.7.2022, blz.  191 (2022/576)

 C12

Rectificatie, PB L 202, 2.8.2022, blz.  58 (2022/576)

►C13

Rectificatie, PB L 316, 8.12.2022, blz.  101 (2022/879)

►C14

Rectificatie, PB L 316, 8.12.2022, blz.  103 (2022/1904)

 C15

Rectificatie, PB L 056, 23.2.2023, blz.  31 ((EU) 2022/1904)

►C16

Rectificatie, PB L 239, 28.9.2023, blz.  45 ((EU) 2023/1214)

►C17

Rectificatie, PB L , 18.1.2024, blz.  1 ((EU) 2023/28782023/2878)
▼B

VERORDENING (EU) Nr. 833/2014 VAN DE RAAD

van 31 juli 2014

betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren▼M7

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a) 

„goederen en technologie voor tweeërlei gebruik”: de producten die zijn opgenomen in bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 );

b) 

„bevoegde autoriteiten”: de bevoegde autoriteiten van de lidstaten als aangegeven op de websites die zijn opgesomd in bijlage I;

c) 

„technische bijstand”: elke technische ondersteuning in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienst; zij kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten, en omvat ook mondelinge vormen van bijstand;

d) 

„tussenhandeldiensten”:

i) 

het onderhandelen over of regelen van transacties met het oog op de verwerving, verkoop of levering van goederen en technologie, of van financiële en technische diensten, ook van een derde land aan een ander derde land, of

ii) 

het verkopen of aankopen van goederen en technologie, of van financiële en technische diensten, ook als zij zich in derde landen bevinden, met het oog op de overbrenging ervan naar een ander derde land;

e) 

„beleggingsdiensten”: de volgende diensten en activiteiten:

i) 

het ontvangen en doorgeven van orders in verband met een of meer financiële instrumenten;

ii) 

het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten;

iii) 

het handelen voor eigen rekening;

iv) 

portefeuillebeheer;

v) 

beleggingsadvies;

vi) 

het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie;

vii) 

het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie;

viii) 

met betrekking tot de toegang tot handel op een gereguleerde markt of handel op een multilaterale handelsfaciliteit;

f) 

▼M11

„effecten”: de volgende categorieën op de kapitaalmarkt verhandelbare waardepapieren, waaronder in de vorm van cryptoactiva, betaalinstrumenten uitgezonderd:

▼M7

i) 

aandelen in vennootschappen en andere met aandelen in vennootschappen, partnerships of andere entiteiten gelijk te stellen waardepapieren, alsmede aandelencertificaten,

ii) 

obligaties en andere schuldinstrumenten, alsmede certificaten betreffende dergelijke effecten,

iii) 

alle andere waardepapieren die het recht verlenen die effecten te verwerven of te verkopen of die aanleiding geven tot een afwikkeling in contanten die wordt bepaald op basis van effecten;

g) 

„geldmarktinstrumenten”: alle categorieën instrumenten die gewoonlijk op de geldmarkt worden verhandeld, zoals schatkistpapier, depositocertificaten en commercial papers, betaalinstrumenten uitgezonderd;

h) 

„kredietinstelling”: een onderneming waarvan de werkzaamheden bestaan in het bij het publiek aantrekken van deposito’s of van andere terugbetaalbare gelden en het verlenen van kredieten voor eigen rekening;

i) 

„grondgebied van de Unie”: het grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim;

j) 

„centrale effectenbewaarinstelling”: een rechtspersoon in de zin van artikel 2, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad ( 2 );

k) 

„deposito”: een creditsaldo dat wordt gevormd door op een rekening staande gelden of dat tijdelijk uit normale banktransacties voortvloeit, en dat de kredietinstelling onder de toepasselijke wettelijke en contractuele voorwaarden dient terug te betalen, met inbegrip van een termijndeposito en een spaardeposito, maar met uitsluiting van een creditsaldo indien:

i) 

het bestaan ervan alleen kan worden aangetoond met een financieel instrument als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 15, van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 3 ), tenzij het een spaarproduct betreft dat wordt gestaafd met een op naam gesteld certificaat van deposito en dat op 2 juli 2014 in een lidstaat al bestond;

ii) 

de hoofdsom ervan niet a pari terugbetaalbaar is;

iii) 

de hoofdsom ervan alleen a pari terugbetaalbaar is uit hoofde van een bepaalde door de kredietinstelling of door een derde verstrekte garantie of overeenkomst;

l) 

„burgerschapsregelingen voor investeerders” (of „gouden paspoorten”): de door een lidstaat ingestelde procedures die het voor onderdanen van derde landen mogelijk maken de nationaliteit van die lidstaat te verwerven in ruil voor vooraf bepaalde betalingen en investeringen;

m) 

„verblijfsregelingen voor investeerders” (of „gouden visa”): de door een lidstaat ingestelde procedures die het voor onderdanen van derde landen mogelijk maken een verblijfsvergunning in een lidstaat te verkrijgen in ruil voor vooraf bepaalde betalingen en investeringen;

n) 

„handelsplatform” in de zin van artikel 4, lid 1, punt 24, van Richtlijn 2014/65/EU: een gereglementeerde markt, een multilaterale handelsfaciliteit (MTF) of een georganiseerde handelsfaciliteit (OTF);

o) 

„financiering of financiële bijstand”: elke actie, ongeacht het gekozen middel, waarbij een persoon, entiteit of lichaam, met of zonder voorwaarden, eigen vermogen of eigen economische middelen uitbetaalt of toezegt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot subsidies, leningen, garanties, borgstellingen, obligaties, kredietbrieven, leverancierskredieten, koperskredieten, in- of uitvoervoorschotten en alle soorten verzekeringen en herverzekeringen, met inbegrip van exportkredietverzekeringen; de betaling en de voorwaarden voor betaling van de overeengekomen prijs voor een goed of een dienst in overeenstemming met de normale handelspraktijk, vormen geen financiering of financiële bijstand;

p) 

„partnerland”: een land dat een reeks uitvoercontrolemaatregelen toepast die in wezen gelijkwaardig zijn aan die welke zijn opgenomen in bijlage VIII bij deze verordening;

q) 

„communicatieapparatuur voor consumenten”: apparatuur die door particulieren wordt gebruikt, zoals personal computers en randapparatuur (met inbegrip van harde schijven en printers), mobiele telefoons, slimme televisies, geheugenapparaten (USB-drives) en consumentensoftware voor al deze producten;

▼M8

r) 

„russische luchtvaartmaatschappij”: betekent een luchtvervoeronderneming met een geldige exploitatievergunning of equivalent daarvan, afgegeven door de bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie;

▼M12

s) 

„kredietwaardigheidsbeoordeling”: een oordeel over de kredietwaardigheid van een entiteit, een schuldinstrument of financiële verplichting, obligaties, preferente aandelen of andere financiële instrumenten, dan wel van een uitgevende instelling van een schuldinstrument of financiële verplichting, van obligaties, preferente aandelen of andere financiële instrumenten, voor het afgeven waarvan wordt gebruikgemaakt van een vast en welomschreven rangordesysteem van oordeelscategorieën;

t) 

„kredietwaardigheidsbeoordelingsactiviteiten”: de analyse van gegevens en informatie, en de evaluatie, goedkeuring, afgifte en toetsing van kredietwaardigheidsoordelen;

u) 

▼M26

„energiesector”: een sector die de volgende activiteiten omvat, met uitzondering van civiele nucleaire activiteiten zoals het Paks II-project:

▼M12

i) 

de exploratie, de productie, de distributie binnen Rusland of de winning van aardolie, aardgas of vaste fossiele brandstoffen, de raffinage van brandstoffen, de vloeibaarmaking van aardgas of hervergassing;

ii) 

de vervaardiging of distributie binnen Rusland van producten uit vaste fossiele brandstoffen, geraffineerde aardolieproducten of gas, of

iii) 

de bouw van faciliteiten of installatie van de uitrusting voor, of de verlening van diensten, uitrusting of technologie voor activiteiten die verband houden met, energieopwekking of elektriciteitsproductie;

▼M13

v) 

„richtlijnen inzake overheidsopdrachten”: de Richtlijnen 2014/23/EU ( 4 ), 2014/24/EU ( 5 ), 2014/25/EU ( 6 ) en 2009/81/EG ( 7 ) van het Europees Parlement en de Raad;

w) 

„wegvervoeronderneming”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat met een commercieel oogmerk goederen vervoert met motorvoertuigen of combinaties van voertuigen;

▼M20

x) 

„sector delfstoffenwinning”: een sector die de locatie, de winning, het beheer en de verwerking van niet-energetische grondstoffen omvat;

▼M24

y) 

„kritieke entiteiten”: entiteiten als gedefinieerd in artikel 2, punt 1, van Richtlijn (EU) 2022/2557 van het Europees Parlement en de Raad ( 8 );

z) 

„kritieke infrastructuur”: infrastructuur als gedefinieerd in artikel 2, punt a), van Richtlijn 2008/114/EG van de Raad ( 9 ) en artikel 2, punt 4, van Richtlijn (EU) 2022/2557;

za) 

„Europese kritieke infrastructuur”: infrastructuur als gedefinieerd in artikel 2, punt b), van Richtlijn 2008/114/EG;

zb) 

„eigenaar/exploitant van kritieke infrastructuur”: een entiteit die verantwoordelijk is voor investeringen in en/of de dagelijkse werking van een bepaalde voorziening, een bepaald systeem of een bepaald onderdeel daarvan, aangemerkt als kritieke infrastructuur of Europese kritieke infrastructuur;

▼M26

zc) 

„partnerland voor de invoer van ijzer en staal”: een land dat een reeks beperkende maatregelen toepast voor de invoer van ijzer en staal die in wezen gelijkwaardig zijn aan die welke zijn opgenomen in artikel 3 octies, en een reeks invoercontrolemaatregelen die in wezen gelijkwaardig zijn aan die van dat artikel, zoals gespecificeerd in bijlage XXXVI;

zd) 

„tegoeden”: financiële activa en voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

i) 

contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;

ii) 

deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;

iii) 

in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;

iv) 

rente, dividenden of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;

v) 

krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;

vi) 

kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven, en

vii) 

bewijsstukken van belangen in fondsen of financiële middelen.

▼M7

Artikel 2

1.  
Het is verboden om goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

▼M24

1 bis.  
De doorvoer over het grondgebied van Rusland van uit de Unie uitgevoerde goederen en technologie voor tweeërlei gebruik als bedoeld in lid 1 is verboden.

▼M7

2.  

Het is verboden om:

a) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van deze goederen en technologie;

b) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van deze goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten;

▼M25

c) 

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

▼M7

3.  

Onverminderd de vergunningsplichten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821 zijn de in de leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen verbodsbepalingen niet van toepassing op de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik of de daarmee verband houdende verlening van technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, bestemd voor:

a) 

humanitaire doeleinden, noodsituaties op gezondheidsgebied, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen;

b) 

medische of farmaceutische doeleinden;

c) 

de tijdelijke uitvoer van producten voor gebruik door nieuwsmedia;

d) 

software-updates;

e) 

gebruik als communicatieapparatuur voor consumenten; of

▼M16 —————

▼M7

g) 

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Rusland reizen of hun naaste familieleden die samen met hen reizen, en beperkt tot persoonlijke bezittingen, huisraad, voertuigen of handelsmiddelen die eigendom zijn van die personen en niet bestemd zijn voor verkoop.

▼M16

Met uitzondering van punt g) van de eerste alinea verklaart de exporteur in de douaneaangifte dat de producten worden uitgevoerd op grond van de in dit lid opgenomen desbetreffende uitzondering en stelt hij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de exporteur ingezetene of gevestigd is, binnen 30 dagen te rekenen van de datum waarop de eerste uitvoer heeft plaatsgevonden, in kennis van het eerste gebruik van de desbetreffende uitzondering.

▼M24

3 bis.  
Onverminderd de vergunningsvereisten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821 is het in lid 1 bis van dit artikel vervatte verbod niet van toepassing op de doorvoer over het grondgebied van Rusland van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik die bestemd zijn voor de in lid 3, punten a) tot en met e), van dit artikel genoemde doeleinden.

▼M7

4.  

In afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel en onverminderd de vergunningsplichten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821 kunnen de bevoegde autoriteiten vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand:

a) 

bestemd zijn voor samenwerking tussen de Unie, de regeringen van de lidstaten en de regering van Rusland voor zuiver civiele aangelegenheden;

b) 

bestemd zijn voor intergouvernementele samenwerking op het gebied van ruimtevaartprogramma’s;

▼M26

c) 

de exploitatie, het onderhoud, de opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, zoals het Paks II-project, alsook civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

▼M7

d) 

bestemd zijn voor maritieme veiligheid;

▼M13

e) 

bestemd zijn voor civiele niet algemeen beschikbare elektronische communicatienetwerken die geen eigendom zijn van een entiteit die onder zeggenschap staat van de overheid of voor meer dan 50 % in handen van de overheid is;

▼M7

f) 

uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door entiteiten die eigendom zijn van, of uitsluitend of gezamenlijk onder zeggenschap staan van volgens het recht van een lidstaat of een partnerland erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

g) 

bestemd zijn voor de diplomatieke vertegenwoordigingen van de Unie, de lidstaten en de partnerlanden, met inbegrip van delegaties, ambassades en missies;

▼M16

h) 

bestemd zijn voor cyberbeveiliging en informatiebeveiliging waarborgen voor natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen in Rusland, met uitzondering van de regering en ondernemingen die direct of indirect onder zeggenschap van die regering staan.

▼M24

4 bis.  
In afwijking van lid 1 bis en onverminderd de vergunningsvereisten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821 mogen de bevoegde autoriteiten de doorvoer over het grondgebied van Rusland van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik toestaan nadat is vastgesteld dat deze goederen en technologie bestemd zijn voor de in lid 4, punten b), c), d) en h), genoemde doeleinden.

▼M7

5.  
In afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel en onverminderd de vergunningsplichten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821 kunnen de bevoegde autoriteiten vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand verschuldigd zijn uit hoofde van contracten die zijn gesloten vóór 26 februari 2022, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, op voorwaarde dat de vergunning vóór 1 mei 2022 wordt aangevraagd.
6.  
Alle uit hoofde van dit artikel vereiste vergunningen worden door de bevoegde autoriteiten verleend overeenkomstig de regels en procedures van Verordening (EU) 2021/821, die van overeenkomstige toepassing is. De vergunning is in de gehele Unie geldig.
7.  

Wanneer zij besluiten nemen inzake de in de leden 4 en 5 bedoelde verzoeken om vergunningen, verlenen de bevoegde autoriteiten geen vergunning indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat:

▼M13

i) 

de eindgebruiker een militaire eindgebruiker zou kunnen zijn of een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in bijlage IV of dat de goederen voor militair eindgebruik bestemd zouden kunnen zijn, tenzij de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is toegestaan uit hoofde van artikel 2 ter, lid 1, punt a);

ii) 

de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd is voor de luchtvaart of de ruimtevaartindustrie, tenzij een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is toegestaan uit hoofde van lid 4, punt b), of

▼M12

iii) 

de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd is voor de energiesector, tenzij een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is toegestaan uit hoofde van de in artikel 3, leden 3 tot en met 6, bedoelde uitzonderingen.

▼M7

8.  
De bevoegde autoriteiten kunnen een door hen overeenkomstig de leden 4 of 5 verleende vergunning nietig verklaren, opschorten, wijzigen of intrekken indien zij van oordeel zijn dat die nietigverklaring, schorsing, wijziging of intrekking noodzakelijk is voor de doeltreffende uitvoering van deze verordening.

Artikel 2 bis

1.  
Het is verboden om de in bijlage VII vermelde goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland of tot de ontwikkeling van de defensie- en veiligheidssector, ongeacht of deze van oorsprong uit de Unie zijn, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

▼M25

1 bis.  
De doorvoer over het grondgebied van Rusland van de in bijlage VII genoemde uit de Unie uitgevoerde goederen en technologie die kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland, of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, is verboden.

▼M7

2.  

Het is verboden om:

a) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van deze goederen en technologie;

b) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van deze goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten;

▼M25

c) 

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

▼M7

3.  

De in de leden 1 en 2 opgenomen verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de daarmee verband houdende verlening van technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, bestemd voor:

a) 

humanitaire doeleinden, noodsituaties op gezondheidsgebied, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen;

b) 

medische of farmaceutische doeleinden;

c) 

de tijdelijke uitvoer van producten voor gebruik door nieuwsmedia;

d) 

software-updates;

e) 

gebruik als communicatieapparatuur voor consumenten; of

▼M16 —————

▼M7

g) 

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Rusland reizen of hun naaste familieleden die samen met hen reizen, en beperkt tot persoonlijke bezittingen, huisraad, voertuigen of handelsmiddelen die eigendom zijn van die personen en niet bestemd zijn voor verkoop.

▼M16

Met uitzondering van punt g) van de eerste alinea verklaart de exporteur in de douaneaangifte dat de producten worden uitgevoerd op grond van de in dit lid opgenomen desbetreffende uitzondering en stelt hij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de exporteur ingezetene of gevestigd is, binnen 30 dagen te rekenen van de datum waarop de eerste uitvoer heeft plaatsgevonden, in kennis van het eerste gebruik van de desbetreffende uitzondering.

▼M25

3 bis.  
Het in lid 1 bis genoemde verbod is niet van toepassing op de doorvoer via het grondgebied van Rusland van in de lijst in bijlage VII opgenomen goederen en technologie die kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland, of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector en die bestemd zijn voor de in lid 3, punten a) tot en met e), genoemde doeleinden.

▼M7

4.  

In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand:

a) 

bestemd zijn voor samenwerking tussen de Unie, de regeringen van de lidstaten en de regering van Rusland voor zuiver civiele aangelegenheden;

b) 

bestemd zijn voor intergouvernementele samenwerking op het gebied van ruimtevaartprogramma’s;

▼M26

c) 

de exploitatie, het onderhoud, de opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, zoals het Paks II-project, alsook civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

▼M7

d) 

bestemd zijn voor maritieme veiligheid;

▼M13

e) 

bestemd zijn voor civiele niet algemeen beschikbare elektronische communicatienetwerken die geen eigendom zijn van een entiteit die onder zeggenschap staat van de overheid of voor meer dan 50 % in handen van de overheid is;

▼M7

f) 

uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door entiteiten die eigendom zijn van, of uitsluitend of gezamenlijk onder zeggenschap staan van volgens het recht van een lidstaat of een partnerland erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen; of

g) 

bestemd zijn voor de diplomatieke vertegenwoordigingen van de Unie, de lidstaten en de partnerlanden, met inbegrip van delegaties, ambassades en missies;

▼M16

h) 

bestemd zijn voor het waarborgen van cyberveiligheid en informatiebeveiliging voor natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen in Rusland, met uitzondering van de regering en ondernemingen die direct of indirect onder zeggenschap van die regering staan; of

▼M25

i) 

bestemd zijn voor het exclusieve gebruik door de lidstaat die toestemming verleent en volledig onder de zeggenschap van die lidstaat staan, teneinde te voldoen aan diens onderhoudsverplichtingen in gebieden die onderworpen zijn aan een langlopende huurovereenkomst tussen die lidstaat en de Russische Federatie.

4 bis.  
In afwijking van lid 1 bis kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de doorvoer via het grondgebied van Rusland van in de lijst in bijlage VII opgenomen goederen en technologie die kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland, of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, nadat zij hebben vastgesteld dat die goederen of technologie bestemd zijn voor de in lid 4, punten b), c), d) en h), genoemde doeleinden.

▼M7

5.  
In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand verschuldigd zijn uit hoofde van contracten die zijn gesloten vóór 26 februari 2022, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, op voorwaarde dat de vergunning vóór 1 mei 2022 wordt aangevraagd.
6.  
Alle uit hoofde van dit artikel vereiste vergunningen worden door de bevoegde autoriteiten verleend overeenkomstig de regels en procedures van Verordening (EU) 2021/821, die van overeenkomstige toepassing is. De vergunning is in de gehele Unie geldig.
7.  

Wanneer zij besluiten nemen inzake de in de leden 4 en 5 bedoelde verzoeken om vergunningen, verlenen de bevoegde autoriteiten geen vergunning indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat:

▼M13

i) 

de eindgebruiker een militaire eindgebruiker zou kunnen zijn of een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in bijlage IV of dat de goederen voor militair eindgebruik bestemd zouden kunnen zijn, tenzij de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is toegestaan uit hoofde van artikel 2 ter, lid 1;

ii) 

de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd is voor de luchtvaart of de ruimtevaartindustrie, tenzij een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is toegestaan uit hoofde van lid 4, punt b), of

▼M12

iii) 

de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd is voor de energiesector, tenzij een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is toegestaan uit hoofde van de in artikel 3, leden 3 tot en met 6, bedoelde uitzonderingen.

▼M7

8.  
De bevoegde autoriteiten kunnen een door hen overeenkomstig de leden 4 of 5 verleende vergunning nietig verklaren, opschorten, wijzigen of intrekken indien zij van oordeel zijn dat die nietigverklaring, schorsing, wijziging of intrekking noodzakelijk is voor de doeltreffende uitvoering van deze verordening.

▼M17

Artikel 2 bis bis

▼M25

1.  
Het is verboden om de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees Parlement en de Raad ( 10 ) vermelde vuurwapens, hun onderdelen en essentiële componenten en munitie en de in bijlage XXXV bij deze verordening vermelde vuurwapens en andere wapens, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren of over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

▼M24

1 bis.  
De doorvoer over het grondgebied van Rusland van uit de Unie uitgevoerde vuurwapens, hun onderdelen en essentiële componenten en munitie, als bedoeld in lid 1, is verboden.

▼M17

2.  

Het is verboden:

a) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen;

b) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen te verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van die goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten;

▼M25

c) 

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

▼M7

Artikel 2 ter

▼M12

1.  

Met betrekking tot de in bijlage IV vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen kunnen de bevoegde autoriteiten, in afwijking van artikel 2, leden 1 en 2, en artikel 2 bis, leden 1 en 2, en onverminderd de vergunningsvereisten op grond van Verordening (EU) 2021/821, alleen toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, en de in bijlage VII vermelde goederen en technologie, of voor het verlenen van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat:

▼M7

a) 

dergelijke goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand noodzakelijk zijn voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben; of

b) 

dergelijke goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand verschuldigd zijn uit hoofde van contracten die zijn gesloten vóór 26 februari 2022, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, op voorwaarde dat de vergunning vóór 1 mei 2022 wordt aangevraagd.

2.  
Alle uit hoofde van dit artikel vereiste vergunningen worden door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat verleend overeenkomstig de regels en procedures van Verordening (EU) 2021/821, die van overeenkomstige toepassing is. De vergunning is in de gehele Unie geldig.
3.  
De bevoegde autoriteiten kunnen een door hen overeenkomstig lid 1 verleende vergunning nietig verklaren, opschorten, wijzigen of intrekken indien zij van oordeel zijn dat die nietigverklaring, schorsing, wijziging of intrekking noodzakelijk is voor de doeltreffende uitvoering van deze verordening.

Artikel 2 quater

1.  
De kennisgeving aan de bevoegde autoriteit als bedoeld in de artikelen 2, lid 3, en 2 bis, lid 3, wordt, waar mogelijk, langs elektronische weg afgegeven op formulieren die ten minste alle elementen, in dezelfde volgorde, van de modellen in bijlage IX bevatten.
2.  
Alle vergunningen als bedoeld in de artikelen 2, 2 bis, en 2 ter, worden, waar mogelijk, langs elektronische weg afgegeven op formulieren die ten minste alle elementen, in dezelfde volgorde, van de modellen in bijlage IX bevatten.

Artikel 2 quinquies

▼M25

1.  
De bevoegde autoriteiten wisselen met de andere lidstaten en de Commissie informatie uit over de toepassing van de artikelen 2, 2 bis en 2 ter, onder meer over elke verleende of geweigerde toestemming en, bij vermoedens van forumshopping of in andere toepasselijke gevallen, over ontvangen verzoeken voor een toestemming.

De bevoegde autoriteiten wisselen met de andere lidstaten en de Commissie informatie uit over de handhaving van de artikelen 2, 2 bis en 2 ter, onder meer over daarmee verband houdende inbreuken en sancties, alsook over beste praktijken van nationale handhavingsinstanties en de opsporing en vervolging van niet-toegestane uitvoer. De informatie-uitwisseling vindt plaats via de elektronische systemen die in het kader van artikel 23, lid 6, van Verordening (EU) 2021/821 zijn verstrekt.

▼M7

2.  
Informatie die als gevolg van de toepassing van dit artikel is ontvangen, wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij is gevraagd, met inbegrip van de in lid 4 bedoelde uitwisselingen.

De lidstaten en de Commissie waarborgen dat bij de toepassing van dit artikel verzamelde vertrouwelijke informatie overeenkomstig het Unierecht en het desbetreffende nationale recht wordt beschermd.

De lidstaten en de Commissie waarborgen dat op grond van dit artikel verstrekte of uitgewisselde gerubriceerde informatie geen lagere rubriceringsgraad krijgt of gederubriceerd wordt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opsteller.

