EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1203

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1203 van de Commissie van 12 juli 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 om de lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten te actualiseren

C/2022/4773

OJ L 186, 13.7.2022, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1203/oj

13.7.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 186/10


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/1203 VAN DE COMMISSIE

van 12 juli 2022

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 om de lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten te actualiseren

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (1), en met name artikel 4, leden 1 en 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 van de Commissie (2) is een lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten (“de Unielijst”) vastgesteld, die — in voorkomend geval — moet worden geactualiseerd overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1143/2014.

(2)

Op basis van het beschikbare bewijsmateriaal en de krachtens artikel 5, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1143/2014 uitgevoerde risicobeoordelingen heeft de Commissie geconcludeerd dat de volgende invasieve uitheemse soorten aan alle criteria van artikel 4, lid 3, van die verordening voldoen: Ameiurus melas (Rafinesque, 1820), Axis axis (Erxleben, 1777), Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823), Celastrus orbiculatus Thunb., Channa argus (Cantor, 1842), Faxonius rusticus (Girard, 1852), Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766), Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853), Gambusia holbrooki Girard, 1859, Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl., Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal, Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766), Limnoperna fortunei (Dunker, 1857), Morone americana (Gmelin, 1789), Pistia stratiotes L., Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766), Rugulopteryx okamurae (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim, 2009, Solenopsis geminata (Fabricius, 1804), Solenopsis invicta Buren, 1972, Solenopsis richteri Forel, 1909, Wasmannia auropunctata (Roger, 1863) and Xenopus laevis (Daudin, 1802).

(3)

De Commissie heeft geconcludeerd dat voor al deze invasieve uitheemse soorten naar behoren rekening is gehouden met alle elementen van artikel 4, lid 6, van Verordening (EU) nr. 1143/2014.

(4)

De soorten Xenopus laevis (Daudin, 1802) en Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek dat niet onderbroken zou moeten worden. De opname van deze soorten in de Unielijst moet worden uitgesteld om de lidstaten tijd te geven zich voor te bereiden op de afgifte van de in artikel 8, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1143/2014 bedoelde vergunningen, voordat de opneming van deze soorten van kracht wordt.

(5)

Rekening houdend met de langetermijninvesteringen die de telers van Pistia stratiotes L. en Celastrus orbiculatus Thunb. in sommige lidstaten hebben gedaan, moet voor de opneming van deze soorten op de Unielijst een overgangsperiode gelden.

(6)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité inzake invasieve uitheemse soorten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Punt 2) van de bijlage is van toepassing met ingang van 2 augustus 2024.

Punt 3) van de bijlage is van toepassing met ingang van 2 augustus 2027.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 juli 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 317 van 4.11.2014, blz. 35.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 van de Commissie van 13 juli 2016 tot vaststelling van een lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten krachtens Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 189 van 14.7.2016, blz. 4).


BIJLAGE

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de tabel worden de volgende soorten in alfabetische volgorde ingevoegd:

Soort

GN-codes voor levende exemplaren

GN-codes voor onderdelen die zich kunnen voortplanten

Categorieën van geassocieerd e goederen

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (bevruchte kuit voor de visteelt)”

 

“Axis axis (Erxleben, 1777)

ex 0106 19 00

–”

 

“Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823)

ex 0106 19 00

–”

 

“Channa argus (Cantor, 1842)

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (bevruchte kuit voor de visteelt)”

 

“Faxonius rusticus (Girard, 1852)

ex 0306 39 10

–”

 

“Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853)

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (bevruchte kuit voor de visteelt)

(4)”

“Gambusia holbrooki Girard, 1859

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (bevruchte kuit voor de visteelt)

(4)”

“Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (zaden)”

 

“Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M. Schust. & Reveal

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (zaden)

(7)”

“Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766)

ex 0106 20 00

(5)”

“Limnoperna fortunei (Dunker, 1857)

ex 0307 91 00

–”

 

“Morone americana (Gmelin, 1789)

ex 0301 99 17

ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (bevruchte kuit voor de visteelt)

(4)”

“Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766)

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (fertilised eggs for incubation)”

 

“Rugulopteryx okamurae (E.Y. Dawson) I.K. Hwang, W.J. Lee & H.S. Kim, 2009

ex 1212 29 00

(14), (15)”

“Solenopsis geminata (Fabricius, 1804)

ex 0106 49 00

(5), (7)”

“Solenopsis invicta Buren, 1972

ex 0106 49 00

(5), (7)”

“Solenopsis richteri Forel, 1909

ex 0106 49 00

(5), (7)”

“Wasmannia auropunctata (Roger, 1863)

ex 0106 49 00

(5), (7)”

2)

In de tabel worden de volgende soorten in alfabetische volgorde ingevoegd:

Soort

GN-codes voor levende exemplaren

GN-codes voor onderdelen die zich kunnen voortplanten

Categorieën van geassocieerde goederen

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766)

ex 0301 11 00

ex 0301 19 00

ex 0301 99 17

ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (bevruchte kuit voor de visteelt)

(4)”

“Pistia stratiotes L.

ex 0602 90 50

–”

 

“Xenopus laevis (Daudin, 1802)

ex 0106 90 00

–”

 

3)

In de tabel wordt de volgende soort ingevoegd:

Soort

GN-codes voor levende exemplaren

GN-codes voor onderdelen die zich kunnen voortplanten

Categorieën van geassocieerde goederen

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

“Celastrus orbiculatus Thunb.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (zaden)”

 

4)

In de aantekeningen in de tabel voor kolom (iv) worden de volgende punten toegevoegd:

“(14)

ex 0307 11: Levende oesters

(15)

ex 0307 31: Levende mosselen”.


Top