EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0333-20200224

Consolidated text: Verordening (EU) nr. 333/2010 van de Commissie van 22 april 2010 tot verlening van een vergunning voor het gebruik van Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) als toevoegingsmiddel voor gespeende biggen (vergunninghouder Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, in de Europese Unie vertegenwoordigd door Pen & Tec Consulting S.L.U.) (Voor de EER relevante tekst)Voor de EER relevante tekst

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/333/2020-02-24

02010R0333 — NL — 24.02.2020 — 002.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EU) Nr. 333/2010 VAN DE COMMISSIE

van 22 april 2010

tot verlening van een vergunning voor het gebruik van Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) als toevoegingsmiddel voor gespeende biggen (vergunninghouder ►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, in de Europese Unie vertegenwoordigd door Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄ )

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 102 van 23.4.2010, blz. 19)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

 M1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/897 VAN DE COMMISSIE van 8 juni 2016

  L 152

7

9.6.2016

►M2

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/146 VAN DE COMMISSIE van 3 februari 2020

  L 31

3

4.2.2020
▼B

VERORDENING (EU) Nr. 333/2010 VAN DE COMMISSIE

van 22 april 2010

tot verlening van een vergunning voor het gebruik van Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) als toevoegingsmiddel voor gespeende biggen (vergunninghouder ►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, in de Europese Unie vertegenwoordigd door Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄ )

(Voor de EER relevante tekst)Artikel 1

Voor het in de bijlage beschreven preparaat, dat behoort tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „darmflorastabilisatoren”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGEIdentificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximum-leeftijd

Minimum

Maximum

Andere bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

CFU/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie zoötechnische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: darmflorastabilisatoren.

4b1820

►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, in de Europese Unie vertegenwoordigd door Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Samenstelling toevoegingsmiddel:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) met ten minste 1,0 × 1010 CFU/g

Karakterisering van de werkzame stof:

Levensvatbare sporen (CFU) van Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Analysemethode (1)

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van trypton-soja-agar in alle doelmatrices (EN 15874:2009)

Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).

Biggen (gespeend)

3 × 108

1.  In de gebruiksaanwijzing van het toevoegingsmiddel, het voormengsel en het mengvoeder, de opslagtemperatuur, de maximale opslagduur en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden

2.  Voor gespeende biggen tot maximaal ongeveer 35 kg

3.  Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, bril en handschoenen tijdens hantering.

13 mei 2020

(1)   Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het communautaire referentielaboratorium: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives

Top