EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0371

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/371 van de Raad van 2 maart 2021 tot uitvoering van Verordening (EU) 2020/1998 betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten

OJ L 71I, 2.3.2021, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/371/oj

2.3.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 71/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/371 VAN DE RAAD

van 2 maart 2021

tot uitvoering van Verordening (EU) 2020/1998 betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2020/1998 van de Raad van 7 december 2020 betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten (1), en met name artikel 14, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 7 december 2020 heeft de Raad Verordening (EU) 2020/1998 vastgesteld.

(2)

Op 18 januari 2021 heeft de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid namens de Unie een verklaring afgelegd waarin hij veroordeelt dat de Russische oppositiepoliticus Alexei Navalny bij zijn terugkeer naar Moskou op 17 januari 2021 van zijn vrijheid is beroofd, en oproept hem onmiddellijk vrij te laten.

(3)

Op 22 februari 2021 heeft de Raad Buitenlandse Zaken besloten werk te maken van toekomstige beperkende maatregelen naar aanleiding van ernstige schendingen van de mensenrechten.

(4)

In deze context en gezien de aanhoudende, ernstige schendingen van de mensenrechten in Rusland moeten vier personen op de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen, zoals opgenomen in Bijlage I bij Verordening (EU) 2020/1998 worden geplaatst.

(5)

Verordening (EU) 2020/1998 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) 2020/1998 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 maart 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

A. P. ZACARIAS


(1)  PB L 410 I van 7.12.2020, blz. 1.


BIJLAGE

De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen in Bijlage I bij Verordening (EU) 2020/1998 onder punt A (“Natuurlijke personen”):

 

Namen (Engelse transliteratie van Russische spelling)

Naam (Russische spelling)

Identificatiegegevens

Motivering voor plaatsing op de lijst

Datum van plaatsing op de lijst

“1.

Alexander (Alexandr) Petrovich KALASHNIKOV

Aлександр Петрович КАЛАШНИКОВ

Functie(s): directeur van de Russische federale dienst penitentiaire inrichtingen (FSIN)

Geboortedatum: 27.1.1964

Geboorteplaats: Tatarsk, Novosibirsk Regio/Oblast, Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek (nu de Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Alexander Petrovich Kalashnikov is sinds 8 oktober 2019 de directeur van de Russische federale dienst penitentiaire inrichtingen (FSIN). In die functie houdt hij toezicht op alle werkzaamheden van de FSIN. In zijn hoedanigheid van directeur van de FSIN is hij verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Rusland, waaronder willekeurige arrestaties en detenties.

In het geval van Alexei Navalny, terwijl de heer Navalny aan het herstellen was in Duitsland (september 2020-januari 2021) na zijn vergiftiging met een neurotoxisch middel van de novitsjokgroep, eiste de FSIN op 28 december 2020 dat hij onmiddellijk voor een reclasseringsambtenaar zou verschijnen of anders een gevangenisstraf zou moeten ondergaan wegens het schenden van een voorwaardelijke straf in het kader van een veroordeling wegens fraude. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens had in 2018 geoordeeld dat die veroordeling wegens fraude willekeurig en oneerlijk was. Op 17 januari 2021 hebben ambtenaren van de FSIN, op bevel van Alexander Kalashnikov, Alexei Navalny bij zijn aankomst op de luchthaven van Moskou in hechtenis genomen. De arrestatie van Alexei Navalny is gebaseerd op een beslissing van de rechtbank van Chimki, die uitspraak deed op verzoek van de FSIN. Eind december 2020 had de FSIN reeds gevraagd dat een rechtbank de voorwaardelijke straf van Alexei Navalny zou omzetten in een gevangenisstraf. Op 17 februari 2021 gelastte het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de regering van de Russische Federatie om Alexei Navalny vrij te laten.

2 maart 2021

2.

Alexander (Alexandr) Ivanovich BASTRYKIN

Алексaндр Ивaнович БАСТРЫКИН

Functie(s): voorzitter van de onderzoekscommissie van de Russische federatie

Geboortedatum: 27.8.1953

Geboorteplaats: Pskov, Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek (nu de Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Alexander Ivanovich Bastrykin is sinds januari 2011 voorzitter van de onderzoekscommissie van de Russische Federatie (de “commissie”) (en waarnemend voorzitter van oktober tot en met december 2010). In die functie houdt hij toezicht op alle werkzaamheden van de commissie. Officieel wordt de commissie voorgezeten door de Russische president. In zijn hoedanigheid van voorzitter van de commissie is Alexander Bastrykin verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Rusland, waaronder willekeurige arrestaties en detenties.