3.  
Alvorens een lidstaat een vergunning verleent overeenkomstig de artikelen 2, 2 bis en 2 ter voor een transactie die wezenlijk identiek is aan een transactie waarvoor de door een andere lidstaat of andere lidstaten afgegeven weigering nog steeds geldig is, pleegt deze lidstaat eerst overleg met de lidstaat of lidstaten die de weigering heeft of hebben afgegeven. Indien de betrokken lidstaat na dit overleg besluit een vergunning te verlenen, stelt hij de andere lidstaten en de Commissie daarvan in kennis en verstrekt hij daarbij alle relevante informatie om het besluit toe te lichten.

▼M11

3 bis.  
Wanneer een lidstaat een vergunning verleent overeenkomstig artikel 2, lid 4, punt d), artikel 2 bis, lid 4, punt d), en artikel 3 septies, lid 4, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie voor maritieme veiligheid, stelt hij de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van de verlening.

▼M9

4.  
In voorkomend geval en op basis van wederkerigheid wisselt de Commissie, in overleg met de lidstaten, informatie uit met partnerlanden om de doeltreffendheid van de uitvoercontrolemaatregelen in het kader van deze verordening en de consistente toepassing van de door de partnerlanden toegepaste uitvoercontrolemaatregelen te ondersteunen.

▼M7

Artikel 2 sexies

1.  
Het is verboden om publieke financiering of financiële bijstand voor de handel met of investeringen in Rusland te verlenen.
2.  

Het verbod van lid 1 geldt niet voor:

a) 

bindende financieringsverbintenissen of verbintenissen inzake financiële bijstand die vóór 26 februari 2022 tot stand zijn gekomen;

▼M11

b) 

de verlening van publieke financiering of financiële bijstand voor een totale waarde van maximaal 10 000 000  EUR per project ter ondersteuning van in de Unie gevestigde kleine en middelgrote ondernemingen, of

▼M7

c) 

de verlening van publieke financiering of financiële bijstand voor de handel in levensmiddelen en voor landbouw-, medische of humanitaire doeleinden.

▼M9

3.  
Het is verboden om te investeren in, deel te nemen in of anderszins bij te dragen aan door het Russische fonds voor directe investeringen medegefinancierde projecten.
4.  
In afwijking van lid 3 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor een beleggingsdeelneming in of bijdrage aan door het Russische fonds voor directe investeringen medegefinancierde projecten, nadat zij hebben geconstateerd dat een dergelijke beleggingsdeelneming of bijdrage verschuldigd is uit hoofde van contracten die vóór 2 maart 2022 zijn gesloten of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

▼M10

Artikel 2 septies

1.  
Het is exploitanten verboden inhoud die door de in bijlage XV vermelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen wordt verstrekt, uit te zenden of de uitzending van die inhoud mogelijk te maken, te faciliteren of anderszins daartoe bij te dragen, onder andere door transmissie of distributie, ongeacht het middel, bijvoorbeeld via kabel, satelliet, IP-TV, internetproviders, internetplatforms of applicaties voor het delen van video’s, ongeacht of deze nieuw of voorgeïnstalleerd zijn.
2.  
Uitzendlicenties of -vergunningen en transmissie- en distributieregelingen met de in bijlage XV vermelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen worden geschorst.

▼M15

3.  
Het is verboden reclame te maken voor producten of diensten in enig welke vorm van inhoud die wordt geproduceerd of uitgezonden door de in bijlage XV genoemde rechtspersonen, entiteiten of lichamen, inclusief via transmissie of distributie op enigerlei in lid 1 bedoelde wijze.

▼M12

Artikel 3

1.  
Het is verboden goederen of technologie die zijn opgenomen in bijlage II, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren of over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plat, of voor gebruik in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plat.
2.  

Het is verboden:

a) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en die goederen of technologie te leveren, vervaardigen, onderhouden of gebruiken;

b) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, financiering of financiële bijstand te verlenen in verband met de in lid 1 genoemde goederen en technologie, voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten;

▼M25

c) 

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

▼M12

3.  

De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen of technologie, of op de verlening van technische of financiële bijstand, die nodig is voor:

▼M15

a) 

het vervoer van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, tenzij op grond van artikel 3 quaterdecies of artikel 3 quindecies verboden, van of via Rusland naar de Unie; of

▼M12

b) 

de dringende preventie of beperking van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van de mens of voor het milieu.

▼M26

4.  
De verbodsbepalingen van lid 2 zijn tot 20 juni 2024 niet van toepassing op het verschaffen van verzekering of herverzekering aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van een lidstaat zijn opgericht of erkend met betrekking tot hun activiteiten buiten de energiesector in Rusland.
5.  
In afwijking van lid 2 kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen om na 20 juni 2024 verzekering of herverzekering te verschaffen aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van een lidstaat zijn opgericht of erkend met betrekking tot hun activiteiten buiten de energiesector in Rusland.

▼M12

6.  

In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht, uitvoer en de verlening van technische of financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a) 

die noodzakelijk is om de kritieke energievoorziening binnen de Unie te waarborgen, of

b) 

die uitsluitend bestemd is voor gebruik door entiteiten die eigendom zijn van, of uitsluitend of gezamenlijk onder zeggenschap staan van volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

7.  
De betrokken lidstaat/lidstaten stelt/stellen de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 6 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

▼M20

Artikel 3 bis

1.  

Het is verboden:

a) 

nieuwe deelnames te verwerven of bestaande deelnames uit te breiden in rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de energiesector in Rusland;

b) 

nieuwe leningen of kredieten of andere wijzen van financiering, waaronder aandelenkapitaal, te verstrekken, of deel uit te maken van een regeling voor het verstrekken daarvan, aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de energiesector in Rusland, of met het aantoonbare doel dergelijke rechtspersonen, entiteiten of lichamen te financieren;

c) 

een joint venture op te richten met rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de energiesector in Rusland;

d) 

investeringsdiensten te verrichten die direct gerelateerd zijn aan de activiteiten als bedoeld in de punten a), b) en c).

2.  

Het is verboden:

a) 

nieuwe deelnames te verwerven of bestaande deelnames uit te breiden in rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de sector delfstoffenwinning in Rusland;

b) 

nieuwe leningen of kredieten of andere wijzen van financiering, waaronder aandelenkapitaal, te verstrekken, of deel uit te maken van een regeling voor het verstrekken daarvan, aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de sector delfstoffenwinning in Rusland, of met het aantoonbare doel dergelijke rechtspersonen, entiteiten of lichamen te financieren;

c) 

een joint venture op te richten met rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de sector delfstoffenwinning in Rusland;

d) 

investeringsdiensten te verrichten die direct gerelateerd zijn aan de activiteiten als bedoeld in de punten a), b) en c).

3.  

In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor activiteiten als bedoeld in lid 1, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a) 

die noodzakelijk zijn om de kritieke energievoorziening binnen de Unie, alsmede het vervoer van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, tenzij dit krachtens artikel 3 quaterdecies of 3 quindecies verboden is, van of door Rusland naar de Unie, te waarborgen; of

b) 

die uitsluitend een rechtspersoon, entiteit of lichaam actief in de energiesector in Rusland betreffen die eigendom zijn van een volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersoon, entiteit of lichaam.

▼M26

3 bis.  
In afwijking van lid 1, punt b), van dit artikel kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor elke daarin bedoelde activiteit, nadat zij hebben vastgesteld dat die activiteit overeenkomstig artikel 5 bis bis, lid 3, punt b), noodzakelijk is om de exploitatie te waarborgen van een diepzeeoffshoregasproject in de Middellandse Zee waarin een in de bijlage XIX vermelde rechtspersoon, entiteit of lichaam voor 31 oktober 2017 reeds minderheidsaandeelhouder was, en dit nog steeds is, op voorwaarde dat het project uitsluitend of gezamenlijk onder zeggenschap staat van of wordt geëxploiteerd door een rechtspersoon die krachtens het recht van een lidstaat is erkend of opgericht.

▼M20

4.  
De betrokken lidstaat/lidstaten stelt/stellen de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 3 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.
5.  
Het verbod in lid 2 is niet van toepassing op delfstoffenwinning die de hoogste waarde haalt uit, of als hoofddoel heeft, de productie van een van de in bijlage XXX vermelde materialen.

▼M7

Artikel 3 ter

▼M13

1.  
Het is verboden om goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de raffinage van olie en het vloeibaar maken van aardgas, als vermeld in bijlage X, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

▼M7

2.  

Het is verboden om:

a) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van deze goederen en technologie;

b) 

direct of indirect aan personen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van deze goederen en technologie of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten;

▼M25

c) 

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

▼M7

3.  
De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de uitvoering tot 27 mei 2022 van contracten die vóór 26 februari 2022 zijn gesloten, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.
4.  
In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in bijlage X vermelde goederen en technologie of voor de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand noodzakelijk zijn voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben.

In naar behoren gerechtvaardigde spoedgevallen kan de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer plaatsvinden zonder voorafgaande vergunning mits de exporteur de bevoegde autoriteit daarvan kennis geeft binnen vijf werkdagen nadat de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer heeft plaatsgevonden, en daarbij nadere informatie verstrekt over de reden(en) van de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer zonder voorafgaande vergunning.

▼M16

5.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 4 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

▼M7

Artikel 3 quater

▼M13

1.  
Het is verboden om goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de lucht- of de ruimtevaartsector, als vermeld in bijlage XI, en reactiemotorbrandstoffen en brandstofadditieven, als vermeld in bijlage XX, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland.

▼M25

1 bis.  
De doorvoer over het grondgebied van Rusland van uit de Unie uitgevoerde goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de lucht- of ruimtevaartindustrie, zoals vermeld in bijlage XI, en van de in bijlage XX vermelde reactiemotorbrandstof en brandstofadditieven die uit de Unie worden uitgevoerd, is verboden.

▼M7

2.  
Het is verboden om personen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland direct of indirect verzekeringen en herverzekeringen aan te bieden met betrekking tot de in bijlage XI vermelde goederen en technologie.
3.  
Het is verboden één of een combinatie van de volgende activiteiten te verrichten: direct of indirect reviseren, repareren, inspecteren, vervangen, wijzigen of herstellen van een defect van een luchtvaartuig of luchtvaartuigonderdeel, met uitzondering van een direct aan de vlucht voorafgaande inspectie, in verband met de in bijlage XI vermelde goederen en technologie voor natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.
4.  

Het is verboden om:

a) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van deze goederen en technologie;

b) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van deze goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten;

▼M25

c) 

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

▼M26 —————

▼M13

6.  

In afwijking van de leden 1 en 4 kunnen de nationale bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de uitvoering van een vóór 26 februari 2022 gesloten financiële leasing van vliegtuigen, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a) 

het strikt noodzakelijk is om leasebetalingen te waarborgen aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van een lidstaat zijn erkend of opgericht en die niet onder een van de in deze verordening bedoelde beperkende maatregelen vallen, en

b) 

geen economische middelen ter beschikking worden gesteld van de Russische tegenpartij, met uitzondering van de overdracht van de eigendom van het vliegtuig na volledige terugbetaling van de financiële leasing.

▼M17

6a.  
In afwijking van de leden 1 en 4 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de in deel B van bijlage XI vermelde goederen, of voor daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat dat noodzakelijk is voor het vervaardigen van titaniumproducten die nodig zijn voor de luchtvaartindustrie en waarvoor geen alternatieve levering beschikbaar is.

▼M20

6 ter  
In afwijking van lid 4 kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor het verlenen van technische bijstand in verband met het gebruik van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, nadat zij hebben vastgesteld dat dergelijke technische bijstand noodzakelijk is om botsingen tussen satellieten of hun onbedoelde terugkeer in de atmosfeer te voorkomen.
6 quater.  
In afwijking van de leden 1 en 4 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de onder de GN-codes 8517 71 00, 8517 79 00 en 9026 00 00 vallende goederen die zijn vermeld in deel B van bijlage XI, of daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat dit noodzakelijk is voor medische of farmaceutische doeleinden, of voor humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp of voor evacuaties.

Wanneer zij een besluit nemen over verzoeken om vergunningen voor medische, farmaceutische of humanitaire doeleinden overeenkomstig dit lid, verlenen de nationale bevoegde autoriteiten geen vergunning voor de uitvoer naar een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, entiteit of lichaam in Rusland of voor gebruik in Rusland, als zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de goederen bestemd zouden kunnen zijn voor militair eindgebruik.

▼M25

6 quinquies.  
In afwijking van lid 1 bis kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de doorvoer over het grondgebied van Rusland van goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de lucht- of de ruimtevaartsector, als vermeld in bijlage XI, en reactiemotorbrandstoffen en brandstofadditieven, als vermeld in bijlage XX, nadat zij hebben vastgesteld dat die goederen of die technologie bestemd zijn voor de in de leden 6 bis, 6 ter en 6 quater van dit artikel genoemde doeleinden.
6 sexies.  
In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de verkoop, levering, doorvoer of uitvoer van de in bijlage XI, deel B, vermelde goederen, indien de goederen bestemd zijn voor het exclusieve gebruik door en onder volledige zeggenschap staan van de lidstaat die toestemming verleent, en teneinde te voldoen aan de onderhoudsverplichtingen van die lidstaat in gebieden die onderworpen zijn aan een langlopende huurovereenkomst tussen die lidstaat en de Russische Federatie.

▼M13

7.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend, binnen twee weken na de verlening van de toestemming.
8.  
Het in lid 1 bedoelde verbod laat artikel 2, lid 4, punt b), en artikel 2 bis, lid 4, punt b), onverlet.

▼M16

9.  
Het in lid 4, punt a), genoemde verbod is niet van toepassing op de uitwisseling van informatie met het oog op de vaststelling van technische normen in het kader van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, met betrekking tot de in lid 1 bedoelde goederen en technologie.

▼C5

Artikel 3 quinquies

1.  
Het is luchtvaartuigen die worden geëxploiteerd door Russische luchtvaartmaatschappijen, ook als verkopende luchtvaartmaatschappij in het kader van regelingen voor codesharing of regelingen inzake vast af te nemen plaatsen, of eender welk Russisch geregistreerd luchtvaartuig, of eender welk niet-Russisch-geregistreerde luchtvaartuig dat eigendom is van of gecharterd is door, of anderszins onder de controle staat van een Russische natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam, verboden om te landen op of te vertrekken van het grondgebied van de Unie, of over het grondgebied van de Unie te vliegen.
2.  
Lid 1 is niet van toepassing in het geval van een noodlanding of een overvlucht in noodgevallen.
3.  
In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten een luchtvaartuig toestemming verlenen om te landen op of te vertrekken van het grondgebied van de Unie of over het grondgebied van de Unie te vliegen, indien die bevoegde autoriteiten hebben vastgesteld dat een dergelijke landing, een dergelijk vertrek of een dergelijke overvlucht noodzakelijk is voor humanitaire doeleinden of voor enig ander doel dat strookt met de doelstellingen van deze verordening.
4.  
De betrokken lidstaat of lidstaten stellen de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken na het verlenen van de toestemming in kennis van elke op grond van lid 3 verleende toestemming.

▼M25

5.  
Luchtvaartmaatschappijen die tussen Rusland en de Unie, rechtstreeks of via een derde land, niet-geregelde vluchten uitvoeren, stellen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van vertrek of bestemming in kennis van alle relevante informatie over de vlucht, voorafgaand aan de uitvoering ervan, en ten minste 48 uur van tevoren.

▼M24

6.  
Na weigering van een vlucht waarvan overeenkomstig lid 5 kennis is gegeven, stelt de betrokken lidstaat de andere lidstaten, de Netwerkbeheerder en de Commissie daarvan onmiddellijk in kennis.

▼M8

Artikel 3 sexies

▼M12

1.  
De Netwerkbeheerder voor netwerkfuncties voor luchtverkeersbeheer van het gemeenschappelijk Europees luchtruim ondersteunt de Commissie en de lidstaten bij het waarborgen van de uitvoering en naleving van artikel 3 quinquies. Met name verwerpt de Netwerkbeheerder alle vliegplannen die worden ingediend door luchtvaartmaatschappijen die blijk geven van een voornemen om activiteiten uit te voeren over het grondgebied van de Unie, die een schending vormen van deze verordening, zodat de piloot geen toestemming heeft om te vliegen.

▼M8

2.  
De Netwerkbeheerder brengt, op basis van de analyse van vliegplannen, regelmatig verslag uit aan de Commissie en de lidstaten over de uitvoering van artikel 3 quinquies.

▼M13

Artikel 3 sexies bis

▼M16

1.  
Het is verboden na 16 april 2022 toegang te verlenen tot havens en, na 29 juli 2022, tot sluizen op het grondgebied van de Unie aan vaartuigen die onder de vlag van Rusland zijn geregistreerd, met uitzondering van toegang tot sluizen om het grondgebied van de Unie te verlaten.

▼M17

1 bis.  
Het verbod van lid 1 is ook na 8 april 2023 van toepassing op alle vaartuigen die door het Russische Scheepvaartregister gecertificeerd zijn.

▼M13

2.  
Lid 1 is van toepassing op vaartuigen die hun Russische vlag hebben gewisseld of hun Russische registratie hebben gewijzigd in de vlag van of de registratie bij een andere staat na 24 februari 2022.

▼M17

3.  

Voor de toepassing van dit artikel, met uitzondering van lid 1 bis, wordt onder een vaartuig verstaan:

▼M13

a) 

een vaartuig waarop de internationale verdragen van toepassing zijn;

b) 

een jacht met een lengte van 15 meter of meer, dat geen vracht vervoert en niet meer dan 12 passagiers vervoert, of

c) 

een pleziervaartuig of waterscooter zoals gedefinieerd in Richtlijn 2013/53/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 11 ).

▼M17

4.  
De leden 1 en 1 bis zijn niet van toepassing op schepen in nood die hulp zoeken, of schepen die een noodstop maken bij een haven om redenen van maritieme veiligheid of om mensenlevens op zee te redden.
5.  

In afwijking van de leden 1 en 1 bis kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, een vaartuig toegang tot een haven of sluis verlenen nadat zij hebben vastgesteld dat de toegang noodzakelijk is voor:

▼M15

a) 

de aankoop, de invoer of het vervoer in de Unie van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts, alsmede bepaalde chemische en ijzerproducten als vermeld in bijlage XXIV, tenzij dit krachtens artikel 3 quaterdecies of artikel 3 quindecies verboden is;

▼M13

b) 

de aankoop, de invoer of het vervoer van farmaceutische, medische, landbouw- en voedingsproducten, waaronder tarwe en meststoffen waarvan de invoer, de aankoop en het vervoer uit hoofde van deze verordening zijn toegelaten;

c) 

humanitaire doeleinden; of

▼M26

d) 

vervoer van splijtstof en andere goederen die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van civiele nucleaire vermogens, zoals het Paks II-project.

▼M25 —————

▼M16

5 bis.  

In afwijking van lid 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vaartuigen die vóór 16 april 2022 hun Russische vlag hebben gewisseld voor de vlag van, of hun Russische registratie hebben gewijzigd naar registratie bij een andere staat, toegang verlenen tot een haven of een sluis nadat zij hebben vastgesteld dat:

a) 

een Russische vlag of registratie contractueel vereist was; en

b) 

de toegang noodzakelijk is voor het lossen van goederen die strikt noodzakelijk zijn om projecten op het gebied van hernieuwbare energie in de Unie te voltooien, mits de invoer van die goederen niet anderszins is verboden bij deze verordening.

▼M17

5 ter.  

In afwijking van lid 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, een vaartuig toegang tot een haven of sluis verlenen, op voorwaarde dat het:

a) 

de vlag van de Russische Federatie heeft gevoerd onder een rompbevrachtingsregistratie die oorspronkelijk plaatsvond vóór 24 februari 2022;

b) 

zijn recht om de vlag van de onderliggende lidstaatregistratie te voeren vóór 31 januari 2023 heeft hervat, en

c) 

geen eigendom is van of niet gecharterd, geëxploiteerd of anderszins gecontroleerd wordt door een Russische onderdaan of door een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat volgens het recht van de Russische Federatie is erkend of opgericht.

▼M20

6.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken na de toestemming in kennis van elke toestemming die op grond van de leden 5, 5 bis en 5 ter is verleend.

▼M25

Artikel 3 sexies ter

1.  
Met ingang van 24 juli 2023 is het verboden toegang te verlenen tot havens en sluizen op het grondgebied van de Unie aan vaartuigen die tijdens de reis naar de havens of sluizen van een lidstaat schip-tot-schiptransfers verrichten, indien de bevoegde autoriteit redelijkerwijs vermoedt dat het vaartuig de verbodsbepalingen van artikel 3 quaterdecies, leden 1 en 2, en artikel 3 quindecies, leden 1 en 4, schendt.
2.  
Een bevoegde autoriteit verleent geen toegang aan een vaartuig indien dat vaartuig niet ten minste 48 uur van tevoren aan haar melding heeft gemaakt van een schip-tot-schiptransfer binnen de exclusieve economische zone van een lidstaat of binnen 12 zeemijl vanaf de basislijn van de kust van die lidstaat.
3.  
De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing in het geval van een vaartuig dat bijstand behoeft en een toevluchtsoord zoekt of bij een havenaanloop om redenen van maritieme veiligheid of om mensenlevens op zee te redden.
4.  
In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, een vaartuig toegang tot een haven of sluis op het grondgebied van de Unie verlenen nadat zij hebben vastgesteld dat de toegang noodzakelijk is voor humanitaire doeleinden.
5.  
Na weigering van een verzoek om toegang tot een haven overeenkomstig de leden 1 en 2 stellen de betrokken bevoegde autoriteiten de andere bevoegde autoriteiten van de lidstaten daarvan onverwijld in kennis. De betrokken lidstaat verwittigt vervolgens onmiddellijk de overige lidstaten en de Commissie.
6.  
Voor de toepassing van de leden 1 en 2 maken de bevoegde autoriteiten gebruik van alle nationale systemen en informatie, en tevens van de geïntegreerde maritieme informatie die beschikbaar is in het maritieme informatie-uitwisselingssysteem van de Unie (SafeSeaNet), dat is ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 12 ).

Artikel 3 sexies quater

1.  
Met ingang van 24 juli 2023 is het verboden toegang te verlenen tot havens en sluizen op het grondgebied van de Unie aan vaartuigen waarvan de bevoegde autoriteit redelijkerwijs vermoedt dat zij tijdens de reis naar de havens of sluizen van een lidstaat, in strijd met SOLAS-voorschrift V/19, punt 2.4, hun automatische identificatiesystemen aan boord van schepen illegaal verstoren, uitschakelen of anderszins deactiveren bij het vervoer van ruwe aardolie en aardolieproducten die vallen onder de verbodsbepalingen van artikel 3 quaterdecies, leden 1 en 2, en artikel 3 quindecies, leden 1 en 4.
2.  
Lid 1 is niet van toepassing in het geval van een vaartuig dat bijstand behoeft en een toevluchtsoord zoekt of bij een havenaanloop om redenen van maritieme veiligheid of om mensenlevens op zee te redden.
3.  
In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, een vaartuig toegang tot een haven of sluis op het grondgebied van de Unie verlenen nadat zij hebben vastgesteld dat de toegang noodzakelijk is voor humanitaire doeleinden.
4.  
Na weigering van een verzoek om toegang tot een haven overeenkomstig lid 1 stellen de betrokken bevoegde autoriteiten de andere bevoegde autoriteiten van de lidstaten daarvan onmiddellijk in kennis. De betrokken lidstaat verwittigt vervolgens onverwijld de overige lidstaten en de Commissie.
5.  
Voor de toepassing van lid 1 maken de bevoegde autoriteiten gebruik van alle nationale systemen en informatie, en tevens van de geïntegreerde maritieme informatie die beschikbaar is in het maritieme informatie-uitwisselingssysteem van de Unie (SafeSeaNet), dat is ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad.

▼M11

Artikel 3 septies

1.  
Het is verboden de in bijlage XVI vermelde goederen en technologie voor de zeescheepvaart, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, voor gebruik in Rusland of voor de installatie aan boord van onder Russische vlag varende vaartuigen.
2.  

Het is verboden om:

a) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten;

▼M25

c) 

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

▼M11

3.  
De in de leden 1 en 2 opgenomen verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de daarmee verband houdende verlening van technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, bestemd voor humanitaire doeleinden, noodsituaties op gezondheidsgebied, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of voor het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen.
4.  
In afwijking van de leden 1 en 2 kan de bevoegde autoriteit vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd zijn voor maritieme veiligheid.

▼M16

5.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 4 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

▼M12

Artikel 3 octies

1.  

