EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0644

Besluit 2010/644/GBVB van de Raad van 25 oktober 2010 tot wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB

PB L 281 van 27.10.2010, p. 81–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/644/oj

27.10.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 281/81


BESLUIT 2010/644/GBVB VAN DE RAAD

van 25 oktober 2010

tot wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien Besluit 2010/413/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Iran en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB (1), en met name artikel 23, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 26 juli 2010 Besluit 2010/413/GBVB van de Raad aangenomen.

(2)

De Raad heeft een volledige evaluatie uitgevoerd van de in bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB vervatte lijst van personen en entiteiten waarop artikel 19, lid 1, onder b), en artikel 20, lid 1, onder b), van het besluit van toepassing zijn. Daarbij heeft hij rekening gehouden met de opmerkingen die door de betrokkenen zijn ingediend.

(3)

De Raad heeft geconcludeerd dat, met uitzondering van twee entiteiten, de in dat besluit vastgestelde specifieke beperkende maatregelen van toepassing moeten blijven op de personen en entiteiten in de lijst van bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB.

(4)

De Raad heeft tevens geconcludeerd dat de tekst betreffende bepaalde entiteiten op de lijst gewijzigd moet worden.

(5)

De lijst van personen en entiteiten als bedoeld in artikel 19, lid 1, onder b), en artikel 20, lid 1, onder b), van Besluit 2010/413/GBVB moet dienovereenkomstig worden geactualiseerd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT AANGENOMEN:

Artikel 1

Bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 25 oktober 2010.

Voor de Raad

De voorzitster

C. ASHTON


(1)  PB L 195 van 27.7.2010, blz. 39.


BIJLAGE

„BIJLAGE II

Lijst van de in artikel 19, lid 1, onder b), bedoelde personen en de in artikel 20, lid 1, onder b), bedoelde personen en entiteiten

I.   Bij nucleaire activiteiten en activiteiten in verband met ballistische raketten betrokken personen en entiteiten

A.   Natuurlijke personen

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum plaatsing op de lijst

1.

Reza AGHAZADEH

Geboren: 15/03/1949 Paspoortnr.: S4409483 geldig 26/04/2000 – 27/04/2010 Plaats van afgifte: Teheran, Nr. diplomatiek paspoort: D9001950, afgegeven op 22/01/2008, geldig t/m 21/01/2013, Geboren te Khoy

Voormalig directeur Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Ali DIVANDARI (ook bekend als DAVANDARI)

 

Hoofd van Bank Mellat (zie deel B, nr. 4)

26.7.2010

3.

Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adres van NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran, Iran

Plaatsvervangend directeur van de AEOI en Directeur-Generaal Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (zie deel B, nr. 30), onderdeel van AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006). NFPC is betrokken bij verrijkingsgerelateerde activiteiten die Iran op last van Raad van Beheer IAEA en Veiligheidsraad moet opschorten.

23.4.2007

4.

Ingenieur Mojtaba HAERI

 

Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor industrie. Supervisie over AIO en DIO

23.6.2008

5.

Mahmood JANNATIAN

Geboren: 21/04/1946 Paspoortnr. T12838903

Plaatsvervangend Directeur van de Atomic Energy Organisation of Iran

23.6.2008

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (alias LANGROUDI)

Geboren op 24/11/1945 te Langroud

Plaatsvervangend Directeur AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

7.

Ali Reza KHANCHI

Adres van NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teheran, Iran; Fax: (+9821) 8021412

Directeur Teheran Nuclear Research Center van AEOI. IAEA wil opheldering van Iran over plutoniumscheidingsexperimenten in TNRC, incl. over de aanwezigheid van deeltjes hoogverrijkt uranium in het milieu, aangetroffen in monsters genomen op de Karaj Waste Storage Facility, waar zich containers bevinden met verarmde uraniumdoelen die gebruikt zijn bij dergelijke experimenten. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Directeur Iran Electronic Industries (zie deel B, nr. 20)

23.6.2008

9.

Fereydoun MAHMOUDIAN

geboren op 07/11/1943 in Iran. Paspoortnr. 05HK31387 afgegeven op 01/01/2002 in Iran, geldig t/m 07/08/2010

genaturaliseerd tot Fransman op 07/05/2008

Directeur van Fulmen (zie deel B, nr. 13)

26.7.2010

10.

Brigadegeneraal Beik MOHAMMADLU

 

Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor Bevoorrading en Logistiek (zie deel B, nr. 29)

23.6.2008

11.

Mohammad MOKHBER

4th Floor, No39 Ghandi street

Tehran

Iran 1517883115

Voorzitter van de stichting Setad Ejraie, een investeringsfonds gelieerd aan Ali Khamenei, opperste leider. Lid van de raad van bestuur van de bank Sina.

26.7.2010

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Hoofd van Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), ook bekend als de Cruise Missile Industry Group. Deze organisatie staat op de lijst van UNSCR 1747 en is opgenomen in bijlage I bij Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB.

26.7.2010

13.

Anis NACCACHE

 

Bestuurder Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal Companies; deze onderneming heeft getracht gevoelige goederen te verwerven ten gunste van entiteiten die in Resolutie 1737 (2006) worden vermeld.

23.6.2008

14.