Alexander Bastrykin is verantwoordelijk voor de wijdverspreide en systematische repressieve campagnes van de commissie tegen de Russische oppositie, met name haar leden, tegen wie onderzoeken worden gevoerd. Op 29 december 2020 opende de commissie een onderzoek tegen oppositieleider Alexei Navalny en beschuldigde hem van grootschalige fraude. Alexei Navalny en anderen publiceerden artikels over het Tsjechische vastgoedbedrijf LAW Bohemia, waarvan Alexander Bastrykin in de jaren 2000 eigenaar was.

2 maart 2021

3.

Igor Viktorovich KRASNOV

Игорь Викторович КРАСНОВ

Functie(s): procureur-generaal van de Russische Federatie

Geboortedatum: 24.12.1975

Geboorteplaats: Arkhangelsk, Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek (nu de Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Igor Krasnov is sinds 22 januari 2020 procureur-generaal van de Russische Federatie en is de voormalige vicevoorzitter van de onderzoekscommissie van de Russische Federatie. In zijn functie van procureur-generaal heeft hij de leiding over de openbare ministeries in de Russische Federatie, de bijzondere openbare ministeries en het militair openbaar ministerie. In zijn hoedanigheid van procureur-generaal is hij verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder de willekeurige detentie van demonstranten, en voor de wijdverspreide en systematische repressie van de vrijheid van vreedzame vergadering en vereniging en de vrijheid van mening en meningsuiting.

In de aanloop naar de protesten van 23 januari 2021 waarschuwde de dienst van de procureur-generaal dat deelnemers verantwoordelijk zouden worden gesteld. Daarnaast verzocht de dienst van de procureur-generaal de federale dienst voor toezicht op communicatie, informatietechnologie en massacommunicatie (Roskomnadzor) om beperking van de toegang tot websites en socialenetwerkaccounts van de oppositie die informatie over geplande bijeenkomsten van de medestanders van Alexei Navalny bevatten. Op 29 januari 2021 vroeg de dienst van de procureur-generaal Roskomnadzor opnieuw de toegang tot websites en sociale-netwerkaccounts van de oppositie te beperken, ditmaal in de aanloop naar de pro-Navalny-protesten van 30 en 31 januari 2021. Er werden waarschuwingen verstuurd naar internetbedrijven (Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru Group). De dienst van de procureur-generaal kondigde ook aan dat de deelnemers aan deze demonstraties zouden worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie steunde het verzoek van de Russische federale dienst penitentiaire inrichtingen (FSIN) om de voorwaardelijke straf die aan Alexei Navalny was opgelegd in een zaak van vermeende fraude om te zetten in een gevangenisstraf. Ondanks het feit dat zijn veroordeling in die zaak door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 2018 willekeurig en oneerlijk was bevonden, werd Alexei Navalny na zijn aankomst op de luchthaven van Moskou op 17 januari 2021 gearresteerd.

2 maart 2021

4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Functie(s): directeur van de federale dienst van de troepen van de nationale garde van de Russische Federatie (Rosgvardia)

Geboortedatum: 27.1.1954

Geboorteplaats: Sasovo, Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek (nu de Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Viktor Zolotov is sinds 5 april 2016 directeur van de federale dienst van de troepen van de nationale garde van de Russische Federatie (Rosgvardia) en, bijgevolg, opperbevelhebber van de troepen van de nationale garde van de Russische Federatie en bevelhebber van OMON — de in Rosgvardia geïntegreerde mobiele eenheid voor bijzondere doelen. In die functie houdt hij toezicht op alle werkzaamheden van de troepen van Rosgvardia en OMON. In zijn hoedanigheid van directeur van Rosgvardia is hij verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Rusland, waaronder willekeurige arrestaties en detenties en systematische en wijdverspreide schendingen van de vrijheid van vreedzame vergadering en vereniging, met name door protesten en demonstraties met geweld neer te slaan.

De Rosgvardia werd ingezet om de pro-Navalny-demonstraties van 23 januari 2021 de kop in te drukken, waarbij volgens meldingen vele agenten van OMON en de nationale garde wreed en gewelddadig optraden tegen de demonstranten. De veiligheidstroepen gedroegen zich agressief tegen tientallen journalisten, onder wie Kristina Safronova, correspondent van Meduza, die geslagen werd door een agent van de OMON, en Yelizaveta Kirpanova, journalist van de Novaya Gazeta, die tot bloedens toe met een wapenstok op het hoofd werd geslagen. De veiligheidstroepen namen meer dan driehonderd minderjarigen in hechtenis.

2 maart 2021”


Top