Er geldt een verbod op:

a) 

de directe of indirecte invoer in de Unie van de in bijlage XVII vermelde ijzer- en staalproducten, als die:

i) 

van oorsprong zijn uit Rusland, of

ii) 

uit Rusland zijn uitgevoerd;

b) 

de directe of indirecte aankoop van de in bijlage XVII vermelde ijzer- en staalproducten, als die zich bevinden in of van oorsprong zijn uit Rusland:

c) 

het vervoer van de in bijlage XVII genoemde ijzer- en staalproducten, als die van oorsprong zijn uit Rusland of vanuit Rusland naar een ander land worden uitgevoerd;

▼M26

d) 

met ingang van 30 september 2023 direct of indirect de in bijlage XVII vermelde ijzer- en staalproducten in te voeren of te kopen, wanneer deze in een derde land zijn verwerkt en waarin de in bijlage XVII vermelde ijzer- en staalproducten van oorsprong uit Rusland zijn verwerkt; voor de in bijlage XVII vermelde producten die in een derde land zijn verwerkt en waarin staalproducten van oorsprong uit Rusland met de GN-codes 7207 11 , 7207 12 10 of 7224 90 zijn verwerkt, geldt dit verbod met ingang van 1 april 2024 voor GN-code 7207 11 , en met ingang van 1 oktober 2028 voor de GN-codes 7207 12 10 en 7224 90 ;

Voor de toepassing van dit punt verstrekken importeurs op het moment van invoer het bewijs van het land van oorsprong van de ijzer- en staalbasisproducten die voor de verwerking van het product in een derde land worden gebruikt, tenzij het product is ingevoerd uit een partnerland voor de invoer van ijzer en staal, zoals vermeld in bijlage XXXVI;

▼M17

e) 

het direct of indirect verstrekken van technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, met inbegrip van financiële derivaten, alsook het verlenen van verzekeringen en herverzekeringen, in verband met de in de punten a), b), c), en d) opgenomen verbodsbepalingen.

▼M25 —————

▼M17

4.  

De verbodsbepalingen van de punten a), b), c) en d) van lid 1 zijn niet van toepassing op de invoer, de aankoop of het vervoer, of de daarmee verband houdende technische of financiële ondersteuning, van de volgende hoeveelheden onder de GN-code 7207 12 10 vallende goederen:

a) 

3 747 905 ton tussen 7 oktober 2022 en 30 september 2023;

b) 

3 747 905 ton tussen 1 oktober 2023 en 30 september 2024;

▼M26

c) 

3 185 719 ton tussen 1 oktober 2024 en 30 september 2025;

d) 

2 998 324 ton tussen 1 oktober 2025 en 30 september 2026;

e) 

2 623 534 ton tussen 1 oktober 2026 en 30 september 2027;

f) 

2 061 348 ton tussen 1 oktober 2027 en 30 september 2028.

▼M17

5.  

De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op de invoer, de aankoop of het vervoer, of de daarmee verband houdende technische of financiële ondersteuning, van de volgende hoeveelheden onder de GN-code 7207 11 vallende goederen:

a) 

487 202  ton tussen 7 oktober 2022 en 30 september 2023;

b) 

85 260 ton tussen 1 oktober 2023 en 31 december 2023;

c) 

48 720 ton tussen 1 januari 2024 en 31 maart 2024.

▼M20

5 bis.  

De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op de invoer, de aankoop of het vervoer, of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, van de volgende hoeveelheden van de goederen van GN-code 7224 90:

a) 

147 007 ton tussen 17 december 2022 en 31 december 2023;

b) 

110 255 ton tussen 1 januari 2024 en 30 september 2024;

▼M26

c) 

124 956 ton tussen 1 oktober 2024 en 30 september 2025;

d) 

117 606 ton tussen 1 oktober 2025 en 30 september 2026;

e) 

102 905 ton tussen 1 oktober 2026 en 30 september 2027;

f) 

80 854 ton tussen 1 oktober 2027 en 30 september 2028.

▼M20

6.  
de in de leden 4, 5 en 5 bis vastgestelde invoervolumequota worden door de Commissie en de lidstaten beheerd overeenkomstig het systeem voor het beheer van tariefcontingenten als bedoeld in de artikelen 49 tot en met 54 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie ( 13 ).

▼M26

7.  
In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de aankoop, invoer of overdracht van de in bijlage XVII vermelde goederen, nadat zij hebben vastgesteld dat dit noodzakelijk is voor de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en voor de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de afwerking van civiele nucleaire installaties, zoals het Paks II-project, de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen of kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

▼M17

8.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van alle uit hoofde van lid 7 verleende vergunningen, binnen twee weken na het verlenen ervan.

▼M12

Artikel 3 nonies

▼M26

1.  
Het is verboden de in bijlage XVIII vermelde luxegoederen, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren of over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland.

▼M25

2.  

Er geldt een verbod op:

a) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen;

b) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten;

c) 

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

▼M25

2 bis.  
De in de leden 1 en 2 bedoelde verboden zijn van toepassing op de in bijlage XVIII vermelde luxegoederen voor zover de waarde ervan hoger is dan 300 EUR per artikel, tenzij in die bijlage anders is bepaald.

▼M12

3.  
De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op goederen die noodzakelijk zijn voor de officiële doelen van diplomatieke of consulaire missies van de lidstaten of partnerlanden in Rusland, of van internationale organisaties die bescherming genieten op grond van het internationaal recht, of op de persoonlijke bezittingen van hun personeelsleden.

▼M16

3 bis.  
Het verbod in lid 1 is niet van toepassing op de in bijlage XVIII vermelde goederen van de GN-codes 7113 00 00 en 7114 00 00 voor persoonlijk gebruik door vanuit de Europese Unie reizende natuurlijke personen of door hun naaste familieleden die met hen reizen, welke eigendom zijn van deze personen en niet voor verkoop bestemd zijn.

▼M13

4.  
In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de overdracht aan of de uitvoer naar Rusland van culturele goederen die in bruikleen zijn gegeven in het kader van een formele culturele samenwerking met Rusland.

▼M25

4 bis.  

In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de verkoop of levering van een vaartuig dat is ingedeeld onder GN-code 8901 10 00 of 8901 90 00 , of voor de verlening, tot en met 31 december 2023, van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand aan een rechtspersoon, entiteit of lichaam in Rusland of voor gebruik in Rusland, op door hen passend geachte voorwaarden, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a) 

het vaartuig zich op 24 juni 2023 fysiek in Rusland bevindt en bestemd is voor gebruik in Rusland;

b) 

het vaartuig de vlag van de Russische Federatie heeft gevoerd onder een rompbevrachtingsregistratie die oorspronkelijk plaatsvond vóór 24 februari 2022;

c) 

de rechtspersoon, entiteit of lichaam in Rusland geen militaire eindgebruiker is en het vaartuig niet voor militaire doeleinden zal gebruiken;

d) 

de verkoop of levering geen voordeel oplevert voor een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 wordt vermeld of is onderworpen aan de beperkende maatregelen waarin deze verordening voorziet.

▼M25

5.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de leden 4 en 4 bis verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

▼M13

Artikel 3 decies

1.  
Het is verboden de in bijlage XXI vermelde goederen die aanzienlijke inkomsten opleveren voor Rusland en waarmee het dan acties kan opzetten die de situatie in Oekraïne destabiliseren, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen naar de Unie indien zij van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd.
2.  

Er geldt een verbod op:

a) 

direct of indirect met betrekking tot het in lid 1 bedoelde verbod technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b) 

direct of indirect met betrekking tot het in lid 1 bedoelde verbod financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie te verlenen voor de aankoop, invoer of overbrenging van die goederen en technologie of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

▼M25 —————

▼M17

3 bis.  
Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op aankopen in Rusland die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Unie en van de lidstaten, met inbegrip van delegaties, ambassades en missies, of voor persoonlijk gebruik door onderdanen van de lidstaten en hun naaste familieleden.

▼M26

3 bis bis.  
De bevoegde autoriteiten van een lidstaat mogen de invoer van goederen voor louter persoonlijk gebruik van naar de Unie reizende natuurlijke personen of van hun naaste familieleden toestaan, indien de invoer beperkt blijft tot persoonlijke goederen welke eigendom zijn van deze personen en kennelijk niet voor verkoop bestemd zijn.
3 bis ter.  
De bevoegde autoriteiten kunnen, onder door hen passend geachte voorwaarden, de binnenkomst in de Unie toestaan van een voertuig dat onder GN-code 8703 valt, dat niet bestemd is voor verkoop en dat eigendom is van een burger van een lidstaat of een naast familielid wonend in Rusland, waarbij het voertuig voor louter persoonlijk gebruik de Unie wordt binnengereden.
3 bis quater.  
Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de binnenkomst in de Unie van onder GN-code 8703 vallende motorvoertuigen indien zij een diplomatieke kentekenplaat dragen en nodig zijn voor de werkzaamheden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, waaronder delegaties, ambassades en missies, of van internationale organisaties die immuniteit genieten op grond van het internationaal recht, of voor persoonlijk gebruik door hun personeel en hun naaste familieleden.
3 bis quinquies.  
Het verbod van lid 1 belet niet dat voertuigen die zich op 19 december 2023 reeds op het grondgebied van de Unie bevinden, worden geregistreerd in een lidstaat.
3 quater bis.  
Met betrekking tot de goederen die onder de GN-codes 7205 , 7408 , 7604 , 7605 , 7607 en 7608 vallen, zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering tot 20 maart 2024 van contracten die zijn gesloten vóór 19 december 2023, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.
3 quater ter.  
Met betrekking tot de goederen die onder de GN-codes 2711 12 , 2711 13 , 2711 14 , 2711 19 en 7202 vallen, zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering tot 20 december 2024 van contracten die zijn gesloten vóór 19 december 2023, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.
3 quater quater.  

Met betrekking tot de onder de GN-code 7201 vallende goederen gelden de in de leden 1 en 2 opgenomen verbodsbepalingen niet voor de invoer, de aankoop of het vervoer, of de daarmee verband houdende technische of financiële ondersteuning, van de volgende hoeveelheden goederen:

a) 

1 140 000 ton tussen 19 december 2023 en 31 december 2024;

b) 

700 000 ton tussen 1 januari 2025 en 31 december 2025.

3 quater quinquies.  

Met betrekking tot de onder de GN-code 7203 vallende goederen gelden de in de leden 1 en 2 opgenomen verbodsbepalingen niet voor de invoer, de aankoop of het vervoer, of de daarmee verband houdende technische of financiële ondersteuning, van de volgende hoeveelheden goederen:

a) 

1 140 836 ton tussen 19 december 2023 en 31 december 2024;

b) 

651 906 ton tussen 1 januari 2025 en 31 december 2025.

▼M25 —————

▼M26

3 quater.  
In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de aankoop, invoer of overdracht van de in bijlage XXI vermelde goederen of de verstrekking van daarmee verband houdende technische of financiële ondersteuning, nadat zij hebben vastgesteld dat dit noodzakelijk is voor de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en voor de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de afwerking van civiele nucleaire installaties, zoals het Paks II-project, de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen of kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

▼M25 —————

▼M24

3 quinquies bis.  

Tot en met 30 juni 2024 zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de invoer, de aankoop of het vervoer, of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, die nodig zijn voor de invoer in de Unie van de volgende hoeveelheden:

a) 

752 475 ton voor goederen van GN-code 2803 ;

b) 

562 973 ton voor goederen van GN-code 4002 .

▼M25

3 sexies.  
In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de aankoop, invoer of overdracht van goederen van de GN-codes 7007 , 8479 , 8481 , 8487 , 8504 , 8517 , 8525 , 8531 , 8536 , 8537 , 8538 , 8542 , 8543 en 8603 , zoals vermeld in bijlage XXI, of voor het verlenen van daarmee verband houdende technische en financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat dit noodzakelijk is voor de exploitatie, het onderhoud of de reparatie van de in 2018 geleverde metrowagons van metrolijn 3 in Boedapest, ter uitvoering van een garantie van Metrowagonmash vóór 24 juni 2023.

▼M13

4.  

Met ingang van 10 juli 2022 zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de invoer, de aankoop of het vervoer, of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, die nodig zijn voor de invoer in de Unie van:

a) 

837 570 metrische ton kaliumchloride met GN-code 3104 20 tussen 10 juli van een bepaald jaar en 9 juli van het volgende jaar;

b) 

1 577 807 metrische ton samen van de andere in bijlage XXI onder de GN-codes 3105 20 , 3105 60 en 3105 90 vermelde producten tussen 10 juli van een bepaald jaar en 9 juli van het volgende jaar.

▼M26

5.  
De in de leden 3 quater quater, 3 quater quinquies, 3 quinquies bis en 4 van dit artikel vastgestelde in volume uitgedrukte invoercontingenten worden door de Commissie en de lidstaten beheerd overeenkomstig de methode voor het beheer van tariefcontingenten die is omschreven in de artikelen 49 tot en met 54 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie.
6.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de leden 3 quater en 3 sexies verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van die toestemming.

▼M25 —————

▼M13

Artikel 3 duodecies

▼M26

1.  
Het is verboden de in bijlage XXIII vermelde goederen die in het bijzonder zouden kunnen bijdragen tot de versterking van de industriële capaciteit van Rusland, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren en over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland.

▼M26

1 bis.  
De doorvoer over het grondgebied van Rusland van uit de Unie uitgevoerde goederen en technologie als vermeld in bijlage XXXVII is verboden.

▼M13

2.  

Er geldt een verbod op:

a) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, financiering of financiële bijstand te verlenen in verband met de in lid 1 genoemde goederen en technologie, voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten;

▼M25

c) 

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

▼M26 —————

▼M25 —————

▼M26

3 bis bis.  
Met betrekking tot de goederen die onder de in bijlage XXIII BIS vermelde GN-codes vallen, zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering tot 20 maart 2024 van contracten die zijn gesloten vóór 19 december 2023, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.
3 bis ter.  
Met betrekking tot de goederen die onder de GN-codes in bijlage XXIIIB vallen, zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering tot 20 juni 2024 van contracten die zijn gesloten vóór 19 december 2023, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

▼M28

3 bis quater.  
Met betrekking tot de onder GN-codes 8504 10 , 8504 21 , 8504 22 , 8504 23 , 8504 31 , 8504 40 , 8504 50 en 8504 90 vallende goederen zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering tot 25 mei 2024 van contracten die zijn gesloten vóór 24 februari 2024, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

▼M13

4.  
De in de leden 1 en 2 bedoelde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op goederen die noodzakelijk zijn voor de officiële doelen van diplomatieke of consulaire missies van de lidstaten of partnerlanden in Rusland, of van internationale organisaties die bescherming genieten op grond van het internationaal recht, of op de persoonlijke bezittingen van hun personeelsleden.

▼M16

5.  

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de in bijlage XXIII vermelde goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat dergelijke goederen of technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand noodzakelijk zijn voor:

a) 

medische, farmaceutische of humanitaire doeleinden, zoals het verlenen of faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, de overbrenging van humanitaire hulpverleners en daarmee verband houdende bijstand, of voor evacuaties; of

b) 

het exclusieve gebruik door de lidstaat die de toestemming verleent en volledig onder de zeggenschap van die lidstaat staan, teneinde te voldoen aan diens onderhoudsverplichtingen in gebieden die onderworpen zijn aan een langlopende huurovereenkomst tussen die lidstaat en de Russische Federatie; of

▼M26

c) 

de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de voltooiing van civiele nucleaire installaties, zoals het Paks II-project, de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

▼M24

5 bis.  
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen van de GN-codes 8417 20 , of voor de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat deze goederen of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand noodzakelijk zijn voor persoonlijk huishoudelijk gebruik door natuurlijke personen.

▼M25

5 ter.  
In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de onder de GN-hoofdstukken 72, 84, 85 en 90 vallende en in bijlage XXIII vermelde goederen, of voor daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat dat strikt noodzakelijk is voor het vervaardigen van titaniumproducten die nodig zijn voor de luchtvaartindustrie en waarvoor geen alternatieve levering beschikbaar is.

▼M26

5 quater.  
In afwijking van lid 1 bis kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de doorvoer over het grondgebied van Rusland van de in bijlage XXXVII vermelde goederen en technologie die in het bijzonder zouden kunnen bijdragen tot de versterking van de industriële capaciteit van Rusland, nadat zij hebben vastgesteld dat die goederen of die technologie bestemd zijn voor de in de leden 5 en 5 ter van dit artikel genoemde doeleinden.

▼M24

6.  
Wanneer de bevoegde autoriteiten een besluit nemen over verzoeken om vergunningen als bedoeld in de leden 5, 5 bis en 5 ter, verlenen zij geen vergunning voor uitvoer aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de goederen een militair eindgebruik zouden kunnen hebben.

▼M26

7.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de leden 5, 5 bis, 5 ter en 5 quater verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

▼M13

Artikel 3 terdecies

1.  
Het is voor in Rusland gevestigde wegvervoersondernemingen verboden op het grondgebied van de Unie goederen over de weg te vervoeren, ook in doorvoer.

▼M25

1 bis.  
Het verbod in lid 1 is van toepassing op goederenvervoer op het grondgebied van de Unie door wegvervoerondernemingen met in Rusland geregistreerde aanhangwagens of opleggers, ook indien deze aanhangwagens of opleggers worden getrokken door in andere landen geregistreerde vrachtwagens.

▼M13

2.  

De in lid 1 bedoelde verbodsbepaling geldt niet voor:

a) 

postvervoer als universele dienst;

b) 

goederen in doorvoer via de Unie tussen de oblast Kaliningrad en Rusland, mits het vervoer van dergelijke goederen niet anderszins krachtens deze verordening verboden is.

▼M26 —————

▼M25

4.  

In afwijking van de leden 1 en 1 bis kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming verlenen voor goederenvervoer door een in Rusland gevestigde of andere wegvervoeronderneming indien de goederen worden vervoerd met in Rusland geregistreerde aanhangwagens of opleggers, ook indien deze worden getrokken door in andere landen geregistreerde vrachtwagens, indien de bevoegde autoriteiten hebben vastgesteld dat dit vervoer noodzakelijk is voor:

▼M26

a) 

tenzij anderszins verboden, de aankoop, de invoer of het vervoer in de Unie van aardgas en aardolie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, alsmede titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts;

▼M13

b) 

de aankoop, de invoer of het vervoer van farmaceutische, medische, landbouw- en voedingsproducten, waaronder tarwe en meststoffen waarvan de invoer, de aankoop en het vervoer uit hoofde van deze verordening zijn toegelaten;

c) 

humanitaire doeleinden;

▼M15

d) 

het functioneren van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in Rusland, waaronder delegaties, ambassades en missies, of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten op grond van het internationaal recht; of

▼M13

e) 

de overdracht aan of de uitvoer naar Rusland van culturele goederen die in bruikleen zijn gegeven in het kader van een formele culturele samenwerking met Rusland.

5.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 4 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

▼M15

Artikel 3 quaterdecies

1.  
Het is verboden ruwe olie of aardolieproducten, als vermeld in bijlage XXV, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen indien zij van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd.
2.  
Het is verboden direct of indirect technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, of enige andere dienst in verband met de verbodsbepaling van lid 1, te verstrekken.
3.  

De in de leden 1 en 2 vastgestelde verbodsbepalingen gelden niet:

▼C13

a) 

tot 5 december 2022 voor eenmalige transacties voor levering op korte termijn die vóór die datum zijn gesloten en uitgevoerd, of voor de uitvoering van contracten voor de aankoop, invoer of overdracht van onder GN-code 2709 00 vallende goederen die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten, op voorwaarde dat de betrokken lidstaten de Commissie uiterlijk op 24 juni 2022 in kennis hebben gesteld van die contracten en dat de betrokken lidstaten de Commissie binnen 10 dagen na de voltooiing ervan in kennis stellen van de eenmalige transacties voor levering op korte termijn;

b) 

tot 5 februari 2023 voor eenmalige transacties voor levering op korte termijn die vóór die datum zijn gesloten en uitgevoerd, of voor de uitvoering van contracten voor de aankoop, invoer of overdracht van onder GN-code 2710 vallende goederen die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten, op voorwaarde dat de betrokken lidstaten de Commissie uiterlijk op 24 juni 2022 in kennis hebben gesteld van die contracten en dat de betrokken lidstaten de Commissie binnen 10 dagen na de voltooiing ervan in kennis stellen van de eenmalige transacties voor levering op korte termijn;

▼M15

c) 

voor de aankoop, invoer of overdracht van ruwe olie over zee en van aardolieproducten vermeld in bijlage XXV, indien die goederen uit een derde land komen en alleen worden geladen in, vertrekken uit of worden doorgevoerd door Rusland, mits zowel de oorsprong als de eigenaar van die goederen niet-Russisch zijn;

d) 

voor onder GN-code 2709 00 vallende ruwe olie die via pijpleidingen uit Rusland in de lidstaten wordt geleverd, totdat de Raad besluit dat de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 van toepassing zijn.

▼M25

3 bis.  
De in lid 3, punt d), bedoelde vrijstelling geldt niet langer voor Duitsland en Polen op 23 juni 2023.

▼M15

4.  
Indien de levering van ruwe olie via pijpleidingen vanuit Rusland aan een niet aan zee grenzende lidstaat wordt onderbroken om redenen die buiten de macht van die lidstaat vallen, mag onder GN-code 2709 00 vallende ruwe olie over zee uit Rusland in uitzonderlijke tijdelijke afwijking van de leden 1 en 2 in die lidstaat worden ingevoerd, totdat de levering wordt hervat of totdat het in lid 3, punt d), bedoelde besluit van de Raad ten aanzien van die lidstaat van toepassing is, indien dat eerder is.
5.  
Vanaf 5 december 2022, en in afwijking van de leden 1 en 2, mogen de bevoegde autoriteiten van Bulgarije tot 31 december 2024 de uitvoering toestaan van contracten die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten, voor de aankoop, invoer of overdracht van ruwe olie over zee en van in bijlage XXV vermelde aardolieproducten van oorsprong uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland.

▼M26

6.  

Vanaf 5 februari 2023, en in afwijking van de leden 1 en 2, mogen de bevoegde autoriteiten van Kroatië tot en met 31 december 2024 toestemming verlenen voor de aankoop, de invoer of de overdracht van onder GN-code 2710 19 71 vallende vacuümgasolie die oorspronkelijk afkomstig is uit Rusland of die uitgevoerd is uit Rusland, op voorwaarde dat de volgende voorwaarden zijn vervuld:

▼M15

a) 

geen alternatieve levering van vacuümgasolie is beschikbaar, en

b) 

Kroatië heeft de Commissie ten minste twee weken vóór de vergunning in kennis gesteld van de redenen waarom het van oordeel is dat een specifieke vergunning moet worden verleend, en de Commissie heeft binnen die termijn geen bezwaar gemaakt.

7.  
Goederen die ingevolge een door een bevoegde autoriteit uit hoofde van lid 5 of lid 6 verleende afwijking zijn ingevoerd, mogen niet worden verkocht aan kopers in een andere lidstaat of in een derde land.

▼M20

Met ingang van 5 februari 2023 is het verboden onder GN-code 2710 vallende aardolieproducten die zijn verkregen uit ruwe olie die is ingevoerd op basis van een door de bevoegde Bulgaarse autoriteit krachtens lid 5 toegestane afwijking, over te dragen naar of te vervoeren naar andere lidstaten of naar derde landen, of dergelijke aardolieproducten te verkopen aan kopers in andere lidstaten of in derde landen.

In afwijking van het in de tweede alinea vastgestelde verbod kunnen de bevoegde Bulgaarse autoriteiten onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer naar Oekraïne van bepaalde aardolieproducten als vermeld in bijlage XXXI die zijn verkregen uit overeenkomstig lid 5 ingevoerde ruwe olie, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a) 

de producten uitsluitend bestemd zijn voor gebruik in Oekraïne;

b) 

een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer niet bedoeld is om de verbodsbepalingen van de tweede alinea te omzeilen.

In afwijking van het verbod in de tweede alinea, kunnen de bevoegde autoriteiten van Bulgarije, onder de voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer naar derde landen van bepaalde aardolieproducten als vermeld in bijlage XXXII die verkregen worden uit uit hoofde van lid 5 ingevoerde ruwe olie, binnen de in die bijlage vernoemde uitvoervolumequota’s, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a) 

de producten wegens milieu- en veiligheidsrisico’s niet in Bulgarije kunnen worden opgeslagen;

b) 

een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer niet bedoeld is om de verbodsbepalingen van de tweede alinea te omzeilen.

Bulgarije stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van dit lid verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.

▼M15

8.  
De overdracht of het vervoer van via pijpleidingen geleverde ruwe olie naar lidstaten als bedoeld in lid 3, punt d), naar andere lidstaten of naar derde landen, of de verkoop ervan aan kopers in andere lidstaten of in derde landen, is verboden.

Alle zendingen en containers van dergelijke ruwe olie zijn duidelijk aangegevetn met „REBCO: uitvoer verboden”.

Vanaf 5 februari 2023 is het, wanneer ruwe olie via pijpleidingen is geleverd in een lidstaat als bedoeld in lid 3, punt d), verboden onder GN-code 2710 vallende aardolieproducten die uit dergelijke ruwe olie zijn verkregen, over te dragen of te vervoeren naar andere lidstaten of naar derde landen, of dergelijke aardolieproducten te verkopen aan kopers in andere lidstaten of in derde landen.