Brigadegeneraal Mohammad NADERI

 

Directeur Aerospace Industries Organisation (AIO) (zie deel B, nr. 1). AIO is betrokken bij gevoelige programma's van Iran

23.6.2008

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Directeur Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).

17.11.2009

16.

Viceadmiraal Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Voormalig plaatsvervangend minister van MODAFL voor coördinatie (zie deel B, nr. 29).

23.6.2008

17.

Abdollah SOLAT SANA

 

Directeur Uranium Conversion Facility (UCF) in Isfahan. Deze faciliteit produceert het uitgangsmateriaal (UF6) voor de verrijkingsfaciliteiten in Natanz. Op 27 augustus 2006 heeft Solat Sana van President Ahmadinejad een speciale onderscheiding voor zijn rol gekregen.

23.4.2007


B.   Entiteiten

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum plaatsing op de lijst

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran

Langare Street;

Nobonyad Square,

Teheran, Iran

AIO superviseert Irans productie van raketten, incl. Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group en Fajr Industrial Group, alle drie vermeld in UNSCR 1737 (2006). De Directeur van AIO en twee andere hoge functionarissen worden ook vermeld in UNSCR 1737 (2006)

23.4.2007

2.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Verstrekt vermoedelijk geospatiale gegevens ten behoeve van het programma voor ballistische raketten

23.6.2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran

Onderneming in de energiesector die productie-ondersteuning verleent aan het kernprogramma, daaronder begrepen aangewezen proliferatiegevoelige activiteiten. Betrokken bij de bouw van de zwaarwaterreactor van Arak.

26.7.2010

4.

Bank Mellat (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen:

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran;

P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran

Zij steunt en faciliteert het kernprogramma en het programma voor ballistische raketten van Iran. Zij verleende bankdiensten aan op VN- en EU-lijsten geplaatste entiteiten, aan entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen of aan entiteiten die hun eigendom zijn of onder hun zeggenschap staan. Het is de moederbank van First East Export Bank die op de lijst van UNSCR 1929 staat.

26.7.2010

(a)

Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Jerevan 0010, Republiek Armenië

Voor 100 % in het bezit van Bank Mellat

26.7.2010

(b)

Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Verenigd Koninkrijk

Voor 60 % in het bezit van Bank Mellat

26.7.2010

5.

Bank Melli,

Bank Melli Iran (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen:

Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Teheran, Iran

Verleent financiële ondersteuning (of tracht die te verlenen) aan ondernemingen die betrokken zijn bij, of goederen aankopen voor, Irans nucleaire programma's en raketprogramma's (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company en DIO). Bank Melli vervult een faciliterende rol bij de gevoelige activiteiten van Iran. Zij heeft tal van aankopen van gevoelige materialen voor de Iraanse nucleaire en raketprogramma's gefaciliteerd. Zij heeft verscheidende financiële diensten verricht namens entiteiten die bij Irans nucleaire en raketindustrieën zijn betrokken, waaronder het openen van kredietbrieven en het aanhouden van rekeningen. Veel van bovengenoemde ondernemingen worden vermeld in de UNSCR-Resoluties 1737 (2006) en 1747 (2007).

Bank Melli blijft hierin volharden en steunt en faciliteert nog steeds de gevoelige activiteiten van Iran. Via zijn bancaire relaties blijft de bank de voor deze activiteiten op VN- en EU-lijsten geplaatste entiteiten steunen en aan hen financiële diensten verlenen. De bank opereert tevens namens en volgens de aanwijzingen van dergelijke entiteiten, zoals de Bank Sepah, vaak via dochter- en partnerondernemingen daarvan.

23.6.2008

(a)

Arian Bank (o.b.a Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

Arian Bank is een joint venture tussen Bank Melli en Bank Saderat.

26.7.2010

(b)

Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA;

Tax ID No. 1368932 (Verenigde Staten)

Assa Corporation is een dekmantelbedrijf opgericht door en onder zeggenschap van Bank Melli. De onderneming is door Bank Melli opgericht om geld van de Verenigde Staten naar Iran door te sluizen.

26.7.2010

(c)

Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey

Assa Corporation Ltd is de moederorganisatie van Assa Corporation. In eigendom of onder zeggenschap van Bank Melli

26.7.2010

(d)

Bank Kargoshaie

(o.b.a. Bank Kargoshaee, o.b.a.. Kargosai Bank, o.b.a. Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran

Bank Kargoshaee is eigendom van Bank Melli.

26.7.2010

(e)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No1 - Didare Shomali

Haghani Highway

151883115 Tehran

Iran;

Alternatief adres: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875;

Alternatief adres: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116;

Alternatief adres: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran; Inschrijving in het handelsregister onder nummer: 89584.

Verbonden met entiteiten waaraan de Verenigde Staten, de Europese Unie of de Verenigde Naties sinds 2000 sancties opleggen. Door de Verenigde Staten op een lijst geplaatst omdat deze onderneming eigendom is van of onder zeggenschap staat van Bank Melli.

26.7.2010

(f)

Bank Melli Iran

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

Alternatief adres:

Mashkova st. 9/1 Moscow

105062

Russia

 

23.6.2008

(g)

Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, Teheran, Iran, P.O. Box 37515-183;

Alternatief adres: Km 16 Karaj Special Road, 1398185611 Teheran, Iran;

Inschrijving in het handelsregister onder nummer 382231

Door de Verenigde Staten op een lijst geplaatst omdat deze onderneming eigendom is van of onder zeggenschap staat van Bank Melli.

