Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0632

Verordening (EG) nr. 632/2005 van de Commissie van 26 april 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1185/2004 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge die in het bezit is van het Duitse interventiebureau

OJ L 106, 27.4.2005, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/632/oj

27.4.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 106/3


VERORDENING (EG) Nr. 632/2005 VAN DE COMMISSIE

van 26 april 2005

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1185/2004 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge die in het bezit is van het Duitse interventiebureau

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), en met name op artikel 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1185/2004 van de Commissie (2) is een permanente inschrijving geopend voor de uitvoer van rogge die in het bezit is van het Duitse interventiebureau.

(2)

In artikel 5, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1185/2004 is het adres vermeld waar de offertes moeten worden ingediend bij het Duitse interventiebureau. Als gevolg van een interne reorganisatie van de administratieve diensten in Duitsland moet dit adres worden gewijzigd.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 5, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1185/2004 wordt vervangen door:

„4.   De offertes moeten worden ingediend bij het Duitse interventiebureau:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax

:

(49-228) 68 45 39 85

(49-228) 68 45 32 76

.”

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is van toepassing met ingang van 28 april 2005 om 9 uur (plaatselijke tijd Brussel).

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 april 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78.

(2)  PB L 227 van 26.6.2004, blz. 11. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1730/2004 (PB L 307 van 5.10.2004, blz. 3).


Top