▼M26

Bij wijze van tijdelijke afwijking zijn de in de derde alinea bedoelde verbodsbepalingen van toepassing met ingang van 5 december 2024 voor de invoer en overdracht in Tsjechië, en voor de verkoop aan kopers in Tsjechië, van aardolieproducten die zijn verkregen uit ruwe olie die via pijpleidingen in een andere lidstaat is geleverd, als bedoeld in lid 3, punt d). Indien Tsjechië vóór die datum alternatieve voorraden van dergelijke aardolieproducten ter beschikking wordt gesteld, beëindigt de Raad die tijdelijke afwijking. Gedurende de periode tot 5 december 2024 mogen de hoeveelheden van dergelijke aardolieproducten die uit andere lidstaten in Tsjechië zijn ingevoerd, niet groter zijn dan de gemiddelde hoeveelheden die in de voorgaande vijf jaar uit die andere lidstaten in Tsjechië zijn ingevoerd.

▼M20

In afwijking van de in de derde alinea bedoelde verbodsbepalingen kunnen de bevoegde Hongaarse en Slowaakse autoriteiten met ingang van 5 februari 2023 onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer naar Oekraïne van bepaalde aardolieproducten als vermeld in bijlage XXXI die zijn verkregen uit overeenkomstig lid 3, punt d), ingevoerde ruwe olie, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a) 

de producten uitsluitend bestemd zijn voor gebruik in Oekraïne;

b) 

een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer niet bedoeld is om de verbodsbepalingen van de derde alinea te omzeilen.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van dit lid verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.

▼M15

9.  
De verbodsbepalingen in lid 1 zijn niet van toepassing op aankopen in Rusland van in bijlage XXV genoemde goederen die nodig zijn om te voorzien in de essentiële behoeften van de koper in Rusland of van humanitaire projecten in Rusland.
10.  
De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 8 juni 2022 en vervolgens om de drie maanden in kennis van de hoeveelheden van onder GN-code 2709 00 vallende ruwe olie die via pijpleidingen is ingevoerd, als bedoeld in lid 3, punt d). Dergelijke invoercijfers worden per pijpleiding uitgesplitst. Indien de in lid 4 bedoelde uitzonderlijke tijdelijke afwijking van toepassing is op een niet aan zee grenzende lidstaat, stelt die lidstaat de Commissie om de drie maanden in kennis van de hoeveelheden onder GN-code 2709 00 vallende ruwe olie over zee die uit Rusland wordt ingevoerd, en dat zolang die afwijking van toepassing is.

▼C13

Gedurende de periode tot 5 december 2023 als bedoeld in lid 8, vierde alinea, stellen de lidstaten de Commissie om de drie maanden in kennis van de hoeveelheden die zij naar Tsjechië uitvoeren van onder GN-code 2710 vallende aardolieproducten die zijn verkregen uit ruwe olie die is geleverd via pijpleidingen als bedoeld in lid 3, punt d).

▼M20

11.  
Natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen stellen de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij woonachtig, gevestigd of als vennootschap erkend zijn, binnen twee weken in kennis van alle transacties voor de aankoop, invoer of overbrenging naar de Unie van aardgascondensaten van GN-code 2709 00 10 afkomstig van installaties voor de productie van vloeibaar aardgas, van oorsprong uit of uitgevoerd uit Rusland. De rapportage bevat informatie over volumes.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van de op grond van de vorige alinea ontvangen informatie.

12.  
Op basis van de overeenkomstig lid 11 ontvangen informatie evalueert de Commissie uiterlijk op 18 juni 2023 de werking van de maatregelen betreffende aardgascondensaten van GN-code 2709 00 10 afkomstig van installaties voor de productie van vloeibaar aardgas, van oorsprong uit of uitgevoerd uit Rusland.

▼M15

Artikel 3 quindecies

▼M18

1.  
Het is verboden direct of indirect technische bijstand, tussenhandeldiensten of financiering of financiële bijstand te verlenen, in verband met de handel of tussenhandel in of het vervoer, ook door middel van schip-tot-schiptransfers, naar derde landen van ruwe olie of aardolieproducten, als vermeld in bijlage XXV, die van oorsprong zijn uit Rusland of die uit Rusland zijn uitgevoerd.

▼C14

2.  

Het verbod van lid 1 is tot de hieronder vermelde datum niet van toepassing op de uitvoering van contracten die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten:

▼M17

a) 

5 december 2022, voor ruwe olie die onder GN-code 2709 00 valt;

b) 

5 februari 2023, voor aardolieproducten die onder GN-code 2710 vallen.

▼M17

3.  
De verbodsbepaling van lid 1 is niet van toepassing op de betaling van verzekeringsclaims na 5 december 2022, voor ruwe olie van GN-code 2709 00 , of na 5 februari 2023, voor aardolieproducten van GN-code 2710 , op basis van verzekeringsovereenkomsten die vóór 4 juni 2022 zijn gesloten en mits de verzekeringsdekking uiterlijk op de betrokken datum is beëindigd.

▼M18

4.  
Het is verboden handels- of tussenhandeldiensten en vervoersdiensten, met inbegrip van schip-tot-schiptransfers, naar derde landen te verrichten met ingang van 5 december 2022 voor ruwe olie van GN-code 2709 00 die van oorsprong is uit Rusland of uit Rusland is uitgevoerd, en met ingang van 5 februari 2023 voor de in bijlage XXV vermelde aardolieproducten van GN-code 2710 die van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland zijn uitgevoerd.
5.  

De verbodsbepaling van lid 4 van dit artikel is van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding van het eerste besluit van de Raad tot wijziging van bijlage XI bij Besluit 2014/512/GBVB overeenkomstig artikel 4 septdecies, lid 9, punt a), van dat besluit.

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van elk navolgend besluit van de Raad tot wijziging van bijlage XI bij Besluit 2014/512/GBVB, zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 4 van dit artikel gedurende een periode van 90 dagen niet van toepassing op het vervoer van de in bijlage XXV bij deze verordening vermelde producten die van oorsprong uit Rusland komen of uit Rusland zijn uitgevoerd en op de verlening, direct of indirect, van technische bijstand, tussenhandeldiensten of financiering of financiële bijstand in verband met het vervoer, op voorwaarde dat:

a) 

het vervoer of de verlening van technische bijstand, tussenhandeldiensten of financiering of financiële bijstand in verband met het vervoer gebaseerd is op een vóór de datum van inwerkingtreding van elk navolgend besluit van de Raad tot wijziging van bijlage XI bij Besluit 2014/512/GBVB gesloten contract, en

b) 

de aankoopprijs per vat op de datum van sluiting van dat contract niet hoger was dan de in bijlage XXVIII bij deze verordening vastgelegde prijs.

6.  

De verbodsbepalingen van de leden 1 en 4 zijn niet van toepassing:

a) 

met ingang van 5 december 2022, op ruwe olie van GN-code 2709 00 die van oorsprong is uit Rusland of uit Rusland is uitgevoerd, en, met ingang van 5 februari 2023, op aardolieproducten van GN-code 2710 die van oorsprong zijn uit Rusland of die uit Rusland zijn uitgevoerd, op voorwaarde dat de aankoopprijs per vat van dergelijke producten niet hoger is dan de in bijlage XXVIII vastgestelde prijs;

b) 

op de in bijlage XXV vermelde ruwe olie of aardolieproducten, indien die goederen van oorsprong zijn uit een derde land en alleen worden geladen in, vertrekken uit of worden doorgevoerd door Rusland, mits zowel de oorsprong als de eigenaar van die goederen niet-Russisch zijn;

c) 

op het vervoer van de in bijlage XXIX vermelde producten naar de daarin vermelde derde landen, gedurende de in die bijlage vastgestelde duur, of op de met dat vervoer gepaard gaande technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand;

d) 

met ingang van 5 december 2022 op ruwe olie van GN-code 2709 00 die van oorsprong is uit Rusland of uit Rusland is uitgevoerd en die is aangekocht boven de in bijlage XXVIII vastgelegde prijs en vóór 5 december 2022 in een schip in de laadhaven wordt geladen en vóór 19 januari 2023 in de uiteindelijke bestemmingshaven wordt gelost;

▼M22

e) 

met ingang van 5 februari 2023 op aardolieproducten van GN-code 2710 die van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd en die zijn aangekocht boven de in bijlage XXVIII vastgestelde respectieve prijs, en die vóór 5 februari 2023 in een schip in de laadhaven worden geladen en vóór 1 april 2023 in de bestemmingshaven worden gelost.

▼M26

6 bis.  
Voor de toepassing van lid 4 en lid 6, punt a), verzamelen dienstverleners die geen toegang hebben tot de in bijlage XXVIII vermelde aankoopprijs per vat voor de in bijlage XXV bedoelde Russische ruwe olie of aardolieproducten, die worden geladen vanaf 20 februari 2024, gespecificeerde prijsinformatie voor bijkomende kosten die wordt verstrekt door exploitanten hoger in de toeleveringsketen van de handel in Russische ruwe olie of aardolieproducten. Dergelijke gespecificeerde prijsinformatie wordt op hun verzoek aan tegenpartijen en bevoegde autoriteiten verstrekt met het oog op verificatie van de naleving van dit artikel.

▼M18

7.  
Ingeval een schip, na de inwerkingtreding van een besluit van de Raad tot wijziging van bijlage XI bij Besluit 2014/512/GBVB de in lid 4 bedoelde Russische ruwe olie of aardolieproducten heeft vervoerd en de voor het vervoer verantwoordelijke exploitant wist of gegronde reden had om te vermoeden dat die ruwe olie of aardolieproducten waren aangekocht tegen een prijs die op de datum van de sluiting van het contract hoger was dan de prijs die in bijlage XXVIII bij deze verordening voor een dergelijke aankoop is vastgelegd, is het gedurende 90 dagen na de datum van lossing van de boven het prijsplafond gekochte lading verboden om de in lid 1 van dit artikel bedoelde diensten met betrekking tot het vervoer door dat schip van in lid 4 van dit artikel bedoelde uit Rusland afkomstige of uit Rusland uitgevoerde ruwe olie of aardolieproducten te verrichten.

▼M26 —————

▼M18

9.  
De verbodsbepalingen van de leden 1 en 4 zijn niet van toepassing op het vervoer of de verlening van technische bijstand, tussenhandeldiensten of financiering of financiële bijstand in verband met het vervoer dat noodzakelijk is voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van de mens of voor het milieu, of als respons op natuurrampen, mits de nationale bevoegde autoriteit daarvan onmiddellijk in kennis is gesteld zodra de gebeurtenis is vastgesteld.
10.  
De lidstaten en de Commissie stellen elkaar in kennis van geconstateerde gevallen van schending of omzeiling van de in dit artikel vastgestelde verbodsbepalingen.

Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen, met inbegrip van het waarborgen van de doeltreffendheid van de maatregel.

▼M22

11.  
De werking van het prijsplafondmechanisme, met inbegrip van bijlage XXVIII en de verbodsbepalingen in de leden 1 en 4 van dit artikel, worden vanaf medio maart 2023 om de twee maanden geëvalueerd.

Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met de doeltreffendheid van de maatregel wat betreft de verwachte resultaten ervan, de uitvoering ervan, de internationale naleving van en informele afstemming op het prijsplafondmechanisme, en het potentiële effect ervan op de Unie en haar lidstaten. De evaluatie speelt in op de ontwikkelingen op de markt, waaronder eventuele turbulentie.

Om de doelstellingen van het prijsplafond te verwezenlijken, waaronder het vermogen ervan om de olie-inkomsten van Rusland te verminderen, ligt het prijsplafond ten minste 5 % onder de gemiddelde marktprijs voor Russische olie en aardolieproducten, die wordt berekend op basis van gegevens van het Internationaal Energieagentschap.

▼M20

12.  
Natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen stellen de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij woonachtig, gevestigd of als vennootschap erkend zijn, binnen twee weken in kennis van alle transacties voor de aankoop of overbrenging naar derde landen van aardgascondensaten van GN-code 2709 00 10 afkomstig van installaties voor de productie van vloeibaar aardgas, van oorsprong uit of uitgevoerd uit Rusland. De rapportage bevat informatie over volumes.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van de op grond van de vorige alinea ontvangen informatie.

13.  
Op basis van de overeenkomstig lid 12 ontvangen informatie evalueert de Commissie uiterlijk op 18 juni 2023 de werking van de maatregelen betreffende aardgascondensaten van GN-code 2709 00 10 afkomstig van installaties voor de productie van vloeibaar aardgas, van oorsprong uit of uitgevoerd uit Rusland.

▼M26

Artikel 3 quindecies bis

Om de uitvoering en handhaving van de artikelen 3 quaterdecies en 3 quindecies te vergemakkelijken, wisselen de Commissie en de lidstaten op gezette tijden informatie uit met het oog op de verdere identificatie van zorgwekkende vaartuigen en entiteiten die een of meer misleidende praktijken toepassen bij het vervoer van Russische ruwe aardolie en aardolieproducten.

De overeenkomstig dit artikel ontvangen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij werd gevraagd.

▼M16

Artikel 3 sexdecies

1.  
Het is verboden goud, als vermeld in bijlage XXVI, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen indien het uit Rusland afkomstig is en vanuit Rusland naar de Unie of naar een derde land is uitgevoerd na 22 juli 2022.
2.  
Het is verboden de in bijlage XXVI vermelde producten direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen indien daarin in een derde land de op grond van lid 1 verboden producten zijn verwerkt.
3.  
Het is verboden goud, als vermeld in bijlage XXVII, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen indien het uit Rusland afkomstig is en vanuit Rusland naar de Unie is uitgevoerd na 22 juli 2022.
4.  

Het is verboden:

a) 

direct of indirect, met betrekking tot het in de leden 1, 2 en 3 bedoelde verbod, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen in verband met de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde goederen en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen;

b) 

direct of indirect, met betrekking tot het in de leden 1, 2 en 3 bedoelde verbod, financiering of financiële bijstand in verband met de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde goederen te verlenen voor de aankoop, invoer of overbrenging van die goederen of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

5.  
Het in de leden 1, 2 en 3 bedoelde verbod is niet van toepassing op goud dat noodzakelijk is voor de officiële doeleinden van diplomatieke missies, consulaire posten of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten op grond van het internationaal recht.
6.  
Het verbod in lid 3 is niet van toepassing op de in bijlage XXVII vermelde goederen voor persoonlijk gebruik door naar de Europese Unie reizende natuurlijke personen of door hun naaste familieleden die met hen reizen, welke eigendom zijn van deze personen en niet voor verkoop bestemd zijn.
7.  
In afwijking van de leden 1, 2 en 3 kunnen de bevoegde autoriteiten vergunning verlenen voor de overdracht of invoer van culturele goederen die in bruikleen zijn gegeven in het kader van een formele culturele samenwerking met Rusland.

▼M26

Artikel 3 septdecies

1.  
Met ingang van 1 januari 2024 is het verboden diamanten of producten waarin diamanten zijn verwerkt, als vermeld in de delen A, B en C van bijlage XXXVIIIA, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen indien deze van oorsprong uit Rusland zijn of vanuit Rusland naar de Unie of naar een derde land zijn uitgevoerd.

▼C17

2.  
Met ingang van 1 januari 2024 is het verboden diamanten of producten waarin diamanten zijn verwerkt, als vermeld in de delen A, B en C van bijlage XXXVIIIA, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen, ongeacht de oorsprong, indien deze over het grondgebied van Rusland zijn doorgevoerd.

▼M26

3.  
Met ingang van 1 maart 2024 is het verboden de in deel A van bijlage XXXVIIIA vermelde producten direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen, wanneer deze in een derde land zijn verwerkt, en bestaande uit diamanten van oorsprong uit Rusland of uit Rusland uitgevoerde diamanten met een gewicht van minstens 1,0 karaat per diamant.
4.  
Met ingang van 1 september 2024 is het verboden de in de delen A, B en C van bijlage XXXVIIIA vermelde producten, wanneer die in een derde land zijn verwerkt, en bestaande uit diamanten van oorsprong uit Rusland of diamanten die uit Rusland zijn uitgevoerd met een gewicht van minstens 0,5 karaat of 0,1 gram per diamant, of dergelijke diamanten in die producten verwerkt zijnde, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen.
5.  

Het is verboden:

a) 

direct of indirect, met betrekking tot de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde verbodsbepalingen, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen in verband met de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde goederen en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen;

b) 

direct of indirect, met betrekking tot de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde verbodsbepalingen, financiering of financiële bijstand in verband met de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde goederen te verlenen voor de aankoop, invoer of overbrenging van die goederen of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

6.  
De verbodsbepalingen in de leden 1 tot en met 4 zijn niet van toepassing op de in deel C van bijlage XXXVIIIA vermelde goederen voor persoonlijk gebruik door naar de Unie reizende natuurlijke personen of door hun naaste familieleden die met hen reizen, welke eigendom zijn van deze personen en niet voor verkoop bestemd zijn.
7.  
In afwijking van de leden 1 tot en met 4 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de overdracht of invoer van cultuurgoederen die in bruikleen zijn gegeven in het kader van formele culturele samenwerking met Rusland.
8.  
Voor de toepassing van de leden 3 en 4 worden onder de GN-codes 7102 31 00 en 7102 10 00  vallende goederen die in de Unie worden ingevoerd, onverwijld ter controle voorgelegd aan de in bijlage XXXVIIIB vermelde autoriteit, samen met documenten waaruit de oorsprong blijkt. De lidstaat waar deze goederen het douanegebied van de Unie worden binnengebracht, zorgt ervoor dat zij worden ingediend bij de in bijlage XXXVIIIB bedoelde autoriteit. Met dat doel kan douanevervoer worden toegestaan. Indien een dergelijk douanevervoer wordt toegestaan, wordt de in dit lid bedoelde controle opgeschort tot de aankomst van die goederen bij de in bijlage XXXVIIIB bedoelde autoriteit. Het eigenlijke vervoer van die goederen en de kosten van dat vervoer zijn voor rekening van de invoerder.
9.  
Alle krachtens lid 8 vereiste verificaties worden verricht overeenkomstig de regels en procedures van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad ( 14 ), die van overeenkomstige toepassing is.
10.  
Voor de toepassing van de leden 3 en 4 verstrekken importeurs op het moment van invoer het bewijs van het land van oorsprong van de diamanten of producten waarin diamanten zijn verwerkt die voor de verwerking van het product in een derde land worden gebruikt.

Met ingang van 1 september 2024 omvat het op traceerbaarheid stoelende bewijs een overeenkomstig certificaat waaruit blijkt dat de diamanten niet in Rusland worden gewonnen, verwerkt of geproduceerd.

Artikel 3 octodecies

1.  
Het is voor onderdanen van een lidstaat, natuurlijke personen die in een lidstaat verblijven en in de Unie gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen, verboden tankers voor het vervoer van in bijlage XXV vermelde ruwe olie of aardolieproducten, die onder GS-code ex 8901 20 vallen, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen aan of anderszins het eigendom ervan over te dragen aan, natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.
2.  
In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de verkoop of de andere overdracht van eigendom van tankers voor het vervoer van ruwe aardolie of aardolieproducten, als vermeld in bijlage XXV, ingedeeld onder GS-code ex 8901 20 .
3.  
Wanneer de bevoegde autoriteiten een besluit nemen over verzoeken om toestemming als bedoeld in lid 2 van dit artikel, verlenen zij geen toestemming voor de verkoop of de andere overdracht van eigendom aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de tanker zou worden gebruikt, of zou worden wederuitgevoerd, voor het vervoer van ruwe aardolie of aardolieproducten, zoals vermeld in bijlage XXV, van oorsprong uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland voor invoer in de Unie in strijd met artikel 3 quaterdecies, of voor vervoer naar derde landen tegen een aankoopprijs per vat die hoger is dan de in bijlage XXVIII vastgestelde prijs.
4.  
Elke verkoop of andere regeling die een overdracht van eigendom inhoudt door een onderdaan van een lidstaat, een in een lidstaat verblijvende natuurlijke persoon en een in de Unie gevestigde rechtspersoon, entiteit of lichaam naar een derde land, van tankers voor het vervoer van in bijlage XXV vermelde ruwe aardolie of aardolieproducten, die onder GS-code ex 8901 20 vallen, met uitzondering van een krachtens lid 1 verboden verkoop of andere overdracht van eigendom, wordt onmiddellijk gemeld aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waarvan de eigenaar van de tanker een burger of ingezetene is of waar deze is gevestigd.

De kennisgeving aan de bevoegde autoriteit bevat ten minste de volgende informatie: de identiteit van de verkoper en de koper en, in voorkomend geval, de oprichtingsdocumenten van de verkoper en de koper, met inbegrip van het aandeelhouderschap en het beheer, het IMO-scheepsidentificatienummer van de tanker en de roepnaam van de tanker.

5.  
Elke verkoop of andere overdracht van eigendom van in de leden 1 en 4 bedoelde tankers na 5 december 2022 en vóór 19 december 2023 wordt ter kennis gebracht van de bevoegde autoriteiten vóór 20 februari 2024.
6.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke uit hoofde van lid 2 verleende toestemming en van elke uit hoofde van de leden 4 en 5 verrichte kennisgeving, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming of de kennisgeving.

▼B

Artikel 4

1.  

Er geldt een verbod op:

▼M25

a) 

het direct of indirect verlenen van technische bijstand en tussenhandeldiensten in verband met de in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU ( 15 ) vermelde goederen en technologieën, of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van de in die lijst vermelde goederen, ten behoeve van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Rusland;

▼M1

b) 

het direct of indirect verstrekken van financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie die op de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen zijn opgenomen, met inbegrip van in het bijzonder subsidies, leningen en exportkredietverzekering of garanties, alsook verzekeringen en herverzekeringen, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze goederen, of voor de verstrekking van daarmee verband houdende technische bijstand, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

▼M13 —————

▼M13

2.  

De verbodsbepalingen van lid 1 zijn onverminderd de bijstand voor:

a) 

de invoer, de aankoop of het vervoer in verband met: i) de levering van reserveonderdelen en diensten die nodig zijn voor het onderhoud en de veiligheid van bestaande capaciteiten binnen de Unie; of ii) de uitvoering van contracten die zijn afgesloten vóór 1 augustus 2014, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten; of

b) 

de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van reserveonderdelen en diensten die nodig zijn voor het onderhoud, de reparatie en de veiligheid van bestaande capaciteiten binnen de Unie.

▼M3

2 bis.  

De verbodsbepalingen van lid 1, onder a) en b), gelden niet voor het direct of indirect verstrekken van technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met de volgende operaties:

a) 

de verkoop, verstrekking, overdracht of uitvoer en de invoer, de aankoop of het vervoer van Hydrazine (CAS 302-01-2) in concentraties van 70 procent of meer, mits die technische bijstand, financiering of financiële bijstand betrekking heeft op een hoeveelheid Hydrazine, die wordt berekend overeenkomstig de lancering(en) of de satellieten waarvoor het wordt vervaardigd, en die niet hoger mag liggen dan een totale hoeveelheid van 800 kg voor iedere individuele lancering of satelliet;

b) 

de invoer, de aankoop of het vervoer van asymmetrisch dimethylhydrazine (CAS 57-14-7);

c) 

de verkoop, verstrekking, overdracht of uitvoer en de invoer, aankoop of het vervoer van monomethylhydrazine (CAS 60-34-4), mits die technische bijstand, financiering of financiële bijstand betrekking heeft op een hoeveelheid monomethylhydrazine die wordt berekend overeenkomstig de lancering(en) of de satellieten waarvoor het wordt vervaardigd,

voor zover de onder de punten a), b) en c) van dit lid vermelde substanties bestemd zijn voor het gebruik van draagraketten die door een Europese lanceerdienstverlener worden bediend, voor lanceringen van Europese ruimteprogramma's of voor het van brandstof voorzien van satellieten door Europese satellietbouwers.

▼M4

2 bis bis.  

De verbodsbepalingen van lid 1, onder a) en b), gelden niet voor het direct of indirect verstrekken van technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer en in verband met de invoer, de aankoop of het vervoer van hydrazine (CAS 302-01-2) in concentraties van 70 procent of meer, mits die technische bijstand, financiering of financiële bijstand betrekking heeft op hydrazine die bestemd is voor:

a) 

de testen en de vlucht van de ExoMars Descent Module in het kader van de missie ExoMars 2020, in een hoeveelheid die wordt berekend overeenkomstig de behoeften in iedere fase van die missie en die niet meer mag bedragen dan 5 000  kg voor de gehele duur van de missie, of

b) 

de vlucht van de ExoMars Carrier Module in het kader van de missie ExoMars 2020, in een hoeveelheid die wordt berekend overeenkomstig wat nodig is voor de vlucht en die in totaal niet meer mag bedragen dan 300 kg.

▼M4

2 ter.  
Het direct of indirect verstrekken van technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met de transacties bedoeld in de leden 2 bis en 2 bis bis, is onderworpen aan de voorafgaande vergunning door de bevoegde instanties.

De aanvragers van een vergunning verschaffen de bevoegde autoriteiten alle nodige informatie.

De bevoegde autoriteiten brengen de Commissie op de hoogte van alle verleende vergunningen.

▼M2

3.  

De bevoegde autoriteit in kwestie moet een vergunning verlenen voor de verstrekking van:

a) 

technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met in bijlage II genoemde goederen en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van deze goederen, direct of indirect, aan of ten behoeve van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plateau of, als dergelijke bijstand betrekking heeft op goederen bestemd voor gebruik in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plateau, aan personen, entiteiten of lichamen in een andere staat;

b) 

financiering of financiële bijstand in verband met in bijlage II genoemde goederen, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze goederen, of voor de verstrekking van daarmee verband houdende technische bijstand, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plateau of, als dergelijke bijstand betrekking heeft op goederen bestemd voor gebruik in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plateau, aan personen, entiteiten of lichamen in een andere staat.