26.7.2010

(h)

Cement Investment and Development Company (CIDCO) (o.b.a: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No 20, West Nahid Blvd.

Vali Asr Ave.

Tehran, Iran, 1967757451

No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran

Volledig in eigendom van Bank Melli Investment Co. Holding Company voor het beheer van alle cementbedrijven die eigendom zijn van BMIIC.

26.7.2010

(i)

First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Kaaimaneilanden; Alternatief adres: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Kaaimaneilanden; Alternatief adres: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

Op de Kaaimaneilanden gevestigd fonds dat door de Iraanse regering is gemachtigd om buitenlandse investeringen op de beurs van Teheran te verrichten.

26.7.2010

(j)

Mazandaran Cement Company

No 51, sattari st.

Afric Ave.

Tehran

Iran

Alternatief adres: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688;

Alternatief adres: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran

Onder zeggenschap van Bank Melli Iran

26.7.2010

(k)

Mehr Cayman Ltd.

Cayman Islands; Inschrijving in het handelsregister onder nummer 188926 (Kaaimaneilanden)

In eigendom of onder zeggenschap van Bank Melli

26.7.2010

(l)

Melli Agrochemical Company PJS (o.b.a.: Melli Shimi Keshavarz)

5th Floor No 23

15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran

Alternatief adres: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran

In eigendom of onder zeggenschap van Bank Melli

26.7.2010

(m)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

 

23.6.2008

 

(n)

Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;

Inschrijving in het handelsregister (Dubai) onder nummer 0107 op 30 november 2005.

In eigendom of staat onder zeggenschap van Bank Melli

26.7.2010

 

(o)

Shemal Cement Company (o.b.a. Siman Shomal, o.b.a. Shomal Cement Company)

No 269 Dr Behshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran;

Alternatief adres: Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446;

Alternatief adres: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran

Staat onder zeggenschap van Bank Melli Iran

26.7.2010

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, 19917 Iran

Bank Refah heeft de lopende activiteiten van Bank Melli overgenomen als gevolg van de sancties van de Europese Unie tegen deze laatste

26.7.2010

7.

Bank Saderat Iran (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran

Bank Saderat is een Iraanse bank, die gedeeltelijk in handen van de Iraanse overheid is. Bank Saderat heeft financiële diensten verleend aan entiteiten die aanbestedingen doen voor het kernprogramma en het programma voor ballistische raketten van Iran, waaronder entiteiten die op de lijst van UNSCR 1737 staan. Bank Saderat verwerkte nog tot maart 2009 betalingen en kredietbrieven van DIO (dat op de lijst van UNSCR 1737 staat) en van Iran Electronics Industries. In 2003 verwerkte Bank Saderat kredietbrieven namens de aan nucleaire activiteiten gerelateerde Iraanse Mesbah Energy Company (die achteraf op de lijst van UNSCR 1737 is geplaatst).

26.7.2010

(a)

Bank Saderat PLC (London)

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK

100 % dochteronderneming van Bank Saderat

 

8.

Sina Bank

187, Avenue Motahari, Teheran, Iran

Deze bank is nauw verbonden met de „ Daftar ” (bureau van de Leider: administratie bestaande uit ongeveer 500 medewerkers). Zij draagt tevens bij aan de financiering van de strategische belangen van het regime.

26.7.2010

9.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)

No 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran

Koopt industriële goederen aan, meer bepaald voor activiteiten van het kernprogramma die worden uitgevoerd door AEOI, Novin Energy en Kalaye Electric Company (die alle op de lijst van UNSCR 1737 staan). De directeur van ESNICO is Haleh Bakhtiar (die op de lijst van UNSCR 1803 staat).

26.7.2010

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Nauw verbonden met Naftar en Bonyad-e Mostazafan; Etemad Amin Invest Co Mobin draagt bij aan de financiering van de strategische belangen van het regime en van de parallelle Iraanse staat.

26.7.2010

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen:

Export Development Building,

21th floor, Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711

next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran;

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran;

No. 129, 21’s Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran;

C.R. No. 86936

(Iran)

The Export Development Bank of Iran (EDBI) was betrokken bij het verlenen van financiële diensten aan ondernemingen die betrokken zijn bij de Iraanse programma’s die zorgen baren qua proliferatie en zij heeft op VN-lijsten geplaatste entiteiten geholpen om sancties te omzeilen en te overtreden. Zij verstrekt financiële diensten aan entiteiten die afhangen van het MODAFL en aan hun dekmantelondernemingen, die het kernprogramma en het programma voor ballistische raketten van Iran ondersteunen. Zij is betalingen blijven verrichten voor Bank Sepah, nadat deze door de VN op een lijst was geplaatst, waaronder betalingen in verband met het kernprogramma en het programma voor ballistische raketten van Iran. EDBI verrichtte transacties in verband met Iraanse defensie- en raketentiteiten waarvan er verschillende door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (UNSC) op een lijst zijn geplaatst. EDBI was een belangrijke intermediair die instond voor het financiële verkeer van Bank Sepah (die sinds 2007 door de UNSC op een lijst is geplaatst), waaronder MVW-gerelateerde betalingen. EDBI verleent financiële diensten aan diverse MODAFL-entiteiten en heeft lopende aanbestedingsactiviteiten gefaciliteerd van dekmantelbedrijven die met MODAFL-entiteiten verbonden zijn.

