Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0209(01)

Samenvatting van de rechterlijke beslissing betreffende Akcinė bendrovė bankas SNORAS overeenkomstig Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen (hierna „de richtlijn genoemd” )

OJ C 35, 9.2.2012, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 35/42


Samenvatting van de rechterlijke beslissing betreffende Akcinė bendrovė bankas SNORAS overeenkomstig Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen (hierna „de richtlijn genoemd”)

2012/C 35/08

OPROEP TOT INDIENING VAN SCHULDVORDERINGEN. IN ACHT TE NEMEN TERMIJNEN

Op 7 december 2011 heeft de districtsrechtbank van Vilnius beslist een faillissementsprocedure in te leiden ten aanzien van de naamloze vennootschap bank SNORAS (Akcinė bendrovė bankas SNORAS, rechtspersonennummer: 112025973, btw-nummer: LT120259716, statutaire zetel: A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuva, ingeschreven in het Register van rechtspersonen Litouwen (hierna „AB bankas SNORAS” genoemd)), rechtszaaknummer: B2-7791-611/2011, procedurenummer: 2-55-3-03098-2011-9. De rechtbank heeft de heer Neil Cooper aangesteld als faillissementscurator van AB bankas SNORAS. Het deel van de beslissing dat op de inleiding van de faillissementsprocedure betrekking heeft, is in werking getreden op 20 december 2011, de datum waarop AB bankas SNORAS de status van een onderneming in staat van faillissement heeft verworven. De faillissementsprocedure ten aanzien van AB bankas SNORAS is een liquidatieprocedure in de zin van de richtlijn.

Overeenkomstig de beslissing van de districtsrechtbank van Vilnius van 7 december 2011 zijn schuldeisers gemachtigd om binnen een maand na de inwerkingtreding van de beslissing tot inleiding van de faillissementsprocedure financiële vorderingen in te dienen die vóór de datum van de inleiding van de faillissementsprocedure zijn ontstaan. Bij beslissing van 13 januari 2012 heeft de districtsrechtbank van Vilnius de termijn waarover schuldeisers van AB bankas SNORAS beschikken om vorderingen in te dienen die vóór de datum van de inleiding van de faillissementsprocedure zijn ontstaan, verlengd tot en met 10 februari 2012. Dit betekent dat schuldeisers tot en met 10 februari 2012 de tijd hebben om hun vorderingen bij de faillissementscurator in te dienen. Het wordt aanbevolen om voor de indiening van vorderingen gebruik te maken van het vorderingenformulier dat beschikbaar is op de website van de bank (http://www.snoras.com).

De vorderingen en alle bijlagen daarbij dienen naar het volgende adres te worden gezonden:

Bankrutuojanti AB bankas SNORAS

A. Vivulskio g. 7

LT-03221 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Elke schuldeiser waarvan de woonplaats of statutaire zetel in Litouwen gelegen is, moet zijn vordering in het Litouws indienen. Elke schuldeiser van de bank waarvan de woonplaats of statutaire zetel in een andere lidstaat van de Europese Unie gelegen is, mag een vordering in de officiële taal van de betrokken lidstaat indienen. Er moet echter een vertaling in het Litouws van de vordering worden bijgevoegd; in dat geval moet de vordering in het Litouws de titel „Reikalavimo pateikimas” hebben. Het formulier moet door een gemachtigd persoon worden ondertekend. Schuldeisers moeten ook de aard van de vordering specificeren, alsmede de datum waarop deze is ontstaan en het bedrag ervan; zij moeten tevens informatie over eventuele aangehouden effecten verschaffen.

Indien schuldeisers nalaten een vordering in te dienen en/of hun vorderingen na het verstrijken van de bovengenoemde uiterste datum indienen, dan wel indien niet alle vereiste informatie wordt verstrekt, kunnen deze vorderingen worden geweigerd. De rechtbank kan evenwel na het verstrijken van de bovenvermelde uiterste datum ingediende vorderingen van schuldeisers aanvaarden indien zij van oordeel is dat deze datum om dwingende redenen is overschreden.

Verdere informatie over het indienen van vorderingen is te vinden op de volgende website: http://www.snoras.com

Vilnius, Litouwen, 17 januari 2012.

Curator van Akcinė bendrovė bankas SNORAS (in staat van faillissement) (handelend als agent ervan zonder persoonlijke aansprakelijkheid)

Neil COOPER


Top