In naar behoren gerechtvaardigde spoedgevallen als bedoeld in artikel 3, lid 5, kan het in dit lid bedoelde verstrekken van diensten plaatsvinden zonder voorafgaande vergunning op voorwaarde dat de verstrekker de bevoegde overheid daarvan kennis geeft ten laatste vijf werkdagen nadat de dienst is verstrekt.

▼C1

4.  
Wanneer vergunningen vereist zijn krachtens lid 3 van dit artikel, is artikel 3, en met name de leden 2 en 5 daarvan, van overeenkomstige toepassing.

▼M7

Artikel 5

1.  

Er geldt een verbod op de directe of indirecte aankoop of verkoop of de verlening van beleggingsdiensten of bijstand voor en andere vormen van handel in effecten en geldmarktinstrumenten met een looptijd van meer dan negentig dagen, die zijn uitgegeven tussen 1 augustus 2014 en 12 september 2014, of met een looptijd van meer dan dertig dagen, die zijn uitgegeven tussen 12 september 2014 en 12 april 2022 of effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven na 12 april 2022, door:

a) 

belangrijke kredietinstellingen of andere belangrijke instellingen die expliciet tot taak hebben het concurrentievermogen van de Russische economie, de diversifiëring ervan of investeringen te bevorderen, die zijn gevestigd in Rusland en die op 1 augustus 2014 voor meer dan 50 % staatseigendom waren of voor meer dan 50 % door de staat werden gecontroleerd, als vermeld in bijlage III; of

b) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als vermeld in bijlage III; of

c) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit die is bedoeld in punt b) van dit lid of wordt vermeld in bijlage III.

2.  

Er geldt een verbod op de directe of indirecte aankoop of verkoop van en de verlening van beleggingsdiensten of bijstand voor en andere vormen van handel in effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven na 12 april 2022 door:

a) 

een belangrijke kredietinstelling, of andere instelling die op 26 februari 2022 voor meer dan 50 % staatseigendom is of die voor meer dan 50 % door de staat wordt gecontroleerd of elke andere kredietinstelling die een aanzienlijke rol speelt bij de ondersteuning van de activiteiten van de activiteiten van Rusland, de Russische regering of de Russische Centrale Bank, en in Rusland gevestigd is gevestigd, als vermeld in bijlage XII; of

b) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als vermeld in bijlage XII; of

c) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a) of b) van dit lid.

3.  

Er geldt een verbod op de directe of indirecte aankoop of verkoop of de verlening van beleggingsdiensten of bijstand voor en andere vormen van handel in effecten en geldmarktinstrumenten met een looptijd van meer dan dertig dagen, die zijn uitgegeven tussen 12 september 2014 en 12 april 2022 of effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven na 12 april 2022, door:

a) 

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die hoofdzakelijk betrokken zijn bij of belangrijke activiteiten ontplooien op het gebied van het ontwerpen, produceren, verkopen of uitvoeren van militaire uitrusting of diensten, als vermeld in bijlage V, met uitzondering van rechtspersonen, entiteiten of lichamen die actief zijn in de ruimtevaart en op het gebied van kernenergie;

b) 

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn, met een geraamd totaalvermogen van meer dan 1 biljoen Russische roebel en met geraamde inkomsten die voor ten minste 50 % voortkomen uit de verkoop of het vervoer van ruwe aardolie of aardolieproducten, als vermeld in bijlage VI;

c) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in punt a) of punt b) van dit lid genoemde entiteit; of

d) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a), b) of c) van dit lid.

4.  

Er geldt een verbod op de directe of indirecte aankoop of verkoop van en de verlening van beleggingsdiensten of bijstand voor en andere vormen van handel in effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven na 12 april 2022 door:

a) 

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn en waarin Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland het recht hebben deel te nemen in de winst of waarmee Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland andere wezenlijke economische betrekkingen heeft, als vermeld in bijlage XIII; of

b) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als vermeld in bijlage XIII; of

c) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a) of b) van dit lid.

▼M20

5.  
Het is verboden met ingang van 12 april 2022 op handelsplatformen die in de Unie zijn geregistreerd of erkend, de overdraagbare effecten van in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die voor meer dan 50 % in handen van de overheid zijn, te noteren en in verband daarmee diensten te verlenen, en met ingang van 29 januari 2023 die effecten toe te laten tot de handel op die handelsplatformen.

▼M26

6.  

Het is verboden direct of indirect regelingen te treffen of deel te nemen aan regelingen voor:

i) 

nieuwe leningen of kredieten met een looptijd van meer dan dertig dagen ten behoeve van rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in lid 1 of lid 3, tussen 12 september 2014 en 26 februari 2022, of

ii) 

nieuwe leningen of kredieten aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in lid 1, 2, 3 of 4 na 26 februari 2022.

Dit verbod is niet van toepassing op:

a) 

leningen of kredieten die als specifiek en welomschreven doel hebben financiering te verlenen voor niet aan beperkingen onderworpen in- of uitvoer van goederen en niet-financiële diensten tussen de Unie en een derde staat, met inbegrip van de uitgaven voor goederen en diensten van een derde staat die nodig zijn voor de uitvoering van de uit- of invoercontracten, mits de nationale bevoegde autoriteit binnen drie maanden na de datum van de lening of het krediet in kennis is gesteld, of

b) 

leningen die als specifiek en welomschreven doel hebben noodfinanciering te bieden om te beantwoorden aan de solvabiliteits- en liquiditeitscriteria voor in de Unie gevestigde rechtspersonen wier eigendomsrechten voor meer dan 50 % in handen zijn van een in bijlage III vermelde entiteit, mits de nationale bevoegde autoriteit binnen drie maanden na de datum van de lening of het krediet in kennis is gesteld.

7.  

De verbodsbepaling van lid 6 is niet van toepassing op opnemingen of uitbetalingen uit hoofde van een vóór 26 februari 2022 gesloten contract, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a) 

alle voorwaarden voor een dergelijke opneming of uitbetaling:

i) 

zijn vóór 26 februari 2022 overeengekomen, en

ii) 

zijn niet op of na die datum gewijzigd;

b) 

vóór 26 februari 2022 werd een contractuele vervaldatum vastgelegd voor de volledige terugbetaling van alle middelen die ter beschikking werden gesteld en voor de annulering van alle verbintenissen, rechten en verplichtingen in het kader van het contract;

c) 

ten tijde van de sluiting van het contract was het contract niet in strijd met de op dat ogenblik geldende verbodsbepalingen van deze verordening, en

d) 

de nationale bevoegde autoriteit is in kennis gesteld binnen drie maanden na de datum van de opneming of uitbetaling.

De in punt a) bedoelde voorwaarden voor een opneming of uitbetaling behelzen ook bepalingen over de lengte van de terugbetalingstermijn voor iedere opneming of uitbetaling, de toegepaste intrestvoet of de berekeningsmethode voor de intrestvoet, en het maximumbedrag.

▼C4

Artikel 5 bis

1.  

Er geldt een verbod op de directe of indirecte aankoop of verkoop van en de verlening van beleggingsdiensten of bijstand voor en andere vormen van handel in effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven na 9 maart 2022 door:

a) 

Rusland en de Russische regering, of

b) 

de Centrale Bank van Rusland, of

c) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van de entiteit als bedoeld in punt b) van dit lid.

▼M26

2.  
Na 23 februari 2022 is het verboden direct of indirect regelingen te treffen of deel te nemen aan regelingen voor nieuwe leningen of kredieten aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in lid 1.

Het verbod is niet van toepassing op leningen of kredieten die als specifiek en welomschreven doel hebben financiering te verstrekken voor toegestane invoer of uitvoer van goederen en niet-financiële diensten tussen de Unie en een derde land, met inbegrip van uitgaven voor goederen en diensten uit een ander derde land die nodig zijn om de uitvoer- of invoercontracten uit te voeren, mits de nationale bevoegde autoriteit in kennis is gesteld binnen drie maanden na de datum van de lening of het krediet.

3.  

De verbodsbepaling van lid 2 is niet van toepassing op opnemingen of uitbetalingen uit hoofde van een vóór 23 februari 2022 gesloten contract, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a) 

alle voorwaarden voor een dergelijke opneming of uitbetaling:

i) 

zijn vóór 23 februari 2022 overeengekomen, en

ii) 

zijn niet op of na die datum gewijzigd;

b) 

vóór 23 februari 2022 werd een contractuele vervaldatum vastgelegd voor de volledige terugbetaling van alle middelen die ter beschikking werden gesteld en voor de annulering van alle verbintenissen, rechten en verplichtingen in het kader van het contract, en

c) 

de nationale bevoegde autoriteit is in kennis gesteld binnen drie maanden na de datum van de kredietopneming of uitbetaling.

De in punt a) bedoelde voorwaarden voor opnemingen of uitbetalingen behelzen ook bepalingen over de lengte van de terugbetalingstermijn voor iedere opneming of uitbetaling, de toegepaste intrestvoet of de berekeningsmethode voor de intrestvoet, en het maximumbedrag.

▼M11

4.  
Transacties met betrekking tot het beheer van reserves en van activa van de Russische Centrale Bank, met inbegrip van transacties met rechtspersonen, entiteiten of lichamen handelend namens, of op aanwijzing van de Russische Centrale Bank, zoals het Russisch Nationaal Investeringsfonds, zijn verboden.

▼M24

4 bis.  

Niettegenstaande de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim verstrekken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen, waaronder de Europese Centrale Bank, de nationale centrale banken, entiteiten uit de financiële sector als gedefinieerd in artikel 4 van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad ( 16 ), verzekerings- en herverzekeringsondernemingen als gedefinieerd in artikel 13 van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 17 ), centrale effectenbewaarinstellingen als gedefinieerd in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad ( 18 ) en centrale tegenpartijen als gedefinieerd in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad, uiterlijk twee weken na 26 februari 2023 aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij woonachtig of gevestigd zijn, en gelijktijdig aan de Commissie, informatie over de in lid 4 van dit artikel bedoelde activa en reserves die in hun bezit zijn of onder hun zeggenschap staan, of waarbij zij tegenpartij zijn. Die informatie wordt om de drie maanden geactualiseerd en houdt ten minste in:

a) 

informatie ter identificatie van de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigenaar zijn van, in het bezit zijn van of zeggenschap hebben over dergelijke activa en reserves, met inbegrip van de naam, het adres en het btw- of fiscaal identificatienummer;

b) 

het bedrag of de marktwaarde van dergelijke activa en reserves op de datum van melding en op de datum van blokkering;

c) 

de soorten activa en reserves, opgesplitst in de in artikel 1, punt g), i) tot en met vii), van Verordening (EU) 269/2014 van de Raad ( 19 ) genoemde categorieën, alsmede cryptoactiva en andere relevante categorieën, en een aanvullende categorie voor economische middelen in de zin van artikel 1, punt d), van Verordening (EU) 269/2014. Voor elk van die categorieën worden, indien beschikbaar, relevante kenmerken zoals hoeveelheid, locatie, valuta, looptijd en contractuele voorwaarden tussen de meldende entiteit en de eigenaar van het activum vermeld.

4 ter.  
Indien de meldende natuurlijke persoon, rechtspersoon of entiteit of het meldende lichaam buitengewone en onvoorziene verliezen of schade aan de in lid 4 bis bedoelde activa en reserves heeft vastgesteld, wordt deze informatie onmiddellijk gemeld aan de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat en gelijktijdig verstrekt aan de Commissie.
4 quater.  
De lidstaten, alsmede de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onder de in lid 4 bis bedoelde meldingsplicht vallen, verlenen de Commissie medewerking met betrekking tot de verificatie van de overeenkomstig dat lid ontvangen informatie. De Commissie kan om alle aanvullende informatie verzoeken die zij nodig heeft om die verificatie uit te voeren. Wanneer een dergelijk verzoek is gericht tot een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam, verstrekt de Commissie deze informatie gelijktijdig aan de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat. Alle rechtstreeks door de Commissie ontvangen aanvullende informatie wordt ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat.
4 quinquies.  
Informatie die de Commissie en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten overeenkomstig dit artikel verstrekken of ontvangen, mag door de Commissie en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.
4 sexies.  

Verwerking van persoonsgegevens geschiedt overeenkomstig deze verordening en de Verordeningen (EU) 2016/679 ( 20 ) en (EU) 2018/1725 ( 21 ) van het Europees Parlement en de Raad slechts voor zover dit nodig is voor de toepassing van deze verordening en om te zorgen voor doeltreffende samenwerking tussen de lidstaten en met de Commissie met het oog op de toepassing van deze verordening.

▼C5

5.  
In afwijking van lid 4 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor een transactie op voorwaarde dat deze strikt noodzakelijk is om de financiële stabiliteit van de Unie in haar geheel of van de betrokken lidstaat te waarborgen.
6.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie onmiddellijk in kennis van zijn voornemen om op grond van lid 5 toestemming te verlenen.

▼M27

7.  
Lid 4 is niet van toepassing op transacties in het kader van het balansbeheer die verband houden met activa en reserves van de Russische Centrale Bank, of die verband houden met activa en reserves van rechtspersonen, entiteiten of lichamen handelend namens, of op aanwijzing van de Russische Centrale Bank, zoals het Russisch Nationaal Investeringsfonds, die op of na 28 februari 2022 zijn verricht.
8.  

Met ingang van 15 februari 2024 en zolang de in lid 4 bedoelde beperkende maatregelen worden gehandhaafd, passen centrale effectenbewaarinstellingen in de zin van Verordening (EU) nr. 909/2014 die in lid 4 van dit artikel bedoelde activa en reserves met een totale waarde van meer dan 1 miljoen EUR aanhouden, de volgende regels toeten aanzien van accumulerende kasmiddelen die uitsluitend als gevolg van die beperkende maatregelen zijn ontstaan:

a) 

over die kasmiddelen wordt afzonderlijk gerapporteerd;

b) 

opbrengsten die met ingang van 15 februari 2024voortvloeien uit of gegenereerd worden door de in punt a) bedoelde kasmiddelen, worden afzonderlijk geregistreerd in de financiële rekeningen van centrale effectenbewaarinstellingen;

c) 

nettowinsten die met betrekking tot de in punt b) bedoelde opbrengsten worden bepaald overeenkomstig het nationale recht, onder meer door aftrek van alle kosten die verband houden met of voortvloeien uit het beheer van geblokkeerde activa en het beheer van risico’s in verband met geblokkeerde activa, en na aftrek van de vennootschapsbelasting volgens de algemene regeling van de betrokken lidstaat, mogen niet worden vervreemd door middel van uitkering in de vorm van dividenden of in welke vorm dan ook ten gunste van aandeelhouders of een derde partij totdat de Raad, op een op grond van artikel 215 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ingediend voorstel, een besluit neemt over een mogelijke invoering van een financiële bijdrage aan de begroting van de Unie die op die nettowinsten zal worden geïnd ter ondersteuning van Oekraïne en het herstel en de wederopbouw van het land, alsook over de gedetailleerde regelingen daarvoor, in overeenstemming met de toepasselijke contractuele verplichtingen en conform het Unierecht en het internationaal recht. In dat verband neemt de Raad tevens een besluit over het bedrag dat centrale effectenbewaarinstellingen voorlopig kunnen aanhouden, naast het bedrag dat nodig is om aan de wettelijke kapitaal- en risicobeheervereisten te kunnen voldoen, onverminderd de naleving door de betrokken centrale effectenbewaarinstellingen van de voorschriften die zijn vastgesteld in of uit hoofde van de Unierechtshandelingen die het toezicht op hen regelen;

d) 

totdat het in punt c) bedoelde besluit van de Raad is vastgesteld, kan elke centrale effectenbewaarinstelling haar toezichthoudende autoriteit erom verzoeken toestemming te verlenen voor de vrijgave van een deel van de in punt c) bedoelde nettowinst om aan de wettelijke kapitaal- en risicobeheervereisten te kunnen voldoen. De betrokken lidstaten stellen de Commissie van elke toestemming vooraf in kennis.

9.  
De betrokken centrale effectenbewaarinstellingen brengen uiterlijk op 30 juni van elk jaar aan de Commissie en aan hun nationale toezichthoudende autoriteiten verslag uit over het totale bedrag van de respectievelijk in lid 8, punten a) tot en met c), bedoelde kasmiddelen, opbrengsten en nettowinsten.
10.  
De Commissie is bevoegd om bij uitvoeringshandeling verordeningen vast te stellen met specifieke modaliteiten voor de rapportage met betrekking tot de in lid 8 bedoelde opbrengsten en winsten.

De Commissie raadpleegt daartoe de nationale bevoegde autoriteiten.

▼M12

Artikel 5 bis bis

1.  

Het is verboden direct of indirect transacties aan te gaan met:

a) 

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn, of waarvoor Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland het recht heeft deel te nemen in de winst, of waarmee Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland andere wezenlijke economische betrekkingen heeft, zoals vermeld in bijlage XIX;

b) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als vermeld in bijlage XIX; of

c) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a) of b) van dit lid.

▼M17

1 bis.  
Het is verboden met ingang van 22 oktober 2022 om functies te bekleden in de bestuursorganen van de in lid 1 bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

▼M20

1 ter.  

Het is verboden met ingang van 16 januari 2023 om functies te bekleden in de bestuursorganen van:

a) 

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn, of waarvoor Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland het recht heeft deel te nemen in de winst, of waarmee Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland andere wezenlijke economische betrekkingen heeft;

b) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als bedoeld in punt a) van dit lid; of

c) 

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a) of punt b) van dit lid.

Dit verbod is niet van toepassing op de in lid 1 bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarop lid 1 bis van toepassing is.

1 quater.  

In afwijking van lid 1 ter kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor het vervullen van een functie in het bestuursorgaan van een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1 ter, nadat zij hebben vastgesteld dat de rechtspersoon, entiteit of lichaam:

a) 

een joint venture of soortgelijke juridische constructie is waarbij een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1 ter betrokken is en die is gesloten door een rechtspersoon, entiteit of lichaam die naar het recht van een lidstaat is erkend of opgericht vóór 17 december 2022, of

b) 

een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1 ter die vóór 17 december 2022 en die eigendom is van, of uitsluitend of onder gezamenlijke zeggenschap staat van een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat volgens het recht van een lidstaat is erkend of opgericht.

1 quinquies.  
In afwijking van lid 1 ter kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor het uitoefenen van een functie in het bestuursorgaan van een in lid 1 ter bedoelde rechtspersoon, entiteit of lichaam, nadat zij hebben vastgesteld dat het houden van een dergelijke functie noodzakelijk is om de kritieke energievoorziening te waarborgen.
1 sexies.  
In afwijking van lid 1 ter kunnen de bevoegde autoriteiten toestaan dat een functie in het bestuursorgaan van een in lid 1 ter bedoelde rechtspersoon, entiteit of lichaam wordt bekleed, nadat zij hebben vastgesteld dat de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam betrokken is bij de doorvoer door Rusland van olie van oorsprong uit een derde land en dat het bekleden van een dergelijke functie bedoeld is om te zorgen voor operaties die niet verboden zijn op grond van de artikelen 3 quaterdecies en 3 quindecies.

▼M26 —————

▼M17

2 bis.  
Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de ontvangst van betalingen die door de in deel A van bijlage XIX bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen verschuldigd zijn op grond van contracten die vóór 15 mei 2022 zijn uitgevoerd.

▼M26 —————

▼M17

2 quater.  
Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de ontvangst van betalingen die door de in deel B van bijlage XIX bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen verschuldigd zijn op grond van contracten die vóór 8 januari 2023 zijn uitgevoerd.

▼M26 —————

▼M20

2 sexies.  
Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de ontvangst van betalingen die door de in deel C van bijlage XIX bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen verschuldigd zijn uit hoofde van contracten die vóór 18 maart 2023 zijn uitgevoerd.

▼M12

3.  

►M26  Tenzij anderszins verboden, is het verbod van lid 1 niet van toepassing op: ◄

▼M16

a) 

transacties die strikt noodzakelijk zijn voor de directe of indirecte aankoop of invoer of het directe of indirecte vervoer van aardgas, titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts uit of via Rusland naar de Unie, een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of de Westelijke Balkan;

▼M16

a bis) 

transacties die strikt noodzakelijk zijn voor de directe of indirecte aankoop of invoer of het directe of indirecte vervoer van olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, vanuit of via Rusland, tenzij dit verboden is op grond van artikel 3 quaterdecies of artikel 3 quindecies;

▼M12

b) 

transacties in verband met energieprojecten buiten Rusland waarin een in bijlage XIX vermelde rechtspersoon, entiteit of lichaam een minderheidsaandeelhouder is;

▼M25 —————

▼M26

d) 

transacties, met inbegrip van verkopen, die strikt noodzakelijk zijn voor de liquidatie, uiterlijk op 31 december 2024, van een joint venture of een soortgelijke juridische constructie die is aangegaan vóór 16 maart 2022, waarbij een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1 betrokken is;

▼M15

e) 

transacties in verband met het verstrekken van elektronische-communicatiediensten, datacentrumdiensten, en het verstrekken van diensten en uitrusting die nodig zijn voor de werking, het onderhoud, de beveiliging, met inbegrip van de verstrekking van firewalls, en callcenterdiensten aan een rechtspersoon, entiteit of lichaam genoemd in bijlage XIX;

▼M16

f) 

transacties die noodzakelijk zijn voor de aankoop, de invoer of het vervoer van farmaceutische, medische, landbouw- en voedingsproducten, waaronder tarwe en meststoffen, waarvan de invoer, de aankoop en het vervoer uit hoofde van deze verordening zijn toegestaan;

g) 

transacties die strikt noodzakelijk zijn om in een lidstaat de toegang tot gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures te waarborgen, alsmede voor de erkenning of uitvoering van een rechterlijke beslissing die of een arbitraal vonnis dat is uitgesproken in een lidstaat, indien dergelijke transacties in overeenstemming zijn met de doelstellingen van deze verordening en van Verordening (EU) nr. 269/2014;

▼M26 —————

▼M26

3 bis.  
In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor transacties die strikt noodzakelijk zijn opdat de in lid 1 bedoelde entiteiten of hun dochterondernemingen in de Unie uiterlijk op 31 december 2024 in de Unie gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen kunnen afstoten dan wel zich hieruit terugtrekken.

▼M17

4.  

In afwijking van de procedure van artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 391/2009 van het Europees Parlement en de Raad ( 22 ) en van artikel 21, lid 3, van Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad ( 23 ) wordt de erkenning door de Unie van het Russisch Scheepvaartregister uit hoofde van Verordening (EG) nr. 391/2009 en Richtlijn (EU) 2016/1629 ingetrokken.

▼M20

5.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van elke op grond van lid 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies of 3 bis verleende toestemming.

▼M13

Artikel 5 ter

▼M16

1.  
Het is verboden deposito’s te aanvaarden van Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven, van rechtspersonen, entiteiten of lichamen die in Rusland gevestigd zijn, of van rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie gevestigd zijn en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven, indien de totale waarde van de deposito’s van de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam per kredietinstelling meer dan 100 000  EUR bedraagt.

▼M17

2.  
Het is verboden te voorzien in diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva voor Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven, of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

▼M26

2 bis.  
Met ingang van 18 januari 2024 is het verboden toe te staan dat Russische onderdanen of in Rusland verblijvende natuurlijke personen direct of indirect eigenaar zijn van, zeggenschap uitoefenen over of functies bekleden in de bestuursorganen van een rechtspersoon, entiteit of lichaam die volgens het recht van een lidstaat zijn opgericht of erkend, en in lid 2 bedoelde diensten verlenen.

▼M26

3.  
De leden 1, 2 en 2 bis zijn niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, noch op natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat, voor een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of voor Zwitserland.

▼M16 —————

▼M15

Artikel 5 quater

1.  

In afwijking van artikel 5 ter, leden 1 en 2, kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de aanvaarding van een dergelijk deposito of de verlening van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva, nadat zij hebben vastgesteld dat de aanvaarding van een dergelijk deposito of de verlening van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva:

a) 

noodzakelijk is voor uitgaven in verband met basisbehoeften van in artikel 5 ter, lid 1, bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen en de familieleden die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen en medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;

b) 

uitsluitend bestemd is voor het betalen van redelijke honoraria of het vergoeden van andere aangegane kosten voor juridische diensten;

c) 

uitsluitend bestemd is voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;

d) 

noodzakelijk is voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de vergunning verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat een specifieke vergunning moet worden verleend, of

e) 

noodzakelijk is voor de officiële doelen van een diplomatieke of consulaire post of internationale organisatie, of

▼M16

f) 

noodzakelijk voor niet-verboden grensoverschrijdende handel in goederen en diensten tussen de Unie en Rusland.

▼M15

2.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1, punt a), b), c) of e), verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.

▼M7

Artikel 5 quinquies

▼M13

1.  