26.7.2010

(a)

EDBI Exchange Company (o.b.a. Export Development Exchange Broker Co.)

No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353

Alternatief adres: Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran

De in Teheran gevestigde EDBI Exchange Company is voor 70 % eigendom van de Export Development Bank of Iran (EDBI). Zij is in oktober 2008 door de Verenigde Staten op een lijst geplaatst omdat zij eigendom is van of onder controle staat van de EDBI.

26.7.2010

(b)

EDBI Stock Brokerage Company

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran

De in Teheran gevestigde EDBI Stock Brokerage Company is een volledige dochteronderneming van de Export Development Bank of Iran (EDBI). Zij is in oktober 2008 door de Verenigde Staten op een lijst geplaatst omdat zij eigendom is van of onder controle staat van de EDBI.

26.7.2010

(c)

Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Banco Internacional De Desarrollo CA is eigendom van de Export Development Bank of Iran.

26.7.2010

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran

Een dochteronderneming van de IAIO binnen het MODAFL (zie nr. 29), die hoofdzakelijk composietmaterialen voor de luchtvaartindustrie produceert, maar ook betrokken is bij de ontwikkeling van koolstofvezelcapaciteiten voor kern- en rakettoepassingen. Verbonden met de Technology Cooperation Office. Iran heeft recentelijk de massaproductie van centrifuges van de nieuwe generatie aangekondigd, waarvoor de productiecapaciteiten van de FACI voor koolstofvezels nodig zullen zijn.

26.7.2010

13.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran.

Fulmen was betrokken bij de installatie van elektrisch materieel op de site van Qom/Fordow toen het bestaan van deze site nog niet bekend was.

26.7.2010

(a)

Arya Niroo Nik

 

Arya Niroo Nik is een dekmantelonderneming die door Fulmen voor bepaalde operaties wordt gebruikt.

26.7.2010

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain PO Box 785;

Handelsregister (2kDocument): 54514-1 (Bahrain) geldig tot en met 9 juni 2009; Handelslicentie nr. 13388 (Bahrain)

De in Bahrein gebaseerde Future Bank is voor twee derde in handen van Iraanse banken. De op de EU-lijst geplaatste Bank Melli and Bank Saderat bezitten elk een derde van de aandelen, het resterende derde is in handen van Ahli United Bank (AUB) of Bahrein. Hoewel AUB volgens haar jaarverslag 2007 nog steeds haar aandelen in de Future Bank heeft, oefent zij niet langer een grote invloed uit op deze bank die de facto onder zeggenschap staat van haar Iraanse moederbanken die in UNSCR 1803 zijn aangemerkt als banken waarvoor bijzondere „waakzaamheid” vereist is. De nauwe banden tussen de Future Bank en Iran blijken voorts uit het feit dat de voorzitter van de Bank Melli tegelijkertijd ook voorzitter van de Future Bank is geweest.

26.7.2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

 

Overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor een versnelde industrialisering van Iran. Deze instantie heeft zeggenschap over verscheidene ondernemingen die betrokken zijn bij werkzaamheden voor de kern- en raketprogramma’s en bij de aanbestedingen voor buitenlandse geavanceerde productietechnologie ter ondersteuning daarvan

26.7.2010

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

Een dochteronderneming van de IAIO binnen het MODAFL (zie nr. 29). Produceert, herstelt en reviseert vliegtuigen en vliegtuigmotoren, en koopt luchtvaartonderdelen (vaak van Amerikaanse origine) via buitenlandse intermediairs. Van IACI en haar dochterondernemingen is ook bekend dat zij gebruik maken van een wereldwijd netwerk van tussenhandelaren die luchtvaartgerelateerde goederen proberen aan te kopen.

26.7.2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (o.b.a.: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens het MODAFL (zie nr. 29).

26.7.2010

18.

Iran Centrifuge Technology Company (o.b.a. TSA of TESA)

 

TESA heeft de activiteiten overgenomen van Farayand Technique (dat op de lijst van UNSCR 1737 is geplaatst). TESA produceert onderdelen voor centrifuges voor de verrijking van uranium, en ondersteunt rechtstreeks proliferatiegevoelige activiteiten die Iran op grond van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad moet opschorten. Werkt voor Kalaye Electric Company (die op de lijst van UNSCR 1737 is geplaatst).

26.7.2010

19.

Iran Communications Industries (ICI)

P.O. Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

Alternatief adres: P.O. Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran;

Alternatief adres: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Iran Communications Industries, een dochteronderneming van Iran Electronics Industries (zie nr. 20), produceert diverse goederen waaronder communicatiesystemen, luchtvaartelektronica, optische en elektro-optische apparatuur, micro-elektronica, IT-systemen, test- en meetapparatuur, telecommunicatiebeveiligingssystemen, elektronische oorlogsvoeringssystemen, radarbuizen (productie en renovatie) en raketwerpers. Deze goederen kunnen worden gebruikt in programma's die op grond van UNSCR 1737 niet zijn toegestaan.

26.7.2010

20.

