EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1960

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1960 van de Raad van 11 november 2021 tot uitvoering van Verordening (EU) 2019/1890 betreffende beperkende maatregelen in het licht van ongeoorloofde booractiviteiten van Turkije in het oostelijk deel van de Middellandse Zee

ST/13136/2021/INIT

OJ L 400, 12.11.2021, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1960/oj

12.11.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 400/11


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/1960 VAN DE RAAD

van 11 november 2021

tot uitvoering van Verordening (EU) 2019/1890 betreffende beperkende maatregelen in het licht van ongeoorloofde booractiviteiten van Turkije in het oostelijk deel van de Middellandse Zee

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2019/1890 van de Raad van 11 november 2019 betreffende beperkende maatregelen in het licht van ongeoorloofde booractiviteiten van Turkije in het oostelijk deel van de Middellandse Zee (1), en met name artikel 12, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 11 november 2019 Verordening (EU) 2019/1890 vastgesteld.

(2)

Naar aanleiding van een evaluatie van de maatregelen moet de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage I bij Verordening (EU) 2019/1890 worden bijgewerkt.

(3)

Bijlage I bij Verordening (EU) 2019/1890 dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) 2019/1890 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 november 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

Z. POČIVALŠEK


(1)  PB L 291 van 12.11.2019, blz. 3.


BIJLAGE

In bijlage I bij Verordening (EU) 2019/1890 worden de vermeldingen 1 en 2 vervangen door:

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

“1.

Mehmet Ferruh AKALIN

Geboortedatum: 9.12.1960

Nummer paspoort of identiteitskaart: 13571379758

Nationaliteit: Turks

Geslacht: man

Mehmet Ferruh Akalın is vicevoorzitter (adjunct-directeur-generaal) en lid van de raad van bestuur van Turkish Petroleum Corporation (TPAO). Hij is hoofd van de afdeling exploratie van TPAO.

Mehmet Ferruh Akalın is in zijn hoedanigheid van vicevoorzitter van TPAO en hoofd van de afdeling exploratie verantwoordelijk voor het plannen, aansturen en uitvoeren van de activiteiten van TPAO op het gebied van offshore-exploratie van koolwaterstoffen. Die activiteiten omvatten booractiviteiten van TPAO waarvoor geen toestemming is gegeven door de Republiek Cyprus, zoals hierna omschreven.

Die ongeoorloofde booractiviteiten werden uitgevoerd door:

a)

het TPAO-boorschip Yavuz in de territoriale zee van de Republiek Cyprus tussen juli en september 2019;

b)

het TPAO-boorschip Yavuz in een gebied van de exclusieve economische zone van de Republiek Cyprus die door de Republiek Cyprus ter kennis van de Verenigde Naties is gebracht en die is afgebakend in een overeenkomst met Egypte, tussen oktober 2019 en januari 2020;

c)

het TPAO-boorschip Yavuz in een gebied van de exclusieve economische zone van de Republiek Cyprus die door de Republiek Cyprus ter kennis van de Verenigde Naties is gebracht en die is afgebakend in een overeenkomst met Egypte, evenals een overeenkomst met Israël, tussen januari en april 2020;

d)

het TPAO-boorschip Yavuz in een gebied van de exclusieve economische zone van de Republiek Cyprus die door de Republiek Cyprus ter kennis van de Verenigde Naties is gebracht en die is afgebakend in een overeenkomst met Egypte, tussen april en oktober 2020;

e)

het TPAO-boorschip Fatih in een gebied van de exclusieve economische zone van de Republiek Cyprus die door de Republiek Cyprus ter kennis van de Verenigde Naties is gebracht, in de onmiddellijke nabijheid van haar territoriale zee, tussen november 2019 en januari 2020;

f)

het TPAO-boorschip Fatih in een gebied in het westen van de exclusieve economische zone van de Republiek Cyprus die door de Republiek Cyprus ter kennis van de Verenigde Naties is gebracht, tussen mei en november 2019.

27.2.2020

2.

Ali Coscun NAMOGLU

Geboortedatum: 27.11.1956

Nummer paspoort of identiteitskaart: 11096919534

Nationaliteit: Turks

Geslacht: man

Ali Coscun Namoglu is adjunct-directeur van de afdeling exploratie van Turkish Petroleum Corporation (TPAO).

In die hoedanigheid is Ali Coscun Namoglu betrokken bij het plannen, aansturen en uitvoeren van de activiteiten van TPAO op het gebied van offshore-exploratie van koolwaterstoffen. Die activiteiten omvatten booractiviteiten van TPAO waarvoor geen toestemming is gegeven door de Republiek Cyprus, zoals hierna omschreven.

Die ongeoorloofde booractiviteiten werden uitgevoerd door:

a)

het TPAO-boorschip Yavuz in de territoriale zee van de Republiek Cyprus tussen juli en september 2019;

b)

het TPAO-boorschip Yavuz in een gebied van de exclusieve economische zone van de Republiek Cyprus die door de Republiek Cyprus ter kennis van de Verenigde Naties is gebracht en die is afgebakend in een overeenkomst met Egypte, tussen oktober 2019 en januari 2020;

c)

het TPAO-boorschip Yavuz in een gebied van de exclusieve economische zone van de Republiek Cyprus die door de Republiek Cyprus ter kennis van de Verenigde Naties is gebracht en die is afgebakend in een overeenkomst met Egypte, evenals een overeenkomst met Israël, tussen januari 2020 en april 2020;

d)

het TPAO-boorschip Yavuz in een gebied van de exclusieve economische zone van de Republiek Cyprus die door de Republiek Cyprus ter kennis van de Verenigde Naties is gebracht en die is afgebakend in een overeenkomst met Egypte, tussen april en oktober 2020;

e)

het TPAO-boorschip Fatih in een gebied van de exclusieve economische zone van de Republiek Cyprus die door de Republiek Cyprus ter kennis van de Verenigde Naties is gebracht, in de onmiddellijke nabijheid van haar territoriale zee, tussen november 2019 en januari 2020;

f)

het TPAO-boorschip Fatih in een gebied in het westen van de exclusieve economische zone van de Republiek Cyprus die door de Republiek Cyprus ter kennis van de Verenigde Naties is gebracht, tussen mei en november 2019.

27.2.2020”


Top