In afwijking van artikel 5 ter, leden 1 en 2, kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de aanvaarding van een dergelijk deposito of de verlening van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva, nadat zij hebben geconstateerd dat de aanvaarding van een dergelijk deposito of de verlening van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva:.

▼M7

a) 

noodzakelijk is voor humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp of voor evacuaties; of

b) 

noodzakelijk is voor activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Rusland rechtstreeks bevorderen.

2.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.

Artikel 5 sexies

1.  
Het is voor centrale effectenbewaarinstellingen van de Unie verboden diensten als omschreven in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 909/2014 te verlenen voor effecten die na 12 april 2022 zijn uitgegeven aan Russische onderdanen of in Rusland verblijvende natuurlijke personen, of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

▼M16

2.  
Lid 1 is niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, noch op natuurlijke personen die beschikken over een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat, in een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland.

▼M7

Artikel 5 septies

▼M25

1.  
Het is verboden in officiële valuta van een lidstaat luidende effecten die na 12 april 2022 zijn uitgegeven, of in om het even welke andere valuta luidende effecten die na 6 augustus 2023 zijn uitgegeven, of rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die blootstelling bieden aan dergelijke effecten, te verkopen aan Russische onderdanen of in Rusland verblijvende natuurlijke personen of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

▼M15

2.  
Lid 1 is niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, noch op natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat, voor een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of voor Zwitserland.

▼M7

Artikel 5 octies

1.  

Onverminderd de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn kredietinstellingen verplicht:

a) 

uiterlijk op 27 mei 2022 aan de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn of aan de Commissie een lijst te verstrekken van deposito’s van meer dan 100 000  EUR die in het bezit zijn van Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven, of van in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen. Zij verstrekken om de twaalf maanden updates over de bedragen van deze deposito’s;

▼M20

a bis) 

aan de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn of aan de Commissie, uiterlijk op 27 mei 2023 een lijst te verstrekken van deposito’s van meer dan 100 000 EUR die in het bezit zijn van rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven. Om de twaalf maanden verstrekken zij bijgewerkte informatie over de bedragen van dergelijke deposito’s;

▼M7

b) 

aan de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn, informatie te verstrekken over deposito’s van meer dan 100 000  EUR die in het bezit zijn van Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven en die het staatsburgerschap van een lidstaat of verblijfsrechten in een lidstaat hebben verworven via een burgerschapsregeling voor investeerders of een verblijfsregeling voor investeerders.

▼M15

Artikel 5 nonies

1.  
Het is verboden gespecialiseerde financiële berichtendiensten, die worden gebruikt voor de uitwisseling van financiële gegevens, te verstrekken aan de in bijlage XIV genoemde rechtspersonen, entiteiten of lichamen of aan in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage XIV vermelde entiteit.
2.  
Voor elke rechtspersoon, entiteit of lichaam vermeld in bijlage XIV is het verbod van lid 1 van toepassing vanaf de voor hen in die bijlage vermelde datum. Het verbod geldt vanaf dezelfde datum voor alle in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen van wie, respectievelijk waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage XIV vermelde entiteit.

▼M13

Artikel 5 decies

1.  
Het is verboden om in officiële valuta van een lidstaat luidende bankbiljetten te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar Rusland of naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, met inbegrip van de regering en de centrale bank van Rusland, of voor gebruik in Rusland.
2.  

Het in lid 1 bedoelde verbod is niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van in officiële valuta van een lidstaat luidende bankbiljetten indien dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer noodzakelijk is voor:

a) 

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Rusland reizen of hun naaste familieleden die samen met hen reizen, of

b) 

de officiële doelen van diplomatieke missies, consulaire posten of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten op grond van het internationaal recht.

▼M12

Artikel 5 undecies

▼M16

1.  
Het is verboden kredietwaardigheidsbeoordelingsdiensten te verlenen aan Russische onderdanen, in Rusland verblijvende natuurlijke personen of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

▼M12

2.  
Vanaf 15 april 2022 is het verboden toegang tot abonnementsdiensten in verband met kredietwaardigheidsbeoordelingsactiviteiten te verlenen aan Russische onderdanen, in Rusland verblijvende natuurlijke personen of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.
3.  
De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat of natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

▼M13

Artikel 5 duodecies

▼M25

1.  

Het is verboden overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten te gunnen of voort te zetten die binnen het toepassingsgebied vallen van zowel de richtlijnen inzake overheidsopdrachten als artikel 10, leden 1 en 3, lid 6, punten a) tot en met e), leden 8, 9 en 10, en de artikelen 11, 12, 13 en 14 van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 7, punten a) tot en met d), artikel 8, artikel 10, punten b) tot en met f) en punten h), i) en j), van Richtlijn 2014/24/EU, artikel 18, artikel 21, punten b) tot en met e) en punten g), h) en i), en de artikelen 29 en 30 van Richtlijn 2014/25/EU, en artikel 13, punten a) tot en met d), punten f), g) en h) en punt j), van Richtlijn 2009/81/EG, aan of met:

▼M16

a) 

een Russisch onderdaan, een in Rusland verblijvende natuurlijke persoon of een in Rusland gevestigde rechtspersoon, entiteit of lichaam;

b) 

een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als bedoeld in punt a) van dit lid; of

c) 

een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, een entiteit of een lichaam handelend namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a) of b) van dit lid,

met inbegrip van onderaannemers, leveranciers of entiteiten waarvan de capaciteit wordt ingeroepen in de zin van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten, als zij meer dan 10 % van de waarde van de opdracht vertegenwoordigen.

▼M13

2.  

In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de gunning en de voortzetting van de uitvoering van overeenkomsten voor:

▼M26

a) 

de exploitatie, het onderhoud, de ontmanteling en het beheer van radioactief afval, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de afwerking van civiele nucleaire installaties, zoals het Paks II-project, alsmede de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

▼M13

b) 

intergouvernementele samenwerking op het gebied van ruimtevaartprogramma’s;

c) 

de levering van strikt noodzakelijke goederen of diensten die alleen of slechts in voldoende hoeveelheden door de in lid 1 bedoelde personen kunnen worden geleverd;

d) 

de werking van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Unie en van de lidstaten in Rusland, waaronder delegaties, ambassades en missies, of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten op grond van het internationaal recht, of

▼M15

e) 

tenzij dit verboden is op grond van artikel 3 quaterdecies of artikel 3 quindecies, de aankoop, de invoer of het vervoer van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, alsmede titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts, van of door Rusland naar de Unie.

▼M25 —————

▼M13

3.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend, binnen twee weken na de verlening van de toestemming.
4.  
De in lid 1 bedoelde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op de tenuitvoerlegging tot 10 kotober 2022 van contracten die zijn afgesloten vóór 9 april 2022.

Artikel 5 terdecies

1.  
Het is verboden directe of indirecte steun, met inbegrip van financiering en financiële bijstand of enig ander voordeel uit hoofde van een programma van de Unie, Euratom of een lidstaat en contracten in de zin van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 ( 24 ), te verlenen aan in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn of onder overheidscontrole staan.
2.  

Het in lid 1 bedoelde verbod is niet van toepassing op:

a) 

humanitaire doeleinden, noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen;

b) 

fytosanitaire en veterinaire programma’s;

c) 

intergouvernementele samenwerking in ruimtevaartprogramma’s en in het kader van de overeenkomst inzake de internationale thermonucleaire experimentele reactor;

▼M26

d) 

de exploitatie, het onderhoud, de ontmanteling en het beheer van radioactief afval, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de afwerking van civiele nucleaire installaties, zoals het Paks II-project, alsmede de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

▼M13

e) 

mobiliteitsuitwisselingen voor individuen en intermenselijke contacten;

f) 

samenwerkingsprogramma’s op het gebied van klimaat en milieu, met uitzondering van steun in het kader van onderzoek en innovatie;

g) 

de werking van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Unie en van de lidstaten in Rusland, waaronder delegaties, ambassades en missies, of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten op grond van het internationaal recht.

▼M15

Artikel 5 quaterdecies

1.  

Het is verboden zich te registreren, een statutaire zetel, een zakelijk of administratief adres en beheersdiensten te verstrekken aan een trust of een soortgelijke juridische constructie met als insteller van de trust of begunstigde:

a) 

Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven;

b) 

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

c) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in punt a) of b);

d) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die onder zeggenschap staan van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in punt a), b) of c);

e) 

natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in punt a), b), c) of d).

2.  
Met ingang van 5 juli 2022 is het verboden op te treden als, of ervoor te zorgen dat een andere persoon optreedt als trustee, gevolmachtigde aandeelhouder, bestuurder, secretaris of soortgelijke positie, voor een trust of soortgelijke juridische constructie als bedoeld in lid 1.
3.  
De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op transacties die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging, uiterlijk op 5 juli 2022, van contracten die niet in overeenstemming zijn met dit artikel en die zijn gesloten vóór 9 april 2022 of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

▼M17

4.  
De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing wanneer de insteller van de trust of de begunstigde een onderdaan is van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, of een natuurlijke persoon is die in het bezit is van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat, voor een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of voor Zwitserland.

▼M15

5.  

In afwijking van lid 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor het voorzetten van de in lid 2 genoemde diensten na 5 juli 2022, wegens:

a) 

de voltooiing, uiterlijk op 5 september 2022, van transacties die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging van de in lid 3 bedoelde contracten, mits dergelijke transacties vóór 11 mei 2022 van start zijn gegaan, of

b) 

andere redenen, mits de dienstverleners direct noch indirect tegoeden of economische middelen aanvaarden van of beschikbaar stellen aan de in lid 1 bedoelde personen, noch die personen anderszins voordeel verschaffen uit tegoeden die in een trust zijn geplaatst.

6.  

In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de in die leden bedoelde diensten, nadat zij hebben geconstateerd dat dit noodzakelijk is voor:

a) 

humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp of voor evacuaties;

b) 

activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Rusland rechtstreeks bevorderen, of

c) 

de exploitatie van trusts die tot doel hebben bedrijfspensioenregelingen, verzekeringspolissen of aandelenregelingen voor werknemers, liefdadigheidsinstellingen, amateursportclubs en fondsen voor minderjarigen of kwetsbare volwassenen te beheren.

7.  
De betrokken lidstaat stelt de Commissie in kennis van elke op grond van lid 5 of lid 6 verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van die vergunning.

▼M20

Artikel 5 quindecies

1.  

Het is verboden om direct of indirect accountancy-, audit-, met inbegrip van wettelijke controle, boekhoudkundige of belastingadviesdiensten, zakelijk en managementadvies of diensten in verband met public relations te verlenen aan:

a) 

de regering van Rusland; of

b) 

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

2.  

Het is verboden direct of indirect architectuur- en ingenieursdiensten, diensten op het gebied van juridisch advies en IT-adviesdiensten te verlenen aan:

a) 

de regering van Rusland; of

b) 

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

▼M26

2 bis.  

Het is verboden direct of indirect diensten op het gebied van markt- en opinieonderzoek, technische tests en analyses en reclame te verlenen aan:

▼M20

a) 

de regering van Rusland; of

b) 

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

▼M26

2 ter.  

Het is verboden direct of indirect software voor het beheer van ondernemingen en software voor industrieel ontwerp en fabricage als vermeld in bijlage XXXIX te verkopen, te leveren, over te dragen, uit te voeren of te verstrekken aan:

a) 

de regering van Rusland, of

b) 

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

▼M26 —————

▼M26

3 bis.  

Het is verboden:

a) 

direct of indirect aan de regering van Rusland of aan in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met het verlenen van de in de leden 1, 2, 2 bis en 2 ter bedoelde goederen of diensten.

b) 

direct of indirect aan de regering van Rusland of aan in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen financiering of financiële bijstand te verlenen die verband houden met het verlenen van de in de leden 1, 2, 2 bis en 2 ter bedoelde goederen of diensten of met het verlenen van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

4 ter.  
Lid 2 ter is niet van toepassing op de verkoop, de levering, de overdracht, de uitvoer of de verstrekking van software die strikt noodzakelijk is voor de beëindiging, uiterlijk op 20 maart 2024, van contracten die niet in overeenstemming zijn met dit artikel en die zijn gesloten vóór 19 december 2023, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

▼M20

5.  
De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de verlening van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het recht van verdediging in gerechtelijke procedures en het recht op een effectief rechtsmiddel.
6.  
De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de verlening van diensten die strikt noodzakelijk zijn om in een lidstaat de toegang tot gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures te waarborgen, alsmede voor de erkenning of uitvoering van een rechterlijke beslissing die of een arbitraal vonnis dat is uitgesproken in een lidstaat, op voorwaarde dat de verlening van dergelijke diensten in overeenstemming is met de doelstellingen van deze verordening en van Verordening (EU) nr. 269/2014.

▼M26

7.  
De leden 1, 2, 2 bis en 2 ter zijn tot 20 juni 2024 niet van toepassing op de verkoop, de levering, de overdracht, de uitvoer of de verlening van diensten die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of onder uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap staan van rechtspersonen, entiteiten of lichamen die zijn erkend of opgericht volgens het recht van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte, van Zwitserland of van een in bijlage VIII vermeld partnerland.
8.  
De leden 2, 2 bis en 2 ter zijn niet van toepassing op de verkoop, de levering, de overdracht, de uitvoer of de verlening van diensten die nodig zijn voor noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen.

▼M26 —————

▼M25

9 bis.  

In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de daarin genoemde dienstverlening, nadat zij hebben vastgesteld dat die diensten strikt noodzakelijk zijn voor het opzetten, certificeren of evalueren van een firewall, waardoor:

a) 

de zeggenschap van de/het in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam over de activa van een naar het recht van een lidstaat erkend(e) of opgericht(e) rechtspersoon, entiteit of lichaam die/dat eigendom is of onder zeggenschap staat van eerstgenoemde, wordt opgeheven, en

b) 

wordt gewaarborgd dat geen verdere tegoeden of economische middelen aan de/het op de lijst geplaatste natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam ten goede komen.

▼M26

9 ter.  
In afwijking van lid 2 ter kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de daarin genoemde dienstverlening, nadat zij hebben vastgesteld dat die diensten noodzakelijk zijn voor de bijdrage van Russische onderdanen aan internationale open-sourceprojecten.

▼M26

10.  

In afwijking van de leden 1, 2, 2 bis, 2 ter en 3 bis kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de verkoop, de levering, de overdracht, de uitvoer of de verlening van de daarin genoemde diensten, nadat zij hebben geconstateerd dat dit noodzakelijk is voor:

▼M20

a) 

humanitaire doeleinden, zoals de verlening van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp of voor evacuaties;

b) 

activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Rusland rechtstreeks bevorderen;

c) 

het functioneren van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Unie en van de lidstaten of partnerlanden in Rusland, waaronder delegaties, ambassades en missies, of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten op grond van het internationaal recht;

d) 

de waarborging van kritieke energievoorziening binnen de Unie en de aankoop, de invoer of het vervoer naar de Unie van titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts;

e) 

de waarborging van de continue werking van infrastructuur, hardware en software die cruciaal zijn voor de menselijke gezondheid en veiligheid of de veiligheid van het milieu;

▼M26

f) 

de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de voltooiing van civiele nucleaire installaties, zoals het Paks II-project, de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

▼M20

g) 

de verlening van elektronische-communicatiediensten door telecommunicatie-exploitanten van de Unie die nodig zijn voor de exploitatie, het onderhoud en de beveiliging, met inbegrip van cyberbeveiliging, van elektronische-communicatiediensten in Rusland, in Oekraïne, in de Unie, tussen Rusland en de Unie en tussen Oekraïne en de Unie, of voor datacentrumdiensten in de Unie;

▼M26

h) 

het uitsluitende gebruik door in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of onder uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap staan van rechtspersonen, entiteiten of lichamen die zijn erkend of opgericht volgens het recht van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte, van Zwitserland of van een in bijlage VIII vermeld partnerland.

▼M26

11.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de leden 9 bis, 9 ter en 10 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

▼M24

Artikel 5 sexdecies

1.  
Met ingang van 27 maart 2023 is het verboden toe te staan dat Russische onderdanen of in Rusland verblijvende natuurlijke personen een positie bekleden in de bestuursorganen van eigenaren of exploitanten van kritieke infrastructuren, Europese kritieke infrastructuren en kritieke entiteiten.
2.  
Lid 1 is niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland.

Artikel 5 septdecies

1.  

Het is verboden opslagcapaciteit als gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 28, van Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad ( 25 ) in een opslaginstallatie als gedefinieerd in artikel 2, punt 9, van Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 26 ), met uitzondering van het gedeelte van installaties voor vloeibaar aardgas dat voor opslag gebruikt wordt, ter beschikking te stellen aan:

a) 

een Russisch onderdaan, een in Rusland verblijvende natuurlijke persoon of een in Rusland gevestigde rechtspersoon, entiteit of lichaam;

b) 

een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een rechtspersoon, een entiteit of een lichaam als bedoeld in punt a) van dit lid; of

c) 

een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, een entiteit of een lichaam handelend namens of op aanwijzing van een rechtspersoon, een entiteit of een lichaam als bedoeld in punt a) of b) van dit lid.

▼M26 —————

▼M24

3.  
In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor het ter beschikking stellen van opslagcapaciteit als bedoeld in lid 1, nadat zij hebben vastgesteld dat dit noodzakelijk is om de kritieke energievoorziening binnen de Unie te waarborgen.
4.  
De betrokken lidstaat of lidstaten stelt of stellen de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken na het verlenen van de toestemming in kennis van elke op grond van lid 3 verleende toestemming.

▼M25

Artikel 5 octodecies

1.  

In afwijking van de artikelen 2, 2 bis, 3 septies en 3 duodecies kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht, uitvoer of doorvoer door Rusland van de in deze artikelen bedoelde goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten, of financiering of financiële bijstand, voor de exploitatie en het onderhoud van de pijpleidingen van het Caspian Pipeline Consortium (CPC) en de bijbehorende infrastructuur die nodig zijn voor het vervoer van onder GN-code 2709 00 vallende goederen van oorsprong uit Kazachstan en die alleen worden geladen in, vertrekken uit of doorgevoerd door Rusland, onder door hen passend geachte voorwaarden, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a) 

een dergelijke verkoop, levering, overdracht, uitvoer of doorvoer door Rusland of de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten, of financiering en financiële bijstand noodzakelijk is voor de exploitatie, het essentiële onderhoud, de reparatie of de vervanging van onderdelen van de CPC-pijpleiding en de bijbehorende infrastructuur;

b) 

het soort goederen, technologieën en bijstand waarom wordt verzocht, niet verder gaat dan het soort goederen en technologie die eerder zijn uitgevoerd vanuit, of de bijstand die eerder is verleend vanuit, de Unie, een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of een partnerland als vermeld in bijlage VII naar Rusland voor de exploitatie, het essentiële onderhoud, de reparatie of de vervanging van onderdelen van de CPC-pijpleiding en de bijbehorende infrastructuur, en daarmee verband houdende bijstand;

c) 

de gevraagde volumes in verhouding staan tot de volumes die worden gebruikt voor de exploitatie, het essentiële onderhoud, de reparatie of de vervanging van onderdelen van de CPC-pijpleiding en de bijbehorende infrastructuur; alsmede

d) 

dergelijke goederen en technologie zullen door een natuurlijke of rechtspersoon die onder artikel 13 valt, uitsluitend worden geleverd voor eindgebruik bij de exploitatie, het essentiële onderhoud, de reparatie of de vervanging van onderdelen van de CPC-pijpleiding en de bijbehorende infrastructuur.

2.  

In afwijking van de artikel 5 quindecies kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor het verlenen van auditdiensten, engineeringdiensten, juridisch advies, technische tests en analysediensten voor de exploitatie en het onderhoud van de pijpleidingen van het CPC en de bijbehorende infrastructuur die nodig zijn voor het vervoer van onder GN-code 2709 00 vallende goederen van oorsprong uit Kazachstan en die alleen worden geladen in, vertrekken uit of doorgevoerd door Rusland, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a) 

het verlenen van die diensten noodzakelijk is voor de exploitatie, het essentiële onderhoud, de reparatie of de vervanging van onderdelen van de CPC-pijpleiding en de bijbehorende infrastructuur; alsmede

b) 

dergelijke diensten worden verleend door een natuurlijke person of rechtspersoon die onder artikel 13 valt.

3.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke uit hoofde van de leden 1 en 2 verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.
4.  
Bij het verlenen van een toestemming uit hoofde van de leden 1 en 2 verlangt de bevoegde autoriteit dat een eindgebruikerscertificaat wordt overgelegd en dat regelmatig gedetailleerde verslagen worden overgelegd waaruit blijkt dat deze goederen, technologie of diensten tijdens de betrokken werken niet voor andere dan de beoogde doeleinden zijn aangewend. De bevoegde autoriteit kan overeenkomstig lid 1 aanvullende voorwaarden opleggen.

▼M26

Artikel 5 novodecies

1.  

In de Unie gevestigde rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 40 % direct of indirect in handen zijn van:

a) 

een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat in Rusland is gevestigd;

b) 

een Russisch onderdaan, of

c) 

een natuurlijke persoon die in Rusland verblijft,

melden met ingang van 1 mei 2024, binnen twee weken na het einde van elk kwartaal, de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn, elke overdracht van middelen van meer dan 100 000  EUR uit de Unie die zij tijdens dat kwartaal direct of indirect in het kader van een of meer transacties hebben verricht.

2.  
Onverminderd de toepasselijke regels inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim verstrekken krediet- en financiële instellingen met ingang van 1 juli 2024, binnen twee weken na het einde van elk semester, de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn, informatie over alle geldovermakingen naar buiten de Unie waarvan het totale bedrag in de loop van dat semester 100 000  EUR overschrijdt en die zij direct of indirect hebben ingeleid voor de in lid 1 bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen.
3.  
De lidstaten analyseren de overeenkomstig de leden 1 en 2 ontvangen informatie om te achterhalen of er transacties, entiteiten en bedrijfssectoren zijn die een ernstig risico inhouden op inbreuken op, omzeiling van, of gebruik van middelen voor doeleinden die onverenigbaar zijn met, deze verordening of Verordeningen (EU) nr. 269/2014, (EU) nr. 692/2014 ( 27 ) of (EU) 2022/263 ( 28 ) van de Raad, of Besluiten 2014/145/GBVB ( 29 ), 2014/386/GBVB ( 30 ), 2014/512/GBVB of (GBVB) 2022/266 ( 31 ) van de Raad, en stellen elkaar en de Commissie regelmatig in kennis van hun bevindingen.
4.  
Op basis van de overeenkomstig lid 3 van de lidstaten ontvangen informatie evalueert de Commissie uiterlijk 20 december 2024 de werking van de maatregelen in dit artikel.

▼M7

Artikel 6

1.  

De lidstaten en de Commissie stellen elkaar in kennis van de maatregelen die uit hoofde van deze verordening worden genomen en verstrekken elkaar alle relevante informatie waarover zij beschikken in verband met deze verordening, met name met betrekking tot:

▼M25

a) 

krachtens deze verordening verleende of geweigerde toestemmingen;

▼M7

b) 

krachtens artikel 5 octies ontvangen informatie;

c) 

inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken;

▼M25

d) 

vastgestelde gevallen van schending, omzeiling en pogingen tot schending of omzeiling van de verbodsbepalingen van deze verordening onder meer door het gebruik van cryptoactiva.

▼M7

2.  
De lidstaten stellen elkaar en de Commissie onverwijld in kennis van alle andere relevante informatie waarover zij beschikken en die van invloed kan zijn op de doeltreffende toepassing van deze verordening.
3.  
Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen, met inbegrip van het waarborgen van de doeltreffendheid van de maatregelen van deze verordening.

▼M25

Artikel 6 bis

1.  
De betrokken lidstaat of lidstaten stellen de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken na de weigering in kennis van elke op grond van de artikelen 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies bis, 3 septies, 3 octies, 3 nonies, 3 decies, 3 duodecies, 3 quaterdecies, 3 quindecies, 5 bis, 5 quater, 5 sexies, 5 duodecies, 5 quaterdecies, 5 quindecies, 5 septdecies en 12 ter geweigerde toestemming.
2.  
Alvorens een lidstaat een toestemming verleent overeenkomstig de artikelen 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies bis, 3 septies, 3 octies, 3 nonies, 3 decies, 3 duodecies, 3 quaterdecies, 3 quindecies, 5 bis, 5 quater, 5 sexies, 5 duodecies, 5 quaterdecies, 5 quindecies, 5 septdecies en 12 ter voor een transactie die wezenlijk identiek is aan een transactie waarvoor de door een andere lidstaat of andere lidstaten afgegeven weigering nog steeds geldig is, pleegt deze lidstaat eerst overleg met de lidstaat of lidstaten die de weigering heeft of hebben afgegeven. Indien de betrokken lidstaat na dit overleg besluit een vergunning te verlenen, stelt hij de andere lidstaten en de Commissie daarvan in kennis en verstrekt hij daarbij alle relevante informatie om dat besluit toe te lichten.

Artikel 6 ter

1.  