Iran Electronics Industries

(waaronder alle dochterondernemingen) en filialen

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran

Dochteronderneming, volledig in eigendom van MODAFL (en bijgevolg zusterorganisatie van AIO, AvIO en DIO). Vervaardigt elektronische componenten voor Iraanse wapensystemen.

23.6.2008

(a)

Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens Iran Electronics.

26.7.2010

21.

Iran Insurance Company (o.b.a. Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, Iran

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran

Iran Insurance Company heeft de aankoop verzekerd van diverse goederen die kunnen worden gebruikt in programma's die op grond van UNSCR 1737 niet zijn toegestaan. Tot de verzekerde aangekochte goederen behoren helikopteronderdelen, elektronica en computers met toepassingen in de luchtvaart- en raketnavigatie.

26.7.2010

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Iran

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Iran

107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran

Een organisatie binnen het MODAFL (zie nr. 29), verantwoordelijk voor de planning en het beheer van de militaire luchtvaartindustrie van Iran

26.7.2010

23.

Javedan Mehr Toos

 

Engineeringsbedrijf dat aanbestedingen doet voor de Iraanse organisatie voor atoomenergie die op de lijst van UNSCR 1737 is geplaatst.

26.7.2010

24.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran;

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1

Handelt in materieel voor de aardolie- en aardgasindustrie dat voor het Iraanse kernprogramma kan worden gebruikt. Heeft getracht materiaal (afsluiters van zeer resistente legeringen (alloy gates)) aan te kopen dat enkel in de nucleaire industrie kan worden gebruikt. Heeft banden met ondernemingen die betrokken zijn bij het nucleaire programma van Iran.

26.7.2010

25.

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran

Aan IDRO verbonden onderneming uit de energiesector die fabricageondersteuning verleent aan het kernprogramma, daaronder begrepen aangewezen proliferatiegevoelige activiteiten. Is betrokken bij de bouw van de zwaarwaterreactor van Arak. Het Verenigd Koninkrijk heeft in juli 2009 een exportweigering voor een aluminium grafietstopstang („alumina graphite stopper rod”) ten aanzien van Machine Sazi Arak gemeld. In mei 2009 heeft Zweden de uitvoer naar Machine Sazi Arak verboden van „ bekleding van gewelfde bodems voor drukvaten” („cladding of dish ends for pressure vessels”).

26.7.2010

26.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

Filiaal van DIO.

23.4.2007

27.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants

 

Ondergeschikt aan AEOI en Novin Energy (beide op de lijst van UNSCR 1737 geplaatst). Betrokken bij de ontwikkeling van kernreactoren.

26.7.2010

28.

Mechanic Industries Group

 

Heeft deelgenomen aan de productie van onderdelen voor het ballistisch programma.

23.6.2008

29.

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Verantwoordelijk voor defensieonderzoek en de ontwikkelings- en productieprogramma's in Iran, waaronder ondersteuning van raket- en nucleaire programma’s.

23.6.2008

30.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran

Nuclear Fuel Production Division (NFPD) van AEOI doet onderzoek en ontwikkeling i.v.m. de nucleaire brandstofcyclus, incl. uraniumexploratie, winning, fijnmalen, conversie en kernafvalbeheer. NFPC is opvolger van NFPD, dochterbedrijf onder AEOI die de leiding heeft bij onderzoek en ontwikkeling i.v.m. nucleaire brandstofcyclus, waaronder conversie en verrijking.

23.4.2007

31.

Parchin Chemical Industries

 

Heeft voor het ballistisch programma van Iran werkzaamheden verricht op het gebied van voortstuwingstechnieken.

23.6.2008

32.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Iran.

Producent van frequentieomzetters; is tevens in staat om ingevoerde buitenlandse frequentieomzetters te ontwikkelen/wijzigen zodat deze kunnen worden gebruikt in gascentrifugeverrijking. Waarschijnlijk betrokken bij nucleaire proliferatieactiviteiten.

26.7.2010

33.

Passive Defense Organization

 

Verantwoordelijk voor de selectie en de bouw van strategische faciliteiten, waaronder - volgens Iraanse verklaringen - de site voor uraniumverrijking te Fordow (Qom) die in strijd met Irans verplichtingen gebouwd is zonder hiervan aangifte te doen aan de IAEA (bevestigd in een resolutie van de raad van beheer van het IAEA). Brigadegeneraal Gholam-Reza Jalali, voormalig lid van de IRGC, is voorzitter van de PDO.

26.7.2010

34.

Post Bank

237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118

De Post Bank is geëvolueerd van een Iraanse binnenlandse bank naar een bank die de internationale handel van Iran faciliteert. Zij verricht transacties voor Bank Sepah (die op de lijst van UNSCR 1747 is geplaatst) en maskeert de betrokkenheid van Bank Sepah bij bepaalde transacties om zo de sancties te omzeilen. In 2009 faciliteerde de Post Bank het zakendoen, namens Bank Sepah, tussen de Iraanse defensie-industrie en overzeese begunstigden. Zij faciliteerde tevens het zakendoen met het dekmantelbedrijf voor de Tranchon Commercial Bank (Democratische Volksrepubliek Korea), die bekendstaat voor het faciliteren van proliferatiegerelateerde zaken tussen Iran en de DVK.