Met inachtneming van de in artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie gewaarborgde vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaten en hun cliënten en, in voorkomend geval, onverminderd de voorschriften betreffende de vertrouwelijkheid van informatie die in het bezit is van gerechtelijke autoriteiten, zijn natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:

a) 

binnen twee weken na het verkrijgen van deze informatie alle informatie die de uitvoering van deze verordening vergemakkelijkt, te verstrekken aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn; alsmede

b) 

medewerking te verlenen aan de bevoegde autoriteit bij de verificatie van deze informatie.

▼M26

1 bis.  
Voor de toepassing van lid 1 omvat de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaten en hun cliënten de vertrouwelijkheid van de communicatie betreffende juridisch advies dat wordt verstrekt door andere gecertificeerde beroepsbeoefenaars die krachtens het nationale recht gemachtigd zijn om hun cliënten in gerechtelijke procedures te vertegenwoordigen, voor zover dat juridisch advies wordt verstrekt in verband met lopende of toekomstige gerechtelijke procedures.

▼M25

2.  
De betrokken lidstaat verzendt alle overeenkomstig lid 1 ontvangen relevante informatie binnen één maand na de ontvangst ervan aan de Commissie. De betrokken lidstaat kan deze informatie in geanonimiseerde vorm verzenden indien een onderzoeks- of justitiële autoriteit deze informatie als vertrouwelijk heeft aangemerkt in de context van lopende strafrechtelijke onderzoeken of strafrechtelijke justitiële procedures.
3.  
Alle rechtstreeks door de Commissie ontvangen aanvullende informatie wordt ter beschikking gesteld van de lidstaten.

▼M26

4.  
Overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.

▼M7

Artikel 7

De Commissie is bevoegd om de bijlagen I en IX te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

▼M17

Artikel 7 bis

De Commissie wijzigt:

a) 

bijlage XXVIII, overeenkomstig de besluiten van de Raad tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB om de door de Price Cap Coalition overeengekomen prijzen te actualiseren, en

b) 

bijlage XXIX, overeenkomstig de besluiten van de Raad tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB om de lijst van vrijgestelde energieprojecten te actualiseren op basis van objectieve selectiecriteria die door de Price Cap Coalition zijn overeengekomen.

▼B

Artikel 8

▼M15

1.  
De lidstaten stellen de regels vast betreffende de sancties, met inbegrip van passende strafrechtelijke sancties, die van toepassing zijn op inbreuken op de bepalingen van deze verordening en nemen alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de regels worden toegepast. De vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten voorzien tevens in passende maatregelen voor de confiscatie van de opbrengsten van dergelijke inbreuken.

▼B

2.  
De lidstaten stellen de Commissie onverwijld na de inwerkingtreding van de verordening in kennis van de in lid 1 bedoelde regels, en stellen haar in kennis van alle latere wijzigingen.

Artikel 9

1.  
De lidstaten wijzen de in deze verordening bedoelde bevoegde autoriteiten aan en vermelden deze op de in bijlage I vermelde websites. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van elke adreswijziging van de in bijlage I genoemde websites.
2.  
De lidstaten delen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mede wie hun bevoegde autoriteiten zijn en hoe contact met hen kan worden opgenomen, en delen haar alle latere wijzigingen mee.
3.  
Voor meldingen en mededelingen aan, en andere vormen van communicatie met de Commissie die in deze verordening worden voorgeschreven, moet gebruik worden gemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in bijlage I.

Artikel 10

Acties van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen geven geen aanleiding tot aansprakelijkheid van deze natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, indien zij niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden vormen op de maatregelen in deze verordening.

▼M7

Artikel 11

1.  

Vorderingen in verband met contracten of andere transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die uit hoofde van onderhavige verordening zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

▼M13

a) 

in de bijlagen bij deze verordening genoemde rechtspersonen, entiteiten of lichamen of buiten de Unie gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van deze rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

▼M7

b) 

elke andere Russische persoon, Russische entiteit of Russisch lichaam;

c) 

een persoon, entiteit of lichaam, handelend voor rekening of ten behoeve van een van de in punt a) of punt b) van dit lid bedoelde personen, entiteiten of lichamen.

2.  
In elke procedure waartoe een vordering aanleiding geeft, moet het bewijs dat de vordering niet op grond van lid 1 hoort te worden afgewezen, door de eiser worden geleverd.
3.  
Dit artikel geldt onverminderd het recht van de in lid 1 bedoelde personen, entiteiten en lichamen op toetsing door de rechter van de rechtmatigheid van de niet-nakoming van de contractuele verplichtingen in overeenstemming met deze verordening.

▼M12

Artikel 12

Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de verbodsbepalingen van deze verordening worden omzeild.

▼M7

Artikel 12 bis

1.  
De Commissie verwerkt persoonsgegevens voor de uitoefening van haar taken uit hoofde van deze verordening. Deze taken omvatten de verwerking van informatie over deposito’s en informatie over door de bevoegde autoriteiten verleende vergunningen.

▼M25

2.  
Voor de toepassing van deze verordening wordt de Commissie aangewezen als „verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van artikel 3, lid 8, van Verordening (EU) 2018/1725 met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten die nodig zijn om de in lid 1 bedoelde taken uit te voeren.
3.  
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, met inbegrip van handhavingsautoriteiten, douaneautoriteiten in de zin van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad ( 32 ), bevoegde autoriteiten in de zin van Verordening (EU) nr. 575/2013, Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad ( 33 ) en Richtlijn 2014/65/EU, alsmede beheerders van officiële registers waarin natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen, alsmede onroerende of roerende goederen zijn geregistreerd, verwerken en wisselen onverwijld informatie, met inbegrip van persoonsgegevens en, indien nodig, de in artikel 6 ter, lid 1, bedoelde informatie uit met andere bevoegde autoriteiten van hun lidstaat, van andere lidstaten en de Commissie, indien die verwerking en uitwisseling noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de taken van de verwerkende autoriteit of de ontvangende autoriteit overeenkomstig deze verordening, met name wanneer zij gevallen vaststellen van schending of omzeiling, of van pogingen tot schending of omzeiling, van de in deze verordening vastgestelde verbodsbepalingen. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de voorschriften inzake de vertrouwelijkheid van informatie die in het bezit is van gerechtelijke autoriteiten.

▼M16

4.  
Verwerking van persoonsgegevens geschiedt overeenkomstig deze verordening en Verordeningen (EU) 2016/679 ( 34 ) en (EU) 2018/1725 ( 35 ) van het Europees Parlement en de Raad slechts voor zover dit nodig is voor de toepassing van deze verordening en om te zorgen voor doeltreffende samenwerking tussen de lidstaten en met de Europese Commissie met het oog op de toepassing van deze verordening.

▼M20

Artikel 12 ter

▼M26

1.  

In afwijking van de artikelen 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies, en 3 duodecies kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 30 juni 2024 toestemming verlenen voor de verkoop, levering of doorvoer van in de bijlagen II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX en XXIII bij deze verordening en in bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821 vermelde goederen en technologieën, alsook voor de verkoop, licentie of overdracht op enige andere wijze van intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen, en rechten verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal dat of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of fabrieksgeheimen vormt, met betrekking tot de bovengenoemde goederen en technologieën, wanneer deze verkoop, levering of overdracht, licentie of verlening van rechten op toegang of hergebruik strikt noodzakelijk is voor de terugtrekking uit Rusland of de liquidatie van bedrijfsactiviteiten in Rusland, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

▼M20

a) 

de goederen en technologieën zijn eigendom van een onderdaan van een lidstaat, van een rechtspersoon die, een entiteit die of een lichaam dat is erkend of opgericht volgens het recht van een lidstaat, of van in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of onder uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap staan van een rechtspersoon die, een entiteit die of een lichaam dat is erkend of opgericht volgens het recht van een lidstaat; alsmede

b) 

de bevoegde autoriteit die beslist over verzoeken om vergunningen, heeft geen redelijke gronden om aan te nemen dat goederen bestemd zouden kunnen zijn voor een militaire eindgebruiker of voor militair eindgebruik in Rusland; alsmede

c) 

de betrokken goederen en technologieën bevonden zich fysiek in Rusland voordat de desbetreffende verbodsbepalingen van de artikelen 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies of 3 duodecies in werking zijn getreden met betrekking tot die goederen en technologieën.

▼M26

1 bis.  
In afwijking van artikel 3 kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 30 september 2024 toestemming verlenen voor de verkoop, levering of overdracht van in de lijst in bijlage II opgenomen goederen en technologieën, indien deze verkoop, levering of overdracht strikt noodzakelijk is voor het afstoten van een joint venture die vóór 24 februari 2022 volgens het recht van een lidstaat is erkend of opgericht, waarbij een Russische rechtspersoon, entiteit of lichaam betrokken is en die gaspijpinfrastructuur tussen Rusland en derde landen exploiteert.
2.  

In afwijking van de artikelen 3 octies en 3 decies kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 30 juni 2024 toestemming verlenen voor de invoer of overdracht van in de bijlagen XVII en XXI vermelde goederen, wanneer deze invoer of overdracht noodzakelijk is voor de terugtrekking uit Rusland of de liquidatie van bedrijfsactiviteiten in Rusland, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

▼M20

a) 

de goederen zijn eigendom van een onderdaan van een lidstaat, van een rechtspersoon die, een entiteit die of een lichaam dat is erkend of opgericht volgens het recht van een lidstaat, of van in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of onder uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap staan van een rechtspersoon die, een entiteit die of een lichaam dat is erkend of opgericht volgens het recht van een lidstaat; alsmede

b) 

de betrokken goederen en technologieën bevonden zich fysiek in Rusland voordat de desbetreffende verbodsbepalingen van de artikelen 3 octies en 3 decies in werking zijn getreden met betrekking tot die goederen.

▼M26

2 bis.  

In afwijking van artikel 5 quindecies kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 31 juli 2024 toestemming verlenen voor de voortzetting van de verlening van in dat artikel vermelde diensten, indien die dienstverlening noodzakelijk is voor de afstoting of liquidatie van bedrijfsactiviteiten in Rusland, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

▼M24

a) 

de betrokken diensten worden verleend aan en uitsluitend ten behoeve van de rechtspersonen, entiteiten of lichamen die het resultaat zijn van de afstoting, en

b) 

de bevoegde autoriteiten die beslissen over verzoeken om vergunningen hebben geen redelijke gronden om aan te nemen dat de diensten direct of indirect zouden kunnen worden verleend aan de regering van Rusland of aan een militaire eindgebruiker of ten behoeve van militair eindgebruik in Rusland.

▼C16

2 ter.  
In afwijking van artikel 5 quindecies, lid 2, kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 31 maart 2024 toestemming verlenen voor het verlenen van juridisch advies dat wettelijk vereist is voor de voltooiing van een verkoop of overdracht van eigendomsrechten die direct of indirect eigendom zijn van in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen in een in de Unie gevestigde rechtspersoon, entiteit of lichaam.

▼M25

3.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken na het verlenen van de toestemming in kennis van elke op grond van de leden 1, 1 bis, 2, 2 bis of 2 ter verleende toestemming.

▼M20

4.  
Alle in lid 1 bedoelde vergunningen met betrekking tot in bijlage VII en in bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821 vermelde goederen en technologieën worden zoveel mogelijk langs elektronische weg afgegeven op formulieren die ten minste alle elementen van model C in bijlage IX bevatten, in de daarin vermelde volgorde.

Artikel 12 quater

1.  
De bevoegde autoriteiten wisselen met de andere lidstaten en de Commissie informatie uit over alle op grond van lid 1 van artikel 12 ter verleende vergunningen met betrekking tot in bijlage VII en in bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821 vermelde goederen en technologieën. De informatie-uitwisseling vindt plaats via het elektronische systeem dat in het kader van artikel 23, lid 6, van Verordening (EU) 2021/821 is verstrekt.
2.  
Informatie die als gevolg van de toepassing van dit artikel is ontvangen, wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij is gevraagd, met inbegrip van de in lid 4 van artikel 2 quinquies bedoelde uitwisselingen.
3.  
De lidstaten en de Commissie waarborgen dat bij de toepassing van dit artikel verzamelde vertrouwelijke informatie overeenkomstig het Unierecht en het desbetreffende nationale recht wordt beschermd.
4.  
De lidstaten en de Commissie waarborgen dat op grond van dit artikel verstrekte of uitgewisselde gerubriceerde informatie geen lagere rubriceringsgraad krijgt of gederubriceerd wordt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opsteller.

▼M26

Artikel 12 quinquies

De in deze verordening vastgestelde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op het verlenen van loodsdiensten die noodzakelijk zijn om redenen van maritieme veiligheid.

▼M24

Artikel 12 sexies

1.  
Voor de toepassing van de bepalingen van deze verordening waarbij een verbod wordt ingesteld op de invoer van goederen, kunnen goederen die fysiek in de Unie zijn ingevoerd, door de douaneautoriteiten worden vrijgegeven uit hoofde van artikel 5, punt 26, van het douanewetboek van de Unie ( 36 ), op voorwaarde dat zij bij de douane zijn aangeboden overeenkomstig artikel 134 van het douanewetboek van de Unie vóór de datum van inwerkingtreding van de respectieve invoerverboden, of de datum van toepassing ervan, als dat later is.
2.  
Alle procedurele stappen die nodig zijn voor de in de leden 1 en 5 van het douanewetboek van de Unie bedoelde vrijgave van de desbetreffende goederen, zijn toegestaan.
3.  
De douaneautoriteiten staan de vrijgave van de goederen niet toe indien zij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat er sprake is van ontwijking, en geven geen toestemming voor de wederuitvoer van de goederen naar Rusland.
4.  
Betalingen in verband met dergelijke goederen moeten in overeenstemming zijn met de bepalingen en doelstellingen van deze verordening, en met name het verbod op aankoop, en van Verordening (EU) nr. 269/2014.
5.  
Goederen die zich fysiek in de Unie bevinden en vóór 26 februari 2023 bij de douane zijn aangeboden, en op grond van deze verordening zijn tegengehouden, kunnen door de douaneautoriteiten worden vrijgegeven onder de voorwaarden van de leden 1, 2, 3 en 4.

▼M25

Artikel 12 septies

1.  
Het is verboden de in bijlage XXXIII vermelde goederen en technologie, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in het in die bijlagevermelde derde land.
2.  

Er geldt een verbod op:

a) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in het gespecificeerde derde land, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in het gespecificeerde derde land, financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten;

c) 

intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in het gespecificeerde derde land.

3.  
Bijlage XXXIII omvat uitsluitend gevoelige goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, of goederen en technologie die kunnen bijdragen tot de verbetering van Ruslands militaire, technologische of industriële capaciteit, of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, zodanig dat dit Ruslands vermogen tot oorlogvoering versterkt, waarvan de uitvoer naar Rusland krachtens deze verordening verboden is en die een hoog en permanent risico inhouden op verkoop, levering, overdracht of uitvoer uit derde landen naar Rusland na verkoop, levering, overdracht of uitvoer uit de Unie. In bijlage XXXIII wordt voor alle items van de in de lijst opgenomen goederen of technologie gespecificeerd naar welke derde landen de verkoop, levering, overdracht of uitvoer verboden is. Bijlage XXXIII omvat alleen derde landen waarvan de Raad heeft vastgesteld dat zij stelselmatig en aanhoudend hebben verzuimd de verkoop, levering, overdracht of uitvoer naar Rusland van de in die bijlage genoemde goederen en technologie die uit de Unie worden uitgevoerd, te beletten, ondanks het voorafgaande bereik van de Unie en de bijstand aan het betrokken land.
4.  
Indien de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van een in bijlage XXXIII vermeld goed of technologie aan een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam in Rusland of voor gebruik in Rusland niet verboden is op grond van bepaalde vrijstellingen waarin deze verordening voorziet, is de verkoop, levering, overdracht of uitvoer ervan naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in het gespecificeerde derde land niet verboden, mits aan dezelfde voorwaarden die krachtens deze verordening voor uitvoer naar Rusland of voor gebruik in Rusland gelden, is voldaan.
5.  
Indien de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van in bijlage XXXIII vermelde goederen of technologie aan een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam in Rusland of voor gebruik in Rusland overeenkomstig deze verordening door de bevoegde autoriteiten kan worden toegestaan, kan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer ervan naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in het gespecificeerde derde land worden toegestaan door de bevoegde autoriteiten, mits aan dezelfde voorwaarden die voor afwijkingen voor uitvoer naar Rusland of voor gebruik in Rusland gelden, is voldaan.

▼M26

Artikel 12 octies

1.  
Bij de verkoop, levering, overdracht of uitvoer naar een derde land, met uitzondering van de in bijlage VIII bij deze verordening vermelde partnerlanden, van goederen of technologie als vermeld in de bijlagen XI, XX en XXXV bij deze verordening, veelvoorkomende prioritaire producten als vermeld in bijlage XL bij deze verordening, of vuurwapens en munitie als vermeld in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 258/2012, verbieden exporteurs vanaf 20 maart 2024 contractueel de wederuitvoer naar Rusland en de wederuitvoer voor gebruik in Rusland.
2.  
Lid 1 is niet van toepassing op de uitvoering van contracten die zijn gesloten vóór 19 december 2023 tot 20 december 2024 of, als dat eerder is, tot hun vervaldatum.
3.  
Bij de toepassing van lid 1 zorgen de exporteurs ervoor dat het contract met de tegenpartij uit een derde land voorziet in passende corrigerende maatregelen in geval van schending van een overeenkomstig lid 1 aangegane contractuele verplichting.
4.  
Indien de tegenpartij uit een derde land een van de overeenkomstig lid 1 aangegane contractuele verplichtingen schendt, stellen de exporteurs de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin zij verblijven of gevestigd zijn, daarvan in kennis zodra zij weet hebben van de schending.
5.  
De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van vastgestelde gevallen van schending of omzeiling van een overeenkomstig lid 1 aangegane contractuele verplichting.

▼B

Artikel 13

Deze verordening is van toepassing:

a) 

op het grondgebied van de Unie;

b) 

aan boord van vlieg- of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c) 

op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d) 

op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen, binnen of buiten het grondgebied van de Unie;

e) 

op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 14

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M14
BIJLAGE I

BELGIË

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIJE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TSJECHIË

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DENEMARKEN

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

DUITSLAND

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTLAND

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IERLAND

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRIEKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANJE

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIË

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIË

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CΥΡRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITOUWEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGARIJE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NEDERLAND

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

OOSTENRIJK

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLEN

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROEMENIË

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOWAKIJE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

https://um.fi/pakotteet

ZWEDEN

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie (DG FISMA)

Spastraat 2

B-1049 Brussel, België

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B
BIJLAGE II

▼M2

Lijst van goederen als bedoeld in artikel 3

▼BGN-code

Omschrijving

7304 11 00

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, naadloos, van roestvrij staal

7304 19 10

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer)

7304 19 30

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 mm doch niet meer dan 406,4 mm (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer)

7304 19 90

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer)

7304 22 00

Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning

7304 23 00

Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, van ijzer of van staal (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer)

7304 29 10

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm (met uitzondering van producten van gietijzer)

7304 29 30

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 mm doch niet meer dan 406,4 mm (met uitzondering van producten van gietijzer)

7304 29 90

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm (met uitzondering van producten van gietijzer)

7305 11 00

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal, overlangs gelast, door booglassen onder poederdek

7305 12 00

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal, overlangs gelast, door booglassen (met uitzondering van producten die overlangs zijn gelast, door booglassen onder poederdek)

7305 19 00

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal (met uitzondering van producten die overlangs zijn gelast, door booglassen)

7305 20 00

Bekledingsbuizen (casings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal

7306 11

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van gewalste platte producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm

7306 19

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van gewalste platte producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer)

7306 21 00

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, van gewalste platte producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm

7306 29 00

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, van gewalste platte producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer)

8207 13 00

Grond- en gesteenteboren, verwisselbaar, waarvan het werkzaam deel bestaat uit gesinterde metaalcarbiden of cermets

8207 19 10

Grond- en gesteenteboren, verwisselbaar, waarvan het werkzaam deel bestaat uit diamant of geagglomereerd diamant

▼M2

ex 8413 50

Oscillerende verdringerpompen voor vloeistoffen, aangedreven met een maximale pompsnelheid van meer dan 18 m3/uur en een maximale uitlaatdruk van meer dan 40 bar, die speciaal zijn ontworpen om boorgruis en/of cement in aardoliebronnen te pompen.

ex 8413 60

Roterende verdringerpompen voor vloeistoffen, aangedreven met een maximale pompsnelheid van meer dan 18 m3/uur en een maximale uitlaatdruk van meer dan 40 bar, die speciaal zijn ontworpen om boorgruis en/of cement in aardoliebronnen te pompen.

▼B

8413 82 00

Elevatoren voor vloeistoffen (met uitzondering van pompen)

8413 92 00

Delen van elevatoren voor vloeistoffen, niet elders genoemd

8430 49 00

Boormachines, voor het boren van of in grond, mineralen of ertsen, zonder eigen beweegkracht en niet-hydraulisch (met uitzondering van machines voor het boren van tunnels en toestellen voor handkracht)

▼M2

ex 8431 39 00

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor aardoliemachines bedoeld bij post 8428 .

ex 8431 43 00

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor aardoliemachines bedoeld bij subposten 8430 41 of 8430 49 .

ex 8431 49

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor aardoliemachines bedoeld bij post 8426 , 8429 en 8430

▼B

8705 20 00

Verrijdbare boortorens

8905 20 00

Boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden

8905 90 10

Zeelichtschepen, zeepompboten, drijvende zeekranen en andere zeeschepen, waarbij het varen slechts van bijkomstige betekenis is vergeleken met de hoofdfunctie (met uitzondering van baggermolens en zandzuigers, boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden; vissersvaartuigen en oorlogsschepen)
▼M7

BIJLAGE III

Lijst van de in artikel 5, lid 1, punt a), bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen

▼B

1. 

SBERBANK

2. 

VTB BANK

3. 

GAZPROMBANK

4. 

VNESHECONOMBANK (VEB)

5. 

ROSSELKHOZBANK

▼M28
BIJLAGE IV

Deze bijlage bevat een lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die militaire eindgebruikers zijn, onderdeel uitmaken van Ruslands militaire en industriële complex of commerciële of andersoortige banden hebben met of op andere wijze steun verlenen aan Ruslands defensie- of veiligheidssector. Deze natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen dragen bij tot de militaire en technologische verbetering van Rusland of tot de ontwikkeling van Ruslands defensie- en veiligheidssector. De lijst omvat tevens natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen in andere derde landen dan Rusland. Hun opname in deze bijlage houdt niet in dat het rechtsgebied waarin zij werkzaam zijn verantwoordelijk wordt gehouden voor hun handelingen.

Lijst van de in artikel 2, lid 7, artikel 2 bis, lid 7, en artikel 2 ter, lid 1, bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen

1. 

JSC Sirius (Rusland)

2. 

OJSC Stankoinstrument (Rusland)

3. 

OAO JSC Chemcomposite (Rusland)

4. 

JSC Kalashnikov (Rusland)

5. 

JSC Tula Arms Plant (Rusland)

6. 

NPK Technologii Maschinostrojenija (Rusland)

7. 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (Rusland)

8. 

OAO Almaz Antey (Rusland)

9. 

OAO NPO Bazalt (Rusland)

10. 

Admiralty Shipyard JSC (Rusland)

11. 

Technologisch Instituut voor wetenschappelijk onderzoek Aleksandrov NITI (Rusland)

12. 

Argut OOO (Rusland)

13. 

Communicatiecentrum van het Ministerie van Defensie (Rusland)

14. 

Federaal Onderzoekscentrum Boreskov Instituut voor katalyse (Rusland)

15. 

Door de federale staat gefinancierde onderneming van het kabinet van de president van de Russische Federatie (Rusland)

16. 

Door de federale staat gefinancierde onderneming Special Flight Unit Rossiya van het kabinet van de president van de Russische Federatie (Rusland)

17. 

Onder de federale staat vallende gecentraliseerde onderneming Dukhov Automatics onderzoeksinstelling (VNIIA) (Rusland)

18. 

Buitenlandse inlichtingendienst (SVR) (Rusland)

19. 

Forensisch centrum van de regio Nizhniy Novgorod Hoofddirectoraat van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Rusland)

20. 

Internationaal centrum voor kwantumoptica en kwantumtechnologie (het Russisch Quantum Center) (Rusland)

21. 

Irkut Corporation (Rusland)

22. 

Public Joint Stock Company „Irkut Research and Production Corporation” (Rusland)

23. 

Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Computing Machinery” (Rusland)

24. 

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Rusland)

25. 

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Rusland)

26. 

JSC Shipyard Zaliv (scheepsbouwwerf Zaliv) (Autonome Republiek Krim, illegaal geannexeerd door Rusland)

27. 

JSC Rocket and Space Centre – Progress (Rusland)

28. 

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Rusland)

29. 

Kazan Helicopter Plant PJSC (Rusland)

30. 

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organisation (KNAAPO) (Rusland)

31. 

Ministerie van Defensie (Rusland)

32. 

Moskou Institute of Physics and Technology (Instituut voor natuurkunde en technologie in Moskou) (Rusland)

33. 

NPO High Precision Systems JSC (Rusland)

34. 

NPO Splav JSC (Rusland)

35. 

OPK Oboronprom (Rusland)

36. 

PJSC Beriev Aircraft Company (Rusland)

37. 