26.7.2010

35.

Raka

 

Een afdeling van Kalaye Electric Company (die op de lijst van UNSCR 1737 is geplaatst). Deze onderneming, die eind 2006 is opgericht, was verantwoordelijk voor de bouw van de uraniumverrijkingsfabriek te Fordow (Qom).

26.7.2010

36.

Research Institute of Nuclear Science & Technology (o.b.a. Nuclear Science & Technology Research Institute)

 

Ondergeschikt aan de AEOI; zet de werkzaamheden voort van de voormalige onderzoeksafdeling van de AEOI. Vice-voorzitter van de AEOI, Mohammad Ghannadi (die op de lijst van UNSCR 1737 staat), is directeur van dit onderzoeksinstituut.

26.7.2010

37.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran

Treedt op namens Defense Industries Organisation (DIO).

26.7.2010

38.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

SAKIG ontwikkelt en produceert grond-luchtraketsystemen voor het Iraanse leger; werkt aan militaire, raket- en luchtverdedigingsprojecten en koopt goederen aan van Rusland, Belarus en Noord-Korea

26.7.2010

39.

Shakhese Behbud Sanat

 

Betrokken bij de productie van materieel en onderdelen voor de splijtstofcyclus.

26.7.2010

40.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO lijkt invoer van complete wapens te faciliteren. Lijkt filiaal te zijn van MODAFL

23.6.2008

41.

Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office

Teheran, Iran

Verantwoordelijk voor de technologische vooruitgang van Iran door buitenlandse inkoop en opleiding; verleent ondersteuning aan de kern- en raketprogramma's

26.7.2010

42.

Yasa Part, (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen:

 

Onderneming die zich bezighoudt met aanbestedingsactiviteiten voor de aankoop van materialen en technologieën die noodzakelijk zijn voor nucleaire en ballistische programma's.

26.7.2010

(a)

Arfa Paint Company

 

Treedt op namens Yasa Part.

26.7.2010

(b)

Arfeh Company

 

Treedt op namens Yasa Part.

26.7.2010

(c)

Farasepehr Engineering Company

 

Treedt op namens Yasa Part.

26.7.2010

(d)

Hosseini Nejad Trading Co.

 

Treedt op namens Yasa Part.

26.7.2010

(e)

Iran Saffron Company or Iransaffron Co.

 

Treedt op namens Yasa Part.

26.7.2010

(f)

Shetab G.

 

Treedt op namens Yasa Part.

26.7.2010

(g)

Shetab Gaman

 

Treedt op namens Yasa Part.

26.7.2010

(h)

Shetab Trading

 

Treedt op namens Yasa Part.

26.7.2010

(i)

Y.A.S. Co. Ltd

 

Treedt op namens Yasa Part.

26.7.2010

II.   Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)

A.   Natuurlijke personen

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum plaatsing op de lijst

1.

IRGC-Brigadegeneraal Javad DARVISH-VAND

 

Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor Inspectie. Verantwoordelijk voor alle MODAFL-faciliteiten en installaties

23.6.2008

2.

Viceadmiraal Ali FADAVI

 

Bevelhebber van de marine van de IRG

26.7.2010

3.

Parviz FATAH

geboren in 1961

nummer twee van Khatam al Anbiya

26.7.2010

4.

IRGC-Brigadegeneraal Seyyed Mahdi FARAHI

 

Directeur Defence Industries Organisation (DIO), die wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).

23.6.2008

5.

IRGC-Brigadegeneraal Ali HOSEYNITASH

 

Directeur Algemene Afdeling van de Hoge Nationale Veiligheidsraad en betrokken bij beleidsontwikkeling inzake het nucleaire vraagstuk

23.6.2008

6.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Bevelhebber van de IRGC

23.6.2008

7.

IRGC-Brigadegeneraal Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Minister van Binnenlandse Zaken, voormalig minister van MODAFL, belast met alle militaire programma’s, incl. programma’s voor ballistische raketten.

23.6.2008

8.

Brigadegeneraal Mohammad Reza NAQDI

geboren in 1953, Nadjaf (Irak)

Bevelhebber van de Basij-weermacht

26.7.2010

9.

Brigadegeneraal Mohammad PAKPUR

 

Bevelhebber van de landmacht van de IRGC

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI (o.b.a. Rostam GHASEMI)

geboren in 1961

Hoofd van Khatam al-Anbiya

26.7.2010

11.

Brigadegeneraal Hossein SALAMI

 

Plaatsvervangend bevelhebber van de IRGC

26.7.2010

12.

IRGC-Brigadegeneraal Ali SHAMSHIRI

 

Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor contra-inlichtingen, belast met beveiliging MODAFL-personeel en -installaties

23.6.2008

13.

IRGC-Brigadegeneraal Ahmad VAHIDI

 

Minister van MODAFL en voormalig plaatsvervangend Directeur MODAFL

23.6.2008


B.   Entiteiten

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum plaatsing op de lijst

1.

Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)

Teheran, Iran

Verantwoordelijk voor het Iraans kernprogramma. Heeft de operationele controle over het programma voor ballistische raketten van Iran. Heeft getracht aanbestedingen te doen ter ondersteuning van het kernprogramma en het programma voor ballistische raketten van Iran.

26.7.2010

2.