PJSC Irkut Corporation (Rusland)

38. 

PJSC Kazan Helicopters (Rusland)

39. 

Polyus Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (Rusland)

40. 

Promtech-Dubna, JSC (Rusland)

41. 

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (Rusland)

42. 

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Rusland)

43. 

Rapart Services LLC (Rusland)

44. 

Rosoboronexport OJSC (ROE) (Rusland)

45. 

Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Rusland)

46. 

Rostekh – Azimut (Rusland)

47. 

Russische Aircraft Corporation MIG (Rusland)

48. 

Russische helikopters JSC (Rusland)

49. 

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (Rusland)

50. 

Sukhoi Aviation JSC (Rusland)

51. 

Sukhoi Civil Aircraft (Rusland)

52. 

Tactical Missiles Corporation JSC (Rusland)

53. 

Tupolev JSC (Rusland)

54. 

UEC-Saturn (Rusland)

55. 

United Aircraft Corporation (Rusland)

56. 

JSC AeroKompozit (Rusland)

57. 

United Engine Corporation (Rusland)

58. 

UEC-Aviadvigatel JSC (Rusland)

59. 

United Instrument Manufacturing Corporation (Rusland)

60. 

United Shipbuilding Corporation (Rusland)

61. 

JSC PO Sevmash (Rusland)

62. 

Scheepswerf Krasnoye Sormovo (Rusland)

63. 

Scheepswerf Severnaya (Rusland)

64. 

Scheepswerf Yantar (Rusland)

65. 

UralVagonZavod (Rusland)

66. 

Baikal Electronics (Rusland)

67. 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Rusland)

68. 

Central Research and Development Institute Tsiklon (Rusland)

69. 

Crocus Nano Electronics (Rusland)

70. 

Dalzavod Ship-Repair Center (Rusland)

71. 

Elara (Rusland)

72. 

Electronic Computing and Information Systems (Rusland)

73. 

ELPROM (Rusland)

74. 

Engineering Center Ltd. (Rusland)

75. 

Forss Technology Ltd. (Rusland)

76. 

Integral SPB (Rusland)

77. 

JSC Element (Rusland)

78. 

JSC Pella-Mash (Rusland)

79. 

JSC Shipyard Vympel (Rusland)

80. 

Kranark LLC (Rusland)

81. 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Rusland)

82. 

LLC Center (Rusland)

83. 

MCST Lebedev (Rusland)

84. 

Miass Machine-Building Factory (Rusland)

85. 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Rusland)

86. 

MPI VOLNA (Rusland)

87. 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Rusland)

88. 

Scheepswerf Nerpa (Rusland)

89. 

NM-Tekh (Rusland)

90. 

Scheepswerf Novorossiysk JSC (Rusland)

91. 

NPO Electronic Systems (Rusland)

92. 

NPP Istok (Rusland)

93. 

NTC Metrotek (Rusland)

94. 

OAO GosNIIkhimanalit (Rusland)

95. 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Rusland)

96. 

OJSC TSRY (Rusland)

97. 

OOO Elkomtekh (Elkomtex) (Rusland)

98. 

OOO Planar (Rusland)

99. 

OOO Sertal (Rusland)

100. 

Photon Pro LLC (Rusland)

101. 

PJSC Zvezda (Rusland)

102. 

Amur Shipbuilding Factory PJSC (Rusland)

103. 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Rusland)

104. 

AO Kronshtadt (Rusland)

105. 

Avant Space LLC (Rusland)

106. 

Production Association Strela (Rusland)

107. 

Radioavtomatika (Rusland)

108. 

Research Center Module (Rusland)

109. 

Robin Trade Limited (Rusland)

110. 

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Rusland)

111. 

Rubin Sever Design Bureau (Rusland)

112. 

Russian Space Systems (Rusland)

113. 

Rybinsk Shipyard Engineering (Rusland)

114. 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Rusland)

115. 

Scientific-Research Institute of Electronics (Rusland)

116. 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Rusland)

117. 

Scientific Research Institute NII Submikron (Rusland)

118. 

Sergey IONOV (Rusland)

119. 

Serniya Engineering (Rusland)

120. 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Rusland)

121. 

Ship Maintenance Center Zvezdochka (Rusland)

122. 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Rusland)

123. 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Rusland)

124. 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Rusland)

125. 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Rusland)

126. 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Rusland)

127. 

UAB Pella-Fjord (Rusland)

128. 

United Shipbuilding Corporation JSC „35th Shipyard” (Rusland)

129. 

United Shipbuilding Corporation JSC „Astrakhan Shipyard” (Rusland)

130. 

United Shipbuilding Corporation JSC „Aysberg Central Design Bureau” (Rusland)

131. 

United Shipbuilding Corporation JSC „Baltic Shipbuilding Factory” (Rusland)

132. 

United Shipbuilding Corporation JSC „Krasnoye Sormovo Plant OJSC” (Rusland)

133. 

United Shipbuilding Corporation JSC SC „Zvyozdochka” (Rusland)

134. 

United Shipbuilding Corporation „Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar” (Rusland)

135. 

United Shipbuilding Corporation „Scientific Research Design Technological Bureau Onega” (Rusland)

136. 

United Shipbuilding Corporation „Sredne-Nevsky Shipyard” (Rusland)

137. 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Rusland)

138. 

Urals Project Design Bureau Detal (Rusland)

139. 

Vega Pilot Plant (Rusland)

140. 

Vertikal LLC (Rusland)

141. 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Rusland)

142. 

VTK Ltd (Rusland)

143. 

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Rusland)

144. 

ZAO Elmiks-VS (Rusland)

145. 

ZAO Sparta (Rusland)

146. 

ZAO Svyaz Inzhiniring (Rusland)

147. 

46th TSNII Central Scientific Research Institute (Rusland)

148. 

Alagir Resistor Factory (Rusland)

149. 

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Rusland)

150. 

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Rusland)

151. 

Almaz JSC (Rusland)

152. 

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Rusland)

153. 

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Rusland)

154. 

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Rusland)

155. 

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Rusland)

156. 

Electrosignal JSC (Rusland)

157. 

Energiya JSC (Rusland)

158. 

Engineering Center Moselectronproekt (Rusland)

159. 

Etalon Scientific and Production Association (Rusland)

160. 

Evgeny Krayushin (Rusland)

161. 

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Rusland)

162. 

Ineko LLC (Rusland)

163. 

Informakustika JSC (Rusland)

164. 

Institute of High Energy Physics (Rusland)

165. 

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Rusland)

166. 

Inteltech PJSC (Rusland)

167. 

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Rusland)

168. 

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Rusland)

169. 

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Rusland)

170. 

Lutch Design Office JSC (Rusland)

171. 

Meteor Plant JSC (Rusland)

172. 

Moscow Communications Research Institute JSC (Rusland)

173. 

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Rusland)

174. 

NPO Elektromechaniki JSC (Rusland)

175. 

Omsk Production Union Irtysh JSC (Rusland)

176. 

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Rusland)

177. 

Optron, JSC (Rusland)

178. 

Pella Shipyard OJSC (Rusland)

179. 

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Rusland)

180. 

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Rusland)

181. 

Radiozavod JSC (Rusland)

182. 

Razryad JSC (Rusland)

183. 

Research Production Association Mars (Rusland)

184. 

Ryazan Radio-Plant (Rusland)

185. 

Scientific Production Center Vigstar JSC (Rusland)

186. 

Scientific Production Enterprise „Radiosviaz” (Rusland)

187. 

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Rusland)

188. 

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Rusland)

189. 

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components (Rusland)

190. 

Scientific-Production Enterprise „Kant” (Rusland)

191. 

Scientific-Production Enterprise „Svyazé” (Rusland)

192. 

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Rusland)

193. 

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Rusland)

194. 

Scientific-Production Enterprise Volna (Rusland)

195. 

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Rusland)

196. 

Scientific-Research Institute „Argon” (Rusland)

197. 

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Rusland)

198. 

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Rusland)

199. 

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Rusland)

200. 

Special Design Bureau Salute JSC (Rusland)

201. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Salute” (Rusland)

202. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „State Machine Building Design Bureau „Vympel” By Name I.I.Toropov” (Rusland)

203. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „URALELEMENT” (Rusland)

204. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Plant Dagdiesel” (Rusland)

205. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering” (Rusland)

206. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Rusland)

207. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Rusland)

208. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Rusland)

209. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Rusland)

210. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Rusland)

211. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Rusland)

212. 

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company „Research Center for Automated Design” (Rusland)

213. 

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Rusland)

214. 

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Rusland)

215. 

Tactical Missile Company, NPO Lightning (Rusland)

216. 

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant „Molot” (Rusland)

217. 

Tactical Missile Company, PJSC „MBDB”„ISKRA” (Rusland)

218. 

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Rusland)

219. 

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Rusland)

220. 

Tactical Missile Corporation, „Central Design Bureau of Automation” (Rusland)

221. 

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Rusland)

222. 

Tactical Missile Corporation, AO GNPP „Region” (Rusland)

223. 

Tactical Missile Corporation, AO TMKB „Soyuz” (Rusland)

224. 

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Rusland)

225. 

Tactical Missile Corporation, Concern „MPO – Gidropribor” (Rusland)

226. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company „KRASNY GIDROPRESS” (Rusland)

227. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Rusland)

228. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Rusland)

229. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Rusland)

230. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Rusland)

231. 

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Rusland)

232. 

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Rusland)

233. 

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Rusland)

234. 

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau „Detal” (Rusland)

235. 

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Rusland)

236. 

Tambov Plant (TZ) „October” (Rusland)

237. 

United Shipbuilding Corporation „Production Association Northern Machine Building Enterprise” (Rusland)

238. 

United Shipbuilding Corporation „5th Shipyard” (Rusland)

239. 

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Rusland)

240. 

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Rusland)

241. 

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Rusland)

242. 

Rosatomflot (Rusland)

243. 

Lyulki Experimental-Design Bureau (Rusland)

244. 

Lyulki Science and Technology Center (Rusland)

245. 

AO Aviaagregat (Rusland)

246. 

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Rusland)

247. 

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Rusland)

248. 

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (Rusland)

249. 

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (Rusland)

250. 

Federal State Unitary Enterprise „State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS) (Rusland)

251. 

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (Rusland)

252. 

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (Rusland)

253. 

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (Rusland)

254. 

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (Rusland)

255. 

Joint Stock Company 766 UPTK (Rusland)

256. 

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (Rusland)

257. 

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (Rusland)

258. 

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (Rusland)

259. 

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Rusland)

260. 

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise genoemd naar V.V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (Rusland)

261. 

JSC NII Steel (Rusland)

262. 

Joint Stock Company Remdizel (Rusland)

263. 

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (Rusland)

264. 

Joint Stock Company STAR (Rusland)

265. 

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Rusland)

266. 

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Rusland)

267. 

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Rusland)

268. 

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (Rusland)

269. 

Lytkarino Machine-Building Plant (Rusland)

270. 

Moscow Aviation Institute (Rusland)

271. 

Moscow Institute of Thermal Technology (Rusland)

272. 

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Rusland)

273. 

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (Rusland)

274. 

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (Rusland)

275. 

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (Rusland)

276. 

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (Rusland)

277. 

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (Rusland)

278. 

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (Rusland)

279. 

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (Rusland)

280. 

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (Rusland)

281. 

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (Rusland)

282. 

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Rusland)

283. 

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Rusland)

284. 

Salute Gas Turbine Research and Production Center (Rusland)

285. 

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (Rusland)

286. 

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Rusland)

287. 

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (Rusland)

288. 

Software Research Institute (Rusland)

289. 

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (de illegaal door Rusland geannexeerde Sebastopol)

290. 

Tula Arms Plant (Rusland)

291. 

Russian Institute of Radio Navigation and Time (Rusland)

292. 

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Rusland)

293. 

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (Rusland)

294. 

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Rusland)

295. 

Institute of Physics genoemd naar P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (Rusland)

296. 

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (Rusland)

297. 

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Rusland)

298. 

UEC-Perm Engines, JSC (Rusland)

299. 

Ural Works of Civil Aviation, JSC (Rusland)

300. 

Central Design Bureau for Marine Engineering „Rubin”, JSC (Rusland)

301. 

„Aeropribor-Voskhod”, JSC (Rusland)

302. 

Aerospace Equipment Corporation, JSC (Rusland)

303. 

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Rusland)

304. 

Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Rusland)

305. 

Afanasyev Technomac, JSC (Rusland)

306. 

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Rusland)

307. 

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Rusland)

308. 

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Rusland)

309. 

Joint Stock Company Eleron (Rusland)

310. 

AO Rubin (Rusland)

311. 

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Rusland)

312. 

Branch of PAO II – Aviastar (Rusland)

313. 

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Rusland)

314. 

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Rusland)

315. 

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Rusland)

316. 

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Rusland)

317. 

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (Rusland)

318. 

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Rusland)

319. 

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Rusland)

320. 

Joint Stok Company Microtechnology (Rusland)

321. 

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Rusland)

322. 

Joint Stock Company Radiopribor (Rusland)

323. 

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Rusland)

324. 

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Rusland)

325. 

Joint Stock Company Rychag (Rusland)

326. 

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Rusland)

327. 

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics genoemd naar V.I. Shimko (Rusland)

328. 

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Rusland)

329. 

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Rusland)

330. 

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Rusland)

331. 

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Rusland)

332. 

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Rusland)

333. 

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Rusland)

334. 

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Rusland)

335. 

Public Joint Stock Company Techpribor (Rusland)

336. 

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Rusland)

337. 

V.V. Tarasov Avia Avtomatika (Rusland)

338. 

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Rusland)

339. 

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Rusland)

340. 

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Rusland)

341. 

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (Rusland)

342. 

Irkutsk Aviation Plant (Rusland)

343. 

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (Rusland)

344. 

Joint Stock Company Experimental Design Bureau genoemd naar A.S. Yakovlev (Rusland)

345. 

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Rusland)

346. 

Joint Stock Company „Head Special Design Bureau Prozhektor” (Rusland)

347. 

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Rusland)

348. 

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Rusland)

349. 

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Rusland)

350. 

Joint Stock Company SPMDB Malachite (Rusland)

351. 

Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Rusland)

352. 

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (Rusland)

353. 

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Rusland)

354. 

NPP Start (Rusland)

355. 

OAO Radiofizika (Rusland)

356. 

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (Rusland)

357. 

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Rusland)

358. 

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Rusland)

359. 

Radio Technical Institute named after A. L. Mints (Rusland)

360. 

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Rusland)

361. 

Shvabe JSC (Rusland)

362. 

Special Technological Center LLC (Rusland)

363. 

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Rusland)

364. 

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Rusland)

365. 

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Rusland)

366. 

Strategic Control Posts Corporation (Rusland)

367. 

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (Rusland)

368. 

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Rusland)

369. 

Voentelecom JSC (Rusland)

370. 

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (Rusland)

371. 

Ak Bars Holding (Rusland)

372. 

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (Rusland)

373. 

Systems of Biological Synthesis LLC (Rusland)

374. 

Borisfen, JSC (Rusland)

375. 

Barnaul cartridge plant, JSC (Rusland)

376. 

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Rusland)

377. 

Bryansk Automobile Plant, JSC (Rusland)

378. 

Burevestnik Central Research Institute, JSC (Rusland)

379. 

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Rusland)

380. 

Arsenal Machine-building plant, OJSC (Rusland)

381. 

Central Design Bureau of Automatics, JSC (Rusland)

382. 

Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Rusland)

383. 

Zavod Elecon, JSC (Rusland)

384. 

VMP „Avitec”, JSC (Rusland)

385. 

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (Rusland)

386. 

Tulatochmash, JSC (Rusland)

387. 

PJSC „I.S. Brook” INEUM (Rusland)

388. 

SPE „Krasnoznamenets”, JSC (Rusland)

389. 

SPA Pribor genoemd naar S.S. Golembiovsky, SC (Rusland)

390. 

SPA „Impuls”, JSC (Rusland)

391. 

RusBITech (Rusland)

392. 

ROTOR 43 (Rusland)

393. 

Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Rusland)

394. 

RATEP, JSC (Rusland)

395. 

PLAZ (Rusland)

396. 

OKB „Technika” (Rusland)

397. 

Ocean Chips (Rusland)

398. 

Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Rusland)

399. 

Angstrem JSC (Rusland)

400. 

NPCAP (Rusland)

401. 

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Rusland)

402. 

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (Rusland)

403. 

Novator DB (Rusland)

404. 

NIMI genoemd naar V.V. BAHIREV, JSC (Rusland)

405. 

NII Stali JSC (Rusland)

406. 

Nevskoe Design Bureau, JSC (Rusland)

407. 

Neva Electronica JSC (Rusland)

408. 

ENICS (Rusland)

409. 

The JSC Makeyev Design Bureau (Rusland)

410. 

KURGANPRIBOR, JSC (Rusland)

411. 

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Rusland)

412. 

Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Rusland)

413. 

Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Rusland)

414. 

Videoglaz Project (Rusland)

415. 

Innovative Underwater Technologies, LLC (Rusland)

416. 

Ulyanovsk Mechanical Plant (Rusland)

417. 

All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Rusland)

418. 

PJSC „Scientific and Production Association „Almaz” genoemd naar Academician A.A. Raspletin” (Rusland)

419. 

Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Rusland)

420. 

Concern Oceanpribor, JSC (Rusland)

421. 

JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Rusland)

422. 

JSC Elektronstandart Pribor (Rusland)

423. 

JSC „Urals Optical-Mechanical Plant genoemd naar Mr E.S Yalamov” (Rusland)

424. 

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Rusland)

425. 

Special Technology Centre Limited Liability Company (Rusland)

426. 

Vest Ost Limited Liability (Rusland)

427. 

Trade-Component LLC (Rusland)

428. 

Radiant Electronic Components JSC (Rusland)

429. 

JSC ICC Milandr (Rusland)

430. 

SMT iLogic LLC (Rusland)

431. 

Device Consulting (Rusland)

432. 

Concern Radio-Electronic Technologies (Rusland)

433. 

Technodinamika, JSC (Rusland)

434. 

OOO „UNITEK” (Rusland)

435. 

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Rusland)

436. 

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Rusland)

437. 

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (Iran)

438. 

Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (Iran)

439. 

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) (Iran)

440. 

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (Iran)

441. 

Paravar Pars Company (Iran)

442. 

Qods Aviation Industries (Iran)

443. 

Shahed Aviation Industries (Iran)

444. 

Concern Morinformsystem–Agat (Rusland)

445. 

AO Papilon (Rusland)

446. 

IT-Papillon OOO (Rusland)

447. 

OOO Adis (Rusland)

448. 

Papilon Systems Limited Liability Company (Rusland)

449. 

Advanced Research Foundation (Rusland)

450. 

Federal Service for Military-Technical Cooperation (Rusland)

451. 

Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (Rusland)

452. 

Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (Rusland)

453. 

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (Rusland)

454. 

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (Rusland)

455. 

Joint Stock Company Concern Avtomatika (Rusland)

456. 

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Rusland)

457. 

Joint Stock Company Design Center Soyuz (Rusland)

458. 

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (Rusland)

459. 

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (Rusland)

460. 

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel genoemd naar Akademika P.D. Grushina (Rusland)

461. 

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Rusland)

462. 

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (Rusland)

463. 

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya genoemd naar A.G. Romashin (Rusland)

464. 

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Rusland)

465. 

Joint Stock Company Production Association Sever (Rusland)

466. 

Joint Stock Company Research Center ELINS (Rusland)

467. 

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Rusland)

468. 

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (Rusland)

469. 

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (Rusland)

470. 

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (Rusland)

471. 

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Rusland)

472. 

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Rusland)

473. 

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (Rusland)

474. 

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (Rusland)

475. 

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (Rusland)

476. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (Rusland)

477. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (Rusland)

478. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Rusland)

479. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Rusland)

480. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Rusland)

481. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (Rusland)

482. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (Rusland)

483. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Rusland)

484. 

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Rusland)

485. 

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Rusland)

486. 

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (Rusland)

487. 

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (Rusland)

488. 

Joint Stock Company Svetlana Semiconductors

489. 

Joint Stock Company Tekhnodinamika (Rusland)

490. 

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Rusland)

491. 

KAMAZ Publicly Traded Company (Rusland)

492. 

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (Rusland)

493. 

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (Rusland)

494. 

Limited Liability Company RSBGroup (Rusland)

495. 

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Rusland)

496. 

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Rusland)

497. 

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Rusland)

498. 

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (Rusland)

499. 

Public Joint Stock Company Megafon (Rusland)

500. 

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Rusland)

501. 

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (Rusland)

502. 

RT-Inform Limited Liability Company (Rusland)

503. 

Skolkovo Foundation (Rusland)

504. 

Skolkovo Institute of Science and Technology (Rusland)

505. 

State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (Rusland)

506. 

Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (Rusland)

507. 

VMK Limited Liability Company (Rusland)

508. 

TESTKOMPLEKT LLC (Rusland)

509. 

Radiopriborsnab LLC (Rusland)

510. 

CJSC Radiotekhkomplekt (Rusland)

511. 

Asia Pacific Links Ltd. (Hongkong, China)

512. 

Tordan Industry Limited (Hongkong, China)

513. 

Alpha Trading Investments Limited (Hongkong, China)

514. 

JSC NICEVT (Rusland)

515. 

A-CONTRAKT (Rusland)

516. 

JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (Rusland)

517. 

Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (Rusland)

518. 

Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (Rusland)

519. 

Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (Rusland)

520. 

LLC Rezonit (Rusland)

521. 

ZAO Promelektronika (Rusland)

522. 

TD Promelektronika LLC (Rusland)

523. 

Tako LLC (Armenië)

524. 

Art Logistics LLC (Rusland)

525. 

GFK Logistics LLC (Rusland)

526. 

Novastream Limited (Rusland)

527. 

SKS Elektron Broker (Rusland)

528. 

Trust Logistics (Rusland)

529. 

Trust Logistics LLC (Rusland)

530. 

Alfa Beta Creative LLC (Oezbekistan)

531. 

GFK Logistics Asia LLC (Oezbekistan)

532. 

I Jet Global DMCC (Syrië)

533. 

I Jet Global DMCC (Verenigde Arabische Emiraten)

534. 

Success Aviation Services FZC (Verenigde Arabische Emiraten)

535. 

LLC CST (Zala Aero Group) (Rusland)

536. 

Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (Iran)

537. 

Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (Rusland)

538. 

Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (Rusland)

539. 

Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (Rusland)

540. 

Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (Rusland)

541. 

Informtest Firm Limited Liability Company (Rusland)

542. 

Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (Rusland)

543. 

Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (Rusland)

544. 

Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant genoemd naar P.I. Plandin (Rusland)

545. 

Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (Rusland)

546. 

Joint Stock Company Dux (Rusland)

547. 

Joint Stock Company Eastern Shipyard (Rusland)

548. 

Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M.F. Reshetnev (Rusland)

549. 

Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (Rusland)

550. 

Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (Rusland)

551. 

Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (Rusland)

552. 

Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (Rusland)

553. 

Joint Stock Company Management Company Radiostandard (Rusland)

554. 

Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (Rusland)

555. 

Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (Rusland)

556. 

Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (Rusland)

557. 

Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (Rusland)

558. 

Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (Rusland)

559. 

Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (Rusland)

560. 

Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (Rusland)

561. 

Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (Rusland)

562. 

Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (Rusland)

563. 

Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building genoemd naar Academician N.A. Pilyugin (Rusland)

564. 

Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (Rusland)

565. 

Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (Rusland)

566. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes genoemd naar M.A. Kartsev (Rusland)

567. 

Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (Rusland)

568. 

Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (Rusland)

569. 

Joint Stock Company Tula Cartridge Works (Rusland)

570. 

Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (Rusland)

571. 

Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (Rusland)

572. 

Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (Rusland)

573. 

Joint Stock Company Ural Automotive Plant (Rusland)

574. 

Joint Stock Company Vodtranspribor (Rusland)

575. 

Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (Rusland)

576. 

Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (Rusland)

577. 

Machine Building Group Limited Liability Company (Rusland)

578. 

Military Industrial Company Limited Liability Company (Rusland)

579. 

Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (Rusland)

580. 

Promtekhnologiya Limited Liability Company (Rusland)

581. 

Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (Rusland)

582. 

Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (Rusland)

583. 

Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (Rusland)

584. 

Public Joint Stock Company Rostvertol (Rusland)

585. 

Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (Rusland)

586. 

Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (Rusland)

587. 

United Machine Building Group Limited Liability Company (Rusland)

588. 

Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (Rusland)

589. 

VXI-Systems Limited Liability Company (Rusland)

590. 

LLC Yadro (Rusland)

591. 

Perm Powder Plant (Rusland)

592. 

RPA Kazan Machine Building Plant (Rusland)

593. 

Proton JSC (Rusland)

594. 

Grant Instrument (Rusland)

595. 

Streloy (Rusland)

596. 

LLC Research and Production Enterprise Itelma (Rusland)

597. 

TTK Kammarket LLC (Rusland)

598. 

JSC Kompel (Rusland)

599. 

LLC MBR-AVIA (Rusland)

600. 

LLC NeoTech (Rusland)

601. 

JSC Sozvezdie Concern (Rusland)

602. 

Serov Machine-Building Plant JSC (Rusland)

603. 

Aeroscan LLC (Rusland)

604.