IRGC-luchtmacht

 

Beheert Irans waaier van raketten voor de korte en de middellange afstand. Directeur van de IRGC-luchtmacht wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).

23.6.2008

3.

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command

 

De IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command is een specifiek onderdeel van de luchtmacht van de IRG die heeft samengewerkt met de SBIG (die op de lijst van UNSCR 1737 is geplaatst) in het kader van FATEH 110-raketten, ballistische korteafstandsraketten en de Ashura ballistische middellangeafstandsraket. Deze eenheid blijkt de entiteit te zijn die de operationele controle over de raketten heeft.

26.7.2010

4.

Naserin Vahid

 

Naserin Vahid produceert wapenonderdelen namens de IRG. Het is een dekmantelbedrijf van de IRG.

26.7.2010

5.

Qods-strijdkrachten van de IRG

Teheran, Iran

De Qods-strijdkrachten van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) zijn verantwoordelijk voor operaties buiten Iran en het belangrijkste instrument van het buitenlandse beleid van Teheran voor speciale operaties en steun aan terroristen en islamitische militanten in het buitenland. Volgens berichten in de media gebruikte de Hezbollah gebruikte in 2006 tijdens het conflict met Israël raketten, antischipkruisraketten, draagbare luchtverdedigingssystemen (MANPADS) en onbemande luchtvaartuigen (UAVs) die door de Qods-strijdkrachten waren geleverd, en werden zij hiervoor door de Qods-strijdkrachten opgeleid. Volgens verschillende bronnen blijven de Qods-strijdkrachten de Hezbollah verder bevoorraden met geavanceerde wapens, luchtdoelraketten en langeafstandsraketten, en verstrekken zij hiervoor nog steeds opleidingen. In beperkte mate blijven de Qods-strijdkrachten op het doden van mensen gerichte steun, opleiding en financiering leveren aan Taliban-strijders in het zuiden en het westen van Afghanistan, waaronder handvuurwapens, munitie, mortieren en slagveldraketten voor de korte afstand. De bevelhebber staat op de VN-lijst.

26.7.2010

6.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (o.b.a. Sepah Nir)

 

Een dochteronderneming van Khatam al-Anbya Construction Headquarters dat op de lijst van UNSCR 1929 is geplaatst. Sepanir Oil and Gas Engineering Company neemt deel aan het ontwikkelingsproject voor het South Pars offshore-gasveld fase 15-16.

26.7.2010


C.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum plaatsing op de lijst

1.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395- 1311. Teheran. Iran;

No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran

IRIS L was betrokken bij de verscheping van militaire vracht, waaronder verboden vracht, uit Iran. Bij drie zulke incidenten waren duidelijk schendingen gemoeid die werden gemeld aan het Sanctiecomité voor Iran van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De betrokkenheid van IRISL bij proliferatiegevoelige activiteiten was van dien aard dat de VN-Veiligheidsraad in UNSCR 1803 en 1929 landen heeft opgeroepen om IRISL-vaartuigen te inspecteren, als er een redelijk vermoeden bestaat dat het vaartuig verboden goederen vervoert.

26.7.2010

a)

Bushehr Shipping Company Limited (Tehran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;

c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran

Is eigendom van of staat onder zeggenschap van IRISL

26.7.2010

b)

Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (o.b.a. HDS Lines)

No35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Padaran, Tehran, Iran P.O.Box: 1944833546

Alternatief adres: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

Alternatief adres: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Treedt namens IRISL op en voert daarbij containeroperaties uit met gebruikmaking van vaartuigen van IRISL.

26.7.2010

c)

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Duitsland;

Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,

Staat onder zeggenschap van en/of treedt namens IRISL op.

26.7.2010

d)

Irano Misr Shipping Company

No37 Asseman Tower, Shalid Lavasani (Farmanieh) Juniction, Pasdaran Ave. Tehran - Iran P.O.Box: 19395-1311

Alternatief adres: No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran;

265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran;

18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran

Treedt namens IRISL op langs het Suezkanaal en in Alexandrië en Port Said. Voor 51 % in handen van IRISL.

26.7.2010

e)

Irinvestship Ltd

Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Verenigd Koninkrijk;

Inschrijving in het handelsregister onder document # 4110179 (Verenigd Koninkrijk)

Eigendom van IRISL. Verstrekt financiële, juridische en verzekeringsdiensten aan IRISL, en houdt zich ook bezig met marketing, bevrachting en bemanningsbeheer.

26.7.2010

f)

IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

Treedt namens IRISL in Malta op. Een joint venture met Duitse en Maltese aandeelhouders. IRISL gebruikt de Maltese route sinds 2004 en gebruikt Freeport als een overladingshub tussen de Perzische Golf en Europa

26.7.2010

g)

IRISL Club

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran

Is eigendom van IRISL.

26.7.2010

h)

IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Duitsland

btw-nummer DE217283818 (Duitsland)

Agent van IRISL in Duitsland.

26.7.2010

i)

IRISL Marine Services and Engineering Company

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran;

No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran

Is eigendom van IRISL. Levert brandstof, bunkers, water, verf, smeerolie en chemicaliën voor IRISL-vaartuigen. De onderneming voorziet ook in het onderhoud van schepen alsook in faciliteiten en diensten voor de bemanningsleden. IRISL-dochterondernemingen hebben onder schuilnamen bankrekeningen in US-dollars in Europa en het Midden-Oosten gebruikt om routinegeldtransfers gemakkelijker te laten verlopen. IRISL heeft herhaaldelijk inbreuken op bepalingen van UNSCR 1747 mogelijk gemaakt.

26.7.2010

j)

IRISL Multimodal Transport Company

No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Teheran. Iran

Is eigendom van IRISL. Verantwoordelijk voor vrachtvervoer per spoor. Het is een volledige dochteronderneming van IRISL.

26.7.2010

k)

IRITAL Shipping SRL

Ingeschreven in het handelsregister onder nummer: GE 426505 (Italië); Italiaanse fiscale code: 03329300101 (Italië); btw-nummer: 12869140157 (Italië)

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italië;

Contactpunt voor ECL- en PCL-diensten. Wordt gebruikt door de Marine Industries Group (MIG; nu bekend als Marine Industries Organization), een dochteronderneming van DIO, die verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw van diverse marinestructuren en zowel militaire als niet-militaire vaartuigen. DIO is op de lijst van UNSCR 1737 geplaatst.

26.7.2010

l)

ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, Iran

Is eigendom van of staat onder zeggenschap van IRISL

26.7.2010

m)

Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran

Een 100 % dochteronderneming van IRISL. Beschikt over een vloot van in totaal zes vaartuigen; is actief in de Kaspische Zee; heeft verzendingen van op VN- en VS-lijsten geplaatste entiteiten, zoals Bank Melli, gefaciliteerd door proliferatiegevoelige vrachten te verschepen vanuit landen als Rusland en Kazachstan naar Iran.

26.7.2010

n)

Leading Maritime Pte Ltd (o.b.a. Leadmarine, o.b.a. Asia Marine Network Pte Ltd, aka IRISL Asia Pte Ltd, o.b.a. Leadmaritime)

200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)

Leadmarine treedt namens HDSL op in Singapore. Voorheen bekend als Asia Marine Network Pte Ltd en IRISL Asia Pte Ltd; trad namens IRISL in Singapore op.

26.7.2010

o)

Marble Shipping Limited (Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

Is eigendom van of staat onder zeggenschap van IRISL.

26.7.2010

p)

Oasis Freight Agencies (o.b.a. Pacific Shipping Company

Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai Verenigde Arabische Emiraten;

Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;

Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten,

Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten

Treedt namens IRISL in de Verenigde Arabische Emiraten op door te voorzien in brandstof en voorraden, uitrusting, reserveonderdelen en scheepsherstellingen. Treedt verder op namens HDSL.

26.7.2010

q)

Safiran Payam Darya (o.b.a. Safiram Payam Darya Shipping Lines, o.b.a. SAPID Shipping Company)

No 1 Eight Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran;

Alternatief adres: 33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran;

Alternatief adres: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Treedt namens IRISL op en verricht bulkdiensten

26.7.2010

r)

Santexlines (o.b.a. IRISL China Shipping Company Ltd, o.b.a. Yi Hang Shipping Company)

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China

Alternatief adres: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China

Santexlines treedt op namens HDSL. Was voorheen bekend als IRISL China shipping Company, en trad namens IRISL op in China.

26.7.2010

s)

Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

No37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teheran, Iran;

No13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iran.

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL

26.7.2010

t)

SISCO Shipping Company Ltd (o.b.a. IRISL Korea Ltd)

Houdt kantoor in Seoul and Busan, Zuid-Korea.

Treedt namens IRISL in Zuid-Korea op.

26.7.2010

u)

Soroush Saramin Asatir (SSA)

No5, Shabnam Alley, Golriz St., Shadid Motahhari Ave., Tehran-Iran P.O.Box 19635-114

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran Iran

Treedt namens IRISL op. Een in Teheran gevestigd scheepsmanagementbedrijf dat optreedt als technisch manager voor vele schepen van SAPID;

26.7.2010

v)

South Way Shipping Agency Co Ltd

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran

Staat onder zeggenschap van IRISL en treedt voor IRISL op in Iraanse havens waarbij het toezicht houdt op taken zoals laden en lossen.

26.7.2010

w)

Valfajr 8th Shipping Line Co. (o.b.a.. Valfajr)

No119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran - Iran P.O.Box 15875/4155

Alternatief adres: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teheran, Iran;

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,

Abiar Alley. PO Box 4155, Teheran, Iran

Een 100 % dochteronderneming van IRISL; voert verbindingen uit tussen Iran en de Golfstaten zoals Koeweit, Qatar, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië. Valfajr is een in Dubai gevestigde dochteronderneming van de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) die voorziet in ferry- en feederdiensten, en soms in koeriersvrachten en passagiersvervoer in de Perzische Golf. Valfaijr heeft in Dubai scheepsbemanningen en scheepsbevoorradingsdiensten geboekt, alsook schepen voor aankomst en vertrek en voor laden en lossen in havens klaargemaakt. Valfajr beschikt over aanloophavens in de Perzische Golf en India. Sinds medio juni 2009 deelt Valfajr hetzelfde gebouw met IRISL in Port Rashid in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten); de onderneming deelt ook hetzelfde gebouw met IRISL in Teheran (Iran)

26.7.2